16.2 אלף תושבי ישראל היגרו ב-2011 לחו"ל

לעומת 27.2 אלף מהגרים בשנת 2001. חלה גם עלייה במספר הישראלים החוזרים מחו"ל מ-8,000 בשנה ב-2001 עד ל-9,500 ב-2011. מגמות אלה הביאו לשיעור מאזן הגירה נמוך יחסית 0.9 מהגרים יוצאים על כל 1,000 תושבים בישראל

16.2 אלף תושבי ישראל היגרו ב-2011 לחו"ל

לעומת 27.2 אלף מהגרים בשנת 2001. חלה גם עלייה במספר הישראלים החוזרים מחו"ל מ-8,000 בשנה ב-2001 עד ל-9,500 ב-2011. מגמות אלה הביאו לשיעור מאזן הגירה נמוך יחסית 0.9 מהגרים יוצאים על כל 1,000 תושבים בישראל

בשנת 2011 היגרו לחו"ל ושהו שם ברציפות יותר משנה כ-16.2 אלף תושבי ישראל (תושבים שלפני יציאתם שהו בארץ לפחות 90 יום ברציפות, כלומר, לא נכללו ישראלים הגרים בחו"ל ובאו לישראל לביקור מולדת). שיעור היציאות לחו"ל היה 2.1 לאלף תושבים.

כ-8,800 (54%) מבין היוצאים היו גברים, וכ-7,500 (46%) מהם היו נשים. 42% היו רווקים/רווקות ואחוז כמעט זהה היו נשואים/נשואות. מחצית מהנשואים יצאו לחו"ל עם בני/בנות זוגם, הרשומים במרשם התושבים. הגיל החציוני (הגיל שמתחתיו מצויים מחצית היוצאים) של היוצאים היה 28 שנים. 35% היו בני 44-25. כ-15.3 אלף (95%) מהיוצאים סווגו כ"יהודים ואחרים", 11.7 אלף (73%) מתוכם יהודים. 800 מהיוצאים היו ערבים (5% מסך היוצאים).

מתוך קבוצת ה"יהודים ואחרים" – 6,400 (42%) הם ילידי ישראל ו-8,000 (52%) הם ילידי חו"ל. כ-40% מילידי חו"ל (6,000 אלפים) הם עולים שעלו (מכל הארצות) משנת 1990 ואילך.

עד סוף אפריל 2013 לרבע מתוך היוצאים כבר נרשם תאריך חזרה לארץ. משמעות הדבר כי כרבע מהיוצאים שהו בחו"ל לתקופה קצרה יחסית של בין שנה לשנתיים, בין אם חזרו לחיות בארץ ובין אם באו לביקור.

חזרות מחו"ל של ישראלים בשנת 2011

בשנת 2011 חזרו מחו"ל, לאחר שהייה רצופה של שנה ומעלה, 9,500 תושבי ישראל (תושבים שלאחר שובם שהו בישראל לפחות 90 יום ברציפות כלומר לא נכללו ישראלים הגרים בחו"ל ובאים לביקור מולדת). שיעור החזרות מחו"ל היה 1.2 חוזרים לאלף תושבים.

כ- 55% מהשבים היו גברים. 49% היו רווקים/רווקות וכ-38% היו נשואים/נשואות. מתוך הנשואים כ-40% חזרו מחו"ל עם בני זוגם, הרשומים במרשם התושבים. הגיל החציוני (הגיל שמתחתיו מצויים מחצית הנכנסים ) של השבים היה 28.5 שנים. כ- 42% היו בגילים 44-25 9,000 (95%) מהחוזרים סווגו כ"יהודים ואחרים", מתוכם 7,300 (81%) יהודים. 500 מהנכנסים היו ערבים (5% מסך הנכנסים).

מתוך קבוצת ה"יהודים ואחרים"- 4,300 (48%) ילידי ישראל ו-4,000 (44% ) ילידי חו"ל. 64% מילידי חו"ל הם עולים שעלו מכל הארצות משנת 1990 ואילך. 58% מהיהודים והאחרים שהם ילידי חו"ל עלו מאירופה, 25% מאמריקה ו-15% ממדינות אסיה ואפריקה.

לפני חזרתם ארצה, 51% מן הנכנסים שהו בחו"ל בין שנה לשנתיים, 17% שהו בחו"ל בין שנתיים לשלוש שנים, 18% שהו בחו"ל בין שלוש לשש שנים ו-15% שהו בחו"ל יותר משש שנים ברציפות.

מאזן הגירה 2011

מאזן הגירה של הישראלים (לא כולל עולים) שיצאו ושחזרו בשנת 2011 (מאזן הגירה של תושבים הוא הפרש בין תושבים יוצאים לשהות של שנה ומעלה בחו"ל לבין תושבים נכנסים לאחר שהות של שנה ומעלה בחו"ל) היה שלילי ועמד על כ -6.7 אלף ישראלים, לעומת מאזן שלילי של 5.4 אלף בשנת 2010. שיעור מאזן ההגירה של תושבי ישראל עמד על 0.9 לאלף תושבים, שיעור קצת יותר גבוה מזה שנצפה בשנה הקודמת (0.7 לאלף). נתונים אלה מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות.

מגמה אחידה מאז 2001: ירידה רצופה במספר המהגרים לחו"ל (צילום: עמית קרטס)
מגמה אחידה מאז 2001: ירידה רצופה במספר המהגרים לחו"ל (צילום: עמית קרטס)

מאז 1990 המגמה במספר היוצאים התאפיינה בתנודתיות גלית של עליות וירידות לאורך השנים, בעוד שהמגמה של מספר הנכנסים נשארה דומה יחסית לאורך התקופה. יחד עם זאת, מאז שנת 2001 המגמה נשארה די אחידה: נרשמה ירידה כמעט רצופה במספר הישראלים היוצאים לעומת עלייה כמעט רצופה במספר הישראלים החוזרים. חלה עלייה במספר הישראלים החוזרים מחו"ל מ-8,000 בשנה ב-2001 עד ל-9,500 ב-2011. במקביל חלה ירידה במספר הישראלים היוצאים לחו"ל, מ- 27.2 אלף בשנת 2001 עד ל- 16.2 אלף בשנת 2011. מגמות אלה הביאו לשיעור מאזן הגירה נמוך יחסית 0.9 מהגרים יוצאים על כל 1,000 תושבים בישראל. שיעורים נמוכים דומים נרשמו בתחילת שנות ה-70' של המאה הקודמת, לפני ובמהלך מלחמת יום הכיפורים. סביר להניח כי הירידה הנוכחית במאזן ההגירה מהווה, בין השאר, תגובה להאטה הכלכלית שמאפיינת מדינות שונות שבעבר היוו מוקדי משיכה להגירה.

אומדן של מספר הישראלים השוהים בחו"ל תקופה ממושכת

מאז קום המדינה ועד סוף שנת 2011 יצאו ולא חזרו לאחר שהייה ממושכת בחו"ל (שנה ומעלה) כ-690 אלף ישראלים (לפי מאזני ההגירה המצטברים לשנים 2011-1948). אומדן זה כולל גם את אלה שנפטרו בחו"ל. לפי שיעורי התמותה השוררים בישראל, מוערך מספרם של הישראלים שנפטרו בחו"ל בין 113 ל-145 אלף. לפיכך, האומדן למספר הישראלים השוהים בחו"ל בסוף 2011 נע בין 546 ל- 578 אלף תושבים. אומדן זה אינו כולל ילדים שנולדו בחו"ל לישראלים השוהים בחו"ל.

בשנת 2011 היגרו לחו"ל ושהו שם ברציפות יותר משנה כ-16.2 אלף תושבי ישראל (תושבים שלפני יציאתם שהו בארץ לפחות 90 יום ברציפות, כלומר, לא נכללו ישראלים הגרים בחו"ל ובאו לישראל לביקור מולדת). שיעור היציאות לחו"ל היה 2.1 לאלף תושבים.

כ-8,800 (54%) מבין היוצאים היו גברים, וכ-7,500 (46%) מהם היו נשים. 42% היו רווקים/רווקות ואחוז כמעט זהה היו נשואים/נשואות. מחצית מהנשואים יצאו לחו"ל עם בני/בנות זוגם, הרשומים במרשם התושבים. הגיל החציוני (הגיל שמתחתיו מצויים מחצית היוצאים) של היוצאים היה 28 שנים. 35% היו בני 44-25. כ-15.3 אלף (95%) מהיוצאים סווגו כ"יהודים ואחרים", 11.7 אלף (73%) מתוכם יהודים. 800 מהיוצאים היו ערבים (5% מסך היוצאים).

מתוך קבוצת ה"יהודים ואחרים" – 6,400 (42%) הם ילידי ישראל ו-8,000 (52%) הם ילידי חו"ל. כ-40% מילידי חו"ל (6,000 אלפים) הם עולים שעלו (מכל הארצות) משנת 1990 ואילך.

עד סוף אפריל 2013 לרבע מתוך היוצאים כבר נרשם תאריך חזרה לארץ. משמעות הדבר כי כרבע מהיוצאים שהו בחו"ל לתקופה קצרה יחסית של בין שנה לשנתיים, בין אם חזרו לחיות בארץ ובין אם באו לביקור.

חזרות מחו"ל של ישראלים בשנת 2011

בשנת 2011 חזרו מחו"ל, לאחר שהייה רצופה של שנה ומעלה, 9,500 תושבי ישראל (תושבים שלאחר שובם שהו בישראל לפחות 90 יום ברציפות כלומר לא נכללו ישראלים הגרים בחו"ל ובאים לביקור מולדת). שיעור החזרות מחו"ל היה 1.2 חוזרים לאלף תושבים.

כ- 55% מהשבים היו גברים. 49% היו רווקים/רווקות וכ-38% היו נשואים/נשואות. מתוך הנשואים כ-40% חזרו מחו"ל עם בני זוגם, הרשומים במרשם התושבים. הגיל החציוני (הגיל שמתחתיו מצויים מחצית הנכנסים ) של השבים היה 28.5 שנים. כ- 42% היו בגילים 44-25 9,000 (95%) מהחוזרים סווגו כ"יהודים ואחרים", מתוכם 7,300 (81%) יהודים. 500 מהנכנסים היו ערבים (5% מסך הנכנסים).

מתוך קבוצת ה"יהודים ואחרים"- 4,300 (48%) ילידי ישראל ו-4,000 (44% ) ילידי חו"ל. 64% מילידי חו"ל הם עולים שעלו מכל הארצות משנת 1990 ואילך. 58% מהיהודים והאחרים שהם ילידי חו"ל עלו מאירופה, 25% מאמריקה ו-15% ממדינות אסיה ואפריקה.

לפני חזרתם ארצה, 51% מן הנכנסים שהו בחו"ל בין שנה לשנתיים, 17% שהו בחו"ל בין שנתיים לשלוש שנים, 18% שהו בחו"ל בין שלוש לשש שנים ו-15% שהו בחו"ל יותר משש שנים ברציפות.

מאזן הגירה 2011

מאזן הגירה של הישראלים (לא כולל עולים) שיצאו ושחזרו בשנת 2011 (מאזן הגירה של תושבים הוא הפרש בין תושבים יוצאים לשהות של שנה ומעלה בחו"ל לבין תושבים נכנסים לאחר שהות של שנה ומעלה בחו"ל) היה שלילי ועמד על כ -6.7 אלף ישראלים, לעומת מאזן שלילי של 5.4 אלף בשנת 2010. שיעור מאזן ההגירה של תושבי ישראל עמד על 0.9 לאלף תושבים, שיעור קצת יותר גבוה מזה שנצפה בשנה הקודמת (0.7 לאלף). נתונים אלה מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות.

מגמה אחידה מאז 2001: ירידה רצופה במספר המהגרים לחו"ל (צילום: עמית קרטס)
מגמה אחידה מאז 2001: ירידה רצופה במספר המהגרים לחו"ל (צילום: עמית קרטס)

מאז 1990 המגמה במספר היוצאים התאפיינה בתנודתיות גלית של עליות וירידות לאורך השנים, בעוד שהמגמה של מספר הנכנסים נשארה דומה יחסית לאורך התקופה. יחד עם זאת, מאז שנת 2001 המגמה נשארה די אחידה: נרשמה ירידה כמעט רצופה במספר הישראלים היוצאים לעומת עלייה כמעט רצופה במספר הישראלים החוזרים. חלה עלייה במספר הישראלים החוזרים מחו"ל מ-8,000 בשנה ב-2001 עד ל-9,500 ב-2011. במקביל חלה ירידה במספר הישראלים היוצאים לחו"ל, מ- 27.2 אלף בשנת 2001 עד ל- 16.2 אלף בשנת 2011. מגמות אלה הביאו לשיעור מאזן הגירה נמוך יחסית 0.9 מהגרים יוצאים על כל 1,000 תושבים בישראל. שיעורים נמוכים דומים נרשמו בתחילת שנות ה-70' של המאה הקודמת, לפני ובמהלך מלחמת יום הכיפורים. סביר להניח כי הירידה הנוכחית במאזן ההגירה מהווה, בין השאר, תגובה להאטה הכלכלית שמאפיינת מדינות שונות שבעבר היוו מוקדי משיכה להגירה.

אומדן של מספר הישראלים השוהים בחו"ל תקופה ממושכת

מאז קום המדינה ועד סוף שנת 2011 יצאו ולא חזרו לאחר שהייה ממושכת בחו"ל (שנה ומעלה) כ-690 אלף ישראלים (לפי מאזני ההגירה המצטברים לשנים 2011-1948). אומדן זה כולל גם את אלה שנפטרו בחו"ל. לפי שיעורי התמותה השוררים בישראל, מוערך מספרם של הישראלים שנפטרו בחו"ל בין 113 ל-145 אלף. לפיכך, האומדן למספר הישראלים השוהים בחו"ל בסוף 2011 נע בין 546 ל- 578 אלף תושבים. אומדן זה אינו כולל ילדים שנולדו בחו"ל לישראלים השוהים בחו"ל.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן