Skip to content

ריבלין: "להטיל סנקציות חריפות על ח"כים שחורגים מהאתיקה"

"כל עוד איננו סותמים את הפרצות בחוק הלוביסטים הקיים, באמצעות כללים המסדירים את המגע של חברי הכנסת עם השדלנים, אנו מאפשרים בכך, ביודעין, להון לזלוג לשלטון ולשלטון לזלוג להון" מבהיר יו"ר הכנסת ומבהיר "אנו חוטאים לאתיקה המקצועית שלנו, שנועדה בסופו של יום להגן על העם"

ריבלין: "להטיל סנקציות חריפות על ח"כים שחורגים מהאתיקה"

"כל עוד איננו סותמים את הפרצות בחוק הלוביסטים הקיים, באמצעות כללים המסדירים את המגע של חברי הכנסת עם השדלנים, אנו מאפשרים בכך, ביודעין, להון לזלוג לשלטון ולשלטון לזלוג להון" מבהיר יו"ר הכנסת ומבהיר "אנו חוטאים לאתיקה המקצועית שלנו, שנועדה בסופו של יום להגן על העם"

"כל עוד איננו סותמים את הפרצות בחוק הלוביסטים הקיים, באמצעות כללים המסדירים את המגע של חברי הכנסת עם השדלנים, אנו מאפשרים בכך, ביודעין, להון לזלוג לשלטון ולשלטון לזלוג להון" מבהיר יו"ר הכנסת ומבהיר "אנו חוטאים לאתיקה המקצועית שלנו, שנועדה בסופו של יום להגן על העם"

מאת צבי זינגר

יו"ר הכנסת, ח"כ ראובן (רובי) ריבלין ממשיך במתקפתו נגד הלוביסטים בכנסת וקורא שוב להוציאם מחדרי ועדות הכנסת, כאשר מתנהלות ההצבעות.

בטקס הענקת אות הפרלמנטר לחברי הכנסת דב חנין, אורי מקלב וזבולון אורלב, שנערך היום (ה) במכון הישראלי לדמוקרטיה, אמר ריבלין: "יש לסתום פרצות אתיות במערכת היחסים שבין השדלנים לחברי הכנסת. הכנסת איננה רוצה לפגוע בפרנסתם של הלוביסטים, אך גם איננה צריכה לפרנס אותם. עלינו להגן על עצמאות שיקול הדעת של חברי הכנסת ועל נאמנותם לציבור".

ריבלין בטקס הח"כיחם המצטיינים: "סנקציות ממשיות". צילום - יוסי זמיר

ריבלין הזהיר ש "כל עוד איננו סותמים את הפרצות בחוק הלוביסטים הקיים, באמצעות כללים המסדירים את המגע של חברי הכנסת עם השדלנים, אנו מאפשרים בכך, ביודעין, להון לזלוג לשלטון ולשלטון לזלוג להון".

בהתייחס לצעדים המעשיים הנדרשים, אמר: "עלינו להכריע כבר, אם נוכחותם של לוביסטים בזמן הצבעת חברי הכנסת בוועדות היא ראויה. לדעתי לא. עלינו לאסור על הגשת מסמכים וניירות עמדה ישירות לחברי הכנסת, ולדרוש שכל מסמך כזה יהיה חשוף גם לעינו של הציבור הרחב. עלינו לחלץ מהקוד האתי, את הסעיפים הרלוונטיים למישור היחסים שבין חבר הכנסת לשדלן, אשר מטילים את כובד האחריות על כתפיהם של חברי הכנסת עצמם".

ריבלין הוסיף כי יש לאפשר הטלת סנקציות אפקטיביות על חברי כנסת. "כל עוד איננו קובעים סנקציות מרתיעות שיוטלו על חברי כנסת שאינם בוחלים בתעלולים פופוליסטיים, אנו נותנים יד לשימת הכנסת ללעג. לא ניתן להשאיר את התופעות הללו רק למשפט הציבור. שכן, בכך אנו חוטאים לאתיקה המקצועית שלנו שנועדה בסופו של יום להגן על העם, שהכנסת היא ביתו שלו, ולא שלנו. אתיקה מקצועית, במקרה הזה, היא איננה עניין ל'אינטואיציה'- היא עניין לקונסטיטוציה".

ריבלין התייחס ל"קוד האתי" התקוע בוועדת הכנסת ואמר, כי: "לפני שהכנסת תתפנה לגבש לעצמה קריטריונים למקצוענות והצטיינות, היא תהיה מוכרחה להסכים על קוד אתי מינימאלי של התנהגות. הקוד האתי, עליו עמלו השופט זמיר וחבר הכנסת לשעבר חיים אורון שוכב עכשיו, ושמא נופח את נשמתו לצערי, על שולחנה של וועדת הכנסת. איננו מבקשים לקבוע סטנדרטים של מצוינות, אלא בסך הכול לעגן נורמות אתיות למקצוע הפרלמנטריזם. וכן, מה לעשות, על אף שיש המבלבלים אותו עם ליצנות פוליטית, הפרלמנטריזם הוא  מקצוע".

עוד אמר ריבלין: "חשיבותו של האירוע הנערך כאן היום היא שהוא מזכיר לנו שבכנסת נמצאים גם אנשי מקצוע: פרלמנטרים מעולים, רציניים ויסודיים. חברי כנסת רבים, ממקדים את שאיפותיהם ברצון להיות חברי ממשלה והם מאבדים עניין בפרלמנטריזם האפור והסיזיפי. זה, שהישגיו ופירותיו, אינם מיידיים, ולא עלינו, גם לא תמיד תקשורתיים, אלא נמדדים על ציר של סבלנות, ענווה וזמן". ריבלין ברך את חברי הכנסת מקבלי האות, ואמר: "אני מכיר היטב ומקרוב, את הפרלמנטרים המצטיינים שלנו: חה"כ זבולון אורלב, חה"כ דב חנין, חה"כ אורי מקלב. הם באים מקצוות פוליטיים שונים ומגוונים אך דבר אחד אכן משותף להם: הם פרלמנטרים מעולים הרואים בפרלמנט מקצוע. הם מעלים את קרנה של הכנסת בעיני הציבור".

 

"כל עוד איננו סותמים את הפרצות בחוק הלוביסטים הקיים, באמצעות כללים המסדירים את המגע של חברי הכנסת עם השדלנים, אנו מאפשרים בכך, ביודעין, להון לזלוג לשלטון ולשלטון לזלוג להון" מבהיר יו"ר הכנסת ומבהיר "אנו חוטאים לאתיקה המקצועית שלנו, שנועדה בסופו של יום להגן על העם"

מאת צבי זינגר

יו"ר הכנסת, ח"כ ראובן (רובי) ריבלין ממשיך במתקפתו נגד הלוביסטים בכנסת וקורא שוב להוציאם מחדרי ועדות הכנסת, כאשר מתנהלות ההצבעות.

בטקס הענקת אות הפרלמנטר לחברי הכנסת דב חנין, אורי מקלב וזבולון אורלב, שנערך היום (ה) במכון הישראלי לדמוקרטיה, אמר ריבלין: "יש לסתום פרצות אתיות במערכת היחסים שבין השדלנים לחברי הכנסת. הכנסת איננה רוצה לפגוע בפרנסתם של הלוביסטים, אך גם איננה צריכה לפרנס אותם. עלינו להגן על עצמאות שיקול הדעת של חברי הכנסת ועל נאמנותם לציבור".

ריבלין בטקס הח"כיחם המצטיינים: "סנקציות ממשיות". צילום - יוסי זמיר

ריבלין הזהיר ש "כל עוד איננו סותמים את הפרצות בחוק הלוביסטים הקיים, באמצעות כללים המסדירים את המגע של חברי הכנסת עם השדלנים, אנו מאפשרים בכך, ביודעין, להון לזלוג לשלטון ולשלטון לזלוג להון".

בהתייחס לצעדים המעשיים הנדרשים, אמר: "עלינו להכריע כבר, אם נוכחותם של לוביסטים בזמן הצבעת חברי הכנסת בוועדות היא ראויה. לדעתי לא. עלינו לאסור על הגשת מסמכים וניירות עמדה ישירות לחברי הכנסת, ולדרוש שכל מסמך כזה יהיה חשוף גם לעינו של הציבור הרחב. עלינו לחלץ מהקוד האתי, את הסעיפים הרלוונטיים למישור היחסים שבין חבר הכנסת לשדלן, אשר מטילים את כובד האחריות על כתפיהם של חברי הכנסת עצמם".

ריבלין הוסיף כי יש לאפשר הטלת סנקציות אפקטיביות על חברי כנסת. "כל עוד איננו קובעים סנקציות מרתיעות שיוטלו על חברי כנסת שאינם בוחלים בתעלולים פופוליסטיים, אנו נותנים יד לשימת הכנסת ללעג. לא ניתן להשאיר את התופעות הללו רק למשפט הציבור. שכן, בכך אנו חוטאים לאתיקה המקצועית שלנו שנועדה בסופו של יום להגן על העם, שהכנסת היא ביתו שלו, ולא שלנו. אתיקה מקצועית, במקרה הזה, היא איננה עניין ל'אינטואיציה'- היא עניין לקונסטיטוציה".

ריבלין התייחס ל"קוד האתי" התקוע בוועדת הכנסת ואמר, כי: "לפני שהכנסת תתפנה לגבש לעצמה קריטריונים למקצוענות והצטיינות, היא תהיה מוכרחה להסכים על קוד אתי מינימאלי של התנהגות. הקוד האתי, עליו עמלו השופט זמיר וחבר הכנסת לשעבר חיים אורון שוכב עכשיו, ושמא נופח את נשמתו לצערי, על שולחנה של וועדת הכנסת. איננו מבקשים לקבוע סטנדרטים של מצוינות, אלא בסך הכול לעגן נורמות אתיות למקצוע הפרלמנטריזם. וכן, מה לעשות, על אף שיש המבלבלים אותו עם ליצנות פוליטית, הפרלמנטריזם הוא  מקצוע".

עוד אמר ריבלין: "חשיבותו של האירוע הנערך כאן היום היא שהוא מזכיר לנו שבכנסת נמצאים גם אנשי מקצוע: פרלמנטרים מעולים, רציניים ויסודיים. חברי כנסת רבים, ממקדים את שאיפותיהם ברצון להיות חברי ממשלה והם מאבדים עניין בפרלמנטריזם האפור והסיזיפי. זה, שהישגיו ופירותיו, אינם מיידיים, ולא עלינו, גם לא תמיד תקשורתיים, אלא נמדדים על ציר של סבלנות, ענווה וזמן". ריבלין ברך את חברי הכנסת מקבלי האות, ואמר: "אני מכיר היטב ומקרוב, את הפרלמנטרים המצטיינים שלנו: חה"כ זבולון אורלב, חה"כ דב חנין, חה"כ אורי מקלב. הם באים מקצוות פוליטיים שונים ומגוונים אך דבר אחד אכן משותף להם: הם פרלמנטרים מעולים הרואים בפרלמנט מקצוע. הם מעלים את קרנה של הכנסת בעיני הציבור".

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן