Skip to content

מאיר דגן: "נבוא חשבון עם מי שיצביע בעד הארכת חוק טל"

פעילי המחאה יעלו ביום ראשון בשיירה לירושלים ויפגינו מול משרד ראש הממשלה מאת צבי זינגר "אזרחי ישראל יבואו חשבון עם מי שיצביע בעד הארכת חוק טל", כך אומר ראש המוסד לשעבר, מאיר דגן. דגן התייצב היום ב"מאהל הפראיירים", חתם על העצומה לביטול "חוק טל", והביע את דעתו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. גם שר האנרגיה […]

מאיר דגן: "נבוא חשבון עם מי שיצביע בעד הארכת חוק טל"

פעילי המחאה יעלו ביום ראשון בשיירה לירושלים ויפגינו מול משרד ראש הממשלה מאת צבי זינגר "אזרחי ישראל יבואו חשבון עם מי שיצביע בעד הארכת חוק טל", כך אומר ראש המוסד לשעבר, מאיר דגן. דגן התייצב היום ב"מאהל הפראיירים", חתם על העצומה לביטול "חוק טל", והביע את דעתו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. גם שר האנרגיה […]

פעילי המחאה יעלו ביום ראשון בשיירה לירושלים ויפגינו מול משרד ראש הממשלה

מאת צבי זינגר

"אזרחי ישראל יבואו חשבון עם מי שיצביע בעד הארכת חוק טל", כך אומר ראש המוסד לשעבר, מאיר דגן. דגן התייצב היום ב"מאהל הפראיירים", חתם על העצומה לביטול "חוק טל", והביע את דעתו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים.

מאיר דגן: "אזרחי ישראל יבואו חשבון". צילום - Creative Commons (ויקיפדיה)

גם שר האנרגיה והמים, עוזי לנדאו, הגיע למאהל יחד עם ח"כ משה (מוץ) מטלון מישראל. השניים חתמו על העצומה נגד "חוק טל", והשר לנדאו אמר:  "כולם צריכים לשאת בנטל. צריך לזכור  – אי אפשר רק לשאול מה מגיע, אלא יש לחשוב גם על החובות ועל מה אפשר וצריך לתת. מי שמשרת בצבא, משלם מיסים ועובד לפרנסתו ולפרנסת משפחתו – צריך לקבל. זהו הבסיס של חברה אנושית, שיש בה מטרות משותפות וערבות הדדית. מהדברים האלו חברה מתחילה".

השר לנדאו הבטיח: "אנחנו מתכוונים להביא לשינוי במתכונתו הנוכחית של החוק ולמציאת הסדר שיביא לכך שכולם ישרתו. המטרה היא למצוא הסדר שיביא גם מגזרים אחרים לשרת. נעמוד על כך שכל המגזרים ישרתו בשירות צבאי, לאומי או אחר". לנדאו הבהיר שכל סיעת ישראל ביתנו מתנגדת להארכת תוקף החוק.

בשעות הצהריים קיפלו הפעילים את המאהל, עקב החמרת מזג האוויר. הכוונה היא לחדש את פעילות המחאה ביום ראשון,  והפעם לעלות לירושלים בשיירה ולהפגין מול משרד ראש הממשלה. ביום ראשון אמורה גם להתקיים שביתת מחאה של תלמידי תיכון, שייצאו מכיתות הלימוד למשך שעה וחצי – מ-9 בבוקר ועד 10.30. הממשלה היתה אמורה לדון ביום ראשון בהארכת תוקף החוק לחמש שנים נוספות, אך אתמול ביטל נתניהו, בפעם השניה, דיון שעמד להיערך בממשלה בסוגיית חוק טל – עקב ההתנגדות הרחבה להארכת תוקפו. ביטול הדיון בממשלה התאפשר לאחר שהתברר מנוסח החוק כי אין חובה על הממשלה לדון בו – ודי אם הכנסת תדון בהארכת תוקף החוק.

פעילי המחאה יעלו ביום ראשון בשיירה לירושלים ויפגינו מול משרד ראש הממשלה

מאת צבי זינגר

"אזרחי ישראל יבואו חשבון עם מי שיצביע בעד הארכת חוק טל", כך אומר ראש המוסד לשעבר, מאיר דגן. דגן התייצב היום ב"מאהל הפראיירים", חתם על העצומה לביטול "חוק טל", והביע את דעתו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים.

מאיר דגן: "אזרחי ישראל יבואו חשבון". צילום - Creative Commons (ויקיפדיה)

גם שר האנרגיה והמים, עוזי לנדאו, הגיע למאהל יחד עם ח"כ משה (מוץ) מטלון מישראל. השניים חתמו על העצומה נגד "חוק טל", והשר לנדאו אמר:  "כולם צריכים לשאת בנטל. צריך לזכור  – אי אפשר רק לשאול מה מגיע, אלא יש לחשוב גם על החובות ועל מה אפשר וצריך לתת. מי שמשרת בצבא, משלם מיסים ועובד לפרנסתו ולפרנסת משפחתו – צריך לקבל. זהו הבסיס של חברה אנושית, שיש בה מטרות משותפות וערבות הדדית. מהדברים האלו חברה מתחילה".

השר לנדאו הבטיח: "אנחנו מתכוונים להביא לשינוי במתכונתו הנוכחית של החוק ולמציאת הסדר שיביא לכך שכולם ישרתו. המטרה היא למצוא הסדר שיביא גם מגזרים אחרים לשרת. נעמוד על כך שכל המגזרים ישרתו בשירות צבאי, לאומי או אחר". לנדאו הבהיר שכל סיעת ישראל ביתנו מתנגדת להארכת תוקף החוק.

בשעות הצהריים קיפלו הפעילים את המאהל, עקב החמרת מזג האוויר. הכוונה היא לחדש את פעילות המחאה ביום ראשון,  והפעם לעלות לירושלים בשיירה ולהפגין מול משרד ראש הממשלה. ביום ראשון אמורה גם להתקיים שביתת מחאה של תלמידי תיכון, שייצאו מכיתות הלימוד למשך שעה וחצי – מ-9 בבוקר ועד 10.30. הממשלה היתה אמורה לדון ביום ראשון בהארכת תוקף החוק לחמש שנים נוספות, אך אתמול ביטל נתניהו, בפעם השניה, דיון שעמד להיערך בממשלה בסוגיית חוק טל – עקב ההתנגדות הרחבה להארכת תוקפו. ביטול הדיון בממשלה התאפשר לאחר שהתברר מנוסח החוק כי אין חובה על הממשלה לדון בו – ודי אם הכנסת תדון בהארכת תוקף החוק.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן