Skip to content

אושר סיוע משפטי לניצולי שואה ללא מבחן כלכלי

המתווה מציע סיוע משפטי בשני מישורים: ייעוץ משפטי ראשוני וסיוע בהכנת הבקשה לקבלת התגמול וניצולי שואה שיקבלו החלטת דחייה מהרשות – חלקית או מלאה – יהיו זכאים לפנות ללשכה לסיוע משפטי לשם קבלת ייצוג בהליכים הנוספים

אושר סיוע משפטי לניצולי שואה ללא מבחן כלכלי

המתווה מציע סיוע משפטי בשני מישורים: ייעוץ משפטי ראשוני וסיוע בהכנת הבקשה לקבלת התגמול וניצולי שואה שיקבלו החלטת דחייה מהרשות – חלקית או מלאה – יהיו זכאים לפנות ללשכה לסיוע משפטי לשם קבלת ייצוג בהליכים הנוספים

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק ממשלתית שמטרתה לסייע לניצולי שואה במיצוי זכויותיהם באמצעות מתן סיוע משפטי, ללא מבחן כלכלי. כיום ניתן סיוע משפטי לניצולי שואה בהתאם למבחן כלכלי, סוג ההליך (לפי רשימת התחומים שנקבעו בתקנות) וסיכוי משפטי.

המתווה שאושר ע"י ועדת השרים לחקיקה מציע סיוע משפטי בשני מישורים:

* ייעוץ משפטי ראשוני וסיוע בהכנת הבקשה לקבלת התגמול באמצעות עורכי דין חיצוניים במסגרת מנגנון של  מיקור חוץ. הייעוץ לפונה יכלול את בדיקת הסיכוי המשפטי, מתן הכוונה מקצועית בעניין זכויותיו כניצול שואה לקבלת קצבה, תגמול חד פעמי או הטבות הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם;

* ניצולי שואה שיקבלו החלטת דחייה – חלקית או מלאה – לבקשותיהם יהיו זכאים לפנות ללשכה לסיוע משפטי לשם קבלת ייצוג בהליכים הבאים. זאת, בכפוף להערכת הסיכוי המשפטי. המדובר על הגשת ערר על החלטת הרשות לזכויות ניצולי שואה; הגשת ערעור בבית המשפט המחוזי ובמקרה צורך – אף הגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון או עתירה לבג"ץ. הייצוג בהליכים אלו יכלול עריכת מסמכים משפטיים, ייצוג לפני ערכאות משפטיות ותשלום ההוצאות הכרוכות במתן השירות.

שרת המשפטים, ציפי לבני, אמרה בתגובה: ״הגיע הזמן לשים קץ לניצול ולעושק שעברו ניצולי השואה, שנזדקקו להתמודד עם מסכת ביורוקרטיה מכבידה ומפגש עם מאכערים בדרך למימוש זכאותם, על פי חוק, לתגמולים או הטבות״.

מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה, עפרה רוס: "הצעת החוק היא צעד נוסף בהקלת תהליך מיצוי זכויותיהם של ניצולי השואה".

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הצעת חוק ממשלתית שמטרתה לסייע לניצולי שואה במיצוי זכויותיהם באמצעות מתן סיוע משפטי, ללא מבחן כלכלי. כיום ניתן סיוע משפטי לניצולי שואה בהתאם למבחן כלכלי, סוג ההליך (לפי רשימת התחומים שנקבעו בתקנות) וסיכוי משפטי.

המתווה שאושר ע"י ועדת השרים לחקיקה מציע סיוע משפטי בשני מישורים:

* ייעוץ משפטי ראשוני וסיוע בהכנת הבקשה לקבלת התגמול באמצעות עורכי דין חיצוניים במסגרת מנגנון של  מיקור חוץ. הייעוץ לפונה יכלול את בדיקת הסיכוי המשפטי, מתן הכוונה מקצועית בעניין זכויותיו כניצול שואה לקבלת קצבה, תגמול חד פעמי או הטבות הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם;

* ניצולי שואה שיקבלו החלטת דחייה – חלקית או מלאה – לבקשותיהם יהיו זכאים לפנות ללשכה לסיוע משפטי לשם קבלת ייצוג בהליכים הבאים. זאת, בכפוף להערכת הסיכוי המשפטי. המדובר על הגשת ערר על החלטת הרשות לזכויות ניצולי שואה; הגשת ערעור בבית המשפט המחוזי ובמקרה צורך – אף הגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון או עתירה לבג"ץ. הייצוג בהליכים אלו יכלול עריכת מסמכים משפטיים, ייצוג לפני ערכאות משפטיות ותשלום ההוצאות הכרוכות במתן השירות.

שרת המשפטים, ציפי לבני, אמרה בתגובה: ״הגיע הזמן לשים קץ לניצול ולעושק שעברו ניצולי השואה, שנזדקקו להתמודד עם מסכת ביורוקרטיה מכבידה ומפגש עם מאכערים בדרך למימוש זכאותם, על פי חוק, לתגמולים או הטבות״.

מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה, עפרה רוס: "הצעת החוק היא צעד נוסף בהקלת תהליך מיצוי זכויותיהם של ניצולי השואה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן