Skip to content

המדינה לבג"ץ: מתגבש הסכם לגירוש אריתריאים וסודאנים

נציג המדינה הודיע לבג"ץ שדן בעתירה נגד החוק למניעת הסתננות, כי יש בסיס להסכם גירושם של מבקשי מקלט מאריתריאה ומסודאן אך לא חשף שום פרטים מההסכם. תגובת העותרים: "מדובר בלא יותר ממסך עשן שנועד להכשיר כליאה ממושכת"

המדינה לבג"ץ: מתגבש הסכם לגירוש אריתריאים וסודאנים

נציג המדינה הודיע לבג"ץ שדן בעתירה נגד החוק למניעת הסתננות, כי יש בסיס להסכם גירושם של מבקשי מקלט מאריתריאה ומסודאן אך לא חשף שום פרטים מההסכם. תגובת העותרים: "מדובר בלא יותר ממסך עשן שנועד להכשיר כליאה ממושכת"

אתמול (ראשון) הגישה המדינה את תשובתה לבג"ץ בעניין העתירה נגד החוק למניעת הסתננות, המאפשר את כליאתם של כל מי שנכנס מאז יוני 2012 ללא אשרה דרך גבול מצרים, ללא משפט ולתקופה של שלוש שנים לפחות. כיום כלואים כאלפיים בני אדם, בהם נשים וילדים, בלי שבקשותיהם למקלט (להיות מוכרים כפליטים) תיבדקנה. 

העותרים, שבעה מבקשי מקלט וכן א.ס.ף ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל, מוקד סיוע לעובדים זרים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, קו לעובד והמרכז לקידום פליטים אפריקנים, טענו בין השאר בעתירה כי כליאת מהגרים מותרת על פי הדין הבין-לאומי רק לצורך גירושם למדינה אחרת ולזמן קצוב בלבד.

בדיון הראשון שהתקיים ב-2 ביוני הודיעה נציגת המדינה, עו"ד יוכי גנסין, כי נמצא פתרון לכליאה – כי הושג הסכם לגירוש מבקשי המקלט למדינה באפריקה, אך סירבה לחשוף את הפרטים. בית המשפט חייב את המדינה לחשוף את ההסכם תוך שבוע.

"ההסדרים ייושמו באופן ארוך טווח ורב-שנתי". מבקש מקלט מפגין (צילום: שרית פרקול)
"ההסדרים ייושמו באופן ארוך טווח ורב-שנתי". מבקש מקלט מפגין (צילום: שרית פרקול)

אתמול כאמור, הוגשה תשובת המדינה ובה נטען כי ישנם מגעים מתקדמים בנוגע לשתי קבוצות האוכלוסייה האמורות – כ-14 אלף מבקשי מקלט מסודאן – לגביהם מתנהלים מגעים להחזרתם לסודאן דרך מדינה שלישית, מאחר שלסודאן ולישראל אין יחסים וסודאן אוסרת על אזרחיה לבקר בישראל שבה היא רואה אויבת. כ-36 אלף מבקשי מקלט מאריתריאה – אותם אין להחזיר לאריתריאה, ולפיכך מנסה המדינה להגיע להסכם עם מדינה אחרת שתקלוט אותם.

תשובת המדינה כוללת את תצהירו של חגי הדס, שמונה כ"פרויקטור" "לשם ניהול מגעים ולשם הגעה להסדרים והבנות עם מדינות שונות באפריקה, לשם קליטה או לצורך מעבר לארץ המוצא". כך נכתב בהודעתו:

"במסגרת זו פעלתי בחודשים האחרונים לשם קיום מגעים וניהול מו"מ עם מספר מדינות… בחלק מהמגעים התקבלו הסכמות מצד כמה מדינות לסייע למדינת ישראל בנושא. אוסיף עוד, כי יש נכונות מצד מדינות אפריקניות נוספות לסייע בתחום זה…

"במסגרת זו סוכם כי מאפייני האוכלוסייה וכן ההיקף וקקצב ההגעה יתואמו עם מדינות ההסדר וכן כי הגעתם של המשתייכים לאוכלוסיות נשוא המגעים תיעשה בטיסות אזרחיות. עוד סוכם כי ההסדרים ייושמו באופן ארוך טוווח ורב-שנתי".

לדברי עו"ד יונתן ברמן, ראש התכנית לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ועסקים, המייצג את מבקשי המקלט שעתרו ואת ארגוני זכויות האדם: "לפני שבוע בלבד הצהירה נציגת המדינה בבג"ץ כי הושג 'הסכם' עם מדינה שלישית לקליטת מבקשי המקלט העצורים מכוח החוק למניעת הסתננות. כעת, לאחר שהמדינה נדרשה לספק פרטים, מסתבר כי הדברים שנמסרו על ידה היו בלתי מדויקים, בלשון המעטה.

ה'הסכם' הפורמאלי עליו הוצהר בביטחון בפני שופטי בג"ץ הפך ל'סיכום' ערטילאי וכללי. מתצהירו של חגי הדס עולה, כי לא מדובר ב'הסכם' אלא בתכנית 'רב שנתית', שאין לדעת מתי, אם בכלל, תצא אל הפועל, ועל מי תחול. מדובר בלא יותר ממסך עשן שנועד להכשיר כליאה ממושכת של מבקשי מקלט בישראל".

[related-posts]

1 Comment

  1. יפה
    10 ביוני 2013 @ 15:10

    חייבים לבדוק זכאות של כל אחד ואחד מהמהגרים למעמד של פליט ולתת לו אפשרות לערעור משפטי על ההחלטה לפני שמגרשים מי מהם.

אתמול (ראשון) הגישה המדינה את תשובתה לבג"ץ בעניין העתירה נגד החוק למניעת הסתננות, המאפשר את כליאתם של כל מי שנכנס מאז יוני 2012 ללא אשרה דרך גבול מצרים, ללא משפט ולתקופה של שלוש שנים לפחות. כיום כלואים כאלפיים בני אדם, בהם נשים וילדים, בלי שבקשותיהם למקלט (להיות מוכרים כפליטים) תיבדקנה. 

העותרים, שבעה מבקשי מקלט וכן א.ס.ף ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל, מוקד סיוע לעובדים זרים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, קו לעובד והמרכז לקידום פליטים אפריקנים, טענו בין השאר בעתירה כי כליאת מהגרים מותרת על פי הדין הבין-לאומי רק לצורך גירושם למדינה אחרת ולזמן קצוב בלבד.

בדיון הראשון שהתקיים ב-2 ביוני הודיעה נציגת המדינה, עו"ד יוכי גנסין, כי נמצא פתרון לכליאה – כי הושג הסכם לגירוש מבקשי המקלט למדינה באפריקה, אך סירבה לחשוף את הפרטים. בית המשפט חייב את המדינה לחשוף את ההסכם תוך שבוע.

"ההסדרים ייושמו באופן ארוך טווח ורב-שנתי". מבקש מקלט מפגין (צילום: שרית פרקול)
"ההסדרים ייושמו באופן ארוך טווח ורב-שנתי". מבקש מקלט מפגין (צילום: שרית פרקול)

אתמול כאמור, הוגשה תשובת המדינה ובה נטען כי ישנם מגעים מתקדמים בנוגע לשתי קבוצות האוכלוסייה האמורות – כ-14 אלף מבקשי מקלט מסודאן – לגביהם מתנהלים מגעים להחזרתם לסודאן דרך מדינה שלישית, מאחר שלסודאן ולישראל אין יחסים וסודאן אוסרת על אזרחיה לבקר בישראל שבה היא רואה אויבת. כ-36 אלף מבקשי מקלט מאריתריאה – אותם אין להחזיר לאריתריאה, ולפיכך מנסה המדינה להגיע להסכם עם מדינה אחרת שתקלוט אותם.

תשובת המדינה כוללת את תצהירו של חגי הדס, שמונה כ"פרויקטור" "לשם ניהול מגעים ולשם הגעה להסדרים והבנות עם מדינות שונות באפריקה, לשם קליטה או לצורך מעבר לארץ המוצא". כך נכתב בהודעתו:

"במסגרת זו פעלתי בחודשים האחרונים לשם קיום מגעים וניהול מו"מ עם מספר מדינות… בחלק מהמגעים התקבלו הסכמות מצד כמה מדינות לסייע למדינת ישראל בנושא. אוסיף עוד, כי יש נכונות מצד מדינות אפריקניות נוספות לסייע בתחום זה…

"במסגרת זו סוכם כי מאפייני האוכלוסייה וכן ההיקף וקקצב ההגעה יתואמו עם מדינות ההסדר וכן כי הגעתם של המשתייכים לאוכלוסיות נשוא המגעים תיעשה בטיסות אזרחיות. עוד סוכם כי ההסדרים ייושמו באופן ארוך טוווח ורב-שנתי".

לדברי עו"ד יונתן ברמן, ראש התכנית לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ועסקים, המייצג את מבקשי המקלט שעתרו ואת ארגוני זכויות האדם: "לפני שבוע בלבד הצהירה נציגת המדינה בבג"ץ כי הושג 'הסכם' עם מדינה שלישית לקליטת מבקשי המקלט העצורים מכוח החוק למניעת הסתננות. כעת, לאחר שהמדינה נדרשה לספק פרטים, מסתבר כי הדברים שנמסרו על ידה היו בלתי מדויקים, בלשון המעטה.

ה'הסכם' הפורמאלי עליו הוצהר בביטחון בפני שופטי בג"ץ הפך ל'סיכום' ערטילאי וכללי. מתצהירו של חגי הדס עולה, כי לא מדובר ב'הסכם' אלא בתכנית 'רב שנתית', שאין לדעת מתי, אם בכלל, תצא אל הפועל, ועל מי תחול. מדובר בלא יותר ממסך עשן שנועד להכשיר כליאה ממושכת של מבקשי מקלט בישראל".

[related-posts]

1 Comment

  1. יפה
    10 ביוני 2013 @ 15:10

    חייבים לבדוק זכאות של כל אחד ואחד מהמהגרים למעמד של פליט ולתת לו אפשרות לערעור משפטי על ההחלטה לפני שמגרשים מי מהם.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן