שר הרווחה: נתחיל לטפל גם בחסרי מעמד ומבקשי מקלט

בהצהרה חסרת תקדים הודיע שר הרווחה בדיון בוועדת עובדים זרים בכנסת כי "משרד הרווחה יהיה 'קטר הרכבת' שיוביל מדיניות רווחה הוגנת כלפי חסרי מעמד"

שר הרווחה: נתחיל לטפל גם בחסרי מעמד ומבקשי מקלט

בהצהרה חסרת תקדים הודיע שר הרווחה בדיון בוועדת עובדים זרים בכנסת כי "משרד הרווחה יהיה 'קטר הרכבת' שיוביל מדיניות רווחה הוגנת כלפי חסרי מעמד"

אתמול התקיים דיון בוועדת עובדים זרים שבראשות ח"כ מיכל רוזין ממרצ, בנוכחות שר הרווחה מאיר כהן ("יש עתיד"). הדיון עסק בבעיית אי נגישות לשירותי רווחה למי שאין לו מעמד בישראל של תושב או אזרח. עד היום פרט למצבי חירום, לא העניקו לשכות הרווחה שום טיפול לאוכלוסייה זו. כך במקרים של אנשים בעלי מוגבלות, חולים, ילדים בסיכון, נשים נפגעות אלימות ועוד – לא היה מענה לאוכלוסייה זו, אלא מענה מוגבל על ידי ארגוני סיוע מועטים.

בנייר העמדה שהגישה לוועדה עמותת א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל נכתב: "מבקשי המקלט מתמודדים עם מצוקות שונות הנובעות מטראומות עבר במדינות המוצא ומהדרך לישראל, מהעדר זכויות, מתלישות חברתית, מהיעדר חוסן קהילתי, ממצב סוציו אקונומי קשה, ולעיתים גם מבעיות רפואיות שונות. גם מבקר המדינה בדוח האחרון עמד על מאפייניה הייחודים והפגיעים של אוכלוסיה זו. מדיניות משרד הרווחה המאפשרת גישה לשירותי רווחה רק במקרי סכנה פוגעת בחלשים ביותר מקרב מבקשי המקלט: ילדים, נשים, קורבנות מחנות העינויים בסיני, חולים, בעלי מוגבלויות ואנשים המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית, ומותירה אותם חשופים לסכנת הידרדרות מצבם עד לכדי מצבי חירום בהם נדרשת התערבות דחופה".

בדיון שנערך היום בוועדת העובדים הזרים בנושא שירותי רווחה לאוכלוסיות חסרות מעמד בישראל התחייב שר הרווחה לקבל אחריות על אוכלוסיית חסרי המעמד ומבקשי המקלט החיים בישראל.

יו"ר הועדה ח"כ מיכל רוזין, פתחה את הישיבה אומרה כי "נכון להיום מדיניות משרד הרווחה אינה עומדת בדרישות חוק הנוער והאמנה בדבר זכויות הילד. השירותים הניתנים הם למצבי חירום וסכנה בלבד ויש צורך דחוף ומידי להרחיבם". עוד קראה ח"כ רוזין למשרדי הממשלה לפעול באופן משולב לדאגה לצרכיהם של השוהים חסרי המעמד בישראל – ברווחה, בחינוך ובבריאות, ללא קשר להסדרת מעמדם.

בפתיחת הדיון עמדה רוזין על דו"ח מבקר המדינה האחרון, שבו נמתחה "ביקורת חריפה על התנהלות משרד הרווחה למול אוכלוסיות חסרי המעמד" על משרד הרווחה להעניק טיפול מלא לאוכלוסיות חסרי המעמד. כל עוד ממשלת ישראל בוחרת לא לקיים מדיניות הגירה מוסדרת כלפי אותן קבוצות אוכלוסייה, עלינו להפריד לחלוטין בין הטיפול במקרים שעליהם אמונים משרדי הממשלה השונים לבין סוגיית מעמדם של אותם שוהים חסרי מעמד.

שר הרווחה, הבהיר כי ללא קשר למעמדם האזרחי במדינה אי אפשר להפקיר אוכלוסיות אלו. מדובר בקטינים, נשים, נפגעות אלימות וקורבנות העינויים מסיני. השר הוסיף כי בשטח המענים והשירותים חייבים להיות נגישים גם לקבוצות אוכלוסייה זאת.

"משרד הרווחה יהיה הקטר". הדיון בוועדת הכנסת

השר עידכן את משתתפי הוועדה כי הוא פועל במישור המידי להרחבת שירותי הרווחה בין השאר מול משרד האוצר. השר פנה לארגונים שהוזמנו לוועדה, שיבח את פעולתם רבת השנים, ואמר כי הוא רואה במשרדו מי שצריך להיות ״קטר הרכבת״ המוביל מדיניות רווחה הוגנת כלפי חסרי מעמד אזרחי. עוד אמר כי דאגה לאוכלוסיות חסרות מעמד היא אינטרס של כלל הציבור בישראל.

יו"ר הועדה ח"כ מיכל רוזין: "ההכרזה של שר הרווחה נותנת פתח של תקווה לחסרי המעמד בישראל. חובה לנתק את שאלת המעמד מטיפול במקרי הרווחה". ח"כ משה מזרחי (העבודה) החבר בוועדה אמר: "יש לקבוע מדיניות טיפול מתוקצבת לטיפול באוכלוסייה של בני אדם." ח"כ שמעון סולומון (יש עתיד) התייחס למחנות בסיני שבהם מוחזקים לפחות מאות בני אדם מאריתריאה ומדינות נוספות באזור תמורת כופר: "צריך להשמיע קול ברור נגד מחנות העינויים בסיני".

שחר שוהם, מנהלת מחלקת מהגרים וחסרי מעמד בארגון "רופאים לזכויות אדם" אמרה בדיון: "היום לקח שר הרווחה אחריות ברורה לרווחתם של כל מי שחי בישראל, ללא כל קשר למעמדו האזרחי, ובכך הצטרף לשרת הבריאות, ח"כ יעל גרמן, שהשמיעו ביחד את קולם החשוב של המשרדים החברתיים, שאמונים על הטיפול במבקשי המקלט ואוכלוסיות חסרי המעמד השונות. עוד הוסיפה שוהם כי היא קוראת לשר הרווחה להפעיל את הסמכות שניתנה לו בחוק על מנת לאפשר גישה לשירותי רווחה לחסרי מעמד.

[related-posts]

1 Comment

  1. צדוק התקוה
    2 באוגוסט 2013 @ 6:53

    קודם טפל באלפי העולים שהגיעו מאתיופיה ומחבר העמים הגורמים לעומס בלשכות הרווחה אחר כך אם למדינה יש עודף כסף שתוזיל את מחירי הדירות ואם נשאר לה עוד כסף שתעלה את משכורות החיילים

אתמול התקיים דיון בוועדת עובדים זרים שבראשות ח"כ מיכל רוזין ממרצ, בנוכחות שר הרווחה מאיר כהן ("יש עתיד"). הדיון עסק בבעיית אי נגישות לשירותי רווחה למי שאין לו מעמד בישראל של תושב או אזרח. עד היום פרט למצבי חירום, לא העניקו לשכות הרווחה שום טיפול לאוכלוסייה זו. כך במקרים של אנשים בעלי מוגבלות, חולים, ילדים בסיכון, נשים נפגעות אלימות ועוד – לא היה מענה לאוכלוסייה זו, אלא מענה מוגבל על ידי ארגוני סיוע מועטים.

בנייר העמדה שהגישה לוועדה עמותת א.ס.ף – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל נכתב: "מבקשי המקלט מתמודדים עם מצוקות שונות הנובעות מטראומות עבר במדינות המוצא ומהדרך לישראל, מהעדר זכויות, מתלישות חברתית, מהיעדר חוסן קהילתי, ממצב סוציו אקונומי קשה, ולעיתים גם מבעיות רפואיות שונות. גם מבקר המדינה בדוח האחרון עמד על מאפייניה הייחודים והפגיעים של אוכלוסיה זו. מדיניות משרד הרווחה המאפשרת גישה לשירותי רווחה רק במקרי סכנה פוגעת בחלשים ביותר מקרב מבקשי המקלט: ילדים, נשים, קורבנות מחנות העינויים בסיני, חולים, בעלי מוגבלויות ואנשים המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית, ומותירה אותם חשופים לסכנת הידרדרות מצבם עד לכדי מצבי חירום בהם נדרשת התערבות דחופה".

בדיון שנערך היום בוועדת העובדים הזרים בנושא שירותי רווחה לאוכלוסיות חסרות מעמד בישראל התחייב שר הרווחה לקבל אחריות על אוכלוסיית חסרי המעמד ומבקשי המקלט החיים בישראל.

יו"ר הועדה ח"כ מיכל רוזין, פתחה את הישיבה אומרה כי "נכון להיום מדיניות משרד הרווחה אינה עומדת בדרישות חוק הנוער והאמנה בדבר זכויות הילד. השירותים הניתנים הם למצבי חירום וסכנה בלבד ויש צורך דחוף ומידי להרחיבם". עוד קראה ח"כ רוזין למשרדי הממשלה לפעול באופן משולב לדאגה לצרכיהם של השוהים חסרי המעמד בישראל – ברווחה, בחינוך ובבריאות, ללא קשר להסדרת מעמדם.

בפתיחת הדיון עמדה רוזין על דו"ח מבקר המדינה האחרון, שבו נמתחה "ביקורת חריפה על התנהלות משרד הרווחה למול אוכלוסיות חסרי המעמד" על משרד הרווחה להעניק טיפול מלא לאוכלוסיות חסרי המעמד. כל עוד ממשלת ישראל בוחרת לא לקיים מדיניות הגירה מוסדרת כלפי אותן קבוצות אוכלוסייה, עלינו להפריד לחלוטין בין הטיפול במקרים שעליהם אמונים משרדי הממשלה השונים לבין סוגיית מעמדם של אותם שוהים חסרי מעמד.

שר הרווחה, הבהיר כי ללא קשר למעמדם האזרחי במדינה אי אפשר להפקיר אוכלוסיות אלו. מדובר בקטינים, נשים, נפגעות אלימות וקורבנות העינויים מסיני. השר הוסיף כי בשטח המענים והשירותים חייבים להיות נגישים גם לקבוצות אוכלוסייה זאת.

"משרד הרווחה יהיה הקטר". הדיון בוועדת הכנסת

השר עידכן את משתתפי הוועדה כי הוא פועל במישור המידי להרחבת שירותי הרווחה בין השאר מול משרד האוצר. השר פנה לארגונים שהוזמנו לוועדה, שיבח את פעולתם רבת השנים, ואמר כי הוא רואה במשרדו מי שצריך להיות ״קטר הרכבת״ המוביל מדיניות רווחה הוגנת כלפי חסרי מעמד אזרחי. עוד אמר כי דאגה לאוכלוסיות חסרות מעמד היא אינטרס של כלל הציבור בישראל.

יו"ר הועדה ח"כ מיכל רוזין: "ההכרזה של שר הרווחה נותנת פתח של תקווה לחסרי המעמד בישראל. חובה לנתק את שאלת המעמד מטיפול במקרי הרווחה". ח"כ משה מזרחי (העבודה) החבר בוועדה אמר: "יש לקבוע מדיניות טיפול מתוקצבת לטיפול באוכלוסייה של בני אדם." ח"כ שמעון סולומון (יש עתיד) התייחס למחנות בסיני שבהם מוחזקים לפחות מאות בני אדם מאריתריאה ומדינות נוספות באזור תמורת כופר: "צריך להשמיע קול ברור נגד מחנות העינויים בסיני".

שחר שוהם, מנהלת מחלקת מהגרים וחסרי מעמד בארגון "רופאים לזכויות אדם" אמרה בדיון: "היום לקח שר הרווחה אחריות ברורה לרווחתם של כל מי שחי בישראל, ללא כל קשר למעמדו האזרחי, ובכך הצטרף לשרת הבריאות, ח"כ יעל גרמן, שהשמיעו ביחד את קולם החשוב של המשרדים החברתיים, שאמונים על הטיפול במבקשי המקלט ואוכלוסיות חסרי המעמד השונות. עוד הוסיפה שוהם כי היא קוראת לשר הרווחה להפעיל את הסמכות שניתנה לו בחוק על מנת לאפשר גישה לשירותי רווחה לחסרי מעמד.

[related-posts]

1 Comment

  1. צדוק התקוה
    2 באוגוסט 2013 @ 6:53

    קודם טפל באלפי העולים שהגיעו מאתיופיה ומחבר העמים הגורמים לעומס בלשכות הרווחה אחר כך אם למדינה יש עודף כסף שתוזיל את מחירי הדירות ואם נשאר לה עוד כסף שתעלה את משכורות החיילים

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן