הממשלה תאשר ביום ראשון את "חוק יסוד: משאל עם"

חוק היסוד יאושר בנוהל מזורז. בדברי ההסבר נאמר כי "לאור התפתחויות מדיניות משמעותיות המובילות לפתיחת מו"מ של מדינת ישראל עם הרשות הפלסטינית, רואה הממשלה חשיבות ודחיפות לאשר, בד בבד עם אישור הליכי המו"מ, הצעת חוק יסוד המחייבת עריכת משאל עם באשר להסכם או להחלטת ממשלה הכרוכים בוויתור על החלת המשפט, השיפוט והמנהל על שטחים של מדינת ישראל"

הממשלה תאשר ביום ראשון את "חוק יסוד: משאל עם"

חוק היסוד יאושר בנוהל מזורז. בדברי ההסבר נאמר כי "לאור התפתחויות מדיניות משמעותיות המובילות לפתיחת מו"מ של מדינת ישראל עם הרשות הפלסטינית, רואה הממשלה חשיבות ודחיפות לאשר, בד בבד עם אישור הליכי המו"מ, הצעת חוק יסוד המחייבת עריכת משאל עם באשר להסכם או להחלטת ממשלה הכרוכים בוויתור על החלת המשפט, השיפוט והמנהל על שטחים של מדינת ישראל"

הממשלה תאשר ביום ראשון את הצעת "חוק יסוד: משאל עם", שתובא בפניה ע"י ראש הממשלה, בנימין נתניהו – ומיד לאחר מכן תוגש הטיוטה לאישור הכנסת בנוהל מקוצר. על פי הצפי, הצעת החוק צפויה לעבור בממשלה ברוב גדול.

ובינתיים מסתמן כי צוותי המו"מ של ישראל והפלסטינים, ייפגשו בוושינגטון כבר ביום שלישי הקרוב. השר סילבן שלום גילה זאת במהלך ביקור שערך היום ביריחו. ""להערכתי המו"מ בינינו ובין הפלסטינים יפתח בשבוע הבא", אמר השר שלום. "מדברים על קשיים של הרגע האחרון אבל זה דבר שאופייני לפתיחת מו"מ. ישראל מגיעה עם רצון טוב למו"מ מתוך מטרה להתקדם בשיחות, אך ללא תנאים מוקדמים. המשא מתן לא יהיה על בסיס קווי 67 ולא תהיה הקפאת בנייה. לגבי שחרור אסירים הממשלה אמורה להחליט על הנושא בתקופה הקרובה". במפגש בוושינגטון ישתתפו מטעמה של ישראל השרה ציפי לבני והשליח המיוחד של ראש הממשלה, עו"ד יצחק מולכו. את הפלסטינים ייצג סאיב עריקאת, הממונה על המו"מ עם ישראל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ביקור שערך הבוקר בבסיס קליטה ומיון. (עמוס בן גרשום/לע"מ)
ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ביקור שערך הבוקר בבסיס קליטה ומיון. (עמוס בן גרשום/לע"מ)

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר הבוקר בבסיס הקליטה והמיון בתל השומר, שם פגש את מתגייסי חטיבת הצנחנים של מחזור יולי 2013. ראש הממשלה אמר למתגייסים: "אנחנו צריכים להיות מוכנים לנצח במלחמה. אני סומך עליכם שתבצעו כל משימה שנטיל עליכם. לא ניתן לעשות מיקור חוץ לביטחון שלנו".

על מדיניות ישראל בנושא הסורי אמר נתניהו: "יש לנו מדיניות ברורה – לא ניתן לנשק מתוחכם ומסוכן לעבור מסוריה לידי חיזבאללה, זהו קו אדום שאנחנו מקיימים שלא יקרה והעולם יודע שאנחנו רציניים".

לגבי ההתקדמות של איראן לנשק גרעיני אמר נתניהו: "איראן לא חצתה עדיין את הקו האדום ואסור שיהיה להם נשק גרעיני".

אישור בנוהל מזורז

טיוטת "חוק יסוד: משאל עם" כבר הופצה בין שרי הממשלה לעיונם, במסגרת הצעת "מחליטים". בהצעת ה"מחליטים"  נאמר כי הממשלה תוותר על ההליך של הגשת תזכיר חוק, הואיל והממשלה רואה צורך בחקיקה דחופה –  ותאשר את נוסח טיוטת חוק היסוד ותגיש את הצעת החוק לכנסת.

עפ"י נוסח החוק "משאל העם ייערך בהתקיים אחד מאלה:

א.      "החליטה הממשלה לאשרר הסכם או לחתום על הסכם, שלפיו המשפט, השיפוט והמנהל של מדינת ישראל לא יחולו עוד על שטח שהם חלים בו, לרבות הסכם הכולל התחייבות לעתיד והתחייבות המותנית בתנאים, וההסכם, לאחר שאושר בכנסת, טעון על פי חוק אישור במשאל עם;

ב.      "החליטה הממשלה שלא בדרך של הסכם, שהמשפט, השיפוט והמנהל של מדינת ישראל לא יחולו עוד על שטח שהם חלים בו, וההחלטה, לאחר שאושרה בכנסת, טעונה על פי חוק אישור במשאל עם".

בנוסח החוק נאמר עוד כי "זכאי להשתתף במשאל העם מי שהיה זכאי להשתתף בבחירות לכנסת, לא היו מתקיימות במועד עריכת משאל העם".

נוסח הצעת החוק שיובא לשולחן הממשלה
נוסח הצעת החוק שיובא לשולחן הממשלה

בנוסח הצעת החוק נאמר עוד כי על משאל העם יחולו הוראות הדין בעניין הבחירות לכנסת, בשינויים המחויבים ובשינויים שנקבעו בחוק" הצעת החוק קובעת עוד כי "אין בכוחן של תקנות שעת חירוןם לשנות חוק זה, להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים". הצעת החוק קובעת עוד כי "אין לשנות חוק יסוד זה, אלא בחוק יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת".

בדברי ההסבר שצורפו לנוסח הצעת החוק נאמר: "לאור התפתחויות מדיניות משמעותיות המובילות לפתיחת מו"מ של מדינת ישראל עם הרשות הפלסטינית, רואה הממשלה חשיבות ודחיפות לאשר, בד בבד עם אישור הליכי המו"מ, הצעת חוק יסוד המחייבת עריכת משאל עם באשר להסכם או להחלטת ממשלה הכרוכים בוויתור על החלת המשפט, השיפוט והמנהל על שטחים של מדינת ישראל".

"מפגש פומבי ראשון עם שר פלסטיני וירדני בתיווך של ממשלת יפן". סילבן שלום. (צילום: משה בנימין)
"מפגש פומבי ראשון עם שר פלסטיני וירדני בתיווך של ממשלת יפן". סילבן שלום. (צילום: משה בנימין)

הצעת החוק קיבלה את אישור משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה. בחוות דעת משפטית של שלומית ברנע פרגו, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, מציינת היועצת כי בפני בג"צ מונחת ועומדת עתירה – שבה הוא נדרש לענות אם ההסמכה לעריכת משאל עם טעונה עיגון בחוק יסוד. "מבחינה זאת חקיקת חוק יסוד: משאל עם תייתר את הדיון בעתירה".

ובינתיים, השר לשיתוף פעולה אזורי חנך היום ביריחו אזור תעשייה משותף לישראל ולפלסטינים. השר שלום השתתף עם מספר שרים בכירים בטקס חניכתו של אזור תעשייה חדש בעיר יריחו שיוקם במימון יפני. בשולי האירוע נפגש השר סילבן שלום עם הבכיר הפלסטיני סאיב עריקאת ושוחח עמו בנושא חידוש המו"מ. האירוע היה בהשתתפות שר הפנים הפלסטיני, מוחמד אבו רמאדן, שר הפנים של ירדן חוסיין מג'אלי ושר החוץ של יפן פומיו קישידה.

השר שלום התייחס לחניכת אזור התעשייה ביריחו ולהתקדמות הפרויקטים הכלכליים שמוביל משרדו לשת"פ אזורי: "המפגש המרובע כאן הוא היסטורי וחשוב ביותר זהו מפגש פומבי ראשון עם שר פלסטיני וירדני בתיווך של ממשלת יפן. אני מאמין בגישה שתמיד עדיף לדבר במקום להילחם. אזור התעשייה ביריחו נבנה בהשקעה יפנית ובסיוע ישראלי של המשרד לשת"פ בראשותי לטובת הכלכלה הפלסטינית. אזור התעשייה אמור לספק עבודה לאלפי עובדים והוא חלק ממספר פרויקטים נוספים שמטרתם לסייע לכלכלה הפלסטינית ולקדם את שיתוף הפעולה הכלכלי ".

הממשלה תאשר ביום ראשון את הצעת "חוק יסוד: משאל עם", שתובא בפניה ע"י ראש הממשלה, בנימין נתניהו – ומיד לאחר מכן תוגש הטיוטה לאישור הכנסת בנוהל מקוצר. על פי הצפי, הצעת החוק צפויה לעבור בממשלה ברוב גדול.

ובינתיים מסתמן כי צוותי המו"מ של ישראל והפלסטינים, ייפגשו בוושינגטון כבר ביום שלישי הקרוב. השר סילבן שלום גילה זאת במהלך ביקור שערך היום ביריחו. ""להערכתי המו"מ בינינו ובין הפלסטינים יפתח בשבוע הבא", אמר השר שלום. "מדברים על קשיים של הרגע האחרון אבל זה דבר שאופייני לפתיחת מו"מ. ישראל מגיעה עם רצון טוב למו"מ מתוך מטרה להתקדם בשיחות, אך ללא תנאים מוקדמים. המשא מתן לא יהיה על בסיס קווי 67 ולא תהיה הקפאת בנייה. לגבי שחרור אסירים הממשלה אמורה להחליט על הנושא בתקופה הקרובה". במפגש בוושינגטון ישתתפו מטעמה של ישראל השרה ציפי לבני והשליח המיוחד של ראש הממשלה, עו"ד יצחק מולכו. את הפלסטינים ייצג סאיב עריקאת, הממונה על המו"מ עם ישראל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ביקור שערך הבוקר בבסיס קליטה ומיון. (עמוס בן גרשום/לע"מ)
ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ביקור שערך הבוקר בבסיס קליטה ומיון. (עמוס בן גרשום/לע"מ)

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר הבוקר בבסיס הקליטה והמיון בתל השומר, שם פגש את מתגייסי חטיבת הצנחנים של מחזור יולי 2013. ראש הממשלה אמר למתגייסים: "אנחנו צריכים להיות מוכנים לנצח במלחמה. אני סומך עליכם שתבצעו כל משימה שנטיל עליכם. לא ניתן לעשות מיקור חוץ לביטחון שלנו".

על מדיניות ישראל בנושא הסורי אמר נתניהו: "יש לנו מדיניות ברורה – לא ניתן לנשק מתוחכם ומסוכן לעבור מסוריה לידי חיזבאללה, זהו קו אדום שאנחנו מקיימים שלא יקרה והעולם יודע שאנחנו רציניים".

לגבי ההתקדמות של איראן לנשק גרעיני אמר נתניהו: "איראן לא חצתה עדיין את הקו האדום ואסור שיהיה להם נשק גרעיני".

אישור בנוהל מזורז

טיוטת "חוק יסוד: משאל עם" כבר הופצה בין שרי הממשלה לעיונם, במסגרת הצעת "מחליטים". בהצעת ה"מחליטים"  נאמר כי הממשלה תוותר על ההליך של הגשת תזכיר חוק, הואיל והממשלה רואה צורך בחקיקה דחופה –  ותאשר את נוסח טיוטת חוק היסוד ותגיש את הצעת החוק לכנסת.

עפ"י נוסח החוק "משאל העם ייערך בהתקיים אחד מאלה:

א.      "החליטה הממשלה לאשרר הסכם או לחתום על הסכם, שלפיו המשפט, השיפוט והמנהל של מדינת ישראל לא יחולו עוד על שטח שהם חלים בו, לרבות הסכם הכולל התחייבות לעתיד והתחייבות המותנית בתנאים, וההסכם, לאחר שאושר בכנסת, טעון על פי חוק אישור במשאל עם;

ב.      "החליטה הממשלה שלא בדרך של הסכם, שהמשפט, השיפוט והמנהל של מדינת ישראל לא יחולו עוד על שטח שהם חלים בו, וההחלטה, לאחר שאושרה בכנסת, טעונה על פי חוק אישור במשאל עם".

בנוסח החוק נאמר עוד כי "זכאי להשתתף במשאל העם מי שהיה זכאי להשתתף בבחירות לכנסת, לא היו מתקיימות במועד עריכת משאל העם".

נוסח הצעת החוק שיובא לשולחן הממשלה
נוסח הצעת החוק שיובא לשולחן הממשלה

בנוסח הצעת החוק נאמר עוד כי על משאל העם יחולו הוראות הדין בעניין הבחירות לכנסת, בשינויים המחויבים ובשינויים שנקבעו בחוק" הצעת החוק קובעת עוד כי "אין בכוחן של תקנות שעת חירוןם לשנות חוק זה, להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים". הצעת החוק קובעת עוד כי "אין לשנות חוק יסוד זה, אלא בחוק יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת".

בדברי ההסבר שצורפו לנוסח הצעת החוק נאמר: "לאור התפתחויות מדיניות משמעותיות המובילות לפתיחת מו"מ של מדינת ישראל עם הרשות הפלסטינית, רואה הממשלה חשיבות ודחיפות לאשר, בד בבד עם אישור הליכי המו"מ, הצעת חוק יסוד המחייבת עריכת משאל עם באשר להסכם או להחלטת ממשלה הכרוכים בוויתור על החלת המשפט, השיפוט והמנהל על שטחים של מדינת ישראל".

"מפגש פומבי ראשון עם שר פלסטיני וירדני בתיווך של ממשלת יפן". סילבן שלום. (צילום: משה בנימין)
"מפגש פומבי ראשון עם שר פלסטיני וירדני בתיווך של ממשלת יפן". סילבן שלום. (צילום: משה בנימין)

הצעת החוק קיבלה את אישור משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה. בחוות דעת משפטית של שלומית ברנע פרגו, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, מציינת היועצת כי בפני בג"צ מונחת ועומדת עתירה – שבה הוא נדרש לענות אם ההסמכה לעריכת משאל עם טעונה עיגון בחוק יסוד. "מבחינה זאת חקיקת חוק יסוד: משאל עם תייתר את הדיון בעתירה".

ובינתיים, השר לשיתוף פעולה אזורי חנך היום ביריחו אזור תעשייה משותף לישראל ולפלסטינים. השר שלום השתתף עם מספר שרים בכירים בטקס חניכתו של אזור תעשייה חדש בעיר יריחו שיוקם במימון יפני. בשולי האירוע נפגש השר סילבן שלום עם הבכיר הפלסטיני סאיב עריקאת ושוחח עמו בנושא חידוש המו"מ. האירוע היה בהשתתפות שר הפנים הפלסטיני, מוחמד אבו רמאדן, שר הפנים של ירדן חוסיין מג'אלי ושר החוץ של יפן פומיו קישידה.

השר שלום התייחס לחניכת אזור התעשייה ביריחו ולהתקדמות הפרויקטים הכלכליים שמוביל משרדו לשת"פ אזורי: "המפגש המרובע כאן הוא היסטורי וחשוב ביותר זהו מפגש פומבי ראשון עם שר פלסטיני וירדני בתיווך של ממשלת יפן. אני מאמין בגישה שתמיד עדיף לדבר במקום להילחם. אזור התעשייה ביריחו נבנה בהשקעה יפנית ובסיוע ישראלי של המשרד לשת"פ בראשותי לטובת הכלכלה הפלסטינית. אזור התעשייה אמור לספק עבודה לאלפי עובדים והוא חלק ממספר פרויקטים נוספים שמטרתם לסייע לכלכלה הפלסטינית ולקדם את שיתוף הפעולה הכלכלי ".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן