Skip to content

אושרה הצ"ח "התורמים למדינה" בוועדת שרים לחקיקה

החוק יאפשר העדפה של מי ששירת בצבא, או בשירות לאומי, על פני מי שלא שירת - בלי שהדבר ייחשב לאפליה. להצעה התנגדו יו"ר הוועדה, שרת המשפטים ציפי לבני והשרים לפיד וגרמן
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

ועדת השרים לחקיקה אישרה היום את "חוק זכויות התורמים למדינה”, שיאפשר העדפה של מי ששירת בצבא, או בשירות לאומי, על פני מי שלא שירת – בלי שהדבר ייחשב לאפליה. להצעה התנגדו יו"ר הוועדה, שרת המשפטים ציפי לבני והשרים לפיד וגרמן.

יוזם הצעת "חוק זכויות התורמים למדינה", יריב לוין (צילום: ויקיפדיה)
יוזם הצעת "חוק זכויות התורמים למדינה", יריב לוין (צילום: ויקיפדיה)

את ההצעה, המעוררת התנגדות רבה באופוזיציה ובחוגים משפטיים, יזם ח"כ יריב לוין מהליכוד. את הצעתו נימק לווין באמרו כי "זה שנים ארוכות מתקיים חוסר שוויון הולך וגדל בנשיאה בנטל ההגנה על המדינה ובתרומה לה, כאשר יש מי שנמנעים במכוון מליטול חלק במאבק זה ומגלים חוסר נאמנות למדינה וחוסר מחויבות להגן על עצם קיומה".

החוק מעניק מעמד מיוחד של "תורם למדינה" למי ששירת בשירות צבאי או לאומי, ולמי שהינו בן משפחתו של אדם שמסר את נפשו על הגנת המדינה או שהוכר כנכה כתוצאה מפגיעה במהלך שירותו. על פי החוק המוצע, מתן העדפה לאדם בשל היותו תורם למדינה, לרבות העדפה בקבלה לעבודה, בתנאי שכר, במתן שירות ובהזמנת שירות, לא תיחשב כהפליה אסורה. כן תוענק עדיפות לתורם למדינה בקבלה למעונות סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה ובהקצאת קרקעות למגורים. החוק המוצע כולל גם תיקונים עקיפים בחוקים אחרים שתכליתם להגשים את מטרת הצעת חוק זו, ובהם התניית ההעדפה בקבלה לעבודה בשירות המדינה הניתנת כיום לאוכלוסיות שונות דוגמת אוכלוסיות המיעוטים, בכך שהמבקש להתקבל לעבודה תרם את תרומתו למדינה והינו תורם למדינה כמשמעותו בהצעת חוק.

בכנסת הקודמת עצר ראש הממשלה, בנימין נתניהו, את הצעת החוק, וייתכן כי גם הפעם היא תחסם בשל התנגדות של גורמים משפטיים. ההצעה נעצרה בעבר בשל שתי חוות דעת, של היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, ושל היועץ המשפטי לכנסת, איל ינון. לתפישתם, יש פגמים חוקתיים בהצעה, בעיקר בקבוצות שהמחוקק פטר אותן משירות צבאי.

[related-posts]

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן