Skip to content

בית משפט אישר הסכם פשרה לפינוי שדה דב

הבעלים הפרטיים ישתתפו ב-20 מיליון שקל, מתוך עלות המעבר לנתב"ג של כ-230 מיליון שקל. כל השאר יכוסה על ידי משרד האוצר. פינוי שדה דב יאפשר הקמה של כ-16 אלף יחידות דיור. חיל האוויר אינו שוקל חלופות לפעילות המתקיימת בשדה דב. מנכ"לי ארקיע וישראייר קוראים לעצור את החלטת הפינוי ומציעים תכנית חלופית לשדרוג שדה התעופה

בית משפט אישר הסכם פשרה לפינוי שדה דב

הבעלים הפרטיים ישתתפו ב-20 מיליון שקל, מתוך עלות המעבר לנתב"ג של כ-230 מיליון שקל. כל השאר יכוסה על ידי משרד האוצר. פינוי שדה דב יאפשר הקמה של כ-16 אלף יחידות דיור. חיל האוויר אינו שוקל חלופות לפעילות המתקיימת בשדה דב. מנכ"לי ארקיע וישראייר קוראים לעצור את החלטת הפינוי ומציעים תכנית חלופית לשדרוג שדה התעופה

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיכל רובינשטיין, אישרה הבוקר את הסדר הפשרה שגובש בין משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל לבין מנהלי הגוש הגדול על שיעור השתתפותם של הבעלים הפרטיים בעלות מימון פינוי שדה דב. 

רצועת הקרקע מבוקשת

שר האוצר יאיר לפיד. נדבך נוסף במדיניות קבינט הדיור
שר האוצר יאיר לפיד. נדבך נוסף במדיניות קבינט הדיור

על פי הפשרה שאושרה, ישתתפו הבעלים הפרטיים ב-20 מיליון שקל, מתוך העלות הכוללת של המעבר, הנאמדת בסכום של כ-230 מיליון שקל, כאשר את היתרה יממן משרד האוצר. אישור הפשרה יסלול את הדרך לחתימת הסכם בין משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל ורשות שדות התעופה בדבר פינוי אחת מרצועות הקרקע המבוקשות במדינת ישראל, לטובת הקמה של כ-16 אלף יחידות דיור בתל אביב.

בית המשפט קיבל את עמדת משרד האוצר לפיה על הבעלים הפרטיים להשתתף בעלות הפינוי לטובת השבחה ופיתוח של הקרקעות אשר בבעלות משותפת עם המדינה.

"יסייע בהורדת מחירי הדיור"

שר האוצר, יאיר לפיד בירך על החלטת בית המשפט ואמר: "פינוי שדה דב מלב העיר לנתב"ג יאפשר הקמתן של אלפי יחידות דיור בלב אזור הביקוש, מה שיגדיל את ההיצע ויסייע בהורדת מחירי הדיור. צעד זה הוא נדבך נוסף במדיניות קבינט הדיור, שמטרתו להגדיל את היצע יחידות הדיור לרכישה והשכרה באזורי הביקוש ברחבי הארץ".

הדמיה של התכנית השלדית הקיימת לפיתוח שדה דב
הדמיה של התכנית השלדית הקיימת לפיתוח שדה דב

צה"ל לא נערך להפסקת פעילותו בשדה דב

צה"ל אינו נערך לפינוי שדה דב ואינו שוקל חלופות לפעילות המתקיימת בשדה דב. כך אמר בסוף חודש יוני השנה נציג חיל האוויר, בעת דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת, בסוגיית הפסקת הפעילות האזרחית בשדה דב עד חודש יוני 2016. גם גיורא רום מנהל רשות התעופה האזרחית (רת"א) אמר לוועדה, כי במגעיו לא התרשם כי בצה"ל נערכים לפינוי חלקו הצבאי של שדה דב.

על רקע הדיווח של מנהל רת"א גיורא רום ורמ"ח תוא"ר בחיל האוויר, קראו אז מנכ"לי ארקיע וישראייר לממשלה להשאיר את פעילות התעופה האזרחית בשדה דב ולקבל את התכנית השלדית הקיימת לבניית מסלול בקו 300 מטר מהים, בו לא מתאפשרת בנייה, ובניית טרמינל מודרני וחדש באזור רידינג.

 

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיכל רובינשטיין, אישרה הבוקר את הסדר הפשרה שגובש בין משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל לבין מנהלי הגוש הגדול על שיעור השתתפותם של הבעלים הפרטיים בעלות מימון פינוי שדה דב. 

רצועת הקרקע מבוקשת

שר האוצר יאיר לפיד. נדבך נוסף במדיניות קבינט הדיור
שר האוצר יאיר לפיד. נדבך נוסף במדיניות קבינט הדיור

על פי הפשרה שאושרה, ישתתפו הבעלים הפרטיים ב-20 מיליון שקל, מתוך העלות הכוללת של המעבר, הנאמדת בסכום של כ-230 מיליון שקל, כאשר את היתרה יממן משרד האוצר. אישור הפשרה יסלול את הדרך לחתימת הסכם בין משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל ורשות שדות התעופה בדבר פינוי אחת מרצועות הקרקע המבוקשות במדינת ישראל, לטובת הקמה של כ-16 אלף יחידות דיור בתל אביב.

בית המשפט קיבל את עמדת משרד האוצר לפיה על הבעלים הפרטיים להשתתף בעלות הפינוי לטובת השבחה ופיתוח של הקרקעות אשר בבעלות משותפת עם המדינה.

"יסייע בהורדת מחירי הדיור"

שר האוצר, יאיר לפיד בירך על החלטת בית המשפט ואמר: "פינוי שדה דב מלב העיר לנתב"ג יאפשר הקמתן של אלפי יחידות דיור בלב אזור הביקוש, מה שיגדיל את ההיצע ויסייע בהורדת מחירי הדיור. צעד זה הוא נדבך נוסף במדיניות קבינט הדיור, שמטרתו להגדיל את היצע יחידות הדיור לרכישה והשכרה באזורי הביקוש ברחבי הארץ".

הדמיה של התכנית השלדית הקיימת לפיתוח שדה דב
הדמיה של התכנית השלדית הקיימת לפיתוח שדה דב

צה"ל לא נערך להפסקת פעילותו בשדה דב

צה"ל אינו נערך לפינוי שדה דב ואינו שוקל חלופות לפעילות המתקיימת בשדה דב. כך אמר בסוף חודש יוני השנה נציג חיל האוויר, בעת דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת, בסוגיית הפסקת הפעילות האזרחית בשדה דב עד חודש יוני 2016. גם גיורא רום מנהל רשות התעופה האזרחית (רת"א) אמר לוועדה, כי במגעיו לא התרשם כי בצה"ל נערכים לפינוי חלקו הצבאי של שדה דב.

על רקע הדיווח של מנהל רת"א גיורא רום ורמ"ח תוא"ר בחיל האוויר, קראו אז מנכ"לי ארקיע וישראייר לממשלה להשאיר את פעילות התעופה האזרחית בשדה דב ולקבל את התכנית השלדית הקיימת לבניית מסלול בקו 300 מטר מהים, בו לא מתאפשרת בנייה, ובניית טרמינל מודרני וחדש באזור רידינג.

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן