Skip to content

שחר בוצר מונה ליו"ר הדירקטוריון של קבוצת איסתא

בוצר מחליף את בועז טופורובסקי שמונה לח"כ מתאם מפלגת "יש עתיד". קבוצת איסתא מורכבת מאיסתא ישראל, אמריקן אקספרס טרוול, וואלה טורס, איסתא מלונות, סניפים ונכסים בארץ ובאירופה ועוד. הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון של 2013 צמחו ל-99.5 מיליון שקל, לעומת 88.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד

שחר בוצר מונה ליו"ר הדירקטוריון של קבוצת איסתא

בוצר מחליף את בועז טופורובסקי שמונה לח"כ מתאם מפלגת "יש עתיד". קבוצת איסתא מורכבת מאיסתא ישראל, אמריקן אקספרס טרוול, וואלה טורס, איסתא מלונות, סניפים ונכסים בארץ ובאירופה ועוד. הכנסות הקבוצה ברבעון הראשון של 2013 צמחו ל-99.5 מיליון שקל, לעומת 88.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד

שחר בוצר, 31, התמנה ליו"ר הדריקטוריון של קבוצת איסתא. בוצר שימש בעברו כסגן יושב ראש התאחדות הסטודנטים בישראל ויושב ראש אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב.

שחר בוצר, היו"ר החדש של דירקטוריון קבוצת איסתא. (צילום: ניר קידר)
שחר בוצר, היו"ר החדש של דירקטוריון קבוצת איסתא. (צילום: ניר קידר)

בוצר הוא בעל תואר ראשון לכלכלה ותקשורת באוניברסיטת תל אביב. לדבריו, "מדובר באחריות גדולה לעמוד בראש המערכת של קבוצת איסתא. ברצוני להבטיח שאיסתא תמשיך להתפתח בשלל כיוונים כחלק מחזון הקבוצה, תוך כדי שיתוף פעולה מלא עם ההנהלה וחברותיה, ולטובת עובדיה ובעלי המניות."

קבוצת איסתא מורכבת מאיסתא ישראל, אמריקן אקספרס טרוול, וואלה טורס, איסתא מלונות, סניפים ונכסים בארץ ובאירופה ועוד.

בוצר, שמחליף את בועז טופורובסקי שמונה לח"כ מתאם מפלגת "יש עתיד", ימשיך לכהן במקביל בתפקידו הנוכחי כמנכ"ל שחם, ארגון השחקנים של ישראל.

לפי הדוחות הכספיים של חברת איסתא לרבעון הראשון של 2013 רשמה החברה רווח של 5.325 מיליון שקל, לעומת רווח של 94 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי נבע בגלל הכנסות המימון, שהסתכמו ברבעון הראשון בסך של 4.379 מיליון שקל לעומת הוצאות מימון בסך של 366 אלף שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות הכוללות של הקבוצה צמחו ל-99.5 מיליון שקל, לעומת 88.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בחור יוצר תקדימים

שחר בוצר, שזכה לערך בוויקיפדיה, נולד עם מחלת ניוון שרירים והוא מתנייד מילדותו בעזרת כיסא גלגלים ממונע. בוצר נודע בזכות "בג"ץ בוצר", אותו הגיש בסיוע ארגון בזכות נגד מועצה מקומית מכבים-רעות., לאחר שבית הספר שבו למד לא היה מונגש לנכים.

בג"ץ, בהרכב שבראשו עמד נשיא בית המשפט העליון דאז אהרון ברק, קיבל את העתירה. בפסק הדין, שניתן ב-1996 קבע השופט ברק: "לא חסד מבקש העותר, אלא על הגשמת זכותו הוא עומד… הבטחת שוויון ההזדמנויות לנכה עולה כסף. חברה האמונה על ברכי כבוד האדם, החירות והשוויון מוכנה לשלם את המחיר הנדרש."

בעקבות פסק הדין חויבו כל מוסדות החינוך בישראל להנגיש עצמם לתנועת אנשים עם מוגבלויות. כמו כן, הוא שימש בסיס להצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שאושר לאחר מכן בכנסת.

תקדים נוסף שיצר בוצר היה כאשר ביקש ללמוד נהיגה בגיל 17, כשאר בני גילו. הוא אמור היה ללמוד נהיגה ברכב מיוחד המותאם לנכים עם כיסאות גלגלים, אך על פי תקנות הביטוח הלאומי שהיו בתוקף באותה עת, נכים היו יכולים ללמוד נהיגה רק לאחר גיל 18. בעקבות פנייתו של בוצר שונו התקנות, כך שנכים יוכלו להתחיל ללמוד נהיגה בגיל 17, ככלל האוכלוסייה.

שחר בוצר, 31, התמנה ליו"ר הדריקטוריון של קבוצת איסתא. בוצר שימש בעברו כסגן יושב ראש התאחדות הסטודנטים בישראל ויושב ראש אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב.

שחר בוצר, היו"ר החדש של דירקטוריון קבוצת איסתא. (צילום: ניר קידר)
שחר בוצר, היו"ר החדש של דירקטוריון קבוצת איסתא. (צילום: ניר קידר)

בוצר הוא בעל תואר ראשון לכלכלה ותקשורת באוניברסיטת תל אביב. לדבריו, "מדובר באחריות גדולה לעמוד בראש המערכת של קבוצת איסתא. ברצוני להבטיח שאיסתא תמשיך להתפתח בשלל כיוונים כחלק מחזון הקבוצה, תוך כדי שיתוף פעולה מלא עם ההנהלה וחברותיה, ולטובת עובדיה ובעלי המניות."

קבוצת איסתא מורכבת מאיסתא ישראל, אמריקן אקספרס טרוול, וואלה טורס, איסתא מלונות, סניפים ונכסים בארץ ובאירופה ועוד.

בוצר, שמחליף את בועז טופורובסקי שמונה לח"כ מתאם מפלגת "יש עתיד", ימשיך לכהן במקביל בתפקידו הנוכחי כמנכ"ל שחם, ארגון השחקנים של ישראל.

לפי הדוחות הכספיים של חברת איסתא לרבעון הראשון של 2013 רשמה החברה רווח של 5.325 מיליון שקל, לעומת רווח של 94 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השינוי נבע בגלל הכנסות המימון, שהסתכמו ברבעון הראשון בסך של 4.379 מיליון שקל לעומת הוצאות מימון בסך של 366 אלף שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות הכוללות של הקבוצה צמחו ל-99.5 מיליון שקל, לעומת 88.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בחור יוצר תקדימים

שחר בוצר, שזכה לערך בוויקיפדיה, נולד עם מחלת ניוון שרירים והוא מתנייד מילדותו בעזרת כיסא גלגלים ממונע. בוצר נודע בזכות "בג"ץ בוצר", אותו הגיש בסיוע ארגון בזכות נגד מועצה מקומית מכבים-רעות., לאחר שבית הספר שבו למד לא היה מונגש לנכים.

בג"ץ, בהרכב שבראשו עמד נשיא בית המשפט העליון דאז אהרון ברק, קיבל את העתירה. בפסק הדין, שניתן ב-1996 קבע השופט ברק: "לא חסד מבקש העותר, אלא על הגשמת זכותו הוא עומד… הבטחת שוויון ההזדמנויות לנכה עולה כסף. חברה האמונה על ברכי כבוד האדם, החירות והשוויון מוכנה לשלם את המחיר הנדרש."

בעקבות פסק הדין חויבו כל מוסדות החינוך בישראל להנגיש עצמם לתנועת אנשים עם מוגבלויות. כמו כן, הוא שימש בסיס להצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שאושר לאחר מכן בכנסת.

תקדים נוסף שיצר בוצר היה כאשר ביקש ללמוד נהיגה בגיל 17, כשאר בני גילו. הוא אמור היה ללמוד נהיגה ברכב מיוחד המותאם לנכים עם כיסאות גלגלים, אך על פי תקנות הביטוח הלאומי שהיו בתוקף באותה עת, נכים היו יכולים ללמוד נהיגה רק לאחר גיל 18. בעקבות פנייתו של בוצר שונו התקנות, כך שנכים יוכלו להתחיל ללמוד נהיגה בגיל 17, ככלל האוכלוסייה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן