Skip to content

התנועה בנתב"ג בפסח שיפרה את הנתונים

ברבעון הראשון של השנה עברו בנתב"ג 2,654,856 נוסעים נכנסים ויוצאים בטיסות בינלאומיות והפנים ארציות, שזו עליה של 6.33%, פסח חל השנה בחודש מרץ לעומת אפריל ב-2012. במרץ השנה עברו בנתב"ג 1,079,718 נוסעים נכנסים ויוצאים ב-7,812 המראות ונחיתות בטיסות בינלאומיות ופנים ארציות, לעומת 949,143 נוסעים במרץ 2012, שזו עליה של 13.45%

התנועה בנתב"ג בפסח שיפרה את הנתונים

ברבעון הראשון של השנה עברו בנתב"ג 2,654,856 נוסעים נכנסים ויוצאים בטיסות בינלאומיות והפנים ארציות, שזו עליה של 6.33%, פסח חל השנה בחודש מרץ לעומת אפריל ב-2012. במרץ השנה עברו בנתב"ג 1,079,718 נוסעים נכנסים ויוצאים ב-7,812 המראות ונחיתות בטיסות בינלאומיות ופנים ארציות, לעומת 949,143 נוסעים במרץ 2012, שזו עליה של 13.45%

ברבעון הראשון של השנה עברו בנתב"ג 2,654,856 נוסעים נכנסים ויוצאים בטיסות בינלאומיות והפנים ארציות, לעומת 2,496,631 נוסעים נכנסים ויוצאים בשנת 2012, שזו עליה של 6.33%. תנועה זו בוצעה ב-30,865 המראות ונחיתות ברבעון הראשון של השנה, בהשוואה ל-20,177 המראות ונחיתות בתקופה המקבילה ב-2012, שזו עליה של 3.40%. אחוז הגידול הקטן יותר בהמראות ונחיתות, לעומת אחוד הגידול במספר הנוסעים מראה, שתפוסת הנוסעים במטוסים שפעלו ברבעון הראשון השנה הייתה טובה יותר מהתפוסה ברבעון הראשון ב-2012.

הרחבה המרכזית בטרמינל 3 בנתב"ג. תנועת נוסעים טובה בפסח. צילום: ויקיפדיה
הרחבה המרכזית בטרמינל 3 בנתב"ג. תנועת נוסעים טובה בפסח. צילום: ויקיפדיה

2,447,597 נוסעים עברו ברבעון הראשון של השנה בטיסות הבינלאומיות, לעומת 2,321,847 נוסעים ברבעון המקביל ב-2012. תנועה זו בוצעה ב-18,873 המראות ונחיתות ברבעון הראשון של השנה, בהשוואה ל-17,968 המראות ונחיתות בתקופה המקבילה ב-2012, שזו עליה של 5.41%.

השפעת פסח

לחודש מרץ השנה הייתה השפעה חזקה על הנתונים ההשוואתיים בגלל העובדה שחג הפסח חל השנה בחודש במרץ ואילו ב-2012 הוא חל באפריל, השייך לרבעון השני.

במשך חודש מרץ עברו בנתב"ג 1,079,718 נוסעים נכנסים ויוצאים ב-7,812 המראות ונחיתות בטיסות בינלאומיות ופנים ארציות, לעומת 949,143 נוסעים במרץ 2012, שזו עליה של 13.45%. תנועת הנוסעים הבינלאומית במרץ עמדה על 1,008,317 נוסעים, שזו עליה של 13.45% לעומת מרץ 2012.

יש לציין כי בטיסות הפנים ארציות עברו החודש בנתב"ג 71,401 נוסעים לעומת 60,401 במרץ 2012 , שזו עליה של 18.21%.

חברות התעופה הישראליות הטיסו במשך חודש מרץ 383,024 נוסעים המהווים 37.98% מכלל
נוסעים שעברו בנתב"ג, עליה של 8.60% לעומת מרץ 2012.

חברות ויעדים בולטים

מבין חברות התעופה המובילות שפעלו בנמל במרץ, נרשמה העלייה הגבוהה ביותר בפעילותן של החברות טורקיש, יוקראין וארקיע.

היעד בעל נפח התנועה הגבוה ביותר בחודש מרץ, היה נמל התעופה שארל דה גול בפריז, שאליו וממנו טסו 61,528 נוסעים, עליה של % 11.99 בהשוואה למרץ 2012.

המדינה בעלת נפח הפעילות הגבוה ביותר במרץ הייתה ארה"ב עם 120,535 נוסעים, המהווים 11.95% מכלל הפעילות. מבין המדינות המובילות העלייה הגבוהה ביותר לעומת מרץ שעבר נרשמה בתנועת הנוסעים טורקיה, צרפת, יון והונגריה.

ברבעון הראשון של השנה עברו בנתב"ג 2,654,856 נוסעים נכנסים ויוצאים בטיסות בינלאומיות והפנים ארציות, לעומת 2,496,631 נוסעים נכנסים ויוצאים בשנת 2012, שזו עליה של 6.33%. תנועה זו בוצעה ב-30,865 המראות ונחיתות ברבעון הראשון של השנה, בהשוואה ל-20,177 המראות ונחיתות בתקופה המקבילה ב-2012, שזו עליה של 3.40%. אחוז הגידול הקטן יותר בהמראות ונחיתות, לעומת אחוד הגידול במספר הנוסעים מראה, שתפוסת הנוסעים במטוסים שפעלו ברבעון הראשון השנה הייתה טובה יותר מהתפוסה ברבעון הראשון ב-2012.

הרחבה המרכזית בטרמינל 3 בנתב"ג. תנועת נוסעים טובה בפסח. צילום: ויקיפדיה
הרחבה המרכזית בטרמינל 3 בנתב"ג. תנועת נוסעים טובה בפסח. צילום: ויקיפדיה

2,447,597 נוסעים עברו ברבעון הראשון של השנה בטיסות הבינלאומיות, לעומת 2,321,847 נוסעים ברבעון המקביל ב-2012. תנועה זו בוצעה ב-18,873 המראות ונחיתות ברבעון הראשון של השנה, בהשוואה ל-17,968 המראות ונחיתות בתקופה המקבילה ב-2012, שזו עליה של 5.41%.

השפעת פסח

לחודש מרץ השנה הייתה השפעה חזקה על הנתונים ההשוואתיים בגלל העובדה שחג הפסח חל השנה בחודש במרץ ואילו ב-2012 הוא חל באפריל, השייך לרבעון השני.

במשך חודש מרץ עברו בנתב"ג 1,079,718 נוסעים נכנסים ויוצאים ב-7,812 המראות ונחיתות בטיסות בינלאומיות ופנים ארציות, לעומת 949,143 נוסעים במרץ 2012, שזו עליה של 13.45%. תנועת הנוסעים הבינלאומית במרץ עמדה על 1,008,317 נוסעים, שזו עליה של 13.45% לעומת מרץ 2012.

יש לציין כי בטיסות הפנים ארציות עברו החודש בנתב"ג 71,401 נוסעים לעומת 60,401 במרץ 2012 , שזו עליה של 18.21%.

חברות התעופה הישראליות הטיסו במשך חודש מרץ 383,024 נוסעים המהווים 37.98% מכלל
נוסעים שעברו בנתב"ג, עליה של 8.60% לעומת מרץ 2012.

חברות ויעדים בולטים

מבין חברות התעופה המובילות שפעלו בנמל במרץ, נרשמה העלייה הגבוהה ביותר בפעילותן של החברות טורקיש, יוקראין וארקיע.

היעד בעל נפח התנועה הגבוה ביותר בחודש מרץ, היה נמל התעופה שארל דה גול בפריז, שאליו וממנו טסו 61,528 נוסעים, עליה של % 11.99 בהשוואה למרץ 2012.

המדינה בעלת נפח הפעילות הגבוה ביותר במרץ הייתה ארה"ב עם 120,535 נוסעים, המהווים 11.95% מכלל הפעילות. מבין המדינות המובילות העלייה הגבוהה ביותר לעומת מרץ שעבר נרשמה בתנועת הנוסעים טורקיה, צרפת, יון והונגריה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן