אור ירוק לפרויקט לבניית דירות להשכרה לטווח ארוך

ההחלטה התקבלה בקבינט הדיור, שאישר גם את הקמת מטה דיור. פרויקט הדיור הלאומי מיועד לבניית 150 אלף יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך, אשר ייבנו על פני תקופה של כ-10 שנים

אור ירוק לפרויקט לבניית דירות להשכרה לטווח ארוך

ההחלטה התקבלה בקבינט הדיור, שאישר גם את הקמת מטה דיור. פרויקט הדיור הלאומי מיועד לבניית 150 אלף יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך, אשר ייבנו על פני תקופה של כ-10 שנים

ועדת השרים לנושא הדיור אישרה הערב פה אחד בישיבתה הראשונה את הקמתו של מטה הדיור הלאומי במשרד האוצר ואת גיבושו של הפרויקט הלאומי לדיור.

"מחויבים לפתרון הנושא"

שר האוצר יאיר לפיד. הגענו לכלל מסקנה כי קיים צורך בבחינה מקיפה של ההיבטים השונים בנושא הסדרי החוב במשק. (צילום: דן בר-דוב)צילום: דן בר-דוב
יאיר לפיד. (צילום: דן בר-דוב)

יו"ר קבינט הדיור, שר האוצר יאיר לפיד אמר בפתח הישיבה " הוזלת מחירי הדיור הוא אחד המבחנים הגדולים של הממשלה. יש לנו מצב חירום בדיור, שמאיים על דור שלם של צעירים שפוחדים שלעולם לא תהיה להם דירה. כל היושבים בחדר הזה מחויבים לפתרון הנושא ולהגשמת את יעדיו. לקבינט הדיור שתי רגליים שהן אחת. הראשונה היא תכניות הדיור הממשלתית, שמטרתה הסרת חסמים בירוקרטיים והגברת התיאום הבין-משרדי כדי לדאוג לעלייה בקצב התחלות הבנייה בישראל. לצידה יופעל פרויקט הדיור הלאומי לבניית 150 אלף יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך, אשר ייבנו על פני תקופה של כ-10 שנים. פרויקטים דומים בעולם הוכיחו שביכולתם לשנות מציאות של שווקי דיור".

מקצועות מעודפים

לפיד הדגיש כי כרבע מיחידות הדיור בפרויקט יהיו מיועדות לעובדים במקצועות מועדפים, כגון מורים, שוטרים ואחיות ולדיור ציבורי. "יש אלמנט חברתי יפה בכך ששוטר גר ליד האנשים עליהם הוא שומר, שמורה גר ליד תלמידיו".

"פלטפורמה ראויה"

אורי אריאל (צילום: אתר הכנסת)
אורי אריאל (צילום: אתר הכנסת)

שר השיכון אורי אריאל: "הצעות האוצר שעלו בישיבת הקבינט הינן חשובות, משפרות את החלטות הממשלה הקודמת ומהוות פלטפורמה ראויה לדיור להשכרה, שיתן מענה לציבור רחב. אני מתכוון לסייע בקידום הקמת המטה הלאומי שיעזור לשכלל את עבודת המשרדים השונים ולהסיר חסמים סדרך להגדלת התחלות הבניה, כשכבר בישיבות הבאות, על פי סיכום עם שר האוצר, בכוונתי להביא מערכת הצעות נוספות שגובשו במשרד השיכון ושיש בהן כדי להשפיע על מחירי הדיור ולהורידם".

 

 

לכלול אזורי פריפריה

גדעון סער. צילום: לוי דודי, ויקיפדיה
גדעון סער. צילום: לוי דודי, ויקיפדיה

שר הפנים גדעון סער: "חשוב שהפרויקט לא יפסח על הפריפריה. אמנם זו הייתה טעות חמורה בתקופת ממשלת קדימה לעצור את הבנייה במרכז הארץ, דבר שתרם משמעותית לזינוק במחירי הדיור. חיוני שהפרויקט יכלול את אזורי הפריפריה לצד המרכז. אני שמח שהצעת ההחלטה תוקנה על פי בקשתי והיא כוללת את הפריפריה".

דירות רפאים

 

 

סילבן שלום. צילום ויקיפדיה
סילבן שלום. צילום ויקיפדיה

שר האנרגיה והמים והשר לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום: "יש אלפי דירות רפאים בישראל, למעלה מ-7,000 רק בירושלים וכ-5,000 בתל אביב. צריך לקחת זאת בחשבון ולהחליט למכור או להשכיר את אותן דירות רפאים ובכך לצרפן להיצע הדירות הקיים בארץ". השר שלום הוסיף כי יש לקחת בחשבון את יישובי הפריפריה, את הגרעינים התורניים ואת כפרי הסטודנטים בסדר חשיבות גבוה בתכנון מדיניות הדיור".

השר להגנת הסביבה עמיר פרץ ביקש בדיון לבחון את סוגיית הכספים שנצברו בגין מכירת דירות הדיור הציבורי בעבר ולבחון שימוש בהם לטובת בניית דיור ציבורי עתידית.

שרת הקליטה סופה לנדבר: "מדובר בצעד ראשון בכיוון הנכון. עלי ועל חברי השרים מוטלת אחת המשימות הבוערות ביותר בישראל כיום. תפקידי בקבינט יהיה להמשיך ולמצוא את פתרונות הדיור לעולים, כפי שעשיתי גם בקדנציה הקודמת".

בדיון נכח גם שר התחבורה ישראל כץ.

ועדת השרים לנושא הדיור אישרה הערב פה אחד בישיבתה הראשונה את הקמתו של מטה הדיור הלאומי במשרד האוצר ואת גיבושו של הפרויקט הלאומי לדיור.

"מחויבים לפתרון הנושא"

שר האוצר יאיר לפיד. הגענו לכלל מסקנה כי קיים צורך בבחינה מקיפה של ההיבטים השונים בנושא הסדרי החוב במשק. (צילום: דן בר-דוב)צילום: דן בר-דוב
יאיר לפיד. (צילום: דן בר-דוב)

יו"ר קבינט הדיור, שר האוצר יאיר לפיד אמר בפתח הישיבה " הוזלת מחירי הדיור הוא אחד המבחנים הגדולים של הממשלה. יש לנו מצב חירום בדיור, שמאיים על דור שלם של צעירים שפוחדים שלעולם לא תהיה להם דירה. כל היושבים בחדר הזה מחויבים לפתרון הנושא ולהגשמת את יעדיו. לקבינט הדיור שתי רגליים שהן אחת. הראשונה היא תכניות הדיור הממשלתית, שמטרתה הסרת חסמים בירוקרטיים והגברת התיאום הבין-משרדי כדי לדאוג לעלייה בקצב התחלות הבנייה בישראל. לצידה יופעל פרויקט הדיור הלאומי לבניית 150 אלף יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך, אשר ייבנו על פני תקופה של כ-10 שנים. פרויקטים דומים בעולם הוכיחו שביכולתם לשנות מציאות של שווקי דיור".

מקצועות מעודפים

לפיד הדגיש כי כרבע מיחידות הדיור בפרויקט יהיו מיועדות לעובדים במקצועות מועדפים, כגון מורים, שוטרים ואחיות ולדיור ציבורי. "יש אלמנט חברתי יפה בכך ששוטר גר ליד האנשים עליהם הוא שומר, שמורה גר ליד תלמידיו".

"פלטפורמה ראויה"

אורי אריאל (צילום: אתר הכנסת)
אורי אריאל (צילום: אתר הכנסת)

שר השיכון אורי אריאל: "הצעות האוצר שעלו בישיבת הקבינט הינן חשובות, משפרות את החלטות הממשלה הקודמת ומהוות פלטפורמה ראויה לדיור להשכרה, שיתן מענה לציבור רחב. אני מתכוון לסייע בקידום הקמת המטה הלאומי שיעזור לשכלל את עבודת המשרדים השונים ולהסיר חסמים סדרך להגדלת התחלות הבניה, כשכבר בישיבות הבאות, על פי סיכום עם שר האוצר, בכוונתי להביא מערכת הצעות נוספות שגובשו במשרד השיכון ושיש בהן כדי להשפיע על מחירי הדיור ולהורידם".

 

 

לכלול אזורי פריפריה

גדעון סער. צילום: לוי דודי, ויקיפדיה
גדעון סער. צילום: לוי דודי, ויקיפדיה

שר הפנים גדעון סער: "חשוב שהפרויקט לא יפסח על הפריפריה. אמנם זו הייתה טעות חמורה בתקופת ממשלת קדימה לעצור את הבנייה במרכז הארץ, דבר שתרם משמעותית לזינוק במחירי הדיור. חיוני שהפרויקט יכלול את אזורי הפריפריה לצד המרכז. אני שמח שהצעת ההחלטה תוקנה על פי בקשתי והיא כוללת את הפריפריה".

דירות רפאים

 

 

סילבן שלום. צילום ויקיפדיה
סילבן שלום. צילום ויקיפדיה

שר האנרגיה והמים והשר לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום: "יש אלפי דירות רפאים בישראל, למעלה מ-7,000 רק בירושלים וכ-5,000 בתל אביב. צריך לקחת זאת בחשבון ולהחליט למכור או להשכיר את אותן דירות רפאים ובכך לצרפן להיצע הדירות הקיים בארץ". השר שלום הוסיף כי יש לקחת בחשבון את יישובי הפריפריה, את הגרעינים התורניים ואת כפרי הסטודנטים בסדר חשיבות גבוה בתכנון מדיניות הדיור".

השר להגנת הסביבה עמיר פרץ ביקש בדיון לבחון את סוגיית הכספים שנצברו בגין מכירת דירות הדיור הציבורי בעבר ולבחון שימוש בהם לטובת בניית דיור ציבורי עתידית.

שרת הקליטה סופה לנדבר: "מדובר בצעד ראשון בכיוון הנכון. עלי ועל חברי השרים מוטלת אחת המשימות הבוערות ביותר בישראל כיום. תפקידי בקבינט יהיה להמשיך ולמצוא את פתרונות הדיור לעולים, כפי שעשיתי גם בקדנציה הקודמת".

בדיון נכח גם שר התחבורה ישראל כץ.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן