האסיפה הכללית של אל על אישרה את הסכם פימי

קרן פימי אמורה להשקיע באל על עד 70 מיליון דולר ולחלוק עם כנפיים את השליטה בחברה. ההסכם עדיין מותנה בקבלת אישורים רגולטורים וחתימת על הסכם קיבוצי חדש עם העובדים

האסיפה הכללית של אל על אישרה את הסכם פימי

קרן פימי אמורה להשקיע באל על עד 70 מיליון דולר ולחלוק עם כנפיים את השליטה בחברה. ההסכם עדיין מותנה בקבלת אישורים רגולטורים וחתימת על הסכם קיבוצי חדש עם העובדים

האסיפה הכללית של בעלי המניות של חברת אל על אישרה היום את ההסכם עם קרן פימי. על פי המתווה שסוכם, אמורה קרן פימי להשקיע באל על עד 70 מיליון דולר ולחלוק עם כנפיים את השליטה בחברה. ההסכם עדיין מותנה בקבלת אישורים רגולטורים וחתימת אל על עם עובדיה על הסכם קיבוצי חדש, בתנאים שיהיו לשביעות רצונה של פימי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בואינג 777 של אל על. שלב נוסף לכניסת פימי לאל על. צילום: אל על
בואינג 777 של אל על. שלב נוסף לכניסת פימי לאל על. צילום: אל על

 

בהסכם שהתגבש בחודש אפריל השנה בין אל על, שבשליטת משפחת בורוביץ לבין קבוצת פימי, המנוהלת על ידי ישי דוידי, אוחדו שני השלבים הראשונים, כפי שפורטו במכתב ההבנות שנחתם בסוף חודש ינואר השנה, לשלב אחד, שבו צפויה פימי להשקיע באל על סכום של 35 מיליון דולר, תמורת הקצאת מניות של החברה במחיר של 0.625 שקל למניה, שיהוו 31.21% ממניות החברה. פימי תהיה רשאית להגדיל את סכום ההשקעה עד לסכום של 45 מיליון דולר, בתמורה למניות נוספות באותו מחיר.

אופציה ראשונה

לפימי תוענק אופציה להגדיל את סכום ההשקעה ב-5 מיליון דולר נוספים תמורת מניות של החברה באותו מחיר למניה, זאת במקרה שלא תידרש לממש את מחויבותה לרכוש במועד השלמת העסקה מניות בסכום של כ-5 מיליון דולר מכנפיים. תרגום סכומי ההשקעה הדולריים הנקובים לשקלים יעשה לפי שער החליפין היציג, שיהיה ידוע ביום השלמת העסקה.

הגדלת שתי האופציות הנוספות

ביחס לשתי האופציות הנוספות אשר יוקצו לפימי, אם תבוצע ההשקעה בשלב הראשון, תוגדל כמות האופציות באופן שהאופציה הראשונה תהיה ניתנת למימוש לסך של כ- 72 מיליון מניות של אל על והאופציה השנייה תהיה ניתנת למימוש לסך של כ-47 מיליון מניות של אל על. במימוש שתי האופציות מדובר בהשקעה נוספת של כ-20 מיליון דולר.

אם תגדיל פימי את השקעתה הראשונית באל על ל-45 מיליון דולר ותממש את שלוש האופציות שהועמדו לרשותה היא צפויה לשקיע באל על 70 מיליון דולר ולהחזיק כ-45% ממניות החברה.

הקדמת מועד השלמת העסקה

מועד השלמת העסקה הוקדם מחודש אוגוסט לחודש יולי 2013, כאשר פימי תהיה רשאית להאריך את המועד כאמור בשתי תקופות נוספות בנות 45 ימים כל אחת.

מחוייבותה של פימי לבצע את העסקה תותנה בכמה תנאים, ביניהם, אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות באל על – הליך שבוצע היום, קבלת אישורים רגולטורים וחתימת אל על עם עובדיה על הסכם קיבוצי חדש, בתנאים שיהיו לשביעות רצונה של פימי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אם וככל שייחתם ההסכם כאמור, תפעל החברה לפרסם דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר יכלול, בין היתר, תיאור מפורט של עיקרי העסקה.

האסיפה הכללית של בעלי המניות של חברת אל על אישרה היום את ההסכם עם קרן פימי. על פי המתווה שסוכם, אמורה קרן פימי להשקיע באל על עד 70 מיליון דולר ולחלוק עם כנפיים את השליטה בחברה. ההסכם עדיין מותנה בקבלת אישורים רגולטורים וחתימת אל על עם עובדיה על הסכם קיבוצי חדש, בתנאים שיהיו לשביעות רצונה של פימי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בואינג 777 של אל על. שלב נוסף לכניסת פימי לאל על. צילום: אל על
בואינג 777 של אל על. שלב נוסף לכניסת פימי לאל על. צילום: אל על

 

בהסכם שהתגבש בחודש אפריל השנה בין אל על, שבשליטת משפחת בורוביץ לבין קבוצת פימי, המנוהלת על ידי ישי דוידי, אוחדו שני השלבים הראשונים, כפי שפורטו במכתב ההבנות שנחתם בסוף חודש ינואר השנה, לשלב אחד, שבו צפויה פימי להשקיע באל על סכום של 35 מיליון דולר, תמורת הקצאת מניות של החברה במחיר של 0.625 שקל למניה, שיהוו 31.21% ממניות החברה. פימי תהיה רשאית להגדיל את סכום ההשקעה עד לסכום של 45 מיליון דולר, בתמורה למניות נוספות באותו מחיר.

אופציה ראשונה

לפימי תוענק אופציה להגדיל את סכום ההשקעה ב-5 מיליון דולר נוספים תמורת מניות של החברה באותו מחיר למניה, זאת במקרה שלא תידרש לממש את מחויבותה לרכוש במועד השלמת העסקה מניות בסכום של כ-5 מיליון דולר מכנפיים. תרגום סכומי ההשקעה הדולריים הנקובים לשקלים יעשה לפי שער החליפין היציג, שיהיה ידוע ביום השלמת העסקה.

הגדלת שתי האופציות הנוספות

ביחס לשתי האופציות הנוספות אשר יוקצו לפימי, אם תבוצע ההשקעה בשלב הראשון, תוגדל כמות האופציות באופן שהאופציה הראשונה תהיה ניתנת למימוש לסך של כ- 72 מיליון מניות של אל על והאופציה השנייה תהיה ניתנת למימוש לסך של כ-47 מיליון מניות של אל על. במימוש שתי האופציות מדובר בהשקעה נוספת של כ-20 מיליון דולר.

אם תגדיל פימי את השקעתה הראשונית באל על ל-45 מיליון דולר ותממש את שלוש האופציות שהועמדו לרשותה היא צפויה לשקיע באל על 70 מיליון דולר ולהחזיק כ-45% ממניות החברה.

הקדמת מועד השלמת העסקה

מועד השלמת העסקה הוקדם מחודש אוגוסט לחודש יולי 2013, כאשר פימי תהיה רשאית להאריך את המועד כאמור בשתי תקופות נוספות בנות 45 ימים כל אחת.

מחוייבותה של פימי לבצע את העסקה תותנה בכמה תנאים, ביניהם, אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות באל על – הליך שבוצע היום, קבלת אישורים רגולטורים וחתימת אל על עם עובדיה על הסכם קיבוצי חדש, בתנאים שיהיו לשביעות רצונה של פימי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אם וככל שייחתם ההסכם כאמור, תפעל החברה לפרסם דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר יכלול, בין היתר, תיאור מפורט של עיקרי העסקה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן