Skip to content

פטור מתשלום עבור עגלת ילדים באוטובוס

הפטור יינתן בתוך כחודש בקווי השירות העירוניים וברכבת הקלה בירושלים ויחול במשך כל שעות השרות, למעט בין השעות 07:00 עד ,09:00 שהן שעות השיא של התחבורה הציבורית

פטור מתשלום עבור עגלת ילדים באוטובוס

הפטור יינתן בתוך כחודש בקווי השירות העירוניים וברכבת הקלה בירושלים ויחול במשך כל שעות השרות, למעט בין השעות 07:00 עד ,09:00 שהן שעות השיא של התחבורה הציבורית

שר התחבורה ישראל כץ
שר התחבורה ישראל כץ

שר התחבורה ישראל כץ, חתם היום על צו הפוטר מתשלום דמי נסיעה עבור עגלת ילדים באוטובוסים וברכבת הקלה. עד כה ניתן פטור מתשלום דמי נסיעה באוטובוסים עבור עגלת ילדים מקופלת ואילו עבור נסיעה עם עגלת ילדים פתוחה ניתנה הנחה של 50%, שגם אותה יזם השר כץ לפני כשנתיים.

הפטור מתשלום עבור עגלת ילדים יינתן בקווי השירות העירוניים וברכבת הקלה בירושלים ויחול במשך כל שעות השרות של הקווים, למעט בין השעות 07:00 עד 09:00, בבוקר שהן שעות השיא של התחבורה הציבורית.

(צילום: פייסבוק)
(צילום: דף הפייסבוק לביטול התשלום על עגלות באוטובוסים)

צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים הפוטר מתשלום עגלות ילדים הועבר לחתימת שר האוצר, יאיר לפיד ועם פרסומו ברשומות הוא יכנס לתוקף, על פי ההערכה, בתוך כחודש. השר כץ חתם על תיקון הצו בעקבות המלצת ועדת השרים לענייני חקיקה להסדיר בצו הפיקוח את הפטור מתשלום על עגלת ילדים גם אם היא פתוחה.

המפקח על התעבורה במשרד התחבורה ישלח בימים הקרובים חוזר לכל חברות התחבורה הציבורית ברחבי הארץ המפעילות את קווי האוטובוסים העירונים שבו הם נדרשים לידע את נהגיהן על הפטור מתשלום.

שר התחבורה ישראל כץ
שר התחבורה ישראל כץ

שר התחבורה ישראל כץ, חתם היום על צו הפוטר מתשלום דמי נסיעה עבור עגלת ילדים באוטובוסים וברכבת הקלה. עד כה ניתן פטור מתשלום דמי נסיעה באוטובוסים עבור עגלת ילדים מקופלת ואילו עבור נסיעה עם עגלת ילדים פתוחה ניתנה הנחה של 50%, שגם אותה יזם השר כץ לפני כשנתיים.

הפטור מתשלום עבור עגלת ילדים יינתן בקווי השירות העירוניים וברכבת הקלה בירושלים ויחול במשך כל שעות השרות של הקווים, למעט בין השעות 07:00 עד 09:00, בבוקר שהן שעות השיא של התחבורה הציבורית.

(צילום: פייסבוק)
(צילום: דף הפייסבוק לביטול התשלום על עגלות באוטובוסים)

צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים הפוטר מתשלום עגלות ילדים הועבר לחתימת שר האוצר, יאיר לפיד ועם פרסומו ברשומות הוא יכנס לתוקף, על פי ההערכה, בתוך כחודש. השר כץ חתם על תיקון הצו בעקבות המלצת ועדת השרים לענייני חקיקה להסדיר בצו הפיקוח את הפטור מתשלום על עגלת ילדים גם אם היא פתוחה.

המפקח על התעבורה במשרד התחבורה ישלח בימים הקרובים חוזר לכל חברות התחבורה הציבורית ברחבי הארץ המפעילות את קווי האוטובוסים העירונים שבו הם נדרשים לידע את נהגיהן על הפטור מתשלום.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן