Skip to content

אושר מתווה להקמת חברה ממשלתית לבניית דיור להשכרה

המתווה אושר על ידי קבינט הדיור בראשותו של שר האוצר יאיר לפיד. בין מטרות החברה: איתור מתחמי קרקע לפיתוח, ביצוע הסדרי קניין ופדיון קרקע, ניהול הפיתוח, ניהול שיווק והפעלת מנגנוני פיקוח ובקרה על הזוכים במכרזים. התקציב השוטף המיועד: שמונה מיליון שקל

אושר מתווה להקמת חברה ממשלתית לבניית דיור להשכרה

המתווה אושר על ידי קבינט הדיור בראשותו של שר האוצר יאיר לפיד. בין מטרות החברה: איתור מתחמי קרקע לפיתוח, ביצוע הסדרי קניין ופדיון קרקע, ניהול הפיתוח, ניהול שיווק והפעלת מנגנוני פיקוח ובקרה על הזוכים במכרזים. התקציב השוטף המיועד: שמונה מיליון שקל

שר האוצר יאיר לפיד. מהלך שיאיץ את בנייתן של אלפי יחידות דיור באזורי הביקוש ובפריפריה
שר האוצר יאיר לפיד. מהלך שיאיץ את בנייתן של אלפי יחידות דיור באזורי הביקוש ובפריפריה

קבינט הדיור בראשות של שר האוצר, יאיר לפיד, אישר היום את המתווה להקמת חברה ממשלתית שתפקידה יהיה לקדם בניית דיור להשכרה במסגרת פרויקט הדיור הלאומי. החברה שתוקם תהיה בבעלות ממשלתית מלאה, והיא תהווה זרוע ביצוע של הממשלה לצורך קידום, תכנון וביצוע פרויקטים לדיור להשכרה.

מטרותיה העיקריות של החברה תהיינה: איתור מתחמי קרקע פוטנציאלים לפיתוח, קידום תכנון סטטוטורי במתחמים, ביצוע הסדרי קניין ופדיון קרקע, ניהול הפיתוח לרבות בקרה על גופי הפיתוח, ניהול שיווק המתחמים במכרזים במסגרת דיור להשכרה והפעלת מנגנוני פיקוח ובקרה על הזוכים במכרזים. תקציב החברה לתפעול שוטף יעמוד על כ-8 מיליון שקל ויוקצו לה כ-20 מיליון שקל בשנה לצורך קידום תכנון הפרויקטים במשך השנתיים הראשונות לפעילותה.

דירקטוריון החברה יורכב מעובדי מדינה השייכים למשרדים הרלוונטיים (אוצר, שיכון, פנים ורמ"י) ומנציגי ציבור בעלי הכשרה בתחום ההנדסה ותכנון ערים.

הסכמי גג עם רשויות מקומיות

כמו כן אישר קבינט הדיור את הצעת ההחלטה בדבר הסכמי הגג" עם הרשויות המקומיות. על פי ההצעה, יוטל על מנהל הכללי של משרד השיכון ומנהל רמ"י בהסכמה עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר לגבש ולהביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל הסכמים עם רשויות מקומיות לפיתוח קרקעות לבנייה למגורים בשטחן במסלולי שיווק שונים.

הגדלת היקפי השיווקים האפקטיביים

מטרת ההסכמים היא הגדלת היקפי השיווקים האפקטיביים ברשויות בהן מצוי מלאי תכנוני של בנייה למגורים מעל 5000 יחידות דיור על ידי טיפול בחסמי פיתוח. במסגרת ההסכמים יינתן מענה לכל הצעדים אותם יש לסיים ולבצע לפני ובמקביל לשיווקי הקרקע, זאת על מנת להסיר חסמים הקשורים לתחבורה, מוסדות חינוך, ביוב ועוד, אשר במצב הנוכחי מונעים שיווקים.

חתימת ההסכמים מול הרשויות תייצר ודאות לכל הגורמים האחראים בכל הנוגע לתקציבים ולוחות זמנים לביצוע כל הנדרש וכל זאת במטרה לאפשר קבלת היתרי בנייה בתקופה שלא תעלה על שנה וחצי ממועד השיווק.

לפיד: שתי החלטות משמעותיות

שר האוצר, יאיר לפיד, ציין כי " אישרנו היום שתי החלטות משמעותיות ביותר שיסייעו בטיפול במחירי הדיור הגבוהים. החברה הממשלתית שתוקם תקדם פרויקטים בתחום הדיור להשכרה ותרכז תחתיה את הטיפול בכל שלבי הבנייה החל מאיתור המתחמים ועד לבנייה בפועל ופיקוח על הזוכים במכרזים. בנוסף, אישרנו היום את גיבושם של הסכמי גג מול הרשויות המקומיות, מהלך שיאיץ את בנייתן של אלפי יחידות דיור באזורי הביקוש ובפריפריה ויסייע בהסרת חסמים שעיכבו עד היום פרויקטים רבים".

שר האוצר יאיר לפיד. מהלך שיאיץ את בנייתן של אלפי יחידות דיור באזורי הביקוש ובפריפריה
שר האוצר יאיר לפיד. מהלך שיאיץ את בנייתן של אלפי יחידות דיור באזורי הביקוש ובפריפריה

קבינט הדיור בראשות של שר האוצר, יאיר לפיד, אישר היום את המתווה להקמת חברה ממשלתית שתפקידה יהיה לקדם בניית דיור להשכרה במסגרת פרויקט הדיור הלאומי. החברה שתוקם תהיה בבעלות ממשלתית מלאה, והיא תהווה זרוע ביצוע של הממשלה לצורך קידום, תכנון וביצוע פרויקטים לדיור להשכרה.

מטרותיה העיקריות של החברה תהיינה: איתור מתחמי קרקע פוטנציאלים לפיתוח, קידום תכנון סטטוטורי במתחמים, ביצוע הסדרי קניין ופדיון קרקע, ניהול הפיתוח לרבות בקרה על גופי הפיתוח, ניהול שיווק המתחמים במכרזים במסגרת דיור להשכרה והפעלת מנגנוני פיקוח ובקרה על הזוכים במכרזים. תקציב החברה לתפעול שוטף יעמוד על כ-8 מיליון שקל ויוקצו לה כ-20 מיליון שקל בשנה לצורך קידום תכנון הפרויקטים במשך השנתיים הראשונות לפעילותה.

דירקטוריון החברה יורכב מעובדי מדינה השייכים למשרדים הרלוונטיים (אוצר, שיכון, פנים ורמ"י) ומנציגי ציבור בעלי הכשרה בתחום ההנדסה ותכנון ערים.

הסכמי גג עם רשויות מקומיות

כמו כן אישר קבינט הדיור את הצעת ההחלטה בדבר הסכמי הגג" עם הרשויות המקומיות. על פי ההצעה, יוטל על מנהל הכללי של משרד השיכון ומנהל רמ"י בהסכמה עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר לגבש ולהביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל הסכמים עם רשויות מקומיות לפיתוח קרקעות לבנייה למגורים בשטחן במסלולי שיווק שונים.

הגדלת היקפי השיווקים האפקטיביים

מטרת ההסכמים היא הגדלת היקפי השיווקים האפקטיביים ברשויות בהן מצוי מלאי תכנוני של בנייה למגורים מעל 5000 יחידות דיור על ידי טיפול בחסמי פיתוח. במסגרת ההסכמים יינתן מענה לכל הצעדים אותם יש לסיים ולבצע לפני ובמקביל לשיווקי הקרקע, זאת על מנת להסיר חסמים הקשורים לתחבורה, מוסדות חינוך, ביוב ועוד, אשר במצב הנוכחי מונעים שיווקים.

חתימת ההסכמים מול הרשויות תייצר ודאות לכל הגורמים האחראים בכל הנוגע לתקציבים ולוחות זמנים לביצוע כל הנדרש וכל זאת במטרה לאפשר קבלת היתרי בנייה בתקופה שלא תעלה על שנה וחצי ממועד השיווק.

לפיד: שתי החלטות משמעותיות

שר האוצר, יאיר לפיד, ציין כי " אישרנו היום שתי החלטות משמעותיות ביותר שיסייעו בטיפול במחירי הדיור הגבוהים. החברה הממשלתית שתוקם תקדם פרויקטים בתחום הדיור להשכרה ותרכז תחתיה את הטיפול בכל שלבי הבנייה החל מאיתור המתחמים ועד לבנייה בפועל ופיקוח על הזוכים במכרזים. בנוסף, אישרנו היום את גיבושם של הסכמי גג מול הרשויות המקומיות, מהלך שיאיץ את בנייתן של אלפי יחידות דיור באזורי הביקוש ובפריפריה ויסייע בהסרת חסמים שעיכבו עד היום פרויקטים רבים".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן