Skip to content

דיור: בוטל קריטריון ותק בנישואין

קבינט הדיור ביטל את הקריטריון הזה והחליט כי מיצוי כושר השתכרות יהיה קריטריון לקבלת זכאות לדיור בהישג יד. חוק הדיור הציבורי ייכנס לתוקף ב- 1.8.13. דיירי הדיור הציבורי יוכלו לרכוש את הדירות בהן הם גרים בהנחות משמעותיות

דיור: בוטל קריטריון ותק בנישואין

קבינט הדיור ביטל את הקריטריון הזה והחליט כי מיצוי כושר השתכרות יהיה קריטריון לקבלת זכאות לדיור בהישג יד. חוק הדיור הציבורי ייכנס לתוקף ב- 1.8.13. דיירי הדיור הציבורי יוכלו לרכוש את הדירות בהן הם גרים בהנחות משמעותיות

קבינט הדיור, בראשות שר האוצר, יאיר לפיד, ביטל את קריטריון "ותק בנישואין" שיצר אפליה לטובת הסקטור החרדי. כמו כן, מיצוי כושר השתכרות יהיה קריטריון מזכה בניקוד, או קריטריון סף לרכישת דירה בשיטת מחיר למשתכן או לשכירות ארוכת טווח במחיר מפוקח. 

שר האוצר יאיר לפיד. בכסף שיתקבל ממכירת הדירות ירכוש משרד השיכון דירות חדשות וישפץ את הקיימות. צילום: דן בר-דוב
בכסף שיתקבל ממכירת הדירות ירכוש משרד השיכון דירות חדשות וישפץ את הקיימות. לפיד (צילום: דן בר-דוב)

דירות חדשות ושיפוץ הקיימות

בנוסף, החליט הקבינט כי חוק הדיור הציבורי ייכנס לתוקף ב- 1.8.13. החוק יאפשר לדיירי הדיור הציבורי לרכוש את הדירות בהן הם גרים בהנחות משמעותיות. בכסף שיתקבל ממכירת הדירות ירכוש משרד השיכון דירות חדשות וישפץ את הקיימות לרווחת הדיירים.

בדיון שהתקיים היום, השתתפו בנוסף לשר האוצר גם שר הבינוי והשיכון, שר הפנים, השר לפיתוח הנגב והגליל ולאנרגיה והמים, השר הגנת הסביבה ושרת העלייה וקליטה.

שיטת המחיר למשתכן

על פי ההחלטה החדשה יהיו שני מסלולים מסלול א' שבו ישווקו כ-70% מהדירות במכרזי "המחיר למשתכן" לציבור הכללי ומסלול ב' שבו ישווקו כ- 30% מהדירות ביישובי המיעוטים ובתכניות בניין עיר לאוכלוסיה בעלת צביון דתי.

תנאי הסף למסלול א' הם:

• להיות מחוסר דירה בעל תקרת הכנסה עד העשירון השביעי (כ-18 אלף שקל למשק בית).
• כושר השתכרות בשיעור של 125% ממשרה מלאה למשק בית בו שני מפרנסים, ובשיעור של 75% עבור מפרנס יחיד. חד הוריים עם ילדים קטנים יידרשו ל-50% משרה.
• מיצוי כושר ההשתכרות מתמלא גם עבור משפחות הזכאיות להבטחת הכנסה, דמי אבטלה וקצבת נכות.

בנוסף לתנאי הסף האלה יינתן ניקוד נוסף:

• 10 נקודות עבור כל ילד עד 3 ילדים.
• שירות צבאי או לאומי – עד 30 נקודות.
• 20 נקודות לנכים.

כמו כן הוחלט, בניגוד להצעת ההחלטה המקורית, לבטל את 20 הנקודות המתעדפות עבור שנות נישואין (עד ארבע שנים), ולהחליפן בניקוד עבור משפחות שנכשלו במכרזי דיור בר השגה קודמים.

מכסות הדירות שישווקו לחילונים:

• רבע מהדירות יוקצו למשפחות שקיבלו 11-54 נקודות.
• 50% מהדירות יוקצו למי שקיבל ניקוד של 55-64 נקודות.
• 25% מהדירות יוקצו למשפחות שקיבלו 65 נקודות ויותר.

תנאי המיעוטים והדתיים:

• מחוסרי דירה עד תקרת הכנסה של העשירון השביעי.
• הקריטריונים המתעדפים: עבור מיצוי כושר ההשתכרות, יקבלו דתיים, ערבים ומיעוטים נוספים 30 נקודות (לפי הכללים שנקבעו לחילונים כתנאי סף).
• עד 30 נקודות על ילדים, עד 30 נקודות על שירות צבאי או לאומי, ו-10 נקודות עבור נכות.

מכסת הדירות לדתיים ולמיעוטים:

• רבע מהדירות יוקצו למי שקיבל 21-40 נקודות.
• 50% למי שקיבל 41-59 נקודות.
• רבע מהדירות למי שקיבל 60 נקודות ויותר.

קבינט הדיור אישר גם הצעת שר הפנים, גדעון סער, לשיפור ולהארכת חוק הוד"לים (ועדות דיור לאומיות) ותוקפו של החוק יוארך עד אוגוסט 2015. כעת יוכלו להגיש תכניות לאישור הוד"לים גם בעלים פרטיים על קרקע מעורבת (לכל הפחות 40% קרקע מדינה) בהסכמת 80% מבעלי הקרקע הפרטיים. עוד יאושרו להגיש תכניות בעלים פרטיים בתכניות פינוי בינוי.

קבינט הדיור טיפל גם בהפחתת עלויות הבנייה באמצעים הבאים:

• הגמשת וייעול הרגולציה על הענף.
• הטלת היטל עיכוב בנייה על קבלנים שמחזיקים בקרקעות למגורים.
• הקמת קרן הלוואות לפרויקטים של התחדשות עירונית.
• סבסוד הוצאות פיתוח הקרקע בישובי המיעוטים.

שר האוצר, יאיר לפיד: ״אנו מקיימים את הבטחותינו ומסדירים היום עיוותים שהיו משך שנים. העיוותים יצרו קדימות למי שלא משרת בצבא ואינו עובד על פני אלה שעובדים ומשרתים בצבא".

"נקודת ציון חשובה ברפורמת הדיור"

שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל: ״הדיון היום הוא נקודת ציון חשובה ברפורמה בדיור. הקריטריונים החדשים לדיור בהישג יד אכן שמים במרכז את האדם העובד אך בה בעת, לא פוגעים בציבור החרדים והמיעוטים וגם מעודדים אותם להשתלבות בשוק העבודה בצורה הדרגתית וראויה. בנוסף אני חש סיפוק מהמהפכה בתחום הדיור הציבורי עם חידוש מכירת הדירות ומתן פתרונות דיור לזכאי הדיור הציבורי או בשכר דירה ריאלי. הדיירים יוכלו לרכוש נכס שיהיה בבעלותם המלאה והזכאים יוכלו לצאת לעצמאות, ללא תלות בדירה מהדיור הציבורי אלא בעצמם״.

פיתוח הדיור בנגב ובגליל

השר לפיתוח הנגב והגליל ושר האנרגיה והמים, סילבן שלום, הציג את עיקרי ההמלצות להמשך פיתוח הדיור בנגב ובגליל שיבואו לאישור בישיבת הקבינט הבאה ב- 23 ליולי. ההמלצות העיקריות: העמקת סבסוד בישובים עירוניים, סבסוד שכר דירה, הגדרת יעדי שיווק ותכנון פרטניים לנגב ולגליל, בניית דיור להשכרה, סיוע מועדף לתמ״א 38 באזורים אלה, קרן לסיוע בחסמי פיתוח. לדברי השר שלום: ״ההצעה שתובא לאישור הקבינט בישיבה הבאה תתקן את ההצעה המקורית שעלולה הייתה לעצור את פיתוח הנגב והגליל, ותאפשר לממש את החזון להביא 300 אלף תושבים חדשים לנגב ולגליל״.

קריטריונים נוספים

השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ התייחס לנושא הקריטריונים לזכאות לדיור מופחת: ״אני שמח כי הקבינט אישר את הקריטריון שמבחין בין העשירונים, כך שעד העשירון החמישי תהיה תוספת של 8 נקודות לזכאות״.

השרה לקליטת עלייה, סופה לנדבר: ״אסור שהעולים יופלו לרעה בבואם לרכוש דירה. אני שמחה שבקבינט אושר הסעיף שנותן את מלוא הנקודות למי שעלה ב- 15 השנים האחרונות בסעיף מיצוי כושר השתכרות בדיור בהישג יד״.

קבינט הדיור, בראשות שר האוצר, יאיר לפיד, ביטל את קריטריון "ותק בנישואין" שיצר אפליה לטובת הסקטור החרדי. כמו כן, מיצוי כושר השתכרות יהיה קריטריון מזכה בניקוד, או קריטריון סף לרכישת דירה בשיטת מחיר למשתכן או לשכירות ארוכת טווח במחיר מפוקח. 

שר האוצר יאיר לפיד. בכסף שיתקבל ממכירת הדירות ירכוש משרד השיכון דירות חדשות וישפץ את הקיימות. צילום: דן בר-דוב
בכסף שיתקבל ממכירת הדירות ירכוש משרד השיכון דירות חדשות וישפץ את הקיימות. לפיד (צילום: דן בר-דוב)

דירות חדשות ושיפוץ הקיימות

בנוסף, החליט הקבינט כי חוק הדיור הציבורי ייכנס לתוקף ב- 1.8.13. החוק יאפשר לדיירי הדיור הציבורי לרכוש את הדירות בהן הם גרים בהנחות משמעותיות. בכסף שיתקבל ממכירת הדירות ירכוש משרד השיכון דירות חדשות וישפץ את הקיימות לרווחת הדיירים.

בדיון שהתקיים היום, השתתפו בנוסף לשר האוצר גם שר הבינוי והשיכון, שר הפנים, השר לפיתוח הנגב והגליל ולאנרגיה והמים, השר הגנת הסביבה ושרת העלייה וקליטה.

שיטת המחיר למשתכן

על פי ההחלטה החדשה יהיו שני מסלולים מסלול א' שבו ישווקו כ-70% מהדירות במכרזי "המחיר למשתכן" לציבור הכללי ומסלול ב' שבו ישווקו כ- 30% מהדירות ביישובי המיעוטים ובתכניות בניין עיר לאוכלוסיה בעלת צביון דתי.

תנאי הסף למסלול א' הם:

• להיות מחוסר דירה בעל תקרת הכנסה עד העשירון השביעי (כ-18 אלף שקל למשק בית).
• כושר השתכרות בשיעור של 125% ממשרה מלאה למשק בית בו שני מפרנסים, ובשיעור של 75% עבור מפרנס יחיד. חד הוריים עם ילדים קטנים יידרשו ל-50% משרה.
• מיצוי כושר ההשתכרות מתמלא גם עבור משפחות הזכאיות להבטחת הכנסה, דמי אבטלה וקצבת נכות.

בנוסף לתנאי הסף האלה יינתן ניקוד נוסף:

• 10 נקודות עבור כל ילד עד 3 ילדים.
• שירות צבאי או לאומי – עד 30 נקודות.
• 20 נקודות לנכים.

כמו כן הוחלט, בניגוד להצעת ההחלטה המקורית, לבטל את 20 הנקודות המתעדפות עבור שנות נישואין (עד ארבע שנים), ולהחליפן בניקוד עבור משפחות שנכשלו במכרזי דיור בר השגה קודמים.

מכסות הדירות שישווקו לחילונים:

• רבע מהדירות יוקצו למשפחות שקיבלו 11-54 נקודות.
• 50% מהדירות יוקצו למי שקיבל ניקוד של 55-64 נקודות.
• 25% מהדירות יוקצו למשפחות שקיבלו 65 נקודות ויותר.

תנאי המיעוטים והדתיים:

• מחוסרי דירה עד תקרת הכנסה של העשירון השביעי.
• הקריטריונים המתעדפים: עבור מיצוי כושר ההשתכרות, יקבלו דתיים, ערבים ומיעוטים נוספים 30 נקודות (לפי הכללים שנקבעו לחילונים כתנאי סף).
• עד 30 נקודות על ילדים, עד 30 נקודות על שירות צבאי או לאומי, ו-10 נקודות עבור נכות.

מכסת הדירות לדתיים ולמיעוטים:

• רבע מהדירות יוקצו למי שקיבל 21-40 נקודות.
• 50% למי שקיבל 41-59 נקודות.
• רבע מהדירות למי שקיבל 60 נקודות ויותר.

קבינט הדיור אישר גם הצעת שר הפנים, גדעון סער, לשיפור ולהארכת חוק הוד"לים (ועדות דיור לאומיות) ותוקפו של החוק יוארך עד אוגוסט 2015. כעת יוכלו להגיש תכניות לאישור הוד"לים גם בעלים פרטיים על קרקע מעורבת (לכל הפחות 40% קרקע מדינה) בהסכמת 80% מבעלי הקרקע הפרטיים. עוד יאושרו להגיש תכניות בעלים פרטיים בתכניות פינוי בינוי.

קבינט הדיור טיפל גם בהפחתת עלויות הבנייה באמצעים הבאים:

• הגמשת וייעול הרגולציה על הענף.
• הטלת היטל עיכוב בנייה על קבלנים שמחזיקים בקרקעות למגורים.
• הקמת קרן הלוואות לפרויקטים של התחדשות עירונית.
• סבסוד הוצאות פיתוח הקרקע בישובי המיעוטים.

שר האוצר, יאיר לפיד: ״אנו מקיימים את הבטחותינו ומסדירים היום עיוותים שהיו משך שנים. העיוותים יצרו קדימות למי שלא משרת בצבא ואינו עובד על פני אלה שעובדים ומשרתים בצבא".

"נקודת ציון חשובה ברפורמת הדיור"

שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל: ״הדיון היום הוא נקודת ציון חשובה ברפורמה בדיור. הקריטריונים החדשים לדיור בהישג יד אכן שמים במרכז את האדם העובד אך בה בעת, לא פוגעים בציבור החרדים והמיעוטים וגם מעודדים אותם להשתלבות בשוק העבודה בצורה הדרגתית וראויה. בנוסף אני חש סיפוק מהמהפכה בתחום הדיור הציבורי עם חידוש מכירת הדירות ומתן פתרונות דיור לזכאי הדיור הציבורי או בשכר דירה ריאלי. הדיירים יוכלו לרכוש נכס שיהיה בבעלותם המלאה והזכאים יוכלו לצאת לעצמאות, ללא תלות בדירה מהדיור הציבורי אלא בעצמם״.

פיתוח הדיור בנגב ובגליל

השר לפיתוח הנגב והגליל ושר האנרגיה והמים, סילבן שלום, הציג את עיקרי ההמלצות להמשך פיתוח הדיור בנגב ובגליל שיבואו לאישור בישיבת הקבינט הבאה ב- 23 ליולי. ההמלצות העיקריות: העמקת סבסוד בישובים עירוניים, סבסוד שכר דירה, הגדרת יעדי שיווק ותכנון פרטניים לנגב ולגליל, בניית דיור להשכרה, סיוע מועדף לתמ״א 38 באזורים אלה, קרן לסיוע בחסמי פיתוח. לדברי השר שלום: ״ההצעה שתובא לאישור הקבינט בישיבה הבאה תתקן את ההצעה המקורית שעלולה הייתה לעצור את פיתוח הנגב והגליל, ותאפשר לממש את החזון להביא 300 אלף תושבים חדשים לנגב ולגליל״.

קריטריונים נוספים

השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ התייחס לנושא הקריטריונים לזכאות לדיור מופחת: ״אני שמח כי הקבינט אישר את הקריטריון שמבחין בין העשירונים, כך שעד העשירון החמישי תהיה תוספת של 8 נקודות לזכאות״.

השרה לקליטת עלייה, סופה לנדבר: ״אסור שהעולים יופלו לרעה בבואם לרכוש דירה. אני שמחה שבקבינט אושר הסעיף שנותן את מלוא הנקודות למי שעלה ב- 15 השנים האחרונות בסעיף מיצוי כושר השתכרות בדיור בהישג יד״.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן