Skip to content

אושרה תכנית ממשלתית מקיפה בתחום הדיור

את התוכנית אישר קבינט הדיור והיא משותפת למשרדי האוצר, הפנים, בינוי ושיכון ומשרד ראש הממשלה. במסגרת התוכנית אושר קידום תכנית מתאר ארצית להקמת שכונות מגורים בשטח מחנות צה"ל באזורי הביקוש ותיקונים שיגדילו את הכדאיות הכלכלית של תכניות פינוי-בינוי

אושרה תכנית ממשלתית מקיפה בתחום הדיור

את התוכנית אישר קבינט הדיור והיא משותפת למשרדי האוצר, הפנים, בינוי ושיכון ומשרד ראש הממשלה. במסגרת התוכנית אושר קידום תכנית מתאר ארצית להקמת שכונות מגורים בשטח מחנות צה"ל באזורי הביקוש ותיקונים שיגדילו את הכדאיות הכלכלית של תכניות פינוי-בינוי

קבינט הדיור בראשותו של שר האוצר, יאיר לפיד, אישר תכנית ממשלתית מקיפה בתחום הדיור. התכנית המשותפת למשרדי האוצר, הפנים, בינוי ושיכון ומשרד ראש הממשלה תתרום להגדלת היצע הדירות, פיתוח שוק הדירות להשכרה, הסרת חסמי פיתוח ותשתיות והתחדשות עירונית.

מחנות צה"ל

במסגרת התכנית אישר הקבינט את קידום תכנית מתאר ארצית להקמת שכונות מגורים בשטח מחנות צה"ל באזורי הביקוש, תכנית לניצול יעיל של קרקע, הטבות מס ליזמים, הסמכת הרשויות המקומיות לעדכן תכניות כך שיותר פרויקטים להשכרה יהיו זמינים לשיווק. בנוסף, כוללת התכנית שיווק של כ- 6000 יחידות דיור להשכרת ארוכת טווח בשנים 2013-2014. בנוסף ולבקשתו של שר האנרגיה והמים, סילבן שלום, הקבינט ידון ויצביע בשבוע הבא על פרק הפריפריה, צירוף הנגב והגליל לאזורי הביקוש.

פיתוח מרחב עירוני (צילום: עמי אטינגר)
פיתוח מרחב עירוני (צילום: עמי אטינגר)

התחדשות עירונית

בתחום ההתחדשות העירונית אישר הקבינט תיקונים שיגדילו את הכדאיות הכלכלית של תכניות פינוי-בינוי תוך מתן כלים טובים יותר להגדלת זכויות הבנייה בפרויקט והתמודדות עם דיירים סרבנים. כמו כן, אושרה הקמת קרן למימון פרויקטים מכוח תמ"א 38 במטרה להקל על מימון הפרויקטים.

פרק ההתחדשות העירונית נועד לנצל באופן יעיל יותר שטחים בנויים ותשתיות תוך שמירה על השטחים הפתוחים ושיקומן של שכונות טעונות טיפוח. המלצות הפרק מתבססות על עבודת ועדה לקידום

מדיניות לאומית לחידוש ופיתוח המרחב העירוני, בהובלת קברניטי משרד רה"מ, משרדי הממשלה ובשיתוף השלטון המקומי. הועדה ישבה על המדוכה כשנה על מנת להביא המלצות תקפות ומוסכמות למימוש התפיסה לפיה ההתחדשות העירונית תהווה חלק מרכזי בבניה החדשה בישראל.

תוכנית לאומית לדיור

י

שר האוצר יאיר לפיד. יחידות דיור להשכרב בעשור הקרוב. צילם: דן בר-דוב
שר האוצר יאיר לפיד. יחידות דיור להשכרה בעשור. צילם: דן בר-דוב

ו"ר קבינט הדיור שר האוצר, יאיר לפיד: "התוכנית הממשלתית שאישר הקבינט היום היא חשובה, אך המפתח האמיתי לפתרון בעיית הדיור בישראל היא התוכנית הלאומית לדיור, שתביא לבנייתן של 150,000 יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך בעשור הקרוב. אנחנו מובילים שינוי. מצבו של שוק הדיור בישראל חייב להשתנות. כדי לעשות זאת יש לשנות סדרי עולם". במסגרת הפרויקט הלאומי, אשר 20% מיחידות הדיור בו ייוחדו לאוכלוסיות מועדפות ו-5% נוספים לדיור הציבורי, יוקצו גם 1,000 דירות בכל עיר מרכזית לטובת דיור לסטודנטים. לפיד התייחס בדבריו גם לדיור הציבורי בישראל והביע את התנגדותו להפסקת מכירת הדירות הדיור הציבורי לדיירים.

 

שר הפנים גדעון סער. להאיץ את קצב הבנייה (צילום: אתר הכנסת)
שר הפנים גדעון סער. להאיץ את קצב הבנייה (צילום: אתר הכנסת)

הגדלת המלאי התכנוני

שר הפנים, גדעון סער, הודיע כי בכוונתו להוביל תיקוני חקיקה שיתרמו להגדלת המלאי התכנוני של יחידות דיור ובכך להאיץ את קצב הבנייה והורדת מחירי הדיור. בין היתר בהתאם להחלטות שאושרו בקבינט יוביל השר תיקוני חקיקה לעידוד הבנייה להשכרה ארוכת טווח באמצעות מתן סמכויות לוועדות מקומיות להגדלת אחוזי הבנייה ותוספת לשטחי מסחר בקרקעות המדינה במגרשים שישמשו להשכרה ארוכת טווח. עוד יוביל השר תיקוני חקיקה שיעודדו פרויקטים בהתחדשות עירונית. השר סער אמר כי "יש להמשיך לפעול בכיוון הגדלת המלאי התכנוני במסגרת המאמץ הממשלתי להוריד את מחירי הדיור ו'לצנן את שוק הנדל"ן'״.

עוד הציג השר סער את היערכות משרד הפנים ליישום הפרויקט הלאומי להעתקת מחנות צה"ל ממרכזי הביקוש לפריפריה ואמר כי "התכנית תתרום לשגשוג ופיתוח הפריפריה בכלל והנגב בפרט, לצד שימוש יעיל יותר בקרקע באזורי הביקוש". השר הודיע על כוונתו להגיש בתוך זמן קצר תיקונים משמעותיים בחוק התכנון והבנייה במטרה להפחית את הריכוזיות ולהאיץ את לוחות הזמנים לאישור תכניות ולמתן היתרי בנייה.

שר הבינוי והשיכון אורי אריאל. להצביע על הנושאים עליהם כבר יש הסכמה (צילום: אתר הכנסת)
שר הבינוי והשיכון אורי אריאל. להצביע על הנושאים עליהם כבר יש הסכמה (צילום: אתר הכנסת)

"המציאות מחייבת שינוי דרסטי"

שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל: "הדיון היום ממחיש כמה חשובה מערכת התכלול בין כל משרדי הממשלה בתחום הדיור. ההצעות הובאו לעיון משרדנו, חלקם קיבלנו וחלקם לא. עם זאת, המציאות היום מחייבת שינוי דרסטי ולכן היה נכון וראוי להצביע על הנושאים עליהם כבר יש הסכמה. צריך להבין שההצעות האלו נותנות מענה לטווח הבינוני והארוך לכן אנשי משרדי ואני שוקדים על הצעות שיובאו לאישור קבינו הדיור בטווח המיידי, הן במרכז והן בפריפריה".

שר האנרגיה והמים, סילבן שלום: "אני מבקש להכניס את הנגב והגליל לאזורי הביקוש. הממשלה פועלת להורדת צה"ל לנגב, משקיעה בתשתיות וביד שניה לא מכניסה את יישובי הפריפריה בנגב והגליל לאזורי הביקוש. זה לא נכון ולא הגיוני ואפעל כדי לתקן זאת".

השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ דרש להגדיל את ההשקעות בבניית דירות באזורי פיתוח לצד ההשקעה באזורי המרכז. "הדימוי כאילו יש עודף דירות בערי הפיתוח, אינו נכון. מדובר באזורים בהם מחירי השכירות גבוהים מאוד וגם עלות הדירות מאמירה משנה לשנה. לא אתן להפוך את החלטות קבינט הדיור למלחמה כנגד ההגנה על הסביבה. מי שיבטל את החובה לקיים רגולציה בנושאי איכות הסביבה יכול להחליט אותנו לכללים של מדינות העולם השלישי". פרץ דורש כי נציגי המשרד להגנת הסביבה ישולבו בכל ועדות המשנה כדי שיוכלו לבצע את מלאכת ההגנה על איכות החיים והסביבה.

מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר עדכן' כי לטובת הסרת חסמים לדיור (באמצעות הקמת תשתיות תחבורה) יוקצו 2 מיליארד שקלים. הדבר יאפשר שיווק של למעלה מ-30,000 יח"ד באזורי ביקוש.

1 Comment

  1. יפה
    4 ביוני 2013 @ 15:48

    כל עוד קיים ניגוד עניינים בסיסי בין טובת הציבור , כלומר הורדת המחירים , לבין הגדלת הכנסות המדינה משוק הנדל"ן – לא ישתנה דבר. מדינת ישראל בסוף העשור הקודם העבירה את מכירת הקרקעות לשיטת מכרזים , מה שאפשר לה כמונופול בתחום להשתמש בשיטת השוק ה"חופשי" כדי להעלות את מחירי הקרקע בהיעדר תחרות. המדינה משחקת משחק כפול וממשיכה כהרגלה להתל בציבור.

קבינט הדיור בראשותו של שר האוצר, יאיר לפיד, אישר תכנית ממשלתית מקיפה בתחום הדיור. התכנית המשותפת למשרדי האוצר, הפנים, בינוי ושיכון ומשרד ראש הממשלה תתרום להגדלת היצע הדירות, פיתוח שוק הדירות להשכרה, הסרת חסמי פיתוח ותשתיות והתחדשות עירונית.

מחנות צה"ל

במסגרת התכנית אישר הקבינט את קידום תכנית מתאר ארצית להקמת שכונות מגורים בשטח מחנות צה"ל באזורי הביקוש, תכנית לניצול יעיל של קרקע, הטבות מס ליזמים, הסמכת הרשויות המקומיות לעדכן תכניות כך שיותר פרויקטים להשכרה יהיו זמינים לשיווק. בנוסף, כוללת התכנית שיווק של כ- 6000 יחידות דיור להשכרת ארוכת טווח בשנים 2013-2014. בנוסף ולבקשתו של שר האנרגיה והמים, סילבן שלום, הקבינט ידון ויצביע בשבוע הבא על פרק הפריפריה, צירוף הנגב והגליל לאזורי הביקוש.

פיתוח מרחב עירוני (צילום: עמי אטינגר)
פיתוח מרחב עירוני (צילום: עמי אטינגר)

התחדשות עירונית

בתחום ההתחדשות העירונית אישר הקבינט תיקונים שיגדילו את הכדאיות הכלכלית של תכניות פינוי-בינוי תוך מתן כלים טובים יותר להגדלת זכויות הבנייה בפרויקט והתמודדות עם דיירים סרבנים. כמו כן, אושרה הקמת קרן למימון פרויקטים מכוח תמ"א 38 במטרה להקל על מימון הפרויקטים.

פרק ההתחדשות העירונית נועד לנצל באופן יעיל יותר שטחים בנויים ותשתיות תוך שמירה על השטחים הפתוחים ושיקומן של שכונות טעונות טיפוח. המלצות הפרק מתבססות על עבודת ועדה לקידום

מדיניות לאומית לחידוש ופיתוח המרחב העירוני, בהובלת קברניטי משרד רה"מ, משרדי הממשלה ובשיתוף השלטון המקומי. הועדה ישבה על המדוכה כשנה על מנת להביא המלצות תקפות ומוסכמות למימוש התפיסה לפיה ההתחדשות העירונית תהווה חלק מרכזי בבניה החדשה בישראל.

תוכנית לאומית לדיור

י

שר האוצר יאיר לפיד. יחידות דיור להשכרב בעשור הקרוב. צילם: דן בר-דוב
שר האוצר יאיר לפיד. יחידות דיור להשכרה בעשור. צילם: דן בר-דוב

ו"ר קבינט הדיור שר האוצר, יאיר לפיד: "התוכנית הממשלתית שאישר הקבינט היום היא חשובה, אך המפתח האמיתי לפתרון בעיית הדיור בישראל היא התוכנית הלאומית לדיור, שתביא לבנייתן של 150,000 יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך בעשור הקרוב. אנחנו מובילים שינוי. מצבו של שוק הדיור בישראל חייב להשתנות. כדי לעשות זאת יש לשנות סדרי עולם". במסגרת הפרויקט הלאומי, אשר 20% מיחידות הדיור בו ייוחדו לאוכלוסיות מועדפות ו-5% נוספים לדיור הציבורי, יוקצו גם 1,000 דירות בכל עיר מרכזית לטובת דיור לסטודנטים. לפיד התייחס בדבריו גם לדיור הציבורי בישראל והביע את התנגדותו להפסקת מכירת הדירות הדיור הציבורי לדיירים.

 

שר הפנים גדעון סער. להאיץ את קצב הבנייה (צילום: אתר הכנסת)
שר הפנים גדעון סער. להאיץ את קצב הבנייה (צילום: אתר הכנסת)

הגדלת המלאי התכנוני

שר הפנים, גדעון סער, הודיע כי בכוונתו להוביל תיקוני חקיקה שיתרמו להגדלת המלאי התכנוני של יחידות דיור ובכך להאיץ את קצב הבנייה והורדת מחירי הדיור. בין היתר בהתאם להחלטות שאושרו בקבינט יוביל השר תיקוני חקיקה לעידוד הבנייה להשכרה ארוכת טווח באמצעות מתן סמכויות לוועדות מקומיות להגדלת אחוזי הבנייה ותוספת לשטחי מסחר בקרקעות המדינה במגרשים שישמשו להשכרה ארוכת טווח. עוד יוביל השר תיקוני חקיקה שיעודדו פרויקטים בהתחדשות עירונית. השר סער אמר כי "יש להמשיך לפעול בכיוון הגדלת המלאי התכנוני במסגרת המאמץ הממשלתי להוריד את מחירי הדיור ו'לצנן את שוק הנדל"ן'״.

עוד הציג השר סער את היערכות משרד הפנים ליישום הפרויקט הלאומי להעתקת מחנות צה"ל ממרכזי הביקוש לפריפריה ואמר כי "התכנית תתרום לשגשוג ופיתוח הפריפריה בכלל והנגב בפרט, לצד שימוש יעיל יותר בקרקע באזורי הביקוש". השר הודיע על כוונתו להגיש בתוך זמן קצר תיקונים משמעותיים בחוק התכנון והבנייה במטרה להפחית את הריכוזיות ולהאיץ את לוחות הזמנים לאישור תכניות ולמתן היתרי בנייה.

שר הבינוי והשיכון אורי אריאל. להצביע על הנושאים עליהם כבר יש הסכמה (צילום: אתר הכנסת)
שר הבינוי והשיכון אורי אריאל. להצביע על הנושאים עליהם כבר יש הסכמה (צילום: אתר הכנסת)

"המציאות מחייבת שינוי דרסטי"

שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל: "הדיון היום ממחיש כמה חשובה מערכת התכלול בין כל משרדי הממשלה בתחום הדיור. ההצעות הובאו לעיון משרדנו, חלקם קיבלנו וחלקם לא. עם זאת, המציאות היום מחייבת שינוי דרסטי ולכן היה נכון וראוי להצביע על הנושאים עליהם כבר יש הסכמה. צריך להבין שההצעות האלו נותנות מענה לטווח הבינוני והארוך לכן אנשי משרדי ואני שוקדים על הצעות שיובאו לאישור קבינו הדיור בטווח המיידי, הן במרכז והן בפריפריה".

שר האנרגיה והמים, סילבן שלום: "אני מבקש להכניס את הנגב והגליל לאזורי הביקוש. הממשלה פועלת להורדת צה"ל לנגב, משקיעה בתשתיות וביד שניה לא מכניסה את יישובי הפריפריה בנגב והגליל לאזורי הביקוש. זה לא נכון ולא הגיוני ואפעל כדי לתקן זאת".

השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ דרש להגדיל את ההשקעות בבניית דירות באזורי פיתוח לצד ההשקעה באזורי המרכז. "הדימוי כאילו יש עודף דירות בערי הפיתוח, אינו נכון. מדובר באזורים בהם מחירי השכירות גבוהים מאוד וגם עלות הדירות מאמירה משנה לשנה. לא אתן להפוך את החלטות קבינט הדיור למלחמה כנגד ההגנה על הסביבה. מי שיבטל את החובה לקיים רגולציה בנושאי איכות הסביבה יכול להחליט אותנו לכללים של מדינות העולם השלישי". פרץ דורש כי נציגי המשרד להגנת הסביבה ישולבו בכל ועדות המשנה כדי שיוכלו לבצע את מלאכת ההגנה על איכות החיים והסביבה.

מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר עדכן' כי לטובת הסרת חסמים לדיור (באמצעות הקמת תשתיות תחבורה) יוקצו 2 מיליארד שקלים. הדבר יאפשר שיווק של למעלה מ-30,000 יח"ד באזורי ביקוש.

1 Comment

  1. יפה
    4 ביוני 2013 @ 15:48

    כל עוד קיים ניגוד עניינים בסיסי בין טובת הציבור , כלומר הורדת המחירים , לבין הגדלת הכנסות המדינה משוק הנדל"ן – לא ישתנה דבר. מדינת ישראל בסוף העשור הקודם העבירה את מכירת הקרקעות לשיטת מכרזים , מה שאפשר לה כמונופול בתחום להשתמש בשיטת השוק ה"חופשי" כדי להעלות את מחירי הקרקע בהיעדר תחרות. המדינה משחקת משחק כפול וממשיכה כהרגלה להתל בציבור.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן