הצעות עמותת ידיד לתעסוקת בני 45 ומעלה

קצב ההיפלטות של בני 45 פלוס משוק העבודה הואץ מאוד בשנים האחרונות. מעסיקים שיעסיקו בני 45+ ישלמו דמי ביטוח לאומי מופחתים ותוקם קרן לתמרוץ מעסיקים שיעסיקו בני 45+ הן חלק מההצעות של עמותת "ידיד" לקידום תעסוקתי של מחצית מהמובטלים במשק

הצעות עמותת ידיד לתעסוקת בני 45 ומעלה

קצב ההיפלטות של בני 45 פלוס משוק העבודה הואץ מאוד בשנים האחרונות. מעסיקים שיעסיקו בני 45+ ישלמו דמי ביטוח לאומי מופחתים ותוקם קרן לתמרוץ מעסיקים שיעסיקו בני 45+ הן חלק מההצעות של עמותת "ידיד" לקידום תעסוקתי של מחצית מהמובטלים במשק

בני 45 ומעלה מהווים 76% מכלל דורשי העבודה שאינם מצליחים למצוא עבודה יותר מ-270 ימים. מספר המובטלים מעל גיל 45 עומד על כמחצית מכלל המובטלים באותו החודש. קצב ההיפלטות של בני 45 פלוס משוק העבודה הואץ מאוד בשנים האחרונות.

שירות התעסוקה משקף רק חלק מהתמונה: מרבית הנפלטים אינם באים ללשכות, אם משום שהם לא זכאים להבטחת הכנסה, ואם משום שהם מתביישים.

לוח מודעות בשירות התעסוקה (צילמה: שרית פרקול)
לוח מודעות בשירות התעסוקה (צילמה: שרית פרקול)

הבעיה קיימת לא רק בישראל. דו"ח של ה-OECD, הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, מזהיר שעד שנת 2050 יוכפל מספרם של בני ה-50 פלוס שנמצאים מחוץ לשוק העבודה.

"אוכלוסייה ייחודית לקידום בתעסוקה"

עמותת "ידיד", שפועלת לקידום תעסוקת בני 45+ כבר מספר שנים, הכינה תוכנית מפורטת הכוללת פעולות חקיקה והסברה, שינוי תדמית ומודעות, וכן גם הסבת תקציבים לכיוון אוכלוסייה כה חשובה. בעקבות פעילות "ידיד"  הכריז בשנת 2010 שר התמ"ת דאז, בנימין בן אליעזר, על אוכלוסיית בני 45+ כאוכלוסייה ייחודית לקידום בתעסוקה. משמעות ההכרזה היא מתן עדיפות על ידי משרד התמ"ת והקצאת משאבים מיוחדים לקידום העסקת עובדים בני 45+ בשוק העבודה.

כחלק מהפעילות החקיקתית הכינה "ידיד" סדרה של שלושה חוקים אותם היא מקדמת היום בכנסת יחד עם חבר הכנסת איתן כבל וחברי כנסת נוספים מהקואליציה ומהאופוזיציה:

 • הצעת חוק להקמת קרן תמריצים למעסיקי עובדים בני 45 פלוס  – ההצעה הונחה על שולחן הכנסת. אפשר להקים את הקרן תוך שימוש בחלק מכספי קרן השחיקה המשותפת לממשלה, להתאחדות התעשיינים ולהסתדרות.
 • הצעת חוק להפחת דמי ביטוח לאומי למעסיקי עובדים מעל גיל 55  – ההצעה הונחה על שולחן הכנסת.
 • הצעת חוק לשרות חברתי בתשלום לבני 45 פלוס  – ההצעה הונחה על שולחן הכנסת.

 "ידיד" קובעת כי רק תוך שימוש בסדרה של פעולות כלל מערכתיות ניתן להתמודד עם תופעת האבטלה של בני 45 פלוס.

 • אכיפה נמרצת ואפקטיבית של החקיקה האוסרת הפלייה על רקע של גיל.
 • קידום העדפה מתקנת בקליטה בעבודה של בני 45+ בגופים עירוניים וציבוריים.
 • פעילות הסברתית המדגישה את חשיבות השתתפותם של מבוגרים בשוק העבודה.
 • שינוי השיח בנושא השמת עובדים מבוגרים בקרב חברות השמה פרטיות.
 • יצירת הסכמים בין נציגי עובדים לבין מועסקים בדבר העסקתם של עובדים מבוגרים.
 •  מתן סובסידיות שכר למעסיקיהם של עובדים מבוגרים. מתן השלמת שכר לעובדים מבוגרים, המועסקים במשרות חלקיות, או לאלה ששכרם במקום עבודתם החדש נמוך בשיעור ניכר משכרם במקום עבודתם הקודם.
 • הפעלת תוכניות ליצירתן של עבודות המכוונות לעובדים מבוגרים.
 • הטלת דמי ביטוח לאומי מוגדלים על מעסיקים שפיטרו עובדים מבוגרים והפרשתם של סכומים אלה למערכת הביטוח הסוציאלי.
 • מתן שרותי השמה וסיוע בחיפוש עבודה, או מתן תמריצים לארגוני השמה בעבור הפניית מבוגרים לעבודה.
 • פיתוח כישוריהם ומיומנויותיהם התעסוקתיות של מובטלים מבוגרים על ידי קיומן של מסגרות הכשרה המתמקדות בפיתוח אישי.
 • שיפור תנאי עבודתם של עובדים, כדי לסייע בידיהם להתמיד בעבודה גם בגילים מתקדמים.
 •  פיתוח של מאגר עבודות זמניות בענפי משק רבים ככל שניתן, כדי שדורשי העבודה הנמצאים במעבר ממקום תעסוקה אחד לאחר, לא יינזקו בהכנסתם ו/או זכויות הפנסיה שלהם, תוך תמרוץ מובטל המקבל עבודה זמנית במענק מיוחד.
 • סיוע ייחודי בפתיחת עסקים קטנים.
 •  שילוב דורשי עבודה מבוגרים בפעילות התנדבותית-קהילתית תמורת תשלום דמי אבטלה או הבטחת הכנסה מוגדלים.
 • שיתופי פעולה עם גורמים שונים העוסקים בתחום על מנת למנף את ההזדמנויות התעסוקתיות
[related-posts title="עוד בנושא תעסוקת מבוגרים"]

1 Comment

 1. משה בנקר
  26 במאי 2013 @ 21:25

  פעילות העמותה מבורכת.
  אשמח להצטרף ויחד לעזור / לפתור את מצוקת בני ה – 50 ומעלה.

  בכבוד רב
  משה בנקר

בני 45 ומעלה מהווים 76% מכלל דורשי העבודה שאינם מצליחים למצוא עבודה יותר מ-270 ימים. מספר המובטלים מעל גיל 45 עומד על כמחצית מכלל המובטלים באותו החודש. קצב ההיפלטות של בני 45 פלוס משוק העבודה הואץ מאוד בשנים האחרונות.

שירות התעסוקה משקף רק חלק מהתמונה: מרבית הנפלטים אינם באים ללשכות, אם משום שהם לא זכאים להבטחת הכנסה, ואם משום שהם מתביישים.

לוח מודעות בשירות התעסוקה (צילמה: שרית פרקול)
לוח מודעות בשירות התעסוקה (צילמה: שרית פרקול)

הבעיה קיימת לא רק בישראל. דו"ח של ה-OECD, הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, מזהיר שעד שנת 2050 יוכפל מספרם של בני ה-50 פלוס שנמצאים מחוץ לשוק העבודה.

"אוכלוסייה ייחודית לקידום בתעסוקה"

עמותת "ידיד", שפועלת לקידום תעסוקת בני 45+ כבר מספר שנים, הכינה תוכנית מפורטת הכוללת פעולות חקיקה והסברה, שינוי תדמית ומודעות, וכן גם הסבת תקציבים לכיוון אוכלוסייה כה חשובה. בעקבות פעילות "ידיד"  הכריז בשנת 2010 שר התמ"ת דאז, בנימין בן אליעזר, על אוכלוסיית בני 45+ כאוכלוסייה ייחודית לקידום בתעסוקה. משמעות ההכרזה היא מתן עדיפות על ידי משרד התמ"ת והקצאת משאבים מיוחדים לקידום העסקת עובדים בני 45+ בשוק העבודה.

כחלק מהפעילות החקיקתית הכינה "ידיד" סדרה של שלושה חוקים אותם היא מקדמת היום בכנסת יחד עם חבר הכנסת איתן כבל וחברי כנסת נוספים מהקואליציה ומהאופוזיציה:

 • הצעת חוק להקמת קרן תמריצים למעסיקי עובדים בני 45 פלוס  – ההצעה הונחה על שולחן הכנסת. אפשר להקים את הקרן תוך שימוש בחלק מכספי קרן השחיקה המשותפת לממשלה, להתאחדות התעשיינים ולהסתדרות.
 • הצעת חוק להפחת דמי ביטוח לאומי למעסיקי עובדים מעל גיל 55  – ההצעה הונחה על שולחן הכנסת.
 • הצעת חוק לשרות חברתי בתשלום לבני 45 פלוס  – ההצעה הונחה על שולחן הכנסת.

 "ידיד" קובעת כי רק תוך שימוש בסדרה של פעולות כלל מערכתיות ניתן להתמודד עם תופעת האבטלה של בני 45 פלוס.

 • אכיפה נמרצת ואפקטיבית של החקיקה האוסרת הפלייה על רקע של גיל.
 • קידום העדפה מתקנת בקליטה בעבודה של בני 45+ בגופים עירוניים וציבוריים.
 • פעילות הסברתית המדגישה את חשיבות השתתפותם של מבוגרים בשוק העבודה.
 • שינוי השיח בנושא השמת עובדים מבוגרים בקרב חברות השמה פרטיות.
 • יצירת הסכמים בין נציגי עובדים לבין מועסקים בדבר העסקתם של עובדים מבוגרים.
 •  מתן סובסידיות שכר למעסיקיהם של עובדים מבוגרים. מתן השלמת שכר לעובדים מבוגרים, המועסקים במשרות חלקיות, או לאלה ששכרם במקום עבודתם החדש נמוך בשיעור ניכר משכרם במקום עבודתם הקודם.
 • הפעלת תוכניות ליצירתן של עבודות המכוונות לעובדים מבוגרים.
 • הטלת דמי ביטוח לאומי מוגדלים על מעסיקים שפיטרו עובדים מבוגרים והפרשתם של סכומים אלה למערכת הביטוח הסוציאלי.
 • מתן שרותי השמה וסיוע בחיפוש עבודה, או מתן תמריצים לארגוני השמה בעבור הפניית מבוגרים לעבודה.
 • פיתוח כישוריהם ומיומנויותיהם התעסוקתיות של מובטלים מבוגרים על ידי קיומן של מסגרות הכשרה המתמקדות בפיתוח אישי.
 • שיפור תנאי עבודתם של עובדים, כדי לסייע בידיהם להתמיד בעבודה גם בגילים מתקדמים.
 •  פיתוח של מאגר עבודות זמניות בענפי משק רבים ככל שניתן, כדי שדורשי העבודה הנמצאים במעבר ממקום תעסוקה אחד לאחר, לא יינזקו בהכנסתם ו/או זכויות הפנסיה שלהם, תוך תמרוץ מובטל המקבל עבודה זמנית במענק מיוחד.
 • סיוע ייחודי בפתיחת עסקים קטנים.
 •  שילוב דורשי עבודה מבוגרים בפעילות התנדבותית-קהילתית תמורת תשלום דמי אבטלה או הבטחת הכנסה מוגדלים.
 • שיתופי פעולה עם גורמים שונים העוסקים בתחום על מנת למנף את ההזדמנויות התעסוקתיות
[related-posts title="עוד בנושא תעסוקת מבוגרים"]

1 Comment

 1. משה בנקר
  26 במאי 2013 @ 21:25

  פעילות העמותה מבורכת.
  אשמח להצטרף ויחד לעזור / לפתור את מצוקת בני ה – 50 ומעלה.

  בכבוד רב
  משה בנקר

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן