הממשלה אישרה: חצי מיליארד שקלים יושקעו בפיתוח הנגב

התכנית נועדה למנף את פיתוח הנגב כחלק מההערכות להעתקת מחנות צה"ל לנגב והיא כוללת השקעות נרחבות ומשמעותיות בכל תחומי החיים. עפ"י התכנון, באר שבע תהפוך ל"בירת הסייבר" הלאומית שתקדם ותרכז מו"פ, תעשייה והון אנושי בתחום זה

הממשלה אישרה: חצי מיליארד שקלים יושקעו בפיתוח הנגב

התכנית נועדה למנף את פיתוח הנגב כחלק מההערכות להעתקת מחנות צה"ל לנגב והיא כוללת השקעות נרחבות ומשמעותיות בכל תחומי החיים. עפ"י התכנון, באר שבע תהפוך ל"בירת הסייבר" הלאומית שתקדם ותרכז מו"פ, תעשייה והון אנושי בתחום זה

הממשלה אישרה הבוקר תכנית לאומית לפיתוח הנגב בהשקעה של כחצי מיליארד שקלים. ההשקעה תתפרס על חמש שנים ותהווה את המענה האזרחי למהלך מעבר צה"ל לנגב.

התכנית הלאומית לפיתוח הנגב לשנים 2013-2017 גובשה על ידי ועדה בין משרדית בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר ומנכלי"ת המשרד לפיתוח הנגב והגליל, אורנה הוזמן בכור והיא  נועדה למנף את פיתוח הנגב כחלק מההערכות להעתקת מחנות צה"ל לנגב: מעבר בח"א 27 לנבטים, מעבר קריית ההדרכה לנגב והיערכות לקראת מעברי בסיסי קריית התקשוב וקריית המודיעין. הצפי הוא כי כתוצאה מהמהלך, עד לשנת 2020, יחול גידול של  כ-1.4-1.7 מיליארד שקל בפעילות הכלכלית של הנגב לשנה.

השר לפיתוח הנגב והגליל, סילבן שלום: "דחיפה נוספת לנגב" (צילום: דן בר דוב)
השר לפיתוח הנגב והגליל, סילבן שלום: "דחיפה נוספת לנגב" (צילום: דן בר דוב)

התכנית כוללת השקעות נרחבות ומשמעותיות בכל תחומי החיים. התוכנית מתמקדת בפיתוח כלכלי, פתרונות דיור, חיזוק רשויות, פיתוח מסלול היי-טק ודגש על איכות חיים לתושבים. התכנית מאיצה את הפיתוח הכלכלי באמצעות סבסוד אזורי תעשייה והקמת שלושה פארקי תעשייה חדשים, הענקת תמריצים לחברות להקים ולעבור לנגב באמצעות סיוע בשכר לעובדי היי-טק, תקצוב מערך הכשרות עובדים ועוד. בין היתר, התכנית קובעת כי יגובש מתווה להפיכת באר שבע למרכז סייבר. הגדלת היקף המשרתים מאזור הנגב ביחידות הטכנולוגיות בבסיסים ייצור מסלול תעסוקתי של "עמק הסיליקון" הישראלי.

על פי ההחלטה, ביישובים באר שבע, דימונה, ירוחם, ערד, אופקים והמועצה האזורית מרחבים, ירוכז מאמץ מבין כלל יישובי הנגב והם יוכרזו כיישובים בעלי עדיפות לאומית ויוגדרו כיישובי המטרה של התכנית. ביישובים אלו, יופעלו תכניות ייחודיות לחיזוק השלטון המקומי ורשויות אלו יזכו לסיוע ולתמיכה בשדרוג יכולות ואיכויות הניהול בדגש על תכניות ארוכות טווח. תכנית החומש מלווה את יישובי המטרה ותבטיח כי הם ייהנו מהפוטנציאל שמביא איתו מהלך מעבר יחידות צה"ל לנגב. המשרד לפיתוח הנגב והגליל, יהיה אחראי לתכלול עבודת הממשלה ביישום התוכנית.

בח"א 27 - מלוד לנגב. פיתוח הנגב כחלק מההערכות להעתקת מחנות צה"ל לנגב
בח"א 27 - מלוד לנגב. פיתוח הנגב כחלק מההערכות להעתקת מחנות צה"ל לנגב

על מנת לעודד צעירים ומשפחות צעירות לעבור לנגב, יוגדל היצע הדיור, יורחב היצע התרבות והפנאי, יבוצע קמפיין למיתוג הנגב כיעד מגורים ומרחב הזדמנויות אטרקטיבי, ויפותחו תשתיות אזרחיות נוספות לשם צמצום פערים בין יישובי הנגב לבין מרכז הארץ.

ההחלטה מצטרפת לתוכנית החומש לפיתוח כלכלי חברתי לאוכלוסייה הבדואית בנגב אותה מפעילה הממשלה זו השנה השנייה ומוסיפה לה בהיבטים של תעשייה, מסחר ואיכות סביבה.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו התייחס לתוכנית בפתח ישיבת הממשלה: "נעשה מאמץ גדול מאוד היום, ואני חושב שהוא מהלך היסטורי בהחלטות ממשלה שבעצם מאשרות תוכנית לאומית לפיתוח הנגב. התוכנית הזאת שאנחנו מגישים היום לפיתוח הנגב כרוכה בהשקעה נוספת של חמש מאות מיליון שקל, וההשקעה היא בכל התחומים המרכזיים של החיים בנגב – המטרה היא להעלות את איכות החיים. היא מתרכזת בתעסוקה, בדגש על היי-טק. הנגב הופך להיות, במיוחד באר שבע הופכת במהירות להיות מרכז חשוב של היי-טק במדינת ישראל. התוכנית עוסקת בפיתוח כלכלי, בחיזוק רשויות, בפתרונות דיור. היא חובקת את כל היישובים המרכזיים בנגב – את באר שבע, את דימונה, את ירוחם, את ערד, את אופקים, את המועצה האזורית מרחבים. היא גם מפתחת את באר שבע כמרכז סייבר. בשיתוף מטה הסייבר הלאומי אנחנו עושים פרויקטים משותפים שם סביב פארק ההיי-טק בנושא של סייבר, וזה גם סימן לעתיד, ועתיד טוב לבאר שבע וליישובי הנגב כולו".

השר לפיתוח הנגב והגליל ושר האנרגיה והמים, סילבן שלום, אמר: "המשרד לפיתוח הנגב והגליל יהיה אחראי לניהול ויישום ההחלטה כדי להבטיח כי הנגב יזכה לתמיכה משמעותית שתגרום למשפחות משרתי הקבע ואוכלוסיות חזקות נוספות להתיישב בנגב. כמו כן יוביל המשרד לפיתוח הנגב והגליל, בשיתוף הרשויות המקומיות בנגב, מהלך לשינוי תדמית הנגב. הנגב עובר בשנים האחרונות מהפכה, מושך אוכלוסיות חזקות ומתפתח בכל תחומי החיים. ההשקעה הנוספת הזאת תעניק דחיפה נוספת לנגב ותשדרג את האזור כולו ואת תושבי האזור".

שר האוצר, יאיר לפיד אמר: ״לצד התמורה הגדולה לפיתוח הנגב, העברת בסיסי צה״ל לנגב תאפשר קידום התחלות בניה נרחבות באזורי הביקוש ותוביל להורדת מחירי הדיור״.

משרדי הממשלה השותפים לפרויקט בהובלת המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד ראש הממשלה הם: משרד האוצר, משרד הכלכלה והמסחר, משרד הביטחון, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, המשרד להגנת הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד התיירות, מטה הסייבר הלאומי ומטה היישום להתיישבות ולפיתוח כלכלי של הבדואים בנגב.

בהצעה שאושרה  בממשלה מוטל על מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה לגבש מתווה עם עיריית באר שבע, להפיכת העיר למרכז סייבר לאומי ייחודי

ראש הממשלה הנחה את מנכ"ל משרדו, הראל לוקר, ואת ר' מטה הסייבר הלאומי, ד״ר אביתר מתניה, לרכז מאמץ בתחום הסייבר במסגרת תוכנית החומש לפיתוח האזרחי של הנגב לקראת מעבר צה"ל דרומה.

בכפוף להחלטת הממשלה, הוטל על מטה הסייבר הלאומי, אותו הקים ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני כשנה וחצי, לגבש מתווה לביסוס באר שבע כמרכז ייחודי לכלל הנגב בתחום הסייבר, אשר יקדם וירכז מו"פ, תעשייה והון אנושי בתחום זה. המתווה ימנף את השילוב הייחודי המתהווה בבאר שבע של היחידות הטכנולוגיות של צה"ל שעוברות אליה, של תשתיות המחקר וההוראה באוניברסיטת בן-גוריון ושל מרכזי התעשייה העילית מתפתחים בה, וזאת בשיתוף עם משרדי הממשלה והרשויות המקומיות הרלוונטיים ועם המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב.

במסגרת ההחלטה הוקצו, בין השאר, 40 מיליון שקלים לתמיכה ייעודית בהקמת מרכזים של חברות סייבר מובילות, במסגרת מסלול סיוע לקליטת עובדים באמצעות משרד הכלכלה ומטה הסייבר הלאומי. בשבועות האחרונים התקיימו מספר ישיבות התנעה בתחום, בראשות ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ' וראש מטה הסייבר הלאומי, ד"ר אביתר מתניה.

בדברי ההסבר להחלטה נכתב: "תחום הסייבר מתבסס כאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הכלכלה והעוצמה הביטחונית הישראלית. כדי לייצר הובלה בינלאומית בתחום הסייבר וכדי להבטיח התעצמות בתחום זה לאורך זמן, יש לבסס סביבה של הפריה הדדית בין המערכות והארגונים העוסקים בהיבטים השונים של פיתוח תחום הסייבר. אקו-סיסטם לאומי בתחום הסייבר נשען על חמישה יסודות לאומיים איתנים: תעשיה, מחקר אקדמי, הון אנושי, מערכת הביטחון ותשתיות טכנולוגיות מדינתיות".

בהקשר זה ציין ראש הממשלה: "התוכנית גם מפתחת את באר שבע כמרכז סייבר. בשיתוף מטה הסייבר הלאומי אנחנו עושים פרויקטים משותפים שם סביב פארק ההיי-טק בנושא של סייבר, וזה גם סימן לעתיד, ועתיד טוב לבאר שבע וליישובי הנגב כולו". ראש הממשלה הדגיש בדבריו כי  בנגב  מתהווה ריכוז היי-טק ייחודי בהיקפו בעולם וקרא לחברות היי-טק בינלאומיות להשקיע בו במרכזי מחקר ופיתוח ובתעשייה.

שר הביטחון, משה (בוגי) יעלון, אמר: "מערכת הביטחון, ואני בראשה, מחויבים למהלך העברת היחידות באופן עמוק ואמיתי. מערכת הביטחון כבר הוכיחה את מחויבותה: העברת בח"א 27 לנבטים הושלמה והבסיס נטוע היטב באדמת הנגב; קריית ההדרכה הולכת ונבנית בתהליך מואץ בצומת הנגב, ההליך המכרזי המוקדם להקמת קמפוס התקשוב יפורסם בשבועות הקרובים והמכרז להקמת קרית המודיעין מצוי בהכנה לוועדת המכרזים.

"הצעדים והכלים המוצעים בהחלטת הממשלה מקיפים תחומי חיים ועשייה רבים ומגוונים, חשיבותם גדולה והשילוב הנכון ביניהם – חשוב אף יותר. בראש ובראשונה – הטיפול באנשים. אנו מבקשים ומצפים ממשרתי צה"ל ביחידות השונות לעשות שינוי דרמטי ולהעתיק את מרכז חייהם לנגב. בכדי שמהלך זה יצליח, עלינו לתמוך בהם, וכך גם נעשה. במקביל עלינו לוודא הקמתן של תשתיות תחבורה ראויות בכל הממדים".

"מדובר מאמץ לאומי של ממש, מהלך עצום ממדים ואתגר משמעותי. עלינו לבחון ולוודא כי הכלים והיכולות הנדרשים למימושו קיימים ברשותנו".

הממשלה אישרה הבוקר תכנית לאומית לפיתוח הנגב בהשקעה של כחצי מיליארד שקלים. ההשקעה תתפרס על חמש שנים ותהווה את המענה האזרחי למהלך מעבר צה"ל לנגב.

התכנית הלאומית לפיתוח הנגב לשנים 2013-2017 גובשה על ידי ועדה בין משרדית בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר ומנכלי"ת המשרד לפיתוח הנגב והגליל, אורנה הוזמן בכור והיא  נועדה למנף את פיתוח הנגב כחלק מההערכות להעתקת מחנות צה"ל לנגב: מעבר בח"א 27 לנבטים, מעבר קריית ההדרכה לנגב והיערכות לקראת מעברי בסיסי קריית התקשוב וקריית המודיעין. הצפי הוא כי כתוצאה מהמהלך, עד לשנת 2020, יחול גידול של  כ-1.4-1.7 מיליארד שקל בפעילות הכלכלית של הנגב לשנה.

השר לפיתוח הנגב והגליל, סילבן שלום: "דחיפה נוספת לנגב" (צילום: דן בר דוב)
השר לפיתוח הנגב והגליל, סילבן שלום: "דחיפה נוספת לנגב" (צילום: דן בר דוב)

התכנית כוללת השקעות נרחבות ומשמעותיות בכל תחומי החיים. התוכנית מתמקדת בפיתוח כלכלי, פתרונות דיור, חיזוק רשויות, פיתוח מסלול היי-טק ודגש על איכות חיים לתושבים. התכנית מאיצה את הפיתוח הכלכלי באמצעות סבסוד אזורי תעשייה והקמת שלושה פארקי תעשייה חדשים, הענקת תמריצים לחברות להקים ולעבור לנגב באמצעות סיוע בשכר לעובדי היי-טק, תקצוב מערך הכשרות עובדים ועוד. בין היתר, התכנית קובעת כי יגובש מתווה להפיכת באר שבע למרכז סייבר. הגדלת היקף המשרתים מאזור הנגב ביחידות הטכנולוגיות בבסיסים ייצור מסלול תעסוקתי של "עמק הסיליקון" הישראלי.

על פי ההחלטה, ביישובים באר שבע, דימונה, ירוחם, ערד, אופקים והמועצה האזורית מרחבים, ירוכז מאמץ מבין כלל יישובי הנגב והם יוכרזו כיישובים בעלי עדיפות לאומית ויוגדרו כיישובי המטרה של התכנית. ביישובים אלו, יופעלו תכניות ייחודיות לחיזוק השלטון המקומי ורשויות אלו יזכו לסיוע ולתמיכה בשדרוג יכולות ואיכויות הניהול בדגש על תכניות ארוכות טווח. תכנית החומש מלווה את יישובי המטרה ותבטיח כי הם ייהנו מהפוטנציאל שמביא איתו מהלך מעבר יחידות צה"ל לנגב. המשרד לפיתוח הנגב והגליל, יהיה אחראי לתכלול עבודת הממשלה ביישום התוכנית.

בח"א 27 - מלוד לנגב. פיתוח הנגב כחלק מההערכות להעתקת מחנות צה"ל לנגב
בח"א 27 - מלוד לנגב. פיתוח הנגב כחלק מההערכות להעתקת מחנות צה"ל לנגב

על מנת לעודד צעירים ומשפחות צעירות לעבור לנגב, יוגדל היצע הדיור, יורחב היצע התרבות והפנאי, יבוצע קמפיין למיתוג הנגב כיעד מגורים ומרחב הזדמנויות אטרקטיבי, ויפותחו תשתיות אזרחיות נוספות לשם צמצום פערים בין יישובי הנגב לבין מרכז הארץ.

ההחלטה מצטרפת לתוכנית החומש לפיתוח כלכלי חברתי לאוכלוסייה הבדואית בנגב אותה מפעילה הממשלה זו השנה השנייה ומוסיפה לה בהיבטים של תעשייה, מסחר ואיכות סביבה.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו התייחס לתוכנית בפתח ישיבת הממשלה: "נעשה מאמץ גדול מאוד היום, ואני חושב שהוא מהלך היסטורי בהחלטות ממשלה שבעצם מאשרות תוכנית לאומית לפיתוח הנגב. התוכנית הזאת שאנחנו מגישים היום לפיתוח הנגב כרוכה בהשקעה נוספת של חמש מאות מיליון שקל, וההשקעה היא בכל התחומים המרכזיים של החיים בנגב – המטרה היא להעלות את איכות החיים. היא מתרכזת בתעסוקה, בדגש על היי-טק. הנגב הופך להיות, במיוחד באר שבע הופכת במהירות להיות מרכז חשוב של היי-טק במדינת ישראל. התוכנית עוסקת בפיתוח כלכלי, בחיזוק רשויות, בפתרונות דיור. היא חובקת את כל היישובים המרכזיים בנגב – את באר שבע, את דימונה, את ירוחם, את ערד, את אופקים, את המועצה האזורית מרחבים. היא גם מפתחת את באר שבע כמרכז סייבר. בשיתוף מטה הסייבר הלאומי אנחנו עושים פרויקטים משותפים שם סביב פארק ההיי-טק בנושא של סייבר, וזה גם סימן לעתיד, ועתיד טוב לבאר שבע וליישובי הנגב כולו".

השר לפיתוח הנגב והגליל ושר האנרגיה והמים, סילבן שלום, אמר: "המשרד לפיתוח הנגב והגליל יהיה אחראי לניהול ויישום ההחלטה כדי להבטיח כי הנגב יזכה לתמיכה משמעותית שתגרום למשפחות משרתי הקבע ואוכלוסיות חזקות נוספות להתיישב בנגב. כמו כן יוביל המשרד לפיתוח הנגב והגליל, בשיתוף הרשויות המקומיות בנגב, מהלך לשינוי תדמית הנגב. הנגב עובר בשנים האחרונות מהפכה, מושך אוכלוסיות חזקות ומתפתח בכל תחומי החיים. ההשקעה הנוספת הזאת תעניק דחיפה נוספת לנגב ותשדרג את האזור כולו ואת תושבי האזור".

שר האוצר, יאיר לפיד אמר: ״לצד התמורה הגדולה לפיתוח הנגב, העברת בסיסי צה״ל לנגב תאפשר קידום התחלות בניה נרחבות באזורי הביקוש ותוביל להורדת מחירי הדיור״.

משרדי הממשלה השותפים לפרויקט בהובלת המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד ראש הממשלה הם: משרד האוצר, משרד הכלכלה והמסחר, משרד הביטחון, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, המשרד להגנת הסביבה, משרד התרבות והספורט, משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד התיירות, מטה הסייבר הלאומי ומטה היישום להתיישבות ולפיתוח כלכלי של הבדואים בנגב.

בהצעה שאושרה  בממשלה מוטל על מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה לגבש מתווה עם עיריית באר שבע, להפיכת העיר למרכז סייבר לאומי ייחודי

ראש הממשלה הנחה את מנכ"ל משרדו, הראל לוקר, ואת ר' מטה הסייבר הלאומי, ד״ר אביתר מתניה, לרכז מאמץ בתחום הסייבר במסגרת תוכנית החומש לפיתוח האזרחי של הנגב לקראת מעבר צה"ל דרומה.

בכפוף להחלטת הממשלה, הוטל על מטה הסייבר הלאומי, אותו הקים ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני כשנה וחצי, לגבש מתווה לביסוס באר שבע כמרכז ייחודי לכלל הנגב בתחום הסייבר, אשר יקדם וירכז מו"פ, תעשייה והון אנושי בתחום זה. המתווה ימנף את השילוב הייחודי המתהווה בבאר שבע של היחידות הטכנולוגיות של צה"ל שעוברות אליה, של תשתיות המחקר וההוראה באוניברסיטת בן-גוריון ושל מרכזי התעשייה העילית מתפתחים בה, וזאת בשיתוף עם משרדי הממשלה והרשויות המקומיות הרלוונטיים ועם המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב.

במסגרת ההחלטה הוקצו, בין השאר, 40 מיליון שקלים לתמיכה ייעודית בהקמת מרכזים של חברות סייבר מובילות, במסגרת מסלול סיוע לקליטת עובדים באמצעות משרד הכלכלה ומטה הסייבר הלאומי. בשבועות האחרונים התקיימו מספר ישיבות התנעה בתחום, בראשות ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ' וראש מטה הסייבר הלאומי, ד"ר אביתר מתניה.

בדברי ההסבר להחלטה נכתב: "תחום הסייבר מתבסס כאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של הכלכלה והעוצמה הביטחונית הישראלית. כדי לייצר הובלה בינלאומית בתחום הסייבר וכדי להבטיח התעצמות בתחום זה לאורך זמן, יש לבסס סביבה של הפריה הדדית בין המערכות והארגונים העוסקים בהיבטים השונים של פיתוח תחום הסייבר. אקו-סיסטם לאומי בתחום הסייבר נשען על חמישה יסודות לאומיים איתנים: תעשיה, מחקר אקדמי, הון אנושי, מערכת הביטחון ותשתיות טכנולוגיות מדינתיות".

בהקשר זה ציין ראש הממשלה: "התוכנית גם מפתחת את באר שבע כמרכז סייבר. בשיתוף מטה הסייבר הלאומי אנחנו עושים פרויקטים משותפים שם סביב פארק ההיי-טק בנושא של סייבר, וזה גם סימן לעתיד, ועתיד טוב לבאר שבע וליישובי הנגב כולו". ראש הממשלה הדגיש בדבריו כי  בנגב  מתהווה ריכוז היי-טק ייחודי בהיקפו בעולם וקרא לחברות היי-טק בינלאומיות להשקיע בו במרכזי מחקר ופיתוח ובתעשייה.

שר הביטחון, משה (בוגי) יעלון, אמר: "מערכת הביטחון, ואני בראשה, מחויבים למהלך העברת היחידות באופן עמוק ואמיתי. מערכת הביטחון כבר הוכיחה את מחויבותה: העברת בח"א 27 לנבטים הושלמה והבסיס נטוע היטב באדמת הנגב; קריית ההדרכה הולכת ונבנית בתהליך מואץ בצומת הנגב, ההליך המכרזי המוקדם להקמת קמפוס התקשוב יפורסם בשבועות הקרובים והמכרז להקמת קרית המודיעין מצוי בהכנה לוועדת המכרזים.

"הצעדים והכלים המוצעים בהחלטת הממשלה מקיפים תחומי חיים ועשייה רבים ומגוונים, חשיבותם גדולה והשילוב הנכון ביניהם – חשוב אף יותר. בראש ובראשונה – הטיפול באנשים. אנו מבקשים ומצפים ממשרתי צה"ל ביחידות השונות לעשות שינוי דרמטי ולהעתיק את מרכז חייהם לנגב. בכדי שמהלך זה יצליח, עלינו לתמוך בהם, וכך גם נעשה. במקביל עלינו לוודא הקמתן של תשתיות תחבורה ראויות בכל הממדים".

"מדובר מאמץ לאומי של ממש, מהלך עצום ממדים ואתגר משמעותי. עלינו לבחון ולוודא כי הכלים והיכולות הנדרשים למימושו קיימים ברשותנו".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן