Skip to content

חדו"ש לשר החינוך: אכוף החובה להשבית לימודים ביום העצמאות

מנכ"ל חדו"ש, הרב רגב, פנה היום במכתב לשר פירון וביקש לנקוט צעדים נגד מוסדות הפטור החרדיים, הלומדים בימי העצמאות בניגוד לחוק, ולהפסיק להם את ההקצבות. רגב מברך את סגן שר הדתות אלי בן דהן, שהורה למועצות הדתיות להניף את דגל ישראל ביום הזיכרון

חדו"ש לשר החינוך: אכוף החובה להשבית לימודים ביום העצמאות

מנכ"ל חדו"ש, הרב רגב, פנה היום במכתב לשר פירון וביקש לנקוט צעדים נגד מוסדות הפטור החרדיים, הלומדים בימי העצמאות בניגוד לחוק, ולהפסיק להם את ההקצבות. רגב מברך את סגן שר הדתות אלי בן דהן, שהורה למועצות הדתיות להניף את דגל ישראל ביום הזיכרון

מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, הרב עו"ד אורי רגב, פנה היום (חמישי) לשר החינוך החדש הרב שי פירון בדרישה שיורה לכל מוסדות החינוך החרדים לקיים את חוק יום העצמאות ולא לקיים לימודים בחג. רגב קרא לפירון לפתוח בהליכים משפטיים נגד מוסדות שיפרו את ההוראה וכן להפסיק את העברת התקציבים אליהם. לדבריו, "המשך מימון מוסדות החינוך המחנכים לשלילת המדינה הוא מעשה של התאבדות מצד המדינה".

הרב אורי רגב (צילום: ויקימדיה)
"המשך מימון מוסדות החינוך המחנכים לשלילת המדינה הוא מעשה של התאבדות". הרב אורי רגב (צילום: ויקימדיה)

אחד ההיבטים הפחות מוכרים של יום העצמאות הוא כי מדי שנה לומדים כ-50 אלף תלמידי מוסדות הפטור החרדיים בחג, כאילו מדובר ביום לימודים רגיל. זאת, תוך עבירה על חוק יום העצמאות, הקובע כי "יום העצמאות יהיה יום שבתון" ותוך העברת המסר לתלמידים כי מדובר ביום לימודים רגיל. מוסדות הפטור מתוקצבים על ידי המדינה בהיקף של 55% ממוסד ממלכתי, בעלות של מאות מליוני שקלים בשנה. לשם השוואה המגזר הערבי מכבד את חוק יום העצמאות ולא מתקיימים בו לימודים במועד זה.

רגב כותב לפירון, כי "מדי שנה לאחר יום העצמאות מתברר כי מוסדות לימוד רבים במגזר החרדי הפרו את חוק יום העצמאות והשבתון שנקבע בו, וקיימו לימודים כעניין שבשגרה. החלטתי לפנות אליך לפני יום העצמאות, בתקווה ובציפייה שהרוחות החדשות המנשבות בקואליציה יביאו להפסקה של העלמת העין מהתופעה השערורייתית". רגב קורא לפירון "ליזום נקיטת הליכים משפטיים ומשמעתיים נגד המוסדות שיפרו ביודעין ובכוונת מכוון הוראה זו ולהודיע שמשרדך יפסיק מיידית את המימון הניתן להם מקופת המדינה".

הנפת דגל ישראל ביום הזיכרון

בתגובה להוראתו של סגן שר הדתות אלי בן דהן למועצות הדתיות, להניף את דגל ישראל ביום הזיכרון, אומר הרב עו"ד אורי רגב כי הוא: "מברך את סגן השר החדש על ההוראה ועל משמעותה הסמלית החשובה, לפיה הוא מתכוון בכהונתו לוודא כי מוסדות הדת הנהנים מתקצוב המדינה חייבים לראות עצמם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל ולא מוסדות בדלנים שנועדו להבטיח מינויים והקצבות למקורבים".

לדברי רגב, "עדיף היה לפרק את המועצות הדתיות, אבל כל עוד הן קיימות, יש לקוות שהנפת הדגל תהיה צעד ראשון שאחריו צעדים מהותיים יותר: שילוב נשים במועצות הדתיות, פיטורי רבנים שאינם נשמעים לחוק ולהחלטות בג"ץ, טיהור ופתיחת מערך הכשרות לתחרות, ומינוי רבנים לא אורתודוקסים עבור ציבורים המעוניינים בשירותיהם. אלה יהיו המבחנים האמיתיים שימחישו כי מדובר ביותר מהחלטות סמליות, ואשר יקבעו את הצלחת בן דהן בתפקיד".

 

מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, הרב עו"ד אורי רגב, פנה היום (חמישי) לשר החינוך החדש הרב שי פירון בדרישה שיורה לכל מוסדות החינוך החרדים לקיים את חוק יום העצמאות ולא לקיים לימודים בחג. רגב קרא לפירון לפתוח בהליכים משפטיים נגד מוסדות שיפרו את ההוראה וכן להפסיק את העברת התקציבים אליהם. לדבריו, "המשך מימון מוסדות החינוך המחנכים לשלילת המדינה הוא מעשה של התאבדות מצד המדינה".

הרב אורי רגב (צילום: ויקימדיה)
"המשך מימון מוסדות החינוך המחנכים לשלילת המדינה הוא מעשה של התאבדות". הרב אורי רגב (צילום: ויקימדיה)

אחד ההיבטים הפחות מוכרים של יום העצמאות הוא כי מדי שנה לומדים כ-50 אלף תלמידי מוסדות הפטור החרדיים בחג, כאילו מדובר ביום לימודים רגיל. זאת, תוך עבירה על חוק יום העצמאות, הקובע כי "יום העצמאות יהיה יום שבתון" ותוך העברת המסר לתלמידים כי מדובר ביום לימודים רגיל. מוסדות הפטור מתוקצבים על ידי המדינה בהיקף של 55% ממוסד ממלכתי, בעלות של מאות מליוני שקלים בשנה. לשם השוואה המגזר הערבי מכבד את חוק יום העצמאות ולא מתקיימים בו לימודים במועד זה.

רגב כותב לפירון, כי "מדי שנה לאחר יום העצמאות מתברר כי מוסדות לימוד רבים במגזר החרדי הפרו את חוק יום העצמאות והשבתון שנקבע בו, וקיימו לימודים כעניין שבשגרה. החלטתי לפנות אליך לפני יום העצמאות, בתקווה ובציפייה שהרוחות החדשות המנשבות בקואליציה יביאו להפסקה של העלמת העין מהתופעה השערורייתית". רגב קורא לפירון "ליזום נקיטת הליכים משפטיים ומשמעתיים נגד המוסדות שיפרו ביודעין ובכוונת מכוון הוראה זו ולהודיע שמשרדך יפסיק מיידית את המימון הניתן להם מקופת המדינה".

הנפת דגל ישראל ביום הזיכרון

בתגובה להוראתו של סגן שר הדתות אלי בן דהן למועצות הדתיות, להניף את דגל ישראל ביום הזיכרון, אומר הרב עו"ד אורי רגב כי הוא: "מברך את סגן השר החדש על ההוראה ועל משמעותה הסמלית החשובה, לפיה הוא מתכוון בכהונתו לוודא כי מוסדות הדת הנהנים מתקצוב המדינה חייבים לראות עצמם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל ולא מוסדות בדלנים שנועדו להבטיח מינויים והקצבות למקורבים".

לדברי רגב, "עדיף היה לפרק את המועצות הדתיות, אבל כל עוד הן קיימות, יש לקוות שהנפת הדגל תהיה צעד ראשון שאחריו צעדים מהותיים יותר: שילוב נשים במועצות הדתיות, פיטורי רבנים שאינם נשמעים לחוק ולהחלטות בג"ץ, טיהור ופתיחת מערך הכשרות לתחרות, ומינוי רבנים לא אורתודוקסים עבור ציבורים המעוניינים בשירותיהם. אלה יהיו המבחנים האמיתיים שימחישו כי מדובר ביותר מהחלטות סמליות, ואשר יקבעו את הצלחת בן דהן בתפקיד".

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן