נאמני אג"ח כור אישרו פדיון מוקדם ומלא

הישג חשוב לקבוצת אי.די.בי בדרך להשלמת עסקת המיזוג כור-דסק"ש. במועד השלמת המיזוג, ובכפוף להשלמת העסקה, תפרסם החברה הודעה בדבר ביצוע פדיון מוקדם ומלא של האג"ח

נאמני אג"ח כור אישרו פדיון מוקדם ומלא

הישג חשוב לקבוצת אי.די.בי בדרך להשלמת עסקת המיזוג כור-דסק"ש. במועד השלמת המיזוג, ובכפוף להשלמת העסקה, תפרסם החברה הודעה בדבר ביצוע פדיון מוקדם ומלא של האג"ח

ליאור חנס יו"ר כור
ליאור חנס יו"ר כור

מחזיקי אגרות החוב של כור אישרו ברוב גורף וגבוה משמעותית מרף 75% הדרושים, את הצעת החברה לפדיון מוקדם מלא של אגרות החוב. תוצאות אלה מהווה הישג חשוב לקבוצת אי.די.בי בדרך להשלמת עסקת המיזוג כור-דסק"ש.

תוצאות ההצבעות

הנאמנים לשלוש סדרות האג"ח של כור פרסמו אמש את תוצאות ההצבעות באסיפות מחזיקי האג"ח, שהתקיימו ב-8 בספטמבר, כלהלן:

* בסדרת אג"ח ח' הצביעו 94.56% בעד הצעת החברה;

* בסדרת אג"ח ט' הצביעו 100% בעד הצעת החברה;

* בסדרת אג"ח י' הצביעו 99.64% בעד הצעת החברה;

על פי הצעת חברת כור, במועד השלמת המיזוג, ובכפוף להשלמת העסקה, תפרסם החברה הודעה בדבר ביצוע פדיון מוקדם ומלא של אגרות החוב באופן שישולם למחזיקי האג"ח סכום הגבוה מבין השניים: הערך ההתחייבותי של האג"ח במועד הפידיון המוקדם; או יתרת תזרים המזומנים של האג"ח (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי הגבוה מבין תשואת האג"ח הממשלתי, בתוספת ריבית של 0.45%, או שיעור היוון של 0%. ההיוון יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע לאג"ח.

בכך הוסר אחד המכשולים העומדים בפני השלמת מיזוג כור-דסק"ש לאחר שמחזיקי האג"ח נענו להצעתו המשופרת של ליאור חנס יו"ר כור, שאותה מסר להם בתחילת החודש באסיפה משותפת ונינוחה למחזיקי שלוש סדרות האג”ח.

החברה הנזילה בקבוצה

כור נחשבת לחברה הנזילה ביותר בקבוצת אי.די.בי – עם קופת מזומנים של כ–1.5 מיליארד שקל. הנכסים העיקריים של כור הם מניות הבנק השווייצי קרדיט סוויס ‏(1.95%‏) ואופציה על 40% ממניות מכתשים אגן. דסק”ש מצדה מחזיקה בשורת חברות כמו סלקום, שופרסל, נכסים ובנין וגיוון אימג’ינג.

ליאור חנס יו"ר כור
ליאור חנס יו"ר כור

מחזיקי אגרות החוב של כור אישרו ברוב גורף וגבוה משמעותית מרף 75% הדרושים, את הצעת החברה לפדיון מוקדם מלא של אגרות החוב. תוצאות אלה מהווה הישג חשוב לקבוצת אי.די.בי בדרך להשלמת עסקת המיזוג כור-דסק"ש.

תוצאות ההצבעות

הנאמנים לשלוש סדרות האג"ח של כור פרסמו אמש את תוצאות ההצבעות באסיפות מחזיקי האג"ח, שהתקיימו ב-8 בספטמבר, כלהלן:

* בסדרת אג"ח ח' הצביעו 94.56% בעד הצעת החברה;

* בסדרת אג"ח ט' הצביעו 100% בעד הצעת החברה;

* בסדרת אג"ח י' הצביעו 99.64% בעד הצעת החברה;

על פי הצעת חברת כור, במועד השלמת המיזוג, ובכפוף להשלמת העסקה, תפרסם החברה הודעה בדבר ביצוע פדיון מוקדם ומלא של אגרות החוב באופן שישולם למחזיקי האג"ח סכום הגבוה מבין השניים: הערך ההתחייבותי של האג"ח במועד הפידיון המוקדם; או יתרת תזרים המזומנים של האג"ח (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי הגבוה מבין תשואת האג"ח הממשלתי, בתוספת ריבית של 0.45%, או שיעור היוון של 0%. ההיוון יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע לאג"ח.

בכך הוסר אחד המכשולים העומדים בפני השלמת מיזוג כור-דסק"ש לאחר שמחזיקי האג"ח נענו להצעתו המשופרת של ליאור חנס יו"ר כור, שאותה מסר להם בתחילת החודש באסיפה משותפת ונינוחה למחזיקי שלוש סדרות האג”ח.

החברה הנזילה בקבוצה

כור נחשבת לחברה הנזילה ביותר בקבוצת אי.די.בי – עם קופת מזומנים של כ–1.5 מיליארד שקל. הנכסים העיקריים של כור הם מניות הבנק השווייצי קרדיט סוויס ‏(1.95%‏) ואופציה על 40% ממניות מכתשים אגן. דסק”ש מצדה מחזיקה בשורת חברות כמו סלקום, שופרסל, נכסים ובנין וגיוון אימג’ינג.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן