Skip to content

רם לנדס: רגל פה, רגל שם

‏במכתב המופנה אל השר גלעד ארדן, הממונה על רשות השידור, טוענת האגודה לזכות הציבור לדעת כי יש ניגוד עניינים במינויו של רם לנדס לתפקיד ראש הועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי בישראל. העתקי המכתב החתום בידי יו"ר האגודה פרופ' אלי פולק, הועברו ליועץ המשפטי לממשלה וליועצת המשפטית של משרד התקשורת

רם לנדס: רגל פה, רגל שם

‏במכתב המופנה אל השר גלעד ארדן, הממונה על רשות השידור, טוענת האגודה לזכות הציבור לדעת כי יש ניגוד עניינים במינויו של רם לנדס לתפקיד ראש הועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי בישראל. העתקי המכתב החתום בידי יו"ר האגודה פרופ' אלי פולק, הועברו ליועץ המשפטי לממשלה וליועצת המשפטית של משרד התקשורת

המכתב, המדבר בעד עצמו,  מאזכר את מסכת האינטרסים של רם לנדס, כבעל חברת הפקות המוכרת פורמטים ותכניות לערוצי הטלוויזיה ובכלל זה החדשות המקומיות. להלן לשונו: 

הנדון: ניגוד עניינים במינוי ראש הועדה המייעצת לשידור הציבורי

בימים אלו התבשרנו על מינויה של הוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי העתידי בישראל.

אנו מברכים על הכוונה לבחון את עתיד השידור הציבורי, ועל עצירת "הרפורמה" והעברת הכספים במסגרתה, עד הגשת מסקנות הוועדה לשר. אין ספק שדרושה בדיקה מעמיקה ובחינה מחדש של מצב השידור הציבורי ואנו מברכים את כבוד השר על נכונותו להתמודד עם בעיה סבוכה זו. 

ברם, על פי הפרסומים, עתיד לעמוד בראשה של הוועדה מר רם לנדס.

מר רם לנדס הוא הבעלים של חברת "קודה תקשורת", אשר מפיקה בין השאר את החדשות המקומיות. החדשות המקומיות הינן במימון המדינה ובאופן מובהק משתייכות לשידור הציבורי.

כמי שיש לו עניין וצד בשידור הציבורי בישראל, נראה לכאורה כי מר לנדס נמצא בניגוד עניינים מובהק.

ההשלכות אשר ייגזרו מהמלצות הוועדה לבחינת השידור הציבורי, עתידות להשפיע על חברת "קודה תקשורת" ועל אפשרותה של החברה לקחת חלק במכרזים ופעילויות של השידור הציבורי. 

לאור זאת, יש להעלות סימני שאלה לגבי נכונות ההחלטה למנות את מר לנדס לעמוד בראש ועדה זו.

כמובן, שאין במכתבנו זה בכדי להביע איזה ספק בכישוריו הגבוהים של מר לנדס. אולם כישורים לחוד וניגוד עניינים לחוד. 

אנו מבקשים ממך לבחון מחדש את החלטת המינוי.

 

 

המכתב, המדבר בעד עצמו,  מאזכר את מסכת האינטרסים של רם לנדס, כבעל חברת הפקות המוכרת פורמטים ותכניות לערוצי הטלוויזיה ובכלל זה החדשות המקומיות. להלן לשונו: 

הנדון: ניגוד עניינים במינוי ראש הועדה המייעצת לשידור הציבורי

בימים אלו התבשרנו על מינויה של הוועדה לבחינת המתווה לשידור הציבורי העתידי בישראל.

אנו מברכים על הכוונה לבחון את עתיד השידור הציבורי, ועל עצירת "הרפורמה" והעברת הכספים במסגרתה, עד הגשת מסקנות הוועדה לשר. אין ספק שדרושה בדיקה מעמיקה ובחינה מחדש של מצב השידור הציבורי ואנו מברכים את כבוד השר על נכונותו להתמודד עם בעיה סבוכה זו. 

ברם, על פי הפרסומים, עתיד לעמוד בראשה של הוועדה מר רם לנדס.

מר רם לנדס הוא הבעלים של חברת "קודה תקשורת", אשר מפיקה בין השאר את החדשות המקומיות. החדשות המקומיות הינן במימון המדינה ובאופן מובהק משתייכות לשידור הציבורי.

כמי שיש לו עניין וצד בשידור הציבורי בישראל, נראה לכאורה כי מר לנדס נמצא בניגוד עניינים מובהק.

ההשלכות אשר ייגזרו מהמלצות הוועדה לבחינת השידור הציבורי, עתידות להשפיע על חברת "קודה תקשורת" ועל אפשרותה של החברה לקחת חלק במכרזים ופעילויות של השידור הציבורי. 

לאור זאת, יש להעלות סימני שאלה לגבי נכונות ההחלטה למנות את מר לנדס לעמוד בראש ועדה זו.

כמובן, שאין במכתבנו זה בכדי להביע איזה ספק בכישוריו הגבוהים של מר לנדס. אולם כישורים לחוד וניגוד עניינים לחוד. 

אנו מבקשים ממך לבחון מחדש את החלטת המינוי.

 

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן