בית המשפט ידון בשתי תביעות בפרשת "אדום אדום"

סחבת אדומה: חמישה חודשים מאז תחקיר אנונימוס במשחטת "אדום אדום" של תנובה, ועדיין לא הוגשו כתבי אישום. האם פרשת "אדום אדום" תגיע למיצוי משפטי? בתביעות הייצוגיות יטענו התובעים: "תנובה מטעה את הצרכנים בכך שהיא יוצרת מצג שווא של תקנים מחמירים ביחס לבעלי-החיים". התביעות נגד החברה מסתכמות יחד ב-300 מיליון שקל

בית המשפט ידון בשתי תביעות בפרשת "אדום אדום"

סחבת אדומה: חמישה חודשים מאז תחקיר אנונימוס במשחטת "אדום אדום" של תנובה, ועדיין לא הוגשו כתבי אישום. האם פרשת "אדום אדום" תגיע למיצוי משפטי? בתביעות הייצוגיות יטענו התובעים: "תנובה מטעה את הצרכנים בכך שהיא יוצרת מצג שווא של תקנים מחמירים ביחס לבעלי-החיים". התביעות נגד החברה מסתכמות יחד ב-300 מיליון שקל

תחקיר ששודר בכלבוטק (דצמבר 2012) חשף התעללות שיטתית בבעלי-החיים שגורלם שחיטה במשחטת "אדום אדום". חושף ההתעללות, העיתונאי והתחקירן רונן בר, פעיל בעמותת "אנונימוס לזכויות בעלי-חיים", תיעד במצלמה נסתרת את העובדים מכים עגלים וטלאים במקלות, מפעילים כלפיהם אלימות באמצעות שוקרים חשמליים, משליכים אותם באוויר וגוררים באמצעות מלגזה את הטלאים החלשים שאינם יכולים לעמוד בכוחות עצמם.

התחקיר הוליד סערה תקשורתית וקריאה לאכיפת צער בעלי חיים והחמרת הרגולוציה בבתי המטבחיים. אולם בפרשה זו, חריפה ככל שתהיה ההתעלות שנחשפה בה – התעללות שהיא מנת חלקם של כל בעלי החיים שגורלם שחיטה ומאכל. טרם הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים.

חשמול עגל בבית המטבחיים של תנובה (צילום מתוך התחקיר בכלבוטק)
חשמול עגל בבית המטבחיים של תנובה (צילום מתוך התחקיר בכלבוטק)

בית המשפט המחוזי בירושלים ידון ביום שני השבוע בשתי בקשות נפרדות לתביעה ייצוגית – האחת בסך 100 מיליון שקלים והאחרת – 200 מיליון שקלים. לטענת התובעים, בניגוד לטענות תנובה כי היא אוכפת תקנות צער בעלי-חיים, הלכה למעשה אין פיקוח במשחטות החברה וגורלם של בעלי החיים הפקר.

התביעה על סך 100 מיליון שקל, המוגשת על-ידי רות קוליאן באמצעות עו"ד האני טנוס, מייצגת "אומדן של מאתיים אלף צרכנים". בבקשה לתביעה, מנסחת התובעת, צרכנית של "אדום אדום", חרדית תושבת ירושלים:

"ההתעללות [שנחשפה בתחקיר] נעשתה לכל הפחות תוך עצימת עיניים של הדרג המנהל של המקום, ולפחות בחלקה הגדול בהנחיה מפורשת מלמעלה. חלק מההתעללות נובע ממבנה לקוי של בית המטבחיים: הבעיות במבנה מביאות לצפיפות בלתי-נסבלת באזורי ההמתנה, ולהתנגדות של בעלי-החיים לנוע במעברים, התנגדות שמגבירה את האלימות של צוות העובדים הבלתי-מיומן כשלעצמו. חלק מההתעללות נובע מנהלים פסולים, מהיעדר הכשרה מחוסר מיומנות וחוסר רגישות של כל המעורבים בטיפול בבעלי-החיים. הממצאים מלמדים שההנהלה הייתה מודעת היטב להתעללות ולהפרה שיטתית של נהלים, תקנות וחוקים, ואף הורתה על חלקן. הממצאים מצביעים גם על כשל גמור של הרופא הווטרינר המפקח, שאף טען באזני החוקר הסמוי, שחוק צער בעלי-חיים כלל אינו חל בתחומי בית-המטבחיים. לאור כל זאת, המשך ההתעללות בבעלי-החיים הוא בגדר ודאות אם לא ייסגר בית-המטבחיים באופן מיידי. אם תישקל פתיחת בית-המטבחיים בעתיד, הדבר יוכל להיעשות אך ורק לאחר הפקת כל הלקחים, תחת הנהלה חדשה, עם צוות עובדים חדש ולאחר תיקון כל הליקויים במבנה המקום". (סעיף 7 בכתב התביעה).

התביעה השנייה מוגשת על-ידי פרח אמזלג באמצעות עו"ד אביעד אמזלג. עו"ד אמזלג כותב בכתב התביעה כי "התחקיר הוכיח שפרסומי 'תנובה' אינם נכונים בעליל. תהליך השחיטה במפעל המשיבה לא זו בלבד שאינו איכותי, אף אינו מפוקח על ידי גורמים מפקחים ועומד בניגוד לתקנות ולנהלים" (סעיפים 20 – 23 בכתב התביעה).

צילום מסך מאתר תנובה לפני התחקיר - המשפט שנמחק ובו מצהירים כי לא מחשמלים בשוקרים מסומן במארקר
צילום מסך מאתר תנובה לפני התחקיר - המשפט שנמחק ובו מצהירים כי לא מחשמלים בשוקרים מסומן במארקר

עו"ד אמזלג מצטט את אתר האינטרנט של "תנובה", המצהיר על הקפדה על איכות ועמידה בתקנים מחמירים, וטוען כי החברה "נהגה בחוסר תום לב שעה ששיווקה מוצרי בשר שיוצרו תוך התעללות חמורה בבעלי חיים, והציגה עצמה כמי שעומדת בתקני התברואה והאיכות" (סעיף 27). כך למשל, בעמוד שכותרתו "צער בעלי חיים" באתר האינטרנט של "תנובה" נכתב כי הובלת עגלים לשחיטה "נעשית במתינות וללא שימוש בשוקר חשמלי כדי למנוע כל חשש כשרות", וכי השימוש בשוקר נעשה במתח נמוך ביותר ורק "במקרי צורך". ואולם לאחר התחקיר נמחקה ההתייחסות לשוקרים החשמליים מהעמוד.

לטענת התובעות, מדובר בהטעיית צרכנים המהווה הפרה של סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן. לדבריהן, "תנובה" "התעשרה שלא כדין על גבם של לקוחות רבים, אשר לא היו רוכשים את מוצריה, אילו היו מודעים למעשים ולמחדלים הנהוגים במפעלה" (אמזלג, סעיף 39).

התובעות טוענות שהסתרת הפגיעה בבעלי החיים מהווה פגיעה באוטונומיה של הפרט, שכן נשללה מהצרכנים הזכות לדעת את השלכות הליך הייצור של מוצרי "תנובה" ולקבל החלטה מושכלת האם לרוכשם או להימנע מכך.

תחקיר ששודר בכלבוטק (דצמבר 2012) חשף התעללות שיטתית בבעלי-החיים שגורלם שחיטה במשחטת "אדום אדום". חושף ההתעללות, העיתונאי והתחקירן רונן בר, פעיל בעמותת "אנונימוס לזכויות בעלי-חיים", תיעד במצלמה נסתרת את העובדים מכים עגלים וטלאים במקלות, מפעילים כלפיהם אלימות באמצעות שוקרים חשמליים, משליכים אותם באוויר וגוררים באמצעות מלגזה את הטלאים החלשים שאינם יכולים לעמוד בכוחות עצמם.

התחקיר הוליד סערה תקשורתית וקריאה לאכיפת צער בעלי חיים והחמרת הרגולוציה בבתי המטבחיים. אולם בפרשה זו, חריפה ככל שתהיה ההתעלות שנחשפה בה – התעללות שהיא מנת חלקם של כל בעלי החיים שגורלם שחיטה ומאכל. טרם הוגשו כתבי אישום נגד המעורבים.

חשמול עגל בבית המטבחיים של תנובה (צילום מתוך התחקיר בכלבוטק)
חשמול עגל בבית המטבחיים של תנובה (צילום מתוך התחקיר בכלבוטק)

בית המשפט המחוזי בירושלים ידון ביום שני השבוע בשתי בקשות נפרדות לתביעה ייצוגית – האחת בסך 100 מיליון שקלים והאחרת – 200 מיליון שקלים. לטענת התובעים, בניגוד לטענות תנובה כי היא אוכפת תקנות צער בעלי-חיים, הלכה למעשה אין פיקוח במשחטות החברה וגורלם של בעלי החיים הפקר.

התביעה על סך 100 מיליון שקל, המוגשת על-ידי רות קוליאן באמצעות עו"ד האני טנוס, מייצגת "אומדן של מאתיים אלף צרכנים". בבקשה לתביעה, מנסחת התובעת, צרכנית של "אדום אדום", חרדית תושבת ירושלים:

"ההתעללות [שנחשפה בתחקיר] נעשתה לכל הפחות תוך עצימת עיניים של הדרג המנהל של המקום, ולפחות בחלקה הגדול בהנחיה מפורשת מלמעלה. חלק מההתעללות נובע ממבנה לקוי של בית המטבחיים: הבעיות במבנה מביאות לצפיפות בלתי-נסבלת באזורי ההמתנה, ולהתנגדות של בעלי-החיים לנוע במעברים, התנגדות שמגבירה את האלימות של צוות העובדים הבלתי-מיומן כשלעצמו. חלק מההתעללות נובע מנהלים פסולים, מהיעדר הכשרה מחוסר מיומנות וחוסר רגישות של כל המעורבים בטיפול בבעלי-החיים. הממצאים מלמדים שההנהלה הייתה מודעת היטב להתעללות ולהפרה שיטתית של נהלים, תקנות וחוקים, ואף הורתה על חלקן. הממצאים מצביעים גם על כשל גמור של הרופא הווטרינר המפקח, שאף טען באזני החוקר הסמוי, שחוק צער בעלי-חיים כלל אינו חל בתחומי בית-המטבחיים. לאור כל זאת, המשך ההתעללות בבעלי-החיים הוא בגדר ודאות אם לא ייסגר בית-המטבחיים באופן מיידי. אם תישקל פתיחת בית-המטבחיים בעתיד, הדבר יוכל להיעשות אך ורק לאחר הפקת כל הלקחים, תחת הנהלה חדשה, עם צוות עובדים חדש ולאחר תיקון כל הליקויים במבנה המקום". (סעיף 7 בכתב התביעה).

התביעה השנייה מוגשת על-ידי פרח אמזלג באמצעות עו"ד אביעד אמזלג. עו"ד אמזלג כותב בכתב התביעה כי "התחקיר הוכיח שפרסומי 'תנובה' אינם נכונים בעליל. תהליך השחיטה במפעל המשיבה לא זו בלבד שאינו איכותי, אף אינו מפוקח על ידי גורמים מפקחים ועומד בניגוד לתקנות ולנהלים" (סעיפים 20 – 23 בכתב התביעה).

צילום מסך מאתר תנובה לפני התחקיר - המשפט שנמחק ובו מצהירים כי לא מחשמלים בשוקרים מסומן במארקר
צילום מסך מאתר תנובה לפני התחקיר - המשפט שנמחק ובו מצהירים כי לא מחשמלים בשוקרים מסומן במארקר

עו"ד אמזלג מצטט את אתר האינטרנט של "תנובה", המצהיר על הקפדה על איכות ועמידה בתקנים מחמירים, וטוען כי החברה "נהגה בחוסר תום לב שעה ששיווקה מוצרי בשר שיוצרו תוך התעללות חמורה בבעלי חיים, והציגה עצמה כמי שעומדת בתקני התברואה והאיכות" (סעיף 27). כך למשל, בעמוד שכותרתו "צער בעלי חיים" באתר האינטרנט של "תנובה" נכתב כי הובלת עגלים לשחיטה "נעשית במתינות וללא שימוש בשוקר חשמלי כדי למנוע כל חשש כשרות", וכי השימוש בשוקר נעשה במתח נמוך ביותר ורק "במקרי צורך". ואולם לאחר התחקיר נמחקה ההתייחסות לשוקרים החשמליים מהעמוד.

לטענת התובעות, מדובר בהטעיית צרכנים המהווה הפרה של סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן. לדבריהן, "תנובה" "התעשרה שלא כדין על גבם של לקוחות רבים, אשר לא היו רוכשים את מוצריה, אילו היו מודעים למעשים ולמחדלים הנהוגים במפעלה" (אמזלג, סעיף 39).

התובעות טוענות שהסתרת הפגיעה בבעלי החיים מהווה פגיעה באוטונומיה של הפרט, שכן נשללה מהצרכנים הזכות לדעת את השלכות הליך הייצור של מוצרי "תנובה" ולקבל החלטה מושכלת האם לרוכשם או להימנע מכך.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן