אותיות קטנות בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל – פיצוי גדול לנוסעים

סעיף מטעה בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל עלה לחברת הביטוח 48,000 שקל, אותם שילמה כפיצוי למשפחה שנאלצה לחזור מחו"ל בשל פטירת הסבתא, אמא של אם המשפחה

אותיות קטנות בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל – פיצוי גדול לנוסעים

סעיף מטעה בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל עלה לחברת הביטוח 48,000 שקל, אותם שילמה כפיצוי למשפחה שנאלצה לחזור מחו"ל בשל פטירת הסבתא, אמא של אם המשפחה

משפחה שנאלצה לשוב מטיול בארה"ב מוקדם מהצפוי עקב פטירת הסבתא, תבעה את חברת הביטוח, שמצידה טענה כי רק הבת של הנפטרת היא קרובת משפחה ואילו בעלה והנכדים כלל לא זכאים לפיצוי.

בני משפחה שנסעו לטיול בארה"ב ונאלצו לשוב ארצה בשל מות הסבתא, שלושה ימים בלבד לאחר שהגיעו ליעדם, קיבלו מחברת הביטוח פיצוי בסך 48 אלף שקל בשל ההוצאות שנגרמו להם. סכום הפיצוי הושג בהסדר פשרה שנחתם בין חברת הביטוח לבין המשפחה.  הסיפור המעניין מאחורי הפשרה הוא סירובה של חברת הביטוח לפצות את בני המשפחה, בטענה שרק האם, בתה של המנוחה, זכאית לפיצוי, ואילו בעלה והנכדים אינם נכללים בקרובים הזכאים לפיצוי.

על פי התביעה, שהוגשה בקיץ 2011 באמצעות משרד עו"ד פרץ-פרידמן, מיכאלי, תכננה המשפחה (הורים וארבעת ילדיהם), נסיעה בת שלושה שבועות לארה"ב. במהלך ההכנות לנסיעה רכשה המשפחה באמצעות סוכנות נסיעות, פוליסת ביטוח נסיעות חו"ל. למרבה הצער, החופשה נקטעה שלושה ימים בלבד לאחר שבני המשפחה נחתו בארה"ב. המשפחה קיבלה הודעה כי הסבתא, אמה של אם המשפחה, נפטרה. קיצור הנסיעה והחזרה ארצה גרם לבני המשפחה להפסד של עשרות אלפי שקלים ששילמו מראש לספקי נופש שונים במהלך תכנון הטיול,  ובכללם: בתי מלון, טיסות פנים, אתרי תיירות וכו'.

עם שובה ארצה, ולנוכח הפוליסה שרכשה, תבעה המשפחה מחברת הביטוח תשלום בסך 72 אלף שקל בגין ההוצאות שירדו לטמיון, אך חברת הביטוח דחתה את התביעה בנימוק שפוליסת הביטוח מכסה תשלומים במקרה של טיסת חירום רק לבן משפחה בדרגת  "אב, אם, בן, בת, או בן/בת זוג" ולכן אין כיסוי ל"חמות" ו/או ל"סבתא". כלומר, הבעל והילדים אינם זכאים לפיצוי בגין טיסתם חזרה. גם לאם, שהיא בתה של הנפטרת, הוצע פיצוי סמלי בסך 450 דולר בלבד.

בני המשפחה לא נואשו מתגובת חברת הביטוח והגישו תביעה להשבת הסכומים הנ"ל, בטענה שפוליסת הביטוח נוסחה באופן מטעה, המונע מהמבוטח הסביר להבין את תנאיה האמיתיים. כך נטען, שפוליסת הביטוח קובעת באותיות מודגשות ומובלטות 17 סוגים של  "בן משפחה קרוב" לצרכי הפוליסה, דוגמת: אשה, בעל, אב, אם, אח, אחות, חם, חמות, בן/בת אח, בן/בת אחות, סבא, סבתא, גיס, גיסה ושותף יחיד לעסק".

לעומת זאת, וכעולה ממכתב הדחייה של חברת הביטוח, הסתבר כי בנבכי הפוליסה מסתתרת הגדרה נוספת, צרה ורחוקה מההגדרה מאירת העיניים הזו, המצמצמת את סוגי הקרבה המשפחתית לטיסת החירום מ-17 סוגים ל-6 בלבד! התובעים טענו כי החרגה של 65% ממרכיבי הגדרת "בן משפחה קרוב" – ובעיקר כשההגדרה מופיעה בראש הפוליסה, לעומת ההחרגה שנבלעת בתוך פרק הכיסוי הביטוחי – מהווה תיאור מטעה בעניין מהותי ולפיכך אסורה בדין.

לנוכח טיעונים אלה שהעלתה עו"ד מאירוביץ', וכדי להימנע ממתן פסק דין שיהא בעל השלכות נרחבות לגבי חוקיות ההגדרות בפוליסה, הסכימה חברת הביטוח להסדר פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט ופיצתה את המשפחה ב- 48 אלף שקל.

משפחה שנאלצה לשוב מטיול בארה"ב מוקדם מהצפוי עקב פטירת הסבתא, תבעה את חברת הביטוח, שמצידה טענה כי רק הבת של הנפטרת היא קרובת משפחה ואילו בעלה והנכדים כלל לא זכאים לפיצוי.

בני משפחה שנסעו לטיול בארה"ב ונאלצו לשוב ארצה בשל מות הסבתא, שלושה ימים בלבד לאחר שהגיעו ליעדם, קיבלו מחברת הביטוח פיצוי בסך 48 אלף שקל בשל ההוצאות שנגרמו להם. סכום הפיצוי הושג בהסדר פשרה שנחתם בין חברת הביטוח לבין המשפחה.  הסיפור המעניין מאחורי הפשרה הוא סירובה של חברת הביטוח לפצות את בני המשפחה, בטענה שרק האם, בתה של המנוחה, זכאית לפיצוי, ואילו בעלה והנכדים אינם נכללים בקרובים הזכאים לפיצוי.

על פי התביעה, שהוגשה בקיץ 2011 באמצעות משרד עו"ד פרץ-פרידמן, מיכאלי, תכננה המשפחה (הורים וארבעת ילדיהם), נסיעה בת שלושה שבועות לארה"ב. במהלך ההכנות לנסיעה רכשה המשפחה באמצעות סוכנות נסיעות, פוליסת ביטוח נסיעות חו"ל. למרבה הצער, החופשה נקטעה שלושה ימים בלבד לאחר שבני המשפחה נחתו בארה"ב. המשפחה קיבלה הודעה כי הסבתא, אמה של אם המשפחה, נפטרה. קיצור הנסיעה והחזרה ארצה גרם לבני המשפחה להפסד של עשרות אלפי שקלים ששילמו מראש לספקי נופש שונים במהלך תכנון הטיול,  ובכללם: בתי מלון, טיסות פנים, אתרי תיירות וכו'.

עם שובה ארצה, ולנוכח הפוליסה שרכשה, תבעה המשפחה מחברת הביטוח תשלום בסך 72 אלף שקל בגין ההוצאות שירדו לטמיון, אך חברת הביטוח דחתה את התביעה בנימוק שפוליסת הביטוח מכסה תשלומים במקרה של טיסת חירום רק לבן משפחה בדרגת  "אב, אם, בן, בת, או בן/בת זוג" ולכן אין כיסוי ל"חמות" ו/או ל"סבתא". כלומר, הבעל והילדים אינם זכאים לפיצוי בגין טיסתם חזרה. גם לאם, שהיא בתה של הנפטרת, הוצע פיצוי סמלי בסך 450 דולר בלבד.

בני המשפחה לא נואשו מתגובת חברת הביטוח והגישו תביעה להשבת הסכומים הנ"ל, בטענה שפוליסת הביטוח נוסחה באופן מטעה, המונע מהמבוטח הסביר להבין את תנאיה האמיתיים. כך נטען, שפוליסת הביטוח קובעת באותיות מודגשות ומובלטות 17 סוגים של  "בן משפחה קרוב" לצרכי הפוליסה, דוגמת: אשה, בעל, אב, אם, אח, אחות, חם, חמות, בן/בת אח, בן/בת אחות, סבא, סבתא, גיס, גיסה ושותף יחיד לעסק".

לעומת זאת, וכעולה ממכתב הדחייה של חברת הביטוח, הסתבר כי בנבכי הפוליסה מסתתרת הגדרה נוספת, צרה ורחוקה מההגדרה מאירת העיניים הזו, המצמצמת את סוגי הקרבה המשפחתית לטיסת החירום מ-17 סוגים ל-6 בלבד! התובעים טענו כי החרגה של 65% ממרכיבי הגדרת "בן משפחה קרוב" – ובעיקר כשההגדרה מופיעה בראש הפוליסה, לעומת ההחרגה שנבלעת בתוך פרק הכיסוי הביטוחי – מהווה תיאור מטעה בעניין מהותי ולפיכך אסורה בדין.

לנוכח טיעונים אלה שהעלתה עו"ד מאירוביץ', וכדי להימנע ממתן פסק דין שיהא בעל השלכות נרחבות לגבי חוקיות ההגדרות בפוליסה, הסכימה חברת הביטוח להסדר פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט ופיצתה את המשפחה ב- 48 אלף שקל.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן