מפעלים פטרוכימיים: דירוג האשראי ירד

מידרוג הורידה את הדירוג של החברה בצל חשש לאי עמידה בהתחייבויות תוך הסתברות לחדלות פרעון • אופק הדירוג לא ישתנה בטווח הקצר ויעמוד על שלילי

מפעלים פטרוכימיים: דירוג האשראי ירד

מידרוג הורידה את הדירוג של החברה בצל חשש לאי עמידה בהתחייבויות תוך הסתברות לחדלות פרעון • אופק הדירוג לא ישתנה בטווח הקצר ויעמוד על שלילי

חברת דירוג האשראי מידרוג הודיעה על הורדת דירוג אגרות החוב (סדרות א' – ו') של מפעלים פטרוכימיים בישראל. סדרות ב', ג' ו-ד' יעמדו על דירוג של Ba1 (השקעה ספקולטיבית) ואילו סדרות א', ה' ו-ו' יעמדו על Caa2 (השקעה עם סיכון גבוה). אופק הדירוג של אגרות החוב יעמוד על שלילי. המניה צנחה בתום יום המסחר ביותר מ-9%.

בתי הזיקוק בחיפה (ויקימדיה)
בתי הזיקוק בחיפה (ויקימדיה)

שיקול מכריע בהורדת הדירוג נובע כתוצאה ממצב נזילות חלש ועליה בהסתברות לכשל פרעון. לדעת חברת מידרוג, קיים חשש לאי עמידה בהתחייבויות החברה במהלך שנת 2014. החשש נובע מעומס הפרעונות שמפעלים פטרוכימים תתמודד מולם במהלך אמצע השנה הבאה.

עוד אומרים במידרוג, כי הפרות אפשריות בנוגע לויתורים הנוגעים לאמות מידה פיננסיות, שלקחה על עצמה מפעלים פטרוכימים לתאגיד בנקאי עד לאמצע שנת 2013, היא שיקול מכריע נוסף. בבסיס הויתור קשורה בז"ן שבשליטת מפעלים פטרוכימיים. בז"ן שהציגה מרווחי זיקוק נמוכים בשנת 2012, הקטינה את ההון העצמי של החברה. במידרוג סבורים כי מפעלים פטרוכימים לא יעמדו בהתחייבויותם מול התאגיד הבנקאי ומכאן השיקול להורדת הדירוג.

אופק הדירוג של מפעלים פטרוכימים נקבע לשלילי, כלומר בטווח הקצר הדירוג עלול עוד לרדת. הגורמים שיפגעו ברמת הדירוג הנוכחית של מפעלים פטרוכימים היא הרעה ברמת הנזילות של החברה ושיעורי הפסד גבוהים יותר ממה שצופים. לעומת זאת הגורמים אשר יעלו את דירוג האשראי של מפעלים פטרוכימים היא ירידה ניכרת ברמת המינוף של החברה ותזרימי מזומנים מהותיים שיכנסו לקופת החברה מבז”ן.

מפעלים פטרוכימים בישראל בע"מ נוסדה בשנת 1961, שהתמקדה בייצור פוליתילן (חומר גלם לייצור פלסטיק). כיום עיקר פעילות החברה היא בענף האנרגיה, ומניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב.

חברת דירוג האשראי מידרוג הודיעה על הורדת דירוג אגרות החוב (סדרות א' – ו') של מפעלים פטרוכימיים בישראל. סדרות ב', ג' ו-ד' יעמדו על דירוג של Ba1 (השקעה ספקולטיבית) ואילו סדרות א', ה' ו-ו' יעמדו על Caa2 (השקעה עם סיכון גבוה). אופק הדירוג של אגרות החוב יעמוד על שלילי. המניה צנחה בתום יום המסחר ביותר מ-9%.

בתי הזיקוק בחיפה (ויקימדיה)
בתי הזיקוק בחיפה (ויקימדיה)

שיקול מכריע בהורדת הדירוג נובע כתוצאה ממצב נזילות חלש ועליה בהסתברות לכשל פרעון. לדעת חברת מידרוג, קיים חשש לאי עמידה בהתחייבויות החברה במהלך שנת 2014. החשש נובע מעומס הפרעונות שמפעלים פטרוכימים תתמודד מולם במהלך אמצע השנה הבאה.

עוד אומרים במידרוג, כי הפרות אפשריות בנוגע לויתורים הנוגעים לאמות מידה פיננסיות, שלקחה על עצמה מפעלים פטרוכימים לתאגיד בנקאי עד לאמצע שנת 2013, היא שיקול מכריע נוסף. בבסיס הויתור קשורה בז"ן שבשליטת מפעלים פטרוכימיים. בז"ן שהציגה מרווחי זיקוק נמוכים בשנת 2012, הקטינה את ההון העצמי של החברה. במידרוג סבורים כי מפעלים פטרוכימים לא יעמדו בהתחייבויותם מול התאגיד הבנקאי ומכאן השיקול להורדת הדירוג.

אופק הדירוג של מפעלים פטרוכימים נקבע לשלילי, כלומר בטווח הקצר הדירוג עלול עוד לרדת. הגורמים שיפגעו ברמת הדירוג הנוכחית של מפעלים פטרוכימים היא הרעה ברמת הנזילות של החברה ושיעורי הפסד גבוהים יותר ממה שצופים. לעומת זאת הגורמים אשר יעלו את דירוג האשראי של מפעלים פטרוכימים היא ירידה ניכרת ברמת המינוף של החברה ותזרימי מזומנים מהותיים שיכנסו לקופת החברה מבז”ן.

מפעלים פטרוכימים בישראל בע"מ נוסדה בשנת 1961, שהתמקדה בייצור פוליתילן (חומר גלם לייצור פלסטיק). כיום עיקר פעילות החברה היא בענף האנרגיה, ומניותיה נסחרות בבורסה בתל אביב.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן