RECALL לכלי רכב מתוצר קיה מדגם סורנטו, קרניבל, קארנס, סול

טלקאר, יבואנית קיה מודיעה לבעלי רכב מתוצר קיה מדגם סורנטו, קרניבל, קארנס, סול לשנים 5/2011 – 11/2006 כי הודעת תיקון חוזר נשלחה ללקוחות בעלי רכב מדגמים אלה

RECALL לכלי רכב מתוצר קיה מדגם סורנטו, קרניבל, קארנס, סול

טלקאר, יבואנית קיה מודיעה לבעלי רכב מתוצר קיה מדגם סורנטו, קרניבל, קארנס, סול לשנים 5/2011 – 11/2006 כי הודעת תיקון חוזר נשלחה ללקוחות בעלי רכב מדגמים אלה

יצרנית הרכב חברת קיה מוטורס הודיעה למפיציה כי ההודעה נובעת לצורכי החלפת מתג דוושת בלם, שנובע מליקוי אפשרי שהתגלה בו.

הפעולה היא לצורכי עמידותו של מתג דוושת הבלם אשר תפקידו, בין השאר, הדלקת תאורת הבלם ואיננה משפיעה כלל ועיקר על יכולת הבלימה של המכונית.

לכל בעלי הרכבים המושפעים תשלח הודעה בכתב בימים הקרובים. לקוח שירצה לבדוק אם מכוניתו נכללת בקריאת השירות, יכול להתקשר למוקד שרות לקוחות של היבואן, שיחת חינם בטל' מס' 1-800-377-775.

את ה"קריאה החוזרת" ניתן יהיה לבצע רק במוסכי השרות של החברה. רשימת המוסכים מפורסמת באתר האינטרנט של החברה www.kia-israel.co.il

תיקון הקריאה החוזרת יתבצע ללא תשלום. מומלץ לתאם את מועד התיקון מראש עם המוסך.

משך התיקון: 30 דקות.

על פי תקנה 306 (א) לתקנות התעבורה, בעל רכב שלא יבצע בפועל את ה"קריאה חוזרת" תוך 6 חודשים, משרד התחבורה לא יחדש את רישיון הרכב ולא תתאפשר העברת בעלות.

יצרנית הרכב חברת קיה מוטורס הודיעה למפיציה כי ההודעה נובעת לצורכי החלפת מתג דוושת בלם, שנובע מליקוי אפשרי שהתגלה בו.

הפעולה היא לצורכי עמידותו של מתג דוושת הבלם אשר תפקידו, בין השאר, הדלקת תאורת הבלם ואיננה משפיעה כלל ועיקר על יכולת הבלימה של המכונית.

לכל בעלי הרכבים המושפעים תשלח הודעה בכתב בימים הקרובים. לקוח שירצה לבדוק אם מכוניתו נכללת בקריאת השירות, יכול להתקשר למוקד שרות לקוחות של היבואן, שיחת חינם בטל' מס' 1-800-377-775.

את ה"קריאה החוזרת" ניתן יהיה לבצע רק במוסכי השרות של החברה. רשימת המוסכים מפורסמת באתר האינטרנט של החברה www.kia-israel.co.il

תיקון הקריאה החוזרת יתבצע ללא תשלום. מומלץ לתאם את מועד התיקון מראש עם המוסך.

משך התיקון: 30 דקות.

על פי תקנה 306 (א) לתקנות התעבורה, בעל רכב שלא יבצע בפועל את ה"קריאה חוזרת" תוך 6 חודשים, משרד התחבורה לא יחדש את רישיון הרכב ולא תתאפשר העברת בעלות.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן