מתוך 2,000 תלונות נגד שוטרים רק 100 הועמדו לדין פלילי

כך התברר היום בדיון שערכה ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. חברי הכנסת אורית סטרוק, יריב לוין ואורי מקלב: "בפועל, ההנחיה סוללת עבור השוטר מסלול מהיר ובטוח להתחמק מאימת הדין באמצעות מעצרו של האזרח והגשת כתב אישום נגדו בהליך מהיר"

מתוך 2,000 תלונות נגד שוטרים רק 100 הועמדו לדין פלילי

כך התברר היום בדיון שערכה ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. חברי הכנסת אורית סטרוק, יריב לוין ואורי מקלב: "בפועל, ההנחיה סוללת עבור השוטר מסלול מהיר ובטוח להתחמק מאימת הדין באמצעות מעצרו של האזרח והגשת כתב אישום נגדו בהליך מהיר"

מתוך 2,000 תלונות נגד שוטרים רק 100 הועמדו לדין פלילי. 78%  מהתיקים נסגרו מחוסר אשמה, חוסר בראיות או מחוסר עניין לציבור. כך התברר היום בדיון שערכה ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת שדנה בהנחייה של פרקליט המדינה הנוגעת למדיניות התביעה בתיקי חקירה בהם חשוד בביצוע עבירה כלפי שוטר מתלונן נגד השוטר על שימוש בכוח לרעה מצד השוטר.

תכלית ההנחיה נועדה לאפשר תיאום בין רשויות האכיפה, על מנת למנוע התנהלות שני הליכי חקירה מקבילים ברשויות אכיפה שונות – דבר שעלול להביא להחלטות שיפוטיות סותרות. וכן למנוע שימוש לרעה, בהגשת תלונה כנגד שוטר למח"ש. 

הדיון בוועדה נערך לבקשת חברי הכנסת אורית סטרוק, יריב לוין ואורי מקלב. לדברי חברי הכנסת, "ההנחיה מתעדפת באופן ברור ומפלה את תלונת השוטר על פני תלונת האזרח, מתוך מגמה ברורה וכתובה, 'למנוע שימוש לרעה בהליכי חקירת מח"ש נגד שוטרים' ובלי להתייחס כלל אל הצורך ההפוך למנוע שימוש לרעה בהליכי מעצר והעמדה לדין כנגד אזרחים". עוד כותבים חברי הכנסת, "בפועל, ההנחיה סוללת עבור השוטר מסלול מהיר ובטוח להתחמק מאימת הדין באמצעות מעצרו של האזרח והגשת כתב אישום נגדו בהליך מהיר". 

ח"כ אורית סטרוק אמרה כי חקירת השוטרים נעשית על בסיס עדויות חבריו השוטרים בלבד. לדברי סטרוק "יש סיכוי סביר שהמשטרה תתפור תיק לאזרח".

ח"כ אורי מקלב אמר "במקום לפעול כנגד העשבים השוטים, המשטרה מגנה ומכסה על פשעי השוטרים האלימים. בהפגנות שנערכות בשבת, אין תיעוד ואז השוטרים מרשים לעצמם להפעיל אלימות". לדברי מקלב, "נחשפה פה החצר האחורית של המשטרה".

ח"כ יריב לוין הלין "אני לא מבין את הקשר בין שתי החקירות, של האזרח ושל השוטר. למה אין אפשרות לנהל הליך מקביל ומהיר.

ח"כ מירב מיכאלי אמרה "לא בכדי, מסקר שפורסם עולה, כי רמת אימון הציבור במשטרה, נמוכה במיוחד". 

פרקליט המדינה עו"ד משה לדור אמר "אלימות השוטרים פחתה, בין השאר כתוצאה מפעילות שלנו. מח"ש בתהליך התאזרחות באופן שבקרוב לא יכהנו בה שוטרים". לדבריו "אין מערכת שאין בה תקלות". יחד עם זאת, לדור הודה כי במרבית מדינות העולם, אין הנחיה דומה. אולם לדור סבור שההנחיה מקנה עדיפות לתלונת אזרח על פני תלונת השוטר. ח"כ עדי קול בקשה מלדור להתייחס לפרשת האסיר  X 2. אולם הוא סירב להגיב. 

ראש המחלקה לחקירות שוטרים עו"ד אורי כרמל אמר "אנחנו מכירים תופעות של אלימות שוטרים ותופעת אי אמירת אמת של שוטרים. אנחנו לא מהססים לבצע האזנות סתר כשיש צורך. כרמל הציג נתונים על חקירות שוטרים "בשנת 2012, חקרנו באזהרה מעל 1,000 שוטרים, מתוך כ-2,000 תלונות שהוגשו. מיעד שהצבנו לעצמנו של 58%, הגענו ל-56% של מיצוי חקירה-הגעה לחקר האמת. "20% מהתלונות, הלכו לדין פלילי או משמעתי. 21% נסגרו מחוסר אשמה. 15% נסגרו מחוסר עניין ציבורי. 42% נסגרו מחוסר ראיות. יחד עם זאת אמר כרמל, "אנחנו עיוורים לשאלה, מי נופל קורבן לאלימות שוטרים". כרמל טען כי "הפעלת כח יתר שלנו, עלולה בקלות לסרס את המשטרה". במענה לח"כ מקלב, אמר כרמל "לאור התגברות התלונות, התחלנו בפעילות סמויה".

הערב בשעה 21:00, בתוכנית פוליטיקה בערוץ 1, משתתפות שולה קשת ואסתי סגל בדיון על אלימות המשטרה ומהות הדמוקרטיה.

מתוך 2,000 תלונות נגד שוטרים רק 100 הועמדו לדין פלילי. 78%  מהתיקים נסגרו מחוסר אשמה, חוסר בראיות או מחוסר עניין לציבור. כך התברר היום בדיון שערכה ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת שדנה בהנחייה של פרקליט המדינה הנוגעת למדיניות התביעה בתיקי חקירה בהם חשוד בביצוע עבירה כלפי שוטר מתלונן נגד השוטר על שימוש בכוח לרעה מצד השוטר.

תכלית ההנחיה נועדה לאפשר תיאום בין רשויות האכיפה, על מנת למנוע התנהלות שני הליכי חקירה מקבילים ברשויות אכיפה שונות – דבר שעלול להביא להחלטות שיפוטיות סותרות. וכן למנוע שימוש לרעה, בהגשת תלונה כנגד שוטר למח"ש. 

הדיון בוועדה נערך לבקשת חברי הכנסת אורית סטרוק, יריב לוין ואורי מקלב. לדברי חברי הכנסת, "ההנחיה מתעדפת באופן ברור ומפלה את תלונת השוטר על פני תלונת האזרח, מתוך מגמה ברורה וכתובה, 'למנוע שימוש לרעה בהליכי חקירת מח"ש נגד שוטרים' ובלי להתייחס כלל אל הצורך ההפוך למנוע שימוש לרעה בהליכי מעצר והעמדה לדין כנגד אזרחים". עוד כותבים חברי הכנסת, "בפועל, ההנחיה סוללת עבור השוטר מסלול מהיר ובטוח להתחמק מאימת הדין באמצעות מעצרו של האזרח והגשת כתב אישום נגדו בהליך מהיר". 

ח"כ אורית סטרוק אמרה כי חקירת השוטרים נעשית על בסיס עדויות חבריו השוטרים בלבד. לדברי סטרוק "יש סיכוי סביר שהמשטרה תתפור תיק לאזרח".

ח"כ אורי מקלב אמר "במקום לפעול כנגד העשבים השוטים, המשטרה מגנה ומכסה על פשעי השוטרים האלימים. בהפגנות שנערכות בשבת, אין תיעוד ואז השוטרים מרשים לעצמם להפעיל אלימות". לדברי מקלב, "נחשפה פה החצר האחורית של המשטרה".

ח"כ יריב לוין הלין "אני לא מבין את הקשר בין שתי החקירות, של האזרח ושל השוטר. למה אין אפשרות לנהל הליך מקביל ומהיר.

ח"כ מירב מיכאלי אמרה "לא בכדי, מסקר שפורסם עולה, כי רמת אימון הציבור במשטרה, נמוכה במיוחד". 

פרקליט המדינה עו"ד משה לדור אמר "אלימות השוטרים פחתה, בין השאר כתוצאה מפעילות שלנו. מח"ש בתהליך התאזרחות באופן שבקרוב לא יכהנו בה שוטרים". לדבריו "אין מערכת שאין בה תקלות". יחד עם זאת, לדור הודה כי במרבית מדינות העולם, אין הנחיה דומה. אולם לדור סבור שההנחיה מקנה עדיפות לתלונת אזרח על פני תלונת השוטר. ח"כ עדי קול בקשה מלדור להתייחס לפרשת האסיר  X 2. אולם הוא סירב להגיב. 

ראש המחלקה לחקירות שוטרים עו"ד אורי כרמל אמר "אנחנו מכירים תופעות של אלימות שוטרים ותופעת אי אמירת אמת של שוטרים. אנחנו לא מהססים לבצע האזנות סתר כשיש צורך. כרמל הציג נתונים על חקירות שוטרים "בשנת 2012, חקרנו באזהרה מעל 1,000 שוטרים, מתוך כ-2,000 תלונות שהוגשו. מיעד שהצבנו לעצמנו של 58%, הגענו ל-56% של מיצוי חקירה-הגעה לחקר האמת. "20% מהתלונות, הלכו לדין פלילי או משמעתי. 21% נסגרו מחוסר אשמה. 15% נסגרו מחוסר עניין ציבורי. 42% נסגרו מחוסר ראיות. יחד עם זאת אמר כרמל, "אנחנו עיוורים לשאלה, מי נופל קורבן לאלימות שוטרים". כרמל טען כי "הפעלת כח יתר שלנו, עלולה בקלות לסרס את המשטרה". במענה לח"כ מקלב, אמר כרמל "לאור התגברות התלונות, התחלנו בפעילות סמויה".

הערב בשעה 21:00, בתוכנית פוליטיקה בערוץ 1, משתתפות שולה קשת ואסתי סגל בדיון על אלימות המשטרה ומהות הדמוקרטיה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן