Skip to content

צה"ל חוסך: מפסיק לרכוש טנקי מרכבה

עוד נודע: רכישת הטנקים בעת האחרונה הייתה במימון המדינה ונמשכה על מנת להמשיך ולספק מקורות מימון למפעלי נשק, שהיו תלויים בהזמנות אלו

צה"ל חוסך: מפסיק לרכוש טנקי מרכבה

עוד נודע: רכישת הטנקים בעת האחרונה הייתה במימון המדינה ונמשכה על מנת להמשיך ולספק מקורות מימון למפעלי נשק, שהיו תלויים בהזמנות אלו

עוד נודע: רכישת הטנקים בעת האחרונה הייתה במימון המדינה ונמשכה על מנת להמשיך ולספק מקורות מימון למפעלי נשק, שהיו תלויים בהזמנות אלו

מאת אליק מאור

מרכבה 4
טנק מרכבה 4 (צילום: מיכאל שבדרון, דו"צ)

במסגרת הידוק החגורה של צה"ל, תופסק הרכישה של טנקי מרכבה, שלדברי מקורות אין לצה"ל צורך בהם. אותם המקורות ציינו, כי במשך שנים רכש צה"ל טנקים רבים להם לא נדרש, היות שהמדינה המשיכה לממן רכישה זו.

אחד השיקולים למימון הרכישה התבסס על כך, שמפעלי נשק בארץ בנויים במיוחד על הזמנת הטנקים הללו.  מהמידע שהגיע לידי מגפון עולה כי טנקים, שאין לצה"ל צורך בהם לכאורה, מאופסנים במחסנים, מחלידים וכי תחזוקתם עולה ממון רב לצבא.

דובר צה"ל לא הכחיש ולא אישר מידע זה, אך טען כי עניין זה הוא באחריות משרד הביטחון. דובר משרד הביטחון טרם הגיב עד  לפרסום ידיעה זו.

עוד נודע: רכישת הטנקים בעת האחרונה הייתה במימון המדינה ונמשכה על מנת להמשיך ולספק מקורות מימון למפעלי נשק, שהיו תלויים בהזמנות אלו

מאת אליק מאור

מרכבה 4
טנק מרכבה 4 (צילום: מיכאל שבדרון, דו"צ)

במסגרת הידוק החגורה של צה"ל, תופסק הרכישה של טנקי מרכבה, שלדברי מקורות אין לצה"ל צורך בהם. אותם המקורות ציינו, כי במשך שנים רכש צה"ל טנקים רבים להם לא נדרש, היות שהמדינה המשיכה לממן רכישה זו.

אחד השיקולים למימון הרכישה התבסס על כך, שמפעלי נשק בארץ בנויים במיוחד על הזמנת הטנקים הללו.  מהמידע שהגיע לידי מגפון עולה כי טנקים, שאין לצה"ל צורך בהם לכאורה, מאופסנים במחסנים, מחלידים וכי תחזוקתם עולה ממון רב לצבא.

דובר צה"ל לא הכחיש ולא אישר מידע זה, אך טען כי עניין זה הוא באחריות משרד הביטחון. דובר משרד הביטחון טרם הגיב עד  לפרסום ידיעה זו.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן