Skip to content

אלביט מערכות תחשוף מערכת הגנה עצמית למל"טים

המערכת שתוצג בסלון האווירי בפאריס, משפרת את יכולות השרידות של המל"ט. המערכת נסמכת על הניסיון העשיר של מערכות הגנה עצמית של אלישרא הנמצאות בשימוש בעולם

אלביט מערכות תחשוף מערכת הגנה עצמית למל"טים

המערכת שתוצג בסלון האווירי בפאריס, משפרת את יכולות השרידות של המל"ט. המערכת נסמכת על הניסיון העשיר של מערכות הגנה עצמית של אלישרא הנמצאות בשימוש בעולם

אלביט מערכות ל"א וסיגינט – אלישרא תחשוף בסלון האווירי בפאריס את מערכת SPS-65V5 ללוחמה אלקטרונית (ל"א) המותאמת גם למטוסים ללא טייס (מל"ט). המערכת משמשת להגנה עצמית ומשפרת את יכולות השרידות של המל"ט, נסמכת על הניסיון העשיר של אלישרא בפיתוח מערכות דומות המותקנות על גבי מגוון פלטפורמות מבצעיות (מטוסי קרב ,מסוקים ומטוסי תובלה) של לקוחות בחיל האוויר ובעולם.

אדגר מימון, מנכ"ל אלישרא, מסר, כי בד בבד עם הגידול שנרשם בעולם בשימוש במטוסים ללא טייס, הולכת וגוברת גם הדרישה לפתח יכולות הישרדות לפלטפורמות אלו אשר תגן הן על ביצוע המשימה והן על הפלטפורמות עצמן על שלל המערכות הייחודיות ויקרות שהן נושאות.

הרמס 900. להגן על שלל המערכות הייחודיות ויקרות שהוא נושא
הרמס 900. להגן על שלל המערכות הייחודיות ויקרות שהוא נושא

 

תרומה ליכולת איסוף מודיעין

מימון הוסיף כי המערכות החדשות יתרמו גם ליכולת איסוף המודיעין של המל"ט, בזכות הסנסורים השונים המרכיבים את מערכת ההגנה. הוא ציין, כי המערכת, כמו גם מערכות אחרות של אלישרא המיועדות למל"טים משלימות פעילויות אחרות המתבצעות באלביט מערכות בתחום זה ומאפשרות להציע ללקוחות החברה חליפה גנארית של פתרונות המספקת מענה ברובד ההישרדות והמודיעין.

מערכת ההגנה העצמית למל"טים מתבססת על מערכת ה-SPS65-V5 אשר בנוייה בצורה מודולארית המאפשרת הוספת/ הורדה של יכולות בהתאם לדרישות המבצעיות של המשתמש ואילוצי המשימה. המערכת מותאמת לפלטפורמות הכטב"מ בהיבטי Size Weight and Power (SWaP) ומאפשרת התקנה על מגוון פלטפורמות החל מגודל tactical ועד HALE.

אלביט מערכות ל"א וסיגינט – אלישרא תחשוף בסלון האווירי בפאריס את מערכת SPS-65V5 ללוחמה אלקטרונית (ל"א) המותאמת גם למטוסים ללא טייס (מל"ט). המערכת משמשת להגנה עצמית ומשפרת את יכולות השרידות של המל"ט, נסמכת על הניסיון העשיר של אלישרא בפיתוח מערכות דומות המותקנות על גבי מגוון פלטפורמות מבצעיות (מטוסי קרב ,מסוקים ומטוסי תובלה) של לקוחות בחיל האוויר ובעולם.

אדגר מימון, מנכ"ל אלישרא, מסר, כי בד בבד עם הגידול שנרשם בעולם בשימוש במטוסים ללא טייס, הולכת וגוברת גם הדרישה לפתח יכולות הישרדות לפלטפורמות אלו אשר תגן הן על ביצוע המשימה והן על הפלטפורמות עצמן על שלל המערכות הייחודיות ויקרות שהן נושאות.

הרמס 900. להגן על שלל המערכות הייחודיות ויקרות שהוא נושא
הרמס 900. להגן על שלל המערכות הייחודיות ויקרות שהוא נושא

 

תרומה ליכולת איסוף מודיעין

מימון הוסיף כי המערכות החדשות יתרמו גם ליכולת איסוף המודיעין של המל"ט, בזכות הסנסורים השונים המרכיבים את מערכת ההגנה. הוא ציין, כי המערכת, כמו גם מערכות אחרות של אלישרא המיועדות למל"טים משלימות פעילויות אחרות המתבצעות באלביט מערכות בתחום זה ומאפשרות להציע ללקוחות החברה חליפה גנארית של פתרונות המספקת מענה ברובד ההישרדות והמודיעין.

מערכת ההגנה העצמית למל"טים מתבססת על מערכת ה-SPS65-V5 אשר בנוייה בצורה מודולארית המאפשרת הוספת/ הורדה של יכולות בהתאם לדרישות המבצעיות של המשתמש ואילוצי המשימה. המערכת מותאמת לפלטפורמות הכטב"מ בהיבטי Size Weight and Power (SWaP) ומאפשרת התקנה על מגוון פלטפורמות החל מגודל tactical ועד HALE.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן