מוקם צוות לבחינת צמצום השימוש במזומן

הממשלה אישרה הקמת צוות שתפקידו לגבש מדיניות לצמצום והגבלת השימוש במזומן כאמצעי תשלום במשק ולמעבר ל"כרטיסי מזומן" במטרה להילחם ב"כלכלה השחורה"

מוקם צוות לבחינת צמצום השימוש במזומן

הממשלה אישרה הקמת צוות שתפקידו לגבש מדיניות לצמצום והגבלת השימוש במזומן כאמצעי תשלום במשק ולמעבר ל"כרטיסי מזומן" במטרה להילחם ב"כלכלה השחורה"

הממשלה אישרה היום פה אחד הקמת צוות לבחינת צמצום השימוש במזומן (Cashless Society). אין מדובר במעבר לשימוש בכרטיסי אשראי. הצוות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר הוסמך לגבש מתווה מדיניות לצמצום והגבלת השימוש במזומן כאמצעי תשלום במשק הישראלי. הצוות הוקם בהנחייתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו במטרה להגביר את המלחמה בהון השחור.

מזומנים. מאפשרים יצירת פער בין פעילות כלכלית אמיתית לבין פעילות מוסתרת ומהווים אמצעי להעלמת מס
מזומנים. מאפשרים יצירת פער בין פעילות כלכלית אמיתית לבין פעילות כלכלית מוסתרת ומהווים אמצעי להעלמת מס

בצוות ישתתפו מנהל רשות המסים, מפכ"ל משטרת ישראל, יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מנהלת מחלקת החשבות ומערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל, המשנים לפרקליט המדינה וליועץ המשפטי ונציג משרד האוצר. היעד המרכזי של המהלך: מיצוי פוטנציאל גביית המס אשר יוביל להרחבת בסיס המס בהתאם, מלחמה בפשיעה הכלכלית ובהלבנת ההון. הצוות יבחן את הנעשה בתחום זה במדינות אחרות ואת מאפייני המשק הישראלי, ועל בסיס אלה יגבש המלצותיו.

מזומן תורם לכלכלה השחורה

השימוש במזומן הוכר בארץ ובעולם כגורם משמעותי ביצירת "כלכלה שחורה". כלכלה שחורה מאפשרת פער בין הפעילות הכלכלית המדווחת לבין הפעילות הכלכלית האמיתית, ומהווה אמצעי להעלמות מס, להלבנת הון ולניצול לרעה על ידי עבריינים למימון פשע. בעולם נמצא מתאם ברור בין הקף המזומן לבין הקף העלמת ההון שחור.

הגבלת השימוש במזומן במשק הישראלי תממש יעדים רבים, והכוונה היא להביא לממשלה פתרונות חדשניים שייטיבו עם הציבור ויהפכו את ישראל לפורצת דרך בתחום. על פי מידע שהוצג לממשלה על ידי בנק ישראל, הציבור עובר באופן טבעי לשימוש באמצעים אלקטרונים, ויש צורך ללוות את התהליך כדי לוודא כי הוא מתבצע בצורה נכונה. בעולם קוראים למגמה Cashless Society.

"כרטיסי מזומן"

הכוונה היא לבחון וליצור תמריצים לעידוד המעבר לשימוש בכרטיסי חיוב אלקטרוניים שאינם כרוכים בעמלות, כלומר, שטרות הכסף יתורגמו ל"כרטיסי מזומן", כך שלא תיווצר עלות נוספת לאזרחים ולעסקים קטנים ביחס לשימוש במזומן. מודגש, כי לא מדובר על עידוד ביצוע עסקאות בכרטיסי אשראי. תחליף "כרטיסי מזומן", שיוצע יהיה נגיש לכלל הציבור, לרבות אוכלוסיות מוחלשות, מחוסרי חשבון בנק (באמצעות שימוש בבנק הדואר), ומקבלי קצבאות קיום מהמדינה.

מעבר ממזומן (בתמונה משמאל) לכרטיס מזומן, המכונה "ארנק אלקטרוני"
מעבר ממזומן (בתמונה משמאל) לכרטיס מזומן, המכונה "ארנק אלקטרוני"

מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר אמר כי "במשק הישראלי ישנם על פי ההערכות מיליארדי שקלים שאינם ממוסים ולכן הציבור אינו נהנה מהכסף הזה. הוועדה תאתר פתרונות חדשניים והגיוניים לתיקון המצב ותגיש תוכנית לאישור הממשלה."

כמות המזומן הגיעה בסוף 2012 לכ-55 מיליארד שקל – 49 מיליארד שקל בידי הציבור, יתר 5 מיליארדים שקלים בידי הבנקים. בשנים שחלפו גדל בסיס המזומן בקצב מואץ – הגידול מעבר לצמיחת המשק והאוכלוסייה מוסבר בעיקר בגידול בעסקאות במזומן.

כיום החוק מגביל תשלום במזומן בסכומים העולים על 20 אלף שקל בעסקאות שבין עוסקים בלבד. החוק כיום אינו מתייחס לעסקאות בין אנשים פרטיים או לעסקאות בין אנשים פרטיים לבין עסקים ולפיכך לא חלה מגבלה על תשלום במזומן במקרים אלו.

יתרונות צמצום השימוש במזומן

• מיצוי פוטנציאל גביית המס אשר יוביל להרחבת בסיס המס בהתאם ולהגדלת המקורות שבידי הממשלה;
• צמצום היתרון התחרותי של עסקים מעלימי המס על פני עסקים שומרי חוק;
• קידום מערכת מיסוי צודקת ושוויונית יותר בפני החוק;
• העמקת גביית מס אמת ממגוון רחב של עסקים ובעלי מקצוע;
• צמצום האפשרויות לשימוש בתוצרי פשיעה, תוך פגיעה בתמריץ הכלכלי;
• מעבר לשימוש באמצעי תשלום מתקדמים ויעילים;
• הפחתת התופעות של פשיעה חמורה והלבנת הון.

ממיפוי ראשוני שבוצע ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרור מתברר, כי מדינות שונות בעולם נקטו בצעדים לצמצום ולהגבלת השימוש במזומן, למשל: בצרפת, איטליה, ספרד, בולגריה ובלגיה – התשלום במזומן הוגבל מעל סף מסוים, בין אם ביחס לכלל העסקאות במשק ובין אם ביחס למוצרים ושירותים שונים. בארצות הברית חובת דיווח על עסקאות במזומן מעל 10,000 דולר חלה על מקבל התשלום, כאשר מזומן כולל גם מט"ח, שיק בנקאי והמחאת נוסעים.

בדירקטיבה השלישית (הליך חקיקתי) של האיחוד האירופי (2005) – חל איסור על תשלום במזומן בעסקאות בסחורות מסוימות בערך שמעל 15 אלף אירו. בהצעה לדירקטיבה הרביעית של האיחוד האירופי (פברואר 2013) – מוצע להוריד את הסף ל-7,500 אירו, בנימוק שהסף הקיים גבוה ומאפשר ניצול לרעה. עם תום עבודת המטה, לה הוקצו 90 ימים ולאחר שישמעו גורמים רלוונטים מכל התחומים, יגיש הצוות את המלצתו לממשלה.

הצעות שיובאו לאישור הממשלה:

• הגבלת/ביטול סחירות של שיקים
• שיפור הנוחות והבטיחות של הציבור בשימוש אמצעי התשלום
• ההעברת מידע בין הרשות להגבלת הון לרשות המסים – שיתוף הפעולה בין הרשויות יסייע במניעת תופעת העלמת הכנסות. הרשות לאיסור הלבנת הון מקבלת דיווחים מגופים פיננסיים על פעילות במזומן, שעשויה להוות אינדיקציה לפעילות פלילית, לרבות העלמות מס. מידע זה יכול לסייע לרשות המסים, להצביע על הכנסות שאינן מדווחות ו/או למקד חקירה בפעילות שקיימים לגביה סימנים מחשידים, בדומה לאופן המתבצע עם המשטרה בנוגע לפעילות פלילית ועם השב"כ בנוגע לפעילות טרור
• קביעת רף תחתון לעסקאות במזומן – לכלל העסקאות או/ו לענפים מסוימים, בהתבסס על לימוד המצב הנוהג בעולם, והתחשב במאפייני המשק הישראלי
• תת-צוות בראשות בנק ישראל יגבש המלצות כך שלציבור הרחב יהיה כדאי יותר להשתמש באמצעים מתקדמים על פני שימוש במזומן

הממשלה אישרה היום פה אחד הקמת צוות לבחינת צמצום השימוש במזומן (Cashless Society). אין מדובר במעבר לשימוש בכרטיסי אשראי. הצוות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר הוסמך לגבש מתווה מדיניות לצמצום והגבלת השימוש במזומן כאמצעי תשלום במשק הישראלי. הצוות הוקם בהנחייתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו במטרה להגביר את המלחמה בהון השחור.

מזומנים. מאפשרים יצירת פער בין פעילות כלכלית אמיתית לבין פעילות מוסתרת ומהווים אמצעי להעלמת מס
מזומנים. מאפשרים יצירת פער בין פעילות כלכלית אמיתית לבין פעילות כלכלית מוסתרת ומהווים אמצעי להעלמת מס

בצוות ישתתפו מנהל רשות המסים, מפכ"ל משטרת ישראל, יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מנהלת מחלקת החשבות ומערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל, המשנים לפרקליט המדינה וליועץ המשפטי ונציג משרד האוצר. היעד המרכזי של המהלך: מיצוי פוטנציאל גביית המס אשר יוביל להרחבת בסיס המס בהתאם, מלחמה בפשיעה הכלכלית ובהלבנת ההון. הצוות יבחן את הנעשה בתחום זה במדינות אחרות ואת מאפייני המשק הישראלי, ועל בסיס אלה יגבש המלצותיו.

מזומן תורם לכלכלה השחורה

השימוש במזומן הוכר בארץ ובעולם כגורם משמעותי ביצירת "כלכלה שחורה". כלכלה שחורה מאפשרת פער בין הפעילות הכלכלית המדווחת לבין הפעילות הכלכלית האמיתית, ומהווה אמצעי להעלמות מס, להלבנת הון ולניצול לרעה על ידי עבריינים למימון פשע. בעולם נמצא מתאם ברור בין הקף המזומן לבין הקף העלמת ההון שחור.

הגבלת השימוש במזומן במשק הישראלי תממש יעדים רבים, והכוונה היא להביא לממשלה פתרונות חדשניים שייטיבו עם הציבור ויהפכו את ישראל לפורצת דרך בתחום. על פי מידע שהוצג לממשלה על ידי בנק ישראל, הציבור עובר באופן טבעי לשימוש באמצעים אלקטרונים, ויש צורך ללוות את התהליך כדי לוודא כי הוא מתבצע בצורה נכונה. בעולם קוראים למגמה Cashless Society.

"כרטיסי מזומן"

הכוונה היא לבחון וליצור תמריצים לעידוד המעבר לשימוש בכרטיסי חיוב אלקטרוניים שאינם כרוכים בעמלות, כלומר, שטרות הכסף יתורגמו ל"כרטיסי מזומן", כך שלא תיווצר עלות נוספת לאזרחים ולעסקים קטנים ביחס לשימוש במזומן. מודגש, כי לא מדובר על עידוד ביצוע עסקאות בכרטיסי אשראי. תחליף "כרטיסי מזומן", שיוצע יהיה נגיש לכלל הציבור, לרבות אוכלוסיות מוחלשות, מחוסרי חשבון בנק (באמצעות שימוש בבנק הדואר), ומקבלי קצבאות קיום מהמדינה.

מעבר ממזומן (בתמונה משמאל) לכרטיס מזומן, המכונה "ארנק אלקטרוני"
מעבר ממזומן (בתמונה משמאל) לכרטיס מזומן, המכונה "ארנק אלקטרוני"

מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר אמר כי "במשק הישראלי ישנם על פי ההערכות מיליארדי שקלים שאינם ממוסים ולכן הציבור אינו נהנה מהכסף הזה. הוועדה תאתר פתרונות חדשניים והגיוניים לתיקון המצב ותגיש תוכנית לאישור הממשלה."

כמות המזומן הגיעה בסוף 2012 לכ-55 מיליארד שקל – 49 מיליארד שקל בידי הציבור, יתר 5 מיליארדים שקלים בידי הבנקים. בשנים שחלפו גדל בסיס המזומן בקצב מואץ – הגידול מעבר לצמיחת המשק והאוכלוסייה מוסבר בעיקר בגידול בעסקאות במזומן.

כיום החוק מגביל תשלום במזומן בסכומים העולים על 20 אלף שקל בעסקאות שבין עוסקים בלבד. החוק כיום אינו מתייחס לעסקאות בין אנשים פרטיים או לעסקאות בין אנשים פרטיים לבין עסקים ולפיכך לא חלה מגבלה על תשלום במזומן במקרים אלו.

יתרונות צמצום השימוש במזומן

• מיצוי פוטנציאל גביית המס אשר יוביל להרחבת בסיס המס בהתאם ולהגדלת המקורות שבידי הממשלה;
• צמצום היתרון התחרותי של עסקים מעלימי המס על פני עסקים שומרי חוק;
• קידום מערכת מיסוי צודקת ושוויונית יותר בפני החוק;
• העמקת גביית מס אמת ממגוון רחב של עסקים ובעלי מקצוע;
• צמצום האפשרויות לשימוש בתוצרי פשיעה, תוך פגיעה בתמריץ הכלכלי;
• מעבר לשימוש באמצעי תשלום מתקדמים ויעילים;
• הפחתת התופעות של פשיעה חמורה והלבנת הון.

ממיפוי ראשוני שבוצע ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרור מתברר, כי מדינות שונות בעולם נקטו בצעדים לצמצום ולהגבלת השימוש במזומן, למשל: בצרפת, איטליה, ספרד, בולגריה ובלגיה – התשלום במזומן הוגבל מעל סף מסוים, בין אם ביחס לכלל העסקאות במשק ובין אם ביחס למוצרים ושירותים שונים. בארצות הברית חובת דיווח על עסקאות במזומן מעל 10,000 דולר חלה על מקבל התשלום, כאשר מזומן כולל גם מט"ח, שיק בנקאי והמחאת נוסעים.

בדירקטיבה השלישית (הליך חקיקתי) של האיחוד האירופי (2005) – חל איסור על תשלום במזומן בעסקאות בסחורות מסוימות בערך שמעל 15 אלף אירו. בהצעה לדירקטיבה הרביעית של האיחוד האירופי (פברואר 2013) – מוצע להוריד את הסף ל-7,500 אירו, בנימוק שהסף הקיים גבוה ומאפשר ניצול לרעה. עם תום עבודת המטה, לה הוקצו 90 ימים ולאחר שישמעו גורמים רלוונטים מכל התחומים, יגיש הצוות את המלצתו לממשלה.

הצעות שיובאו לאישור הממשלה:

• הגבלת/ביטול סחירות של שיקים
• שיפור הנוחות והבטיחות של הציבור בשימוש אמצעי התשלום
• ההעברת מידע בין הרשות להגבלת הון לרשות המסים – שיתוף הפעולה בין הרשויות יסייע במניעת תופעת העלמת הכנסות. הרשות לאיסור הלבנת הון מקבלת דיווחים מגופים פיננסיים על פעילות במזומן, שעשויה להוות אינדיקציה לפעילות פלילית, לרבות העלמות מס. מידע זה יכול לסייע לרשות המסים, להצביע על הכנסות שאינן מדווחות ו/או למקד חקירה בפעילות שקיימים לגביה סימנים מחשידים, בדומה לאופן המתבצע עם המשטרה בנוגע לפעילות פלילית ועם השב"כ בנוגע לפעילות טרור
• קביעת רף תחתון לעסקאות במזומן – לכלל העסקאות או/ו לענפים מסוימים, בהתבסס על לימוד המצב הנוהג בעולם, והתחשב במאפייני המשק הישראלי
• תת-צוות בראשות בנק ישראל יגבש המלצות כך שלציבור הרחב יהיה כדאי יותר להשתמש באמצעים מתקדמים על פני שימוש במזומן

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן