Skip to content

קציני וחיילי גדוד "נצח יהודה" החרדי תובעים לעשות מילואים

ארבעים וחמישה חיילים מהנח"ל החרדי חתמו על עצומה ודורשים להקים גדוד מילואים נוסף, כדי לאפשר גם להם לשרת במילואים באותה מסגרת שאליה התגייסו. "אף אנו קיווינו שנזכה לשרת במילואים, כמו כל בוגרי היחידות הלוחמות"

קציני וחיילי גדוד "נצח יהודה" החרדי תובעים לעשות מילואים

ארבעים וחמישה חיילים מהנח"ל החרדי חתמו על עצומה ודורשים להקים גדוד מילואים נוסף, כדי לאפשר גם להם לשרת במילואים באותה מסגרת שאליה התגייסו. "אף אנו קיווינו שנזכה לשרת במילואים, כמו כל בוגרי היחידות הלוחמות"

ארבעים וחמישה חיילים מהנח"ל החרדי חתמו על עצומה ודורשים להקים גדוד מילואים נוסף, כדי לאפשר גם להם לשרת במילואים באותה מסגרת שאליה התגייסו. "אף אנו קיווינו שנזכה לשרת במילואים, כמו כל בוגרי היחידות הלוחמות"

מאת אליק מאור

עצומה שמתפרסמת בימים אלו קוראת לצה"ל להקים גדוד מילואים לחיילי גדוד "נצח יהודה" החרדי, שהשתחררו משירותם הסדיר בצה"ל. עד כה חתמו עליה 45 חיילים  מתוך המאה שהשתחררו.

נדרש גדוד מילואים נוסף (צילום: ויקיפדיה)

"אנו, משוחררי הנח"ל החרדי, התגייסנו לגדוד נצח יהודה, כדי לשרת את העם והמולדת תוך כדי שמירה על אורחות החיים מבית אבא והקפדה על קלה כבחמורה. עם הקמת גדוד המילואים 'נצח ישראל' אף אנו קיווינו שנזכה לשרת במילואים, כמו כל בוגרי היחידות הלוחמות. לצערנו, לא הוקצו מספיק מקומות לכלל הבוגרים. אנו החתומים מטה דורשים להקים גדוד מילואים נוסף לנח"ל החרדי, על מנת לאפשר גם לנו לשרת במילואים באותה מסגרת שאליה התגייסנו, גדוד מילואים חרדי ראשון, נצח ישראל, שמבוסס על לוחמי נצח יהודה, שהיה קטן מכדי לכלול את כל הלוחמים בפוטנציה".

לפני כשנתיים הקים צה"ל גדוד מילואים חרדי ראשון "נצח ישראל". בשנה החולפת התגייסו לגדוד נצח יהודה, שפועל בגזרת ג'נין שבשומרון, ונחשב לגדוד החי"ר הגדול בצה"ל, לא פחות מ-500 חיילים חדשים. המטרה בצה"ל היא להגדיל את כמות המתגייסים עד ל-600 בשנה ב-2015.

ארבעים וחמישה חיילים מהנח"ל החרדי חתמו על עצומה ודורשים להקים גדוד מילואים נוסף, כדי לאפשר גם להם לשרת במילואים באותה מסגרת שאליה התגייסו. "אף אנו קיווינו שנזכה לשרת במילואים, כמו כל בוגרי היחידות הלוחמות"

מאת אליק מאור

עצומה שמתפרסמת בימים אלו קוראת לצה"ל להקים גדוד מילואים לחיילי גדוד "נצח יהודה" החרדי, שהשתחררו משירותם הסדיר בצה"ל. עד כה חתמו עליה 45 חיילים  מתוך המאה שהשתחררו.

נדרש גדוד מילואים נוסף (צילום: ויקיפדיה)

"אנו, משוחררי הנח"ל החרדי, התגייסנו לגדוד נצח יהודה, כדי לשרת את העם והמולדת תוך כדי שמירה על אורחות החיים מבית אבא והקפדה על קלה כבחמורה. עם הקמת גדוד המילואים 'נצח ישראל' אף אנו קיווינו שנזכה לשרת במילואים, כמו כל בוגרי היחידות הלוחמות. לצערנו, לא הוקצו מספיק מקומות לכלל הבוגרים. אנו החתומים מטה דורשים להקים גדוד מילואים נוסף לנח"ל החרדי, על מנת לאפשר גם לנו לשרת במילואים באותה מסגרת שאליה התגייסנו, גדוד מילואים חרדי ראשון, נצח ישראל, שמבוסס על לוחמי נצח יהודה, שהיה קטן מכדי לכלול את כל הלוחמים בפוטנציה".

לפני כשנתיים הקים צה"ל גדוד מילואים חרדי ראשון "נצח ישראל". בשנה החולפת התגייסו לגדוד נצח יהודה, שפועל בגזרת ג'נין שבשומרון, ונחשב לגדוד החי"ר הגדול בצה"ל, לא פחות מ-500 חיילים חדשים. המטרה בצה"ל היא להגדיל את כמות המתגייסים עד ל-600 בשנה ב-2015.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן