פברואר בתיירות: ירידה של 8% לעומת פברואר 2012

ירידה של 27% נרשמה בטיסות לאילת ולעובדה של תיירים שמגיעים לנופש לעיר אילת. הירידה במספר המבקרים – תיירים ותיירים שלא לנים במלונות ולא שוהים אפילו לילה בישראל – בחודשיים הראשונים של 2013, הצטמצמה ל-3% בהשוואה לחודשים אלה ב-2012. מארגני התיירות: יש להשקיע בשיווק התיירות לישראל, על מנת לחזור למגמות שהיו לפני מבצע "עמוד ענן"

פברואר בתיירות: ירידה של 8% לעומת פברואר 2012

ירידה של 27% נרשמה בטיסות לאילת ולעובדה של תיירים שמגיעים לנופש לעיר אילת. הירידה במספר המבקרים – תיירים ותיירים שלא לנים במלונות ולא שוהים אפילו לילה בישראל – בחודשיים הראשונים של 2013, הצטמצמה ל-3% בהשוואה לחודשים אלה ב-2012. מארגני התיירות: יש להשקיע בשיווק התיירות לישראל, על מנת לחזור למגמות שהיו לפני מבצע "עמוד ענן"

אילת. ירידה של 27% בטיסות לאילת ולעובדה של תיירים שמגיעים לנופש לעיר, לעומת פברואר 2012. (צילום: עירית רוזנבלום)
אילת. ירידה של 27% בטיסות לאילת ולעובדה של תיירים שמגיעים לנופש לעיר, לעומת פברואר 2012. (צילום: עירית רוזנבלום)

 

בחודש פברואר 2013 נרשמו 233 אלף כניסות של מבקרים, נתון דומה לפברואר 2012 (שהיווה מספר שיא לחודשי פברואר) ונתון גבוה ב-7% מפברואר 2011.

מתוך כניסות אלה, 184 אלף היו כניסות של תיירים – ירידה של 8% לעומת פברואר 2012 ו-2011, וגבוה יותר ב- 3% יותר מפברואר 2010.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) המתפרסמים היום, עולה כי דרך האוויר נרשמו 161 אלף כניסות (ירידה של 6% בהשוואה לפברואר 2012), מתוכן 4,700 תיירים באו בטיסות ישירות לאילת ועובדה (לנופש באילת), ירידה של 27% בהשוואה לפברואר 2012. 23 אלף כניסות תיירים היו דרך היבשה, 18% פחות מפברואר 2012, 17 אלף כניסות היו דרך תחנות הגבול עם ירדן (ירידה של 18%).

עוד עולה מן הנתונים של הלמ"ס, כי בביקורי יום חלה עלייה משמעותית: 49 אלף כניסות, עלייה של 52% לעומת פברואר 2012. מתוך ביקורים אלה, 27 אלף היו ביקורים של נוסעים באניות שייט, עלייה של פי שלושה בהשוואה לפברואר שעבר. 20 אלף כניסות היו דרך הגבולות היבשתיים, 6% פחות מפברואר 2012, וכ- 2,300 כניסות נרשמו דרך האוויר, עליה של 15% בהשוואה לפברואר 2012.

בחודשיים הראשונים של 2013 (ינואר-פברואר) נרשמו 450 אלף כניסות של תיירים ומבקרי יום, כלומר הירידה הצטמצמה ל-3% בלבד בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2012. מתוך כניסות אלה 351 אלף היו כניסות של תיירים, ירידה של 10% לעומת השנה שעברה ולעומת שנת 2011. דרך האוויר נרשמו 305 אלף כניסות, 7% פחות מ- 2012.

כ- 100 אלף כניסות היו של מבקרי יום, מתוכן כמחצית (48 אלף כניסות) היו של ביקורים באניות שיוט – עלייה של פי 2 בהשוואה ל-2012. 45 אלף כניסות מבקרים היו דרך היבשה (4% פחות מ-2012), 5,000 כניסות מבקרים היו דרך האוויר (עלייה של 14%).

שר התיירות היוצא, סטס מיסז'ניקוב, הביע תקווה ששר התיירות הנכנס ימשיך את התנופה בתיירות "ויפעל להטמיע את ההכרה בחשיבות התיירות כמנוע צמיחה למשק".

 שר התיירות הבא הוא עדיין חסר פנים ושם 

מלשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל נמסר בתגובה כי הירידה בנתוני התיירים הנכנסים בחודש פברואר 2013 משקפת ירידה משמעותית בביקושים לתיירות לישראל, והינה ביטוי להמשך השפעת מבצע "עמוד ענן" והשפעת האירועים הגיאופוליטיים האחרים באיזור.

על פי נתוני הלשכה, צפוי בחודשים מרץ, אפריל ומאי, המשך של המצב המשקף ירידה בביקושים בתיירות לישראל.

"הלשכה מברכת על הגידול בתנועת תיירות היום הן בתנועה היבשתית והן בתיירות הקרוזים, ועם זאת הנתונים נותנים משנה תוקף לצורך לביצוע השקעות בשיווק התיירות לישראל, על מנת לחזור למגמות שהיו בתיירות הנכנסת לפני מבצע 'עמוד ענן', אומרים בהנהלת הלשכה היו"ר, שמואל מרום, ומנכ"ל הלשכה, עמי אתגר, "הפנים החסרות לתפקיד שר התיירות בהרכב הממשלה החדשה, יוצרות דאגה וחוסר שביעות רצון בקרב חברי הלשכה".

לדבריהם, לתיירות הנכנסת היתה בשנים האחרונות תרומה משמעותית לגידול בתוצר הלאומי וביצירת מקומות עבודה חדשים. לדעת הנהלת לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, חשוב שהצבת היעדים הרב שנתיים שהוביל שר התיירות היוצא מיסז'ניקוב, יהיו יעדים שיאומצו על ידי הממשלה החדשה וכי לתפקיד שר התיירות ימונה שר שרואה את תעשיית התיירות כתעשייה קריטית לכלכלת ישראל".

 

אילת. ירידה של 27% בטיסות לאילת ולעובדה של תיירים שמגיעים לנופש לעיר, לעומת פברואר 2012. (צילום: עירית רוזנבלום)
אילת. ירידה של 27% בטיסות לאילת ולעובדה של תיירים שמגיעים לנופש לעיר, לעומת פברואר 2012. (צילום: עירית רוזנבלום)

 

בחודש פברואר 2013 נרשמו 233 אלף כניסות של מבקרים, נתון דומה לפברואר 2012 (שהיווה מספר שיא לחודשי פברואר) ונתון גבוה ב-7% מפברואר 2011.

מתוך כניסות אלה, 184 אלף היו כניסות של תיירים – ירידה של 8% לעומת פברואר 2012 ו-2011, וגבוה יותר ב- 3% יותר מפברואר 2010.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) המתפרסמים היום, עולה כי דרך האוויר נרשמו 161 אלף כניסות (ירידה של 6% בהשוואה לפברואר 2012), מתוכן 4,700 תיירים באו בטיסות ישירות לאילת ועובדה (לנופש באילת), ירידה של 27% בהשוואה לפברואר 2012. 23 אלף כניסות תיירים היו דרך היבשה, 18% פחות מפברואר 2012, 17 אלף כניסות היו דרך תחנות הגבול עם ירדן (ירידה של 18%).

עוד עולה מן הנתונים של הלמ"ס, כי בביקורי יום חלה עלייה משמעותית: 49 אלף כניסות, עלייה של 52% לעומת פברואר 2012. מתוך ביקורים אלה, 27 אלף היו ביקורים של נוסעים באניות שייט, עלייה של פי שלושה בהשוואה לפברואר שעבר. 20 אלף כניסות היו דרך הגבולות היבשתיים, 6% פחות מפברואר 2012, וכ- 2,300 כניסות נרשמו דרך האוויר, עליה של 15% בהשוואה לפברואר 2012.

בחודשיים הראשונים של 2013 (ינואר-פברואר) נרשמו 450 אלף כניסות של תיירים ומבקרי יום, כלומר הירידה הצטמצמה ל-3% בלבד בהשוואה לחודשים המקבילים ב-2012. מתוך כניסות אלה 351 אלף היו כניסות של תיירים, ירידה של 10% לעומת השנה שעברה ולעומת שנת 2011. דרך האוויר נרשמו 305 אלף כניסות, 7% פחות מ- 2012.

כ- 100 אלף כניסות היו של מבקרי יום, מתוכן כמחצית (48 אלף כניסות) היו של ביקורים באניות שיוט – עלייה של פי 2 בהשוואה ל-2012. 45 אלף כניסות מבקרים היו דרך היבשה (4% פחות מ-2012), 5,000 כניסות מבקרים היו דרך האוויר (עלייה של 14%).

שר התיירות היוצא, סטס מיסז'ניקוב, הביע תקווה ששר התיירות הנכנס ימשיך את התנופה בתיירות "ויפעל להטמיע את ההכרה בחשיבות התיירות כמנוע צמיחה למשק".

 שר התיירות הבא הוא עדיין חסר פנים ושם 

מלשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל נמסר בתגובה כי הירידה בנתוני התיירים הנכנסים בחודש פברואר 2013 משקפת ירידה משמעותית בביקושים לתיירות לישראל, והינה ביטוי להמשך השפעת מבצע "עמוד ענן" והשפעת האירועים הגיאופוליטיים האחרים באיזור.

על פי נתוני הלשכה, צפוי בחודשים מרץ, אפריל ומאי, המשך של המצב המשקף ירידה בביקושים בתיירות לישראל.

"הלשכה מברכת על הגידול בתנועת תיירות היום הן בתנועה היבשתית והן בתיירות הקרוזים, ועם זאת הנתונים נותנים משנה תוקף לצורך לביצוע השקעות בשיווק התיירות לישראל, על מנת לחזור למגמות שהיו בתיירות הנכנסת לפני מבצע 'עמוד ענן', אומרים בהנהלת הלשכה היו"ר, שמואל מרום, ומנכ"ל הלשכה, עמי אתגר, "הפנים החסרות לתפקיד שר התיירות בהרכב הממשלה החדשה, יוצרות דאגה וחוסר שביעות רצון בקרב חברי הלשכה".

לדבריהם, לתיירות הנכנסת היתה בשנים האחרונות תרומה משמעותית לגידול בתוצר הלאומי וביצירת מקומות עבודה חדשים. לדעת הנהלת לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, חשוב שהצבת היעדים הרב שנתיים שהוביל שר התיירות היוצא מיסז'ניקוב, יהיו יעדים שיאומצו על ידי הממשלה החדשה וכי לתפקיד שר התיירות ימונה שר שרואה את תעשיית התיירות כתעשייה קריטית לכלכלת ישראל".

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן