מו"מ מתקדם למכירת 30% ממניות כלל ביטוח לסינים

לפי שווי של כלל ביטוח של 4.6 מיליארד שקל. כך מסרה היום אי.די.בי פיתוח. יחד עם זאת הבהירה אי.די.בי פיתוח, כי בשלב זה אין ודאות שייחתם הסכם מחייב בין הצדדים

מו"מ מתקדם למכירת 30% ממניות כלל ביטוח לסינים

לפי שווי של כלל ביטוח של 4.6 מיליארד שקל. כך מסרה היום אי.די.בי פיתוח. יחד עם זאת הבהירה אי.די.בי פיתוח, כי בשלב זה אין ודאות שייחתם הסכם מחייב בין הצדדים

אי.די.בי פתוח הודיעה, כי היא מצויה במשא ומתן מתקדם עם קבוצת משקיעים הממוקדת בסין, למכירת החזקות, בשיעור של כ-30% בכלל ביטוח, לפי שווי חברה של כלל ביטוח של 4.6 מיליארד שקל.

אופציית מכר – אופציית רכש

החברה דיווחה, כי על פי תנאי העסקה הרוכשים הגוף הרוכש ירכוש שליטה בכלל ביטוח והצדדים יחתמו על הסכם בעלי מניות, ובמסגרתו, בין היתר, לחברה תוקנה אופציית מכר, המקנה את הזכות למכור את נכס הבסיס (OUT) למכירת יתרת החזקות החברה בכלל ביטוח לגוף הרוכש, ולגוף הרוכש תוקנה אופציית רכש, המקנה את הזכות לרכוש את נכס הבסיס ((CALL לרכישת יתרת ההחזקות האמורות.

יחד עם זאת הבהירה אי.די.בי פיתוח, כי בשלב זה אין ודאות שייחתם הסכם מחייב בין הצדדים או שייחתם בתנאים המתוארים לעיל. החברה גם לא פירטה את התנאים הנלווים לעסקה.

זמן מוגבל

מן הראוי לציין, כי לאי.די.בי פיתוח לא נותר זמן רב ליישם את הוראתו של שופט בית המשפט המחוזי בת"א, איתן בורנשטיין, להציג עד 22 באוגוסט 2013 הסכם מחייב למכירה של לפחות מחצית ממניות כלל ביטוח לפי שווי של לפחות 4 מיליארד שקל.

אי.די.בי פתוח הודיעה, כי היא מצויה במשא ומתן מתקדם עם קבוצת משקיעים הממוקדת בסין, למכירת החזקות, בשיעור של כ-30% בכלל ביטוח, לפי שווי חברה של כלל ביטוח של 4.6 מיליארד שקל.

אופציית מכר – אופציית רכש

החברה דיווחה, כי על פי תנאי העסקה הרוכשים הגוף הרוכש ירכוש שליטה בכלל ביטוח והצדדים יחתמו על הסכם בעלי מניות, ובמסגרתו, בין היתר, לחברה תוקנה אופציית מכר, המקנה את הזכות למכור את נכס הבסיס (OUT) למכירת יתרת החזקות החברה בכלל ביטוח לגוף הרוכש, ולגוף הרוכש תוקנה אופציית רכש, המקנה את הזכות לרכוש את נכס הבסיס ((CALL לרכישת יתרת ההחזקות האמורות.

יחד עם זאת הבהירה אי.די.בי פיתוח, כי בשלב זה אין ודאות שייחתם הסכם מחייב בין הצדדים או שייחתם בתנאים המתוארים לעיל. החברה גם לא פירטה את התנאים הנלווים לעסקה.

זמן מוגבל

מן הראוי לציין, כי לאי.די.בי פיתוח לא נותר זמן רב ליישם את הוראתו של שופט בית המשפט המחוזי בת"א, איתן בורנשטיין, להציג עד 22 באוגוסט 2013 הסכם מחייב למכירה של לפחות מחצית ממניות כלל ביטוח לפי שווי של לפחות 4 מיליארד שקל.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן