חברות הקוסמטיקה יוכלו להשתמש שוב בסמל הארנב

ניצחון בבג"ץ לארגונים להגנת בעלי חיים: תווית הארנב, סמל בינלאומי המאפשר איתור וזיהוי מוצרים של חברות קוסמטיקה שאינן מעורבות בניסויים בבע"ח, תוחזר לשימוש, בהתאם להודעת משרד הבריאות לביהמ"ש העליון. ארגונים להגנת בע"ח יימנו עם הגופים המייעצים לגיבוש התקנות לשימוש בתווית

חברות הקוסמטיקה יוכלו להשתמש שוב בסמל הארנב

ניצחון בבג"ץ לארגונים להגנת בעלי חיים: תווית הארנב, סמל בינלאומי המאפשר איתור וזיהוי מוצרים של חברות קוסמטיקה שאינן מעורבות בניסויים בבע"ח, תוחזר לשימוש, בהתאם להודעת משרד הבריאות לביהמ"ש העליון. ארגונים להגנת בע"ח יימנו עם הגופים המייעצים לגיבוש התקנות לשימוש בתווית

מתוך קבוצת הפייסבוק של האגודה הישראלית נגד ניסויים בבע"ח

בדצמבר שעבר הגישו עמותת תנו לחיות לחיות והאגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי-חיים עתירה לבג"ץ בעקבות הוראת המשרד על איסור השימוש בתווית הארנב לסימון מוצרים שלא עירבו ניסויים בבעלי-חיים לצורך הפקתם. בימים אלו הודיע משרד הבריאות לבית המשפט העליון שלא ימנע מחברות קוסמטיקה שימוש בתווית הארנב.

המשרד הצהיר בהודעה כי גיבוש הקריטריונים לשימוש בתווית על-ידי החברות יופקד בין היתר גם בידי הארגונים להגנת בעלי-חיים, ולכל עניין הקשור בתווית הארנב על החברות להתייעץ עם הארגונים.

בימים אלו נבחנות תקנות שיסדירו את סימונם של מוצרי קוסמטיקה בישראל, ובתוך כך גם השימוש בתווית הארנב, סימון המשרת צרכנים שרוצים להימנע מצריכת מוצרים שנוסו בבעלי חיים. משרד הבריאות הדגיש כי הקריטריונים לשימוש בתווית הארנב והפיקוח על השימוש בה אינם בידיו, ומסר שלא תתקבל החלטה בנוגע להסדרת הנושא אלא לאחר קבלת עמדותיהם של כל הגורמים הנוגעים לעניין, לרבות הארגונים להגנת בעלי-חיים.

"זכותו של ציבור הצרכנים לדעת לאן הולך כספו ולהחליט שלא לשלם לחברות החותכות בבשרם החי של בעלי חיים עבור בצע כסף", אומרת עדי וינטר מהאגודה נגד ניסויים בבעלי-חיים. "ניסויים בבעלי חיים הינם אכזריים וארכאיים, ובטח שלא ניתן להצדיקם עבור יצור של שמפו חדש. אנו חיים בעידן בו קיים מגוון רחב של אפשרויות לנהל אורך חיים מוסרי יותר, המתחשב בסביבה ובבעלי החיים – הבחירה במוצרים של חברות בעלות תווית הארנב היא אחת מהן. אני שמחה על החלטת משרד הבריאות, ומשוכנעת שניתן יהיה להמשיך ולעסוק בנושא על-בסיס הידברות ושיתוף פעולה".

"אחת הדוגמאות המובהקות לכוחה של צרכנות מצפונית"

האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים מדגישה את חשיבותה של התנועה הציבורית שהביאה חברות קוסמטיקה, באמצעות מאבק ציבורי עקבי, להפסקת עריכת ניסויים במוצריהן ושימוש בחומרי גלם המנוסים בבעלי-חיים. תווית הארנב, המצהירה שהחברה אינה עושה שימוש בניסויים בבעלי-חיים, אומרים באגודה, "הפכה להיות אחת הדוגמאות המובהקות לכוחה של צרכנות מצפונית".

הישגי התנועה להגנת בעלי-חיים במישור הצרכני תורגמו עם הזמן גם למישור החקיקתי. חוקים המגבילים ניסויים בבעלי-חיים בתחום הקוסמטיקה ואת שיווקם של מוצרים שנוסו בבעלי-חיים נחקקו גם בישראל. ניסויים בבעלי-חיים בתחום הקוסמטיקה אסורים בישראל על פי חוק, אך זה אינו מונע מחברות העורכות ניסויים בחו"ל להמשיך ולשווק את מוצריהן בישראל. בעתיד, יאסור החוק בישראל כל שיווק של מוצרים שנוסו בבעלי-חיים. אך חברות הממשיכות לערוך ניסויים בבעלי חיים יוכלו  להמשיך לשווק את מוצריהן בארץ, אם לא נוסו בבעלי חיים לאחר אותו תאריך. צרכן שירכוש מוצרים אלו ימשיך בעצם לממן את יחידות המחקר והפיתוח של אותן חברות.

תפקידה של תווית הארנב היא להבחין בין חברות העורכות ניסויים בבעלי-חיים לחברות שאינן עושות כן. 

"אנחנו רואים את תווית הארנב בכל מקום – במכולת, בפינת האיפור, אפילו כשקמים בבוקר ונכנסים למקלחת", אומרת אתי אלטמן, דוברת תנו לחיות לחיות. "כשאני רואה אותו אני מתמלאת בשמחה. זו עדות חשובה לאכפתיות של אנשים כלפי בעלי חיים ולאפשרות של עולם שיתבסס על צדק ועל חמלה. ישנם עוד צעדים רבים שנחוצים כדי להגביר את השקיפות של ניסויים בבעלי חיים ולצמצם את היקפיהם ואת הסבל שהם גורמים. אני מקווה ששרת הבריאות הנכנסת, יעל גרמן, תביא עמה בשורות גם בתחום זה, ומייחלת לשיתוף פעולה בין המשרד לבין הארגונים".

[related-posts title="עוד בנושא ניסויים בבעלי חיים"]

מתוך קבוצת הפייסבוק של האגודה הישראלית נגד ניסויים בבע"ח

בדצמבר שעבר הגישו עמותת תנו לחיות לחיות והאגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי-חיים עתירה לבג"ץ בעקבות הוראת המשרד על איסור השימוש בתווית הארנב לסימון מוצרים שלא עירבו ניסויים בבעלי-חיים לצורך הפקתם. בימים אלו הודיע משרד הבריאות לבית המשפט העליון שלא ימנע מחברות קוסמטיקה שימוש בתווית הארנב.

המשרד הצהיר בהודעה כי גיבוש הקריטריונים לשימוש בתווית על-ידי החברות יופקד בין היתר גם בידי הארגונים להגנת בעלי-חיים, ולכל עניין הקשור בתווית הארנב על החברות להתייעץ עם הארגונים.

בימים אלו נבחנות תקנות שיסדירו את סימונם של מוצרי קוסמטיקה בישראל, ובתוך כך גם השימוש בתווית הארנב, סימון המשרת צרכנים שרוצים להימנע מצריכת מוצרים שנוסו בבעלי חיים. משרד הבריאות הדגיש כי הקריטריונים לשימוש בתווית הארנב והפיקוח על השימוש בה אינם בידיו, ומסר שלא תתקבל החלטה בנוגע להסדרת הנושא אלא לאחר קבלת עמדותיהם של כל הגורמים הנוגעים לעניין, לרבות הארגונים להגנת בעלי-חיים.

"זכותו של ציבור הצרכנים לדעת לאן הולך כספו ולהחליט שלא לשלם לחברות החותכות בבשרם החי של בעלי חיים עבור בצע כסף", אומרת עדי וינטר מהאגודה נגד ניסויים בבעלי-חיים. "ניסויים בבעלי חיים הינם אכזריים וארכאיים, ובטח שלא ניתן להצדיקם עבור יצור של שמפו חדש. אנו חיים בעידן בו קיים מגוון רחב של אפשרויות לנהל אורך חיים מוסרי יותר, המתחשב בסביבה ובבעלי החיים – הבחירה במוצרים של חברות בעלות תווית הארנב היא אחת מהן. אני שמחה על החלטת משרד הבריאות, ומשוכנעת שניתן יהיה להמשיך ולעסוק בנושא על-בסיס הידברות ושיתוף פעולה".

"אחת הדוגמאות המובהקות לכוחה של צרכנות מצפונית"

האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים מדגישה את חשיבותה של התנועה הציבורית שהביאה חברות קוסמטיקה, באמצעות מאבק ציבורי עקבי, להפסקת עריכת ניסויים במוצריהן ושימוש בחומרי גלם המנוסים בבעלי-חיים. תווית הארנב, המצהירה שהחברה אינה עושה שימוש בניסויים בבעלי-חיים, אומרים באגודה, "הפכה להיות אחת הדוגמאות המובהקות לכוחה של צרכנות מצפונית".

הישגי התנועה להגנת בעלי-חיים במישור הצרכני תורגמו עם הזמן גם למישור החקיקתי. חוקים המגבילים ניסויים בבעלי-חיים בתחום הקוסמטיקה ואת שיווקם של מוצרים שנוסו בבעלי-חיים נחקקו גם בישראל. ניסויים בבעלי-חיים בתחום הקוסמטיקה אסורים בישראל על פי חוק, אך זה אינו מונע מחברות העורכות ניסויים בחו"ל להמשיך ולשווק את מוצריהן בישראל. בעתיד, יאסור החוק בישראל כל שיווק של מוצרים שנוסו בבעלי-חיים. אך חברות הממשיכות לערוך ניסויים בבעלי חיים יוכלו  להמשיך לשווק את מוצריהן בארץ, אם לא נוסו בבעלי חיים לאחר אותו תאריך. צרכן שירכוש מוצרים אלו ימשיך בעצם לממן את יחידות המחקר והפיתוח של אותן חברות.

תפקידה של תווית הארנב היא להבחין בין חברות העורכות ניסויים בבעלי-חיים לחברות שאינן עושות כן. 

"אנחנו רואים את תווית הארנב בכל מקום – במכולת, בפינת האיפור, אפילו כשקמים בבוקר ונכנסים למקלחת", אומרת אתי אלטמן, דוברת תנו לחיות לחיות. "כשאני רואה אותו אני מתמלאת בשמחה. זו עדות חשובה לאכפתיות של אנשים כלפי בעלי חיים ולאפשרות של עולם שיתבסס על צדק ועל חמלה. ישנם עוד צעדים רבים שנחוצים כדי להגביר את השקיפות של ניסויים בבעלי חיים ולצמצם את היקפיהם ואת הסבל שהם גורמים. אני מקווה ששרת הבריאות הנכנסת, יעל גרמן, תביא עמה בשורות גם בתחום זה, ומייחלת לשיתוף פעולה בין המשרד לבין הארגונים".

[related-posts title="עוד בנושא ניסויים בבעלי חיים"]

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן