Skip to content

עיקרי הממצאים של דוח מבקר המדינה 2013

ניגודי אינטרסים וליקויים בביקורת הפנימית של משרדי הממשלה, רוב ההמלצות בתחומי שיטור וקהילה לא יושמו, טיפול לא מספק בתלונות על הטרדה מינית באוניברסיטות, המלצות חיוורות לגבי חד-הוריות, ליקויים חמורים בקליטת יוצאי אתיופיה, אי-סדרים במתן היתרים לעובדים זרים ועוד

עיקרי הממצאים של דוח מבקר המדינה 2013

ניגודי אינטרסים וליקויים בביקורת הפנימית של משרדי הממשלה, רוב ההמלצות בתחומי שיטור וקהילה לא יושמו, טיפול לא מספק בתלונות על הטרדה מינית באוניברסיטות, המלצות חיוורות לגבי חד-הוריות, ליקויים חמורים בקליטת יוצאי אתיופיה, אי-סדרים במתן היתרים לעובדים זרים ועוד

ניגודי אינטרסים וליקויים פוגעים בביקורת הפנימית

מבקר המדינה בדק את סוגיית תפקודם של המבקרים הפנימיים במשרדי הממשלה, בתאגידים הציבוריים ובחברות הממשלתיות – ומצא כי במשרדי הממשלה לא התגבש הסדר המבטיח את מידת העצמאות הדרושה למבקר הפנימי כדי שיוכל למלא את תפקידו כראוי

צבי זינגר | 8 במאי 2013, 16:02

4,000-6,000 חולים מתים בשנה מזיהום נרכש בבתי"ח

אפשר למנוע חלק מהזיהומים ולצמצם את אחוזי התמותה. במרבית בתי החולים אין נתונים על תמותה ישירה מזיהומים נרכשים ואין מעקב של רופא מומחה למחלות זיהומיות אחר כל המטופלים עם זיהומים מסוג זה. הסיבות העיקריות: צפיפות ואי נטילת ידיים. במוסדות הגריאטריים עלו ליקויים מהותיים כמו אי-בידוד חולים נשאים

עמית קרטס בנין | 8 במאי 2013, 18:12

משרד האוצר לא בדק כהלכה הלוואות שנתן

חלק ניכר מיתרת ההלוואות המוצגת במאזן המדינה, כ-29 מיליארד שקל נטו, מוצג רק על סמך הדיווחים של נותני ההלוואות. הבקרה שעושה החשכ"ל אינה כוללת בדיקה של נכונות החישובים

עמי אטינגר | 8 במאי 2013, 22:49

הגבייה פועלת בתנאי שהחייב הוא לא ממשלה

במשרד המשפטים בדק המבקר את המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. נמצא, בין השאר, כי מתוך 100 אחוז חייבים בהוצאה לפועל, 94 אחוז אינם יכולים להרשות לעצמם ייצוג ובכך נשללו זכויותיהם. עוד עולה מהדוח, כי אוכלוסייה רחבה בישראל אינה עומדת בתנאי הזכאות הכלכלית לקבלת סיוע משפטי מהמדינה, למרות תיקוני חקיקה בנושא

אליק מאור | 8 במאי 2013, 17:05

שיטור וקהילה: רוב ההמלצות לשיפור לא יושמו

באגפי המטה הארצי של המשטרה ובתחנות המשטרה בדק משרד מבקר המדינה היבטים מרכזיים בתפקוד התחנות וביישום תכניות לשיפור פעילותן במגוון תחומים, ובהם שירותי השיטור במגזר הערבי ומעורבות התחנות בתכנית "עיר ללא אלימות"

אליק מאור | 8 במאי 2013, 16:00

טיפול לא מספק בתלונות על הטרדה מינית באוניברסיטאות

המבקר בחר לבדוק בשמונה אוניברסיטאות וב-21 מכללות את אופן הטיפול בהטרדות מיניות וגם כיצד הם מטפלים בסטודנטים ובמועמדים ללימודים עם לקויות למידה. לדעתו, הנתונים עשויים להעיד כי לא קיימים במוסדות תנאים המאפשרים לנפגעים מהטרדות מיניות להרגיש בנוח להתלונן וגם אופן הטיפול לקוי בחלק מהמקרים

דנאל לושי | 8 במאי 2013, 16:00

המלצות חיוורות על הטיפול במשפחות חד-הוריות

חוק משפחות חד-הוריות מ-1992 עיגן לראשונה את מכלול זכויותיהן החברתיות והכלכליות של משפחות חד-הוריות במסגרת משפטית, ובכך נתן הכרה רשמית למבנה משפחתי זה. אלא שהסיוע למשפחות אלה מפוזר בין הרשויות השונות, שלפי ממצאי מבקר המדינה אין ביניהן תיאום

מיכל פנט-פלג | 8 במאי 2013, 16:00

 

ליקויים חמורים בקליטת יוצאי אתיופיה, "נורת אזהרה"

כך קובע המבקר. חמורים במיוחד הנתונים לגבי קליטת יוצאי אתיופיה בצה"ל: יותר מ-20% מהחיילים יוצאי אתיופיה נשרו במהלך השירות, בעיקר עקב מה שמוגדר בצבא "התנהגות רעה חמורה", אצל 66% מהם; מבין החיילים שנכלאו ב-2010 היו 53% מיוצאי אתיופיה; גם שיעור הנפקדות והעריקות היה גבוה פי שלושה ויותר מהשיעור בכלל צה"ל

צבי זינגר | 8 במאי 2013, 15:59

אי סדרים במתן היתרים להעסקת עובדים זרים

בין השאר, מספר חודשי ההעסקה של העובדים הזרים שנקבעו בהיתר היה גדול בכ-5,000 מהמספר שעליו המליץ הממונה ובכ-9,200 מהמספר שעליו המליץ אגף התקציבים במשרד האוצר

שרון ליבנה | 8 במאי 2013, 16:00

כרבע מהמבקשים להתגייר נשרו ולא השלימו את ההליך

זהו רק אחד מהממצאים החמורים של מבקר המדינה, שבדק את תפקודן של כמה מהמערכות למתן שירותי דת. ממצא מדאיג אחר: בחשאי, בניגוד להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ובניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הוכנסו לרשימות "מעוכבי הנישואין" שמותיהם של אנשים שכלל לא פנו בבקשה להירשם לנישואין, או של בני משפחותיהם של מעוכבי נישואין שלא היו צד להליך

צבי זינגר | 8 במאי 2013, 16:00

מערך הגיור כשל, אבל הכשל כבר אינו של ה"דתיים"

גם כאשר מעבירים את מערך הגיור מהממסד הדתי למשרד ראש הממשלה הממלכתי הליקויים נמשכים, אך השאלה שאינה נשאלת גם על ידי המבקר היא איך הגענו עד הלום? למה הובאו עולים לא-יהודים אלה לישראל ממניעים שאינם ציוניים מלכתחילה, אלא פוליטיים? ולמה לצפות מהם להמיר את דתם אם ישראלי המהגר לארץ קתולית אינו נדרש לעבור הטפה מיסיונרית שם?

טובה אבן חן | 8 במאי 2013, 18:27

 

חריקות בעבודת הנספחים המסחריים בשגרירויות ישראל

מבקר המדינה מצא כי בתחום סחר החוץ פועלים משרד החוץ ומשרד התמ"ת ללא מערכת מובנית המאפשרת תיאום ביניהם. "בהיעדר כללים ברורים לעבודה משותפת בנציגויות ובהיעדר שיתוף פעולה מובנה בין המטות של שני המשרדים נוצרות כפילויות בעבודתם של הנציגים הכלכליים בנציגויות, והדבר גורם לבזבוז משאבים ואבדן מידע

צבי זינגר | 8 במאי 2013, 16:01

"ליקויים חמורים בטיפול בקטינים חסרי מעמד אזרחי"

כליאת קטינים, היעדר טיפול לקטינים במצבי סיכון, הפרדה בחינוך וגנים ללא פיקוח – ממצאי משרד מבקר המדינה מלמדים על ליקויים חמורים בטיפול בקטינים חסרי מעמד אזרחי, על אי-העמידה של המדינה בהוראות חוק הנוער, ובמקרים מסוימים אף על הפרה של הוראות האמנה בדבר זכויות הילד

כתבי מגפון | 9 במאי 2013, 10:28

ניגודי אינטרסים וליקויים פוגעים בביקורת הפנימית

מבקר המדינה בדק את סוגיית תפקודם של המבקרים הפנימיים במשרדי הממשלה, בתאגידים הציבוריים ובחברות הממשלתיות – ומצא כי במשרדי הממשלה לא התגבש הסדר המבטיח את מידת העצמאות הדרושה למבקר הפנימי כדי שיוכל למלא את תפקידו כראוי

צבי זינגר | 8 במאי 2013, 16:02

4,000-6,000 חולים מתים בשנה מזיהום נרכש בבתי"ח

אפשר למנוע חלק מהזיהומים ולצמצם את אחוזי התמותה. במרבית בתי החולים אין נתונים על תמותה ישירה מזיהומים נרכשים ואין מעקב של רופא מומחה למחלות זיהומיות אחר כל המטופלים עם זיהומים מסוג זה. הסיבות העיקריות: צפיפות ואי נטילת ידיים. במוסדות הגריאטריים עלו ליקויים מהותיים כמו אי-בידוד חולים נשאים

עמית קרטס בנין | 8 במאי 2013, 18:12

משרד האוצר לא בדק כהלכה הלוואות שנתן

חלק ניכר מיתרת ההלוואות המוצגת במאזן המדינה, כ-29 מיליארד שקל נטו, מוצג רק על סמך הדיווחים של נותני ההלוואות. הבקרה שעושה החשכ"ל אינה כוללת בדיקה של נכונות החישובים

עמי אטינגר | 8 במאי 2013, 22:49

הגבייה פועלת בתנאי שהחייב הוא לא ממשלה

במשרד המשפטים בדק המבקר את המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. נמצא, בין השאר, כי מתוך 100 אחוז חייבים בהוצאה לפועל, 94 אחוז אינם יכולים להרשות לעצמם ייצוג ובכך נשללו זכויותיהם. עוד עולה מהדוח, כי אוכלוסייה רחבה בישראל אינה עומדת בתנאי הזכאות הכלכלית לקבלת סיוע משפטי מהמדינה, למרות תיקוני חקיקה בנושא

אליק מאור | 8 במאי 2013, 17:05

שיטור וקהילה: רוב ההמלצות לשיפור לא יושמו

באגפי המטה הארצי של המשטרה ובתחנות המשטרה בדק משרד מבקר המדינה היבטים מרכזיים בתפקוד התחנות וביישום תכניות לשיפור פעילותן במגוון תחומים, ובהם שירותי השיטור במגזר הערבי ומעורבות התחנות בתכנית "עיר ללא אלימות"

אליק מאור | 8 במאי 2013, 16:00

טיפול לא מספק בתלונות על הטרדה מינית באוניברסיטאות

המבקר בחר לבדוק בשמונה אוניברסיטאות וב-21 מכללות את אופן הטיפול בהטרדות מיניות וגם כיצד הם מטפלים בסטודנטים ובמועמדים ללימודים עם לקויות למידה. לדעתו, הנתונים עשויים להעיד כי לא קיימים במוסדות תנאים המאפשרים לנפגעים מהטרדות מיניות להרגיש בנוח להתלונן וגם אופן הטיפול לקוי בחלק מהמקרים

דנאל לושי | 8 במאי 2013, 16:00

המלצות חיוורות על הטיפול במשפחות חד-הוריות

חוק משפחות חד-הוריות מ-1992 עיגן לראשונה את מכלול זכויותיהן החברתיות והכלכליות של משפחות חד-הוריות במסגרת משפטית, ובכך נתן הכרה רשמית למבנה משפחתי זה. אלא שהסיוע למשפחות אלה מפוזר בין הרשויות השונות, שלפי ממצאי מבקר המדינה אין ביניהן תיאום

מיכל פנט-פלג | 8 במאי 2013, 16:00

 

ליקויים חמורים בקליטת יוצאי אתיופיה, "נורת אזהרה"

כך קובע המבקר. חמורים במיוחד הנתונים לגבי קליטת יוצאי אתיופיה בצה"ל: יותר מ-20% מהחיילים יוצאי אתיופיה נשרו במהלך השירות, בעיקר עקב מה שמוגדר בצבא "התנהגות רעה חמורה", אצל 66% מהם; מבין החיילים שנכלאו ב-2010 היו 53% מיוצאי אתיופיה; גם שיעור הנפקדות והעריקות היה גבוה פי שלושה ויותר מהשיעור בכלל צה"ל

צבי זינגר | 8 במאי 2013, 15:59

אי סדרים במתן היתרים להעסקת עובדים זרים

בין השאר, מספר חודשי ההעסקה של העובדים הזרים שנקבעו בהיתר היה גדול בכ-5,000 מהמספר שעליו המליץ הממונה ובכ-9,200 מהמספר שעליו המליץ אגף התקציבים במשרד האוצר

שרון ליבנה | 8 במאי 2013, 16:00

כרבע מהמבקשים להתגייר נשרו ולא השלימו את ההליך

זהו רק אחד מהממצאים החמורים של מבקר המדינה, שבדק את תפקודן של כמה מהמערכות למתן שירותי דת. ממצא מדאיג אחר: בחשאי, בניגוד להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ובניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הוכנסו לרשימות "מעוכבי הנישואין" שמותיהם של אנשים שכלל לא פנו בבקשה להירשם לנישואין, או של בני משפחותיהם של מעוכבי נישואין שלא היו צד להליך

צבי זינגר | 8 במאי 2013, 16:00

מערך הגיור כשל, אבל הכשל כבר אינו של ה"דתיים"

גם כאשר מעבירים את מערך הגיור מהממסד הדתי למשרד ראש הממשלה הממלכתי הליקויים נמשכים, אך השאלה שאינה נשאלת גם על ידי המבקר היא איך הגענו עד הלום? למה הובאו עולים לא-יהודים אלה לישראל ממניעים שאינם ציוניים מלכתחילה, אלא פוליטיים? ולמה לצפות מהם להמיר את דתם אם ישראלי המהגר לארץ קתולית אינו נדרש לעבור הטפה מיסיונרית שם?

טובה אבן חן | 8 במאי 2013, 18:27

 

חריקות בעבודת הנספחים המסחריים בשגרירויות ישראל

מבקר המדינה מצא כי בתחום סחר החוץ פועלים משרד החוץ ומשרד התמ"ת ללא מערכת מובנית המאפשרת תיאום ביניהם. "בהיעדר כללים ברורים לעבודה משותפת בנציגויות ובהיעדר שיתוף פעולה מובנה בין המטות של שני המשרדים נוצרות כפילויות בעבודתם של הנציגים הכלכליים בנציגויות, והדבר גורם לבזבוז משאבים ואבדן מידע

צבי זינגר | 8 במאי 2013, 16:01

"ליקויים חמורים בטיפול בקטינים חסרי מעמד אזרחי"

כליאת קטינים, היעדר טיפול לקטינים במצבי סיכון, הפרדה בחינוך וגנים ללא פיקוח – ממצאי משרד מבקר המדינה מלמדים על ליקויים חמורים בטיפול בקטינים חסרי מעמד אזרחי, על אי-העמידה של המדינה בהוראות חוק הנוער, ובמקרים מסוימים אף על הפרה של הוראות האמנה בדבר זכויות הילד

כתבי מגפון | 9 במאי 2013, 10:28

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן