Skip to content

ביה"ח "ברזילי" באשקלון החל בבניית אגף הכירורגיה

המבנה הכירורגי כולל אגף מיון חירום מודרני, מחלקת טיפול נמרץ ומחלקות נוספות, בהשקעה כוללת של 200 מיליון שקל • קבלן מבצע: שיתופית חברה לבניה, תכנון: פלד-קימלמן אדריכלים

ביה"ח "ברזילי" באשקלון החל בבניית אגף הכירורגיה

המבנה הכירורגי כולל אגף מיון חירום מודרני, מחלקת טיפול נמרץ ומחלקות נוספות, בהשקעה כוללת של 200 מיליון שקל • קבלן מבצע: שיתופית חברה לבניה, תכנון: פלד-קימלמן אדריכלים

שיתופית חברה לבניה, המתמחה בביצוע פרויקטים ציבוריים, רפואיים, אקדמאיים ומוסדיים, החלה בבניית מבנה הכירורגיה של בית החולים "ברזילי" באשקלון. האגף החדש כולל מיון חירום, מחלקת טיפול נמרץ ומחלקות נוספות, בהשקעה כוללת של 200 מיליון שקל.

ביה"ח "ברזילי": מרפסת אזור אשפוז ילדים (הדמיה: קימלמן אדריכלים)
ביה"ח "ברזילי": מרפסת אזור אשפוז ילדים (הדמיה: קימלמן אדריכלים)

תכנון המבנה הכירורגי נעשה על ידי משרד האדריכלים פלד קימלמן. זהו מבנה ייחודי ממוגן המשולב במרקם בית החולים  ומשתרע על פני שבע קומות. שטח המבנה הכולל הינו כ-31,000 מ"ר ויכלול את המערכים הרפואיים הבאים:

א. בית חולים חירום בן כ-300 מיטות.

ב. חדר מיון מודרני ומשוכלל ובו 60 מיטות והכולל אגף מיון ילדים בנפרד, טראומה ועוד.

ג. מערך דימות חדש ובו 5 חדרי צילום, 2 חדרי .C.T, חדר אנגיו, MRI, ומכון אולטרה סאונד.

ד. מחלקות טיפול נמרץ – כללי, נשימתי וילדים.

ה. אגף ילדים עצמאי הכולל מחלקת אשפוז ואגף טיפול יום עם גינת גג מרהיבה.

ו. שתי מחלקות אשפוז כירורגיות ואורתופדיות (כולל הכנה ושלד לשתי מחלקות בעתיד).

במבנה מתוכנן מרכז כוח עצמאי ממוגן המספק את כל צרכיו, וכן מרכז מסחרי. סביב המבנה מתוכנן פיתוח שטח נרחב, חניה וגינון.

שיתופית חברה לבניה, המתמחה בביצוע פרויקטים ציבוריים, רפואיים, אקדמאיים ומוסדיים, החלה בבניית מבנה הכירורגיה של בית החולים "ברזילי" באשקלון. האגף החדש כולל מיון חירום, מחלקת טיפול נמרץ ומחלקות נוספות, בהשקעה כוללת של 200 מיליון שקל.

ביה"ח "ברזילי": מרפסת אזור אשפוז ילדים (הדמיה: קימלמן אדריכלים)
ביה"ח "ברזילי": מרפסת אזור אשפוז ילדים (הדמיה: קימלמן אדריכלים)

תכנון המבנה הכירורגי נעשה על ידי משרד האדריכלים פלד קימלמן. זהו מבנה ייחודי ממוגן המשולב במרקם בית החולים  ומשתרע על פני שבע קומות. שטח המבנה הכולל הינו כ-31,000 מ"ר ויכלול את המערכים הרפואיים הבאים:

א. בית חולים חירום בן כ-300 מיטות.

ב. חדר מיון מודרני ומשוכלל ובו 60 מיטות והכולל אגף מיון ילדים בנפרד, טראומה ועוד.

ג. מערך דימות חדש ובו 5 חדרי צילום, 2 חדרי .C.T, חדר אנגיו, MRI, ומכון אולטרה סאונד.

ד. מחלקות טיפול נמרץ – כללי, נשימתי וילדים.

ה. אגף ילדים עצמאי הכולל מחלקת אשפוז ואגף טיפול יום עם גינת גג מרהיבה.

ו. שתי מחלקות אשפוז כירורגיות ואורתופדיות (כולל הכנה ושלד לשתי מחלקות בעתיד).

במבנה מתוכנן מרכז כוח עצמאי ממוגן המספק את כל צרכיו, וכן מרכז מסחרי. סביב המבנה מתוכנן פיתוח שטח נרחב, חניה וגינון.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן