חדש ב"משמר החברתי" – מאגר חקיקה פעילה

"המשמר החברתי" , עמותה שצמחה מהמחאה החברתית ב-2011, השיקה השבוע מאגר חקיקה עם פירושים להצעות חוק שעלו במושב הכנסת האחרון – בצורה ישירה ונגישה לאזרח

חדש ב"משמר החברתי" – מאגר חקיקה פעילה

"המשמר החברתי" , עמותה שצמחה מהמחאה החברתית ב-2011, השיקה השבוע מאגר חקיקה עם פירושים להצעות חוק שעלו במושב הכנסת האחרון – בצורה ישירה ונגישה לאזרח

"המשמר החברתי בכנסת" משיק מאגר מידע אינטרנטי בשם "ויקי – המשמר", ובו פירוש והסבר להצעות חוק שעומדות להיות מובאות להצבעה בכנסת. מטרת המאגר היא להנגיש לציבור את הצעות החוק בשפה ברורה, כדי שיוכל להכיר ולהשפיע על הליך החקיקה. "המשמר החברתי" הוא עמותה שצמחה מהמחאה החברתית של קיץ 2011 ומבוסס על פעילות מתנדבים המשתתפים כמשקיפים בדיונים בכנסת ומדווחים עליהם, במטרה להנגיש את פעילות הכנסת לציבור ולעודד השתתפות אזרחית בהליך החקיקה בפרלמנט הישראלי.

מאגר החקיקה הפעילה הוא ריכוז של פירושים להצעות חוק שנכתבו על ידי מחלקת המחקר של "המשמר החברתי" בכנס האחרון של הכנסת. הוא כולל את מרבית הצעות החוק החברתיות-כלכליות שעלו לדיון בפני הכנסת בחודשים האחרונים.

מהמשמר החברתי נמסר: "בעצם נוכחותם, משקיפי 'המשמר החברתי' מחזקים את הכנסת בפעולתה, נותנים לה גב לעמוד מול הממשלה ולפקח עליה, דואגים שחברי הכנסת יפעלו ביושרה וכן מזכירים לח"כים לשים את הדאגה לציבור בראש מעייניהם. בהגיעם לכנסת שופכים המשקיפים על דיוני ועדות הכנסת אור גדול וחזק. אלא שמשקיפי המשמר החברתי הם אנשים מן השורה – הם אינם בהכרח מומחים בתחום הצעות החוק שנידונות בוועדות ואין להם בהכרח זמן לפרש לעצמם את חומרי הדיונים לפני הגיעם לכנסת. לשם כך יש צורך להכין עבורם פירוש קצר של הצעות החוק שבדיוניהן הם יישבו, כדי לעזור להם להבין למין ההתחלה מה הצעת החוק אומרת, אילו שינויים היא מבקשת לעשות ולטובת מי שינויים אלו יפעלו.

"הפירושים נכתבים על ידי מתנדבות ומתנדבי מחלקת המחקר של המשמר החברתי. המתנדבים אינם נדרשים להיות עיתונאים, משפטנים או מומחים באף תחום, אלא רק בעלי עין ביקרותית ורצון להבין ולרדת לעומקם של דברים. אנו עומדים על כך שמתנדבי המחלקה לא יצטרכו לעמוד ברף נוקשה של הוכחת מומחיות מכמה סיבות.

"ראשית, פעילותם, בדומה לפעילות משקיפי המשמר החברתי, היא השתתפות אזרחית בהליך החקיקה וחשוב שתהיה נגישה לכל המעוניין. שנית, אנו צריכים לשאוף ששפת החוק תחדל מלהיות גבוהה, מסובכת ומעייפת – ובשל כל אלה, גם מדירה. בכך שאינם כותבים כמומחים לנושא, שפתם של מתנדבי מחלקת מחקר היא פשוטה, ישירה, בהירה וביקורתית. שלישית, כאשר אדם שאינו מומחה בנושא מסביר אותו, הוא יעשה זאת במונחים פשוטים ונהירים שיהיו גם ברורים לאחרים שאינם מומחים. זו תכונה חשובה למי שמתיימרים להסביר הצעות חוק לציבור הרחב".

אלו הצעות החוק הכלולות במאגר:

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – שינוי שיטת הממשל)

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת מידע בין קופות החולים בעת מעבר חבר)

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי מלידה לעובד שבת זוגו אינה מסוגלת לטפל בילד מחמת נכות או מחלה)

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס" 40) (מסלול מזונות)

הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בנושא זיהוי ודיווח על התעללות בילדים

הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון -חובת מסירת מחירון של הפריטים הכלולים במפרט לשם זיכוי הקונה)

הצעת חוק הנפט (תיקון -רישיון לייצוא גז טבעי)

הצעת חוק הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי נפט

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות)(תיקון – ייצוג הולם לנשים בבחירות לרשויות המקומיות)

הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון – חובת השאלת ספרי לימוד)

הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון – איסור הפליה)

הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון – הוספת ימי חופשה לפי בחירת העובד)

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון-חובת גילוי של מסחר בניירות ערך לחבר בוועדת הכספים או הכלכלה של הכנסת)

הצעת חוק יסוד: זכויות חברתיות

הצעת חוק יסוד: שוויון האוכלוסייה הערבית

הצעת חוק יסוד: שימור הסטטוס-קוו בישראל

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – יושב ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון)(הוראת שעה)

הצעת חוק להסדרת הרעייה במקרקעי ציבור

הצעת חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – ניצול יחסי מרות או תלות על -ידי בעל תפקיד ציבורי)

הצעת חוק לעידוד היציאה לעבוד

הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות

הצעת חוק לשינוי חברתי-כלכלי תיקוני חקיקה הגברת התחרות

הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (מס' 3) (אזורי רישום לנישואין של בני-זוג יהודים)

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס לדמי הבראה)

הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון – מניעת העסקה במיקור חוץ בשירות הציבורי)

הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון מס' 3)

הצעת חוק קידום התחרות בענף המזון

הצעת חוק שמירת הניקיון (פינוי פסולת בניין)

חוק הביטוח הלאומי (תיקון סעיף 363)

חוק הגנת הצרכן (תיקון – מימוש תווי קניה)

חוק לעידוד עסקים קטנים

"המשמר החברתי בכנסת" משיק מאגר מידע אינטרנטי בשם "ויקי – המשמר", ובו פירוש והסבר להצעות חוק שעומדות להיות מובאות להצבעה בכנסת. מטרת המאגר היא להנגיש לציבור את הצעות החוק בשפה ברורה, כדי שיוכל להכיר ולהשפיע על הליך החקיקה. "המשמר החברתי" הוא עמותה שצמחה מהמחאה החברתית של קיץ 2011 ומבוסס על פעילות מתנדבים המשתתפים כמשקיפים בדיונים בכנסת ומדווחים עליהם, במטרה להנגיש את פעילות הכנסת לציבור ולעודד השתתפות אזרחית בהליך החקיקה בפרלמנט הישראלי.

מאגר החקיקה הפעילה הוא ריכוז של פירושים להצעות חוק שנכתבו על ידי מחלקת המחקר של "המשמר החברתי" בכנס האחרון של הכנסת. הוא כולל את מרבית הצעות החוק החברתיות-כלכליות שעלו לדיון בפני הכנסת בחודשים האחרונים.

מהמשמר החברתי נמסר: "בעצם נוכחותם, משקיפי 'המשמר החברתי' מחזקים את הכנסת בפעולתה, נותנים לה גב לעמוד מול הממשלה ולפקח עליה, דואגים שחברי הכנסת יפעלו ביושרה וכן מזכירים לח"כים לשים את הדאגה לציבור בראש מעייניהם. בהגיעם לכנסת שופכים המשקיפים על דיוני ועדות הכנסת אור גדול וחזק. אלא שמשקיפי המשמר החברתי הם אנשים מן השורה – הם אינם בהכרח מומחים בתחום הצעות החוק שנידונות בוועדות ואין להם בהכרח זמן לפרש לעצמם את חומרי הדיונים לפני הגיעם לכנסת. לשם כך יש צורך להכין עבורם פירוש קצר של הצעות החוק שבדיוניהן הם יישבו, כדי לעזור להם להבין למין ההתחלה מה הצעת החוק אומרת, אילו שינויים היא מבקשת לעשות ולטובת מי שינויים אלו יפעלו.

"הפירושים נכתבים על ידי מתנדבות ומתנדבי מחלקת המחקר של המשמר החברתי. המתנדבים אינם נדרשים להיות עיתונאים, משפטנים או מומחים באף תחום, אלא רק בעלי עין ביקרותית ורצון להבין ולרדת לעומקם של דברים. אנו עומדים על כך שמתנדבי המחלקה לא יצטרכו לעמוד ברף נוקשה של הוכחת מומחיות מכמה סיבות.

"ראשית, פעילותם, בדומה לפעילות משקיפי המשמר החברתי, היא השתתפות אזרחית בהליך החקיקה וחשוב שתהיה נגישה לכל המעוניין. שנית, אנו צריכים לשאוף ששפת החוק תחדל מלהיות גבוהה, מסובכת ומעייפת – ובשל כל אלה, גם מדירה. בכך שאינם כותבים כמומחים לנושא, שפתם של מתנדבי מחלקת מחקר היא פשוטה, ישירה, בהירה וביקורתית. שלישית, כאשר אדם שאינו מומחה בנושא מסביר אותו, הוא יעשה זאת במונחים פשוטים ונהירים שיהיו גם ברורים לאחרים שאינם מומחים. זו תכונה חשובה למי שמתיימרים להסביר הצעות חוק לציבור הרחב".

אלו הצעות החוק הכלולות במאגר:

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – שינוי שיטת הממשל)

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת מידע בין קופות החולים בעת מעבר חבר)

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי מלידה לעובד שבת זוגו אינה מסוגלת לטפל בילד מחמת נכות או מחלה)

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס" 40) (מסלול מזונות)

הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בנושא זיהוי ודיווח על התעללות בילדים

הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון -חובת מסירת מחירון של הפריטים הכלולים במפרט לשם זיכוי הקונה)

הצעת חוק הנפט (תיקון -רישיון לייצוא גז טבעי)

הצעת חוק הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי נפט

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות)(תיקון – ייצוג הולם לנשים בבחירות לרשויות המקומיות)

הצעת חוק השאלת ספרי לימוד (תיקון – חובת השאלת ספרי לימוד)

הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון – איסור הפליה)

הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון – הוספת ימי חופשה לפי בחירת העובד)

הצעת חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון-חובת גילוי של מסחר בניירות ערך לחבר בוועדת הכספים או הכלכלה של הכנסת)

הצעת חוק יסוד: זכויות חברתיות

הצעת חוק יסוד: שוויון האוכלוסייה הערבית

הצעת חוק יסוד: שימור הסטטוס-קוו בישראל

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – יושב ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון)(הוראת שעה)

הצעת חוק להסדרת הרעייה במקרקעי ציבור

הצעת חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב

הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – ניצול יחסי מרות או תלות על -ידי בעל תפקיד ציבורי)

הצעת חוק לעידוד היציאה לעבוד

הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות

הצעת חוק לשינוי חברתי-כלכלי תיקוני חקיקה הגברת התחרות

הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (מס' 3) (אזורי רישום לנישואין של בני-זוג יהודים)

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס לדמי הבראה)

הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון – מניעת העסקה במיקור חוץ בשירות הציבורי)

הצעת חוק קביעת הזמן (תיקון מס' 3)

הצעת חוק קידום התחרות בענף המזון

הצעת חוק שמירת הניקיון (פינוי פסולת בניין)

חוק הביטוח הלאומי (תיקון סעיף 363)

חוק הגנת הצרכן (תיקון – מימוש תווי קניה)

חוק לעידוד עסקים קטנים

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן