Skip to content

מחקר: הקשר בין המחזור לבין דת ופוליטיקה

אם מידת הדתיוּת של נשים, כמו גם דעות פוליטיות, גמישות במידת מה וקשורות בין השאר לאסטרטגיות בחירת בן זוג, הגיוני לנסות ולבדוק אם ההשפעות האלה משתנות גם כתלות בשלב במחזור בו הן נמצאות. מחקר חדש שבוצע בארה"ב בודק את זה
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

מחקרים רבים נעשו בשנים האחרונות בנוגע להשפעות השונות של הזמן במחזור על העדפות ובחירות של נשים. חלק ניכר מהמחקרים עוסק בבחירות והעדפות לבני זוג, כולל אפילו אסטרטגיות למניעת אונס. סקרתי חלק גדול מהמחקרים האלה (למשל פה, ומחקרים רבים אפשר למצוא תחת הקטגוריה בנושא). מחקר חדש בוחן אם לזמנים השונים של המחזור יש גם השפעה על מידת הדתיות של הנשים ועל הבחירות הפוליטיות שלה.

קלפי (צילמה: שרית פרקול)
ליברליות מול שמרנות במבחן הקלפי (צילמה: שרית פרקול)

נשים מצביעות בשיעורים גבוהים יותר מגברים, ולכן מוקדשת להן תשומת לב מיוחדת בזמן מערכות בחירות. המחקר הנוכחי נעשה בארה”ב, שם יש חפיפה גדולה בין נטיות פוליטיות לדת. מצביעים דמוקרטיים נוטים להיות ליברליים יותר, תומכים בזכויות הפרט והמיעוטים, וגם ונוטים להיות פחות דתיים ממצביעים למפלגה הרפובליקנית, שהם שמרנים יותר ודתיים יותר.

לנטיות פוליטיות ולדת יש השפעות גדולות על חיי היום יום של האנשים, שלא רק מתבטאות בהצבעה הפוליטית. זה כולל אפילו השפעות על אסטרטגיות לבחירת בני זוג. אנשים בעלי השקפות ליברליות נוטים להיות ליברלים יותר גם בנוגע למין, ייטו לקיים יחסי מין מזדמנים, ויהיו זמינים מינית בשיעורים גבוהים יותר מאנשים בעלי נטיות שמרניות ודתיות. בארה”ב דתיים רבים נמנעים מקיום יחסי מין מלאים עד לחתונה.

כשיש בסביבה הרבה רווקות אטרקטיביות, נשים הופכות להיות דתיות יותר 

מחקרים מראים שרמת הדתיות של האנשים משתנה כתלות מזמינות מינית של האנשים בסביבה. מחקר אחד מצא שככל שיש יותר רווקות פנויות בסביבה, במיוחד כאלו שנחשבות לאטרקטיביות ומושכות מבחינה מינית, כך נשים הופכות להיות יותר דתיות. הסיבה היא שנשים שיש להן בני זוג חוששות יותר שבן הזוג שלהן ינטוש או יבגוד בהן עם הרווקות הנחשקות, ולכן מעוניינות לקדש את היחסים שביניהם כמה שניתן. הדת מספקת את הצורך הזה.

אם דתיות של נשים, כמו גם דעות פוליטיות, גמישות במידת מה וקשורות בין השאר לאסטרטגיות בחירת בן זוג, הגיוני לנסות ולבדוק אם ההשפעות האלה משתנות גם כתלות בשלב במחזור בו הן נמצאות. מחקרים רבים מראים שכאשר נשים מבייצות, הן מעוניינות יותר בסטוצים ויחסים לטווח קצר, מפגינות התנהגות הרפתקנית יותר מבחינה מינית, זמינות יותר מינית וגם נהנות ממין יותר, בהשוואה לשלב הלא פורה של המחזור (ראו  לדוגמה כאןפה, וכאן).

אם כך, ואם יש קשר בין זמינות מינית לדתיות, כך שנשים זמינות מינית פחות דתיות, אפשר לצפות שבזמן הביוץ נשים יפגינו רמת דתיות נמוכה יותר בהשוואה לזמן שהן לא פוריות, מה שיכול להשפיע גם על נטיות יותר ליברליות ועל דפוסי ההצבעה שלהן. כדי לבחון את הנושא הדתי נערך מחקר עם 275 נשים, מדגם גדול למדי, שכלל נשים בגיל ממוצע 28 (גבוה בכמעט עשר שנים ממחקרים שמשתמשים במדגם נוחות של סטודנטים). 45% מהנשים במחקר היו רווקות ללא בן זוג קבוע, 55% מהנשים היו עם פרטנר קבוע (מאורסות, נשואות, או גרות עם החבר).

הנשים גויסו למחקר דרך האינטרנט, בייצו באופן סדיר ולא היו על גלולות או אמצעי מניעה כימי אחר. זמן הביוץ מחושב בדרך מקובלת שמתבססת על המחזור הנוכחי והזמן מהמחזור הקודם והתאמת כל אשה למחזור של 28 יום בצורה מלאכותית, כדי לאפשר השוואה בין כל הנשים. בהתאם לזאת חולקו הנשים לשתי קבוצות, קבוצה אחת שבה הפוריות בשיאה (ימים 7-14 של המחזור), וקבוצה השנייה של פוריות נמוכה (ימים 17-25 של המחזור). ימים 15 ו-16 הושמטו, וגם ימי תחילת המחזור וסופו לא נכללו בחשבון (למרות שהם לא פוריים) כדי למנוע השפעות של שינויים במצב הרוח שקשורים לתסמונת קדם וסתית ושל המחזור עצמו.

שאלונים מתוקפים של רמת דתיות מולאו על ידי הנבדקות. בין השאלות ששאלו אותן היו “עד כמה את מאמינה באלוהים?”, “עד כמה את רואה באלוהים או כוח עליון אחר אחראי לקיום שלך?” ועוד. התוצאות הראו שרווקות היו מעט פחות דתיות מנשואות (ממצא ידוע). בנוסף, רווקות הראו דתיוּת קטנה יותר בשיא הפוריות, בעוד נשואות הראו רמת דתיות גבוהה יותר דווקא בשיא הפוריות. רוב המחקרים על ביוץ נעשים על רווקות צעירות, כאלו שנמצאות בשיא התחרות המינית וכאלו שממוקדות במציאת בן זוג. נשים נשואות הן בעלות מאפיינים שונים, בעיקר מחויבות לפרטנר לטווח ארוך, שמשפיעים גם על רמת הדתיות שלהן וגם על הזמינות המינית. נשים נשואות נוטות כאמור להיות יותר דתיות וגם פחות זמינות מינית. במיוחד אם לזוג יש ילדים, ההשלכות של בגידה ופירוק הנישואין גבוהות, מה שעשוי להוביל למיתון הקשר בין דתיות לזמינות מינית ואולי אפילו לקשר הפוך כפי שנמצא כאן.

מחקר ההמשך נועד לשחזר את הממצאים מהמחקר הראשון וגם לבחון את השפעות המחזור החודשי על עמדות פוליטיות וחברתיות. 502 נשים בגיל ממוצע 27 השתתפו במחקר הזה, והפרוצדורה לחישוב זמן הפוריות במחזור הייתה כמו זו שבמחקר הראשון. הנשים נשאלו שאלות שונות לגבי עמדתן בנושאים חברתיים ופוליטיים. שאלות לגבי הפלות, זכויות הומוסקסואליים ועישון מריחואנה הרכיבו את המדד של עמדות פוליטיות חברתיות. שאלות לגבי התערבות הממשלה בכלכלה ומיסים (שמרנים מתנגדים להתערבות כזו ובעד מיסים נמוכים יותר) הרכיבו את המדד של עמדות פוליטיות כלכליות. כן נשאלו הנשים למי הן עומדות להצביע בבחירות לנשיאות הקרובות (המחקר נעשה בסמוך לבחירות 2012) ולאיזה קמפיין היו מעוניינות לתרום דולר אחד שהחוקרים הבטיחו לתרום בשמן.

כמו במחקר הראשון, נשים נשואות היו דתיות יותר, ונשים רווקות דיווחו על דתיוּת נמוכה כשהן נמצאות בשיא הפוריות, בהשוואה לזמן אי הפוריות. בנוסף, נשים נשואות היו יותר דתיות כשהן בשיא הפוריות בהשוואה לזמן שהן לא פוריות.

 רווקות היו פחות שמרניות בשיא הפוריות

בנוגע לעמדות הפוליטיות הכלכליות של הנשים, נשים עם בן זוג היו שמרניות יותר מרווקות, אבל לשלב במחזור החודשי לא הייתה כל השפעה על העמדות שלהן. לא כך היה המצב לגבי עמדות פוליטיות חברתיות. אמנם גם פה נשים היו שמרניות יותר כשהן עם בן זוג, אבל לשלב במחזור הייתה השפעה על העמדות שלהן. רווקות היו פחות שמרניות בשיא הפוריות, ונשים עם בן זוג היו יותר שמרניות כשהן פוריות. באופן כללי, ככל שהסיכוי להתעברות היה גבוה יותר אצל רווקות, כך העמדות הפוליטיות החברתיות שלה היו ליברליות יותר, בעוד מתאם הפוך נמצא אצל הנשים עם פרטנרים קבועים. עבורן, ככל שהסיכוי להתעברות היה גבוה יותר, כך האשה הייתה עם עמדה פוליטית חברתית שמרנית יותר.

מה בנוגע להצבעות בפועל? רווקות הצביעו לאובמה והיו מוכנות לתרום לקמפיין שלו יותר מאשר נשואות. גם לפוריות הייתה השפעה גדולה. רווקות בשיא הפוריות נטו להצביע ולתרום לאובמה יותר מאשר לרומני. נשים נשואות, לעומת זאת, נטו להצביע לרומני וגם לתרום לקמפיין שלו יותר, ובמיוחד אם היו בשיא הפוריות שלהן.

ייתכן שההצבעות בפועל לא מושפעות במידה רבה

ההשפעות של השלב במחזור החודשי על דפוסי הצבעה של נשים רווקות עקביות עם המחקרים בנושא שמראים כי שיא הפוריות נמצא במתאם עם ליברליות מינית. החידוש במחקר הזה הוא שיש קשר בין סוגים שונים של ליברליות, וגם שליברליות פוליטית ודתית מושפעת מזמן המחזור. זה נשמע אולי קצת משונה שנשים משנות את עמדותיהן כתלות בשלב של המחזור החודשי, שכן אנחנו רגילים לחשוב על עמדות פוליטיות כעמדות מוצקות שמשתנות מעט מאוד בטווח של ימים. ייתכן שההצבעות בפועל לא מושפעות במידה רבה, כי זה לא ממש משנה אם מישהי קצת ליברלית או מאוד ליברלית, ההצבעה שלה תהיה דומה בשני המקרים. אבל אולי אצל קבוצה קטנה של נשים שמתנדנדת לגבי ההצבעה שלהן, הזמן בחודש יהיה הגורם המשפיע.

הממצא לגבי נשים נשואות הוא חדש לגמרי ועדיין לא ברור במלואו. למה נשים נשואות בשיא הפוריות נוטות להיות יותר שמרניות? אחת האפשרויות היא שלנשים עם בן זוג יש יותר מה להפסיד, והן ירצו לשמור על הפרטנר שלהן ועל מי שעלול לגזול אותו מהן, ולכן ייטו יותר להיות שמרניות מינית. הן גם לא ירצו להפסיד את בן הזוג בגלל בגידה שלהן, ולכן הן רגישות היתר בשיא הפוריות. אותה שמרנות מינית נמצאת גם במתאם עם שמרנות פוליטית וכלכלית ורמת דתיות.

[related-posts title="מאמרים נוספים מאת גיל גרינגרוז"]

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן