Skip to content

ממשלת גרמניה תתרום 10 מיליון אירו ליד ושם

העם היושב בגרמניה ומנהיגיו ממשיכים להכות על התקופה החשוכה בהיסטוריה שלהם. היום (ד) נחתם הסכם לפיו גרמניה תתמוך ביד ושם המיליון יורו לשנה, במשך עשר שנים. הכסף נועד להנצחת השואה בתחומי איסוף תיעוד ארכיוני, מחקר, חינוך ומיחשוב המתקיימת בארץ ובעולם

ממשלת גרמניה תתרום 10 מיליון אירו ליד ושם

העם היושב בגרמניה ומנהיגיו ממשיכים להכות על התקופה החשוכה בהיסטוריה שלהם. היום (ד) נחתם הסכם לפיו גרמניה תתמוך ביד ושם המיליון יורו לשנה, במשך עשר שנים. הכסף נועד להנצחת השואה בתחומי איסוף תיעוד ארכיוני, מחקר, חינוך ומיחשוב המתקיימת בארץ ובעולם

העם היושב בגרמניה ומנהיגיו ממשיכים להכות על התקופה החשוכה בהיסטוריה שלהם. היום (ד) נחתם הסכם לפיו גרמניה תתמוך ביד ושם המיליון אירו לשנה, במשך עשר שנים. הכסף נועד להנצחת השואה בתחומי איסוף תיעוד ארכיוני, מחקר, חינוך ומיחשוב המתקיימת בארץ ובעולם

מאת צבי זינגר

גרמניה תתמוך ב"יד ושם" במיליון יורו לשנה, עד שנת 2021 – ובסך הכל, עשרה מיליון אירו. הסכם על כך נחתם היום ביד ושם, בין ממשלת גרמניה לבין ממשלת ישראל.

עיקר התקציב יופנה לאיתור ורכישה שיטתיים של מסמכים מתקופת השואה מארכיונים ברחבי אירופה, רישומם, קיטלוגם והנגשתם של אותם מסמכים באמצעות האינטרנט לציבור הרחב. בנוסף, הודות להסכם, יורחב באופן משמעותי היקף החומרים בגרמנית הנגישים באתר האינטרנט של יד ושם. תמיכה זו גם תעשיר את עבודתו הפדגוגית של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם.

חתימת ההסכם ביד ושם. צילום: יצחק הררי

בהסכם נאמר כי הוא מבטא את רצון ממשלת גרמניה לתמוך בפעילות של יד ושם להנצחת השואה בתחומי איסוף תיעוד ארכיוני, מחקר, חינוך ומיחשוב המתקיימת בארץ ובעולם. עוד נאמר בו כי "תמיכת ממשלת גרמניה ביד ושם נעשית מתוך הערכה עמוקה לעבודת יד ושם למען שימור והנחלת זיכרון השואה". בשם ממשלת גרמניה חתם על ההסכם שר החוץ גידו וסטרוולה ובשם ממשלת ישראל חתם שר החינוך גדעון סער.

שר החוץ הגרמני גידו ווסטרוולה אמר הבוקר באירוע חתימת ההסכם: "לעולם לא נשכח את הפרק האפל בהיסטוריה שלנו, אנו מודעים לאחריותנו. הסכם זה מראה לחברינו בישראל שלא רק ממשלת גרמניה, אלא העם הגרמני מחויב למדינת ישראל".

שר החינוך גדעון סער הביע בשם ממשלת ישראל, הערכה עמוקה לממשלת גרמניה, שהחליטה להעניק למטרה חשובה זו כעשרה מיליון יורו במהלך העשור הקרוב. "החלטה זו מבטאת את החשיבות שמייחסת  ממשלת גרמניה לנושא השואה. הנצחת השואה היא משימת אין-קץ וללא שיעור, זו משימה שאין לה מגבלה בזמן".

להנצחה אין קץ. היכל השמות (צילום ויקיפדיה David_Shankbone)

יו"ר יד ושם אבנר שלו הודה לשר החוץ הגרמני ולקנצלרית גרמניה מרקל על התמיכה ביד ושם וציין כי תמיכה זו חשובה ליד ושם ולעבודתו בתחום התיעוד, המחקר והחינוך. "אחת המשימות המרכזיות היום של יד ושם היא להנגיש לציבור הרחב באמצעות רשת האינטרנט את התיעוד הארכיוני והודות לתמיכתה של ממשלת גרמניה נוכל להתמיד במשימה זו", אמר שלו.

באירוע חתימת ההסכם היום נכחו שר החוץ הגרמני גידו וסטרוולה, שר החינוך גדעון סער, יו"ר אגודת ידידי יד ושם בגרמניה – הילדגארד מילר ויו"ר יד ושם אבנר שלו.

העם היושב בגרמניה ומנהיגיו ממשיכים להכות על התקופה החשוכה בהיסטוריה שלהם. היום (ד) נחתם הסכם לפיו גרמניה תתמוך ביד ושם המיליון אירו לשנה, במשך עשר שנים. הכסף נועד להנצחת השואה בתחומי איסוף תיעוד ארכיוני, מחקר, חינוך ומיחשוב המתקיימת בארץ ובעולם

מאת צבי זינגר

גרמניה תתמוך ב"יד ושם" במיליון יורו לשנה, עד שנת 2021 – ובסך הכל, עשרה מיליון אירו. הסכם על כך נחתם היום ביד ושם, בין ממשלת גרמניה לבין ממשלת ישראל.

עיקר התקציב יופנה לאיתור ורכישה שיטתיים של מסמכים מתקופת השואה מארכיונים ברחבי אירופה, רישומם, קיטלוגם והנגשתם של אותם מסמכים באמצעות האינטרנט לציבור הרחב. בנוסף, הודות להסכם, יורחב באופן משמעותי היקף החומרים בגרמנית הנגישים באתר האינטרנט של יד ושם. תמיכה זו גם תעשיר את עבודתו הפדגוגית של בית הספר הבין-לאומי להוראת השואה של יד ושם.

חתימת ההסכם ביד ושם. צילום: יצחק הררי

בהסכם נאמר כי הוא מבטא את רצון ממשלת גרמניה לתמוך בפעילות של יד ושם להנצחת השואה בתחומי איסוף תיעוד ארכיוני, מחקר, חינוך ומיחשוב המתקיימת בארץ ובעולם. עוד נאמר בו כי "תמיכת ממשלת גרמניה ביד ושם נעשית מתוך הערכה עמוקה לעבודת יד ושם למען שימור והנחלת זיכרון השואה". בשם ממשלת גרמניה חתם על ההסכם שר החוץ גידו וסטרוולה ובשם ממשלת ישראל חתם שר החינוך גדעון סער.

שר החוץ הגרמני גידו ווסטרוולה אמר הבוקר באירוע חתימת ההסכם: "לעולם לא נשכח את הפרק האפל בהיסטוריה שלנו, אנו מודעים לאחריותנו. הסכם זה מראה לחברינו בישראל שלא רק ממשלת גרמניה, אלא העם הגרמני מחויב למדינת ישראל".

שר החינוך גדעון סער הביע בשם ממשלת ישראל, הערכה עמוקה לממשלת גרמניה, שהחליטה להעניק למטרה חשובה זו כעשרה מיליון יורו במהלך העשור הקרוב. "החלטה זו מבטאת את החשיבות שמייחסת  ממשלת גרמניה לנושא השואה. הנצחת השואה היא משימת אין-קץ וללא שיעור, זו משימה שאין לה מגבלה בזמן".

להנצחה אין קץ. היכל השמות (צילום ויקיפדיה David_Shankbone)

יו"ר יד ושם אבנר שלו הודה לשר החוץ הגרמני ולקנצלרית גרמניה מרקל על התמיכה ביד ושם וציין כי תמיכה זו חשובה ליד ושם ולעבודתו בתחום התיעוד, המחקר והחינוך. "אחת המשימות המרכזיות היום של יד ושם היא להנגיש לציבור הרחב באמצעות רשת האינטרנט את התיעוד הארכיוני והודות לתמיכתה של ממשלת גרמניה נוכל להתמיד במשימה זו", אמר שלו.

באירוע חתימת ההסכם היום נכחו שר החוץ הגרמני גידו וסטרוולה, שר החינוך גדעון סער, יו"ר אגודת ידידי יד ושם בגרמניה – הילדגארד מילר ויו"ר יד ושם אבנר שלו.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן