Skip to content

ממשלת ירדן אישרה את פרויקט תעלת הימים בין ישראל לירדן

פרויקט תעלת הימים אמור להביא מים מים סוף אל ים המלח ובכך לספק מים וחשמל למדינות האזור, ובראשון ירדן. זאת חרף התנגדות של גופי איכות הסביבה בישראל ובירדן כאחד, הטוענים שהפרויקט יסב נזק סביבתי וכלכלי כבד

ממשלת ירדן אישרה את פרויקט תעלת הימים בין ישראל לירדן

פרויקט תעלת הימים אמור להביא מים מים סוף אל ים המלח ובכך לספק מים וחשמל למדינות האזור, ובראשון ירדן. זאת חרף התנגדות של גופי איכות הסביבה בישראל ובירדן כאחד, הטוענים שהפרויקט יסב נזק סביבתי וכלכלי כבד

 

ים המלח. ללא פרויקט התעלה, יוסיף מפלס ים המלח לרדת ובתוך כחמישים שנה יאבד הים קרוב לעשירית משטחו. המשמעות היא נזקים נרחבים לתיירות ולתעשייה באזור וכן פגיעה אקולוגית נרחבת. (צילום: עטרה כהן קושקה)
ים המלח. ללא פרויקט התעלה, יוסיף מפלס ים המלח לרדת. המשמעות היא נזקים נרחבים לתיירות ולתעשייה באזור וכן פגיעה אקולוגית נרחבת. (צילום: עטרה כהן קושקה)

ממשלת ירדן אישרה את פרויקט תעלת הימים בין ישראל לירדן (red sea-dead sea). כך מדווח הבי בי סי. בידיעה נאמר כי הפרוייקט יפיק מיליוני ליטרים מעוקבים של מי שתייה לירדן וגם מים לצרכי החקלאים הירדנים, לצורך גידולים בקרקע הצחיחה.

תוכנית red sea dead sea. מעקבה אמורים המים לעבור בצינורות ובמנהרה עד לאזור הנמצא מדרום לים המלח. (צילום מתוך כתבת הבי בי סי)
תוכנית red sea dead sea. מעקבה אמורים המים לעבור בצינורות ובמנהרה עד לאזור הנמצא מדרום לים המלח. (צילום מתוך כתבת הבי בי סי)

התוכנית זוכה לביקורת מגופים ירוקים משני צידי הגבול, שטוענים שמהילת מי ים המלח במי ים סוף תביא להריסת ייחודו של ים המלח ולשינוי צבע מימיו.

סאאד אבו האמור, מזכ"ל רשות עמק הירדן הירדנית, אמר לבי בי סי כי "החלטנו עם שכנינו ללכת על תוכנית מצומצמת יותר שתפיק מאה מיליון מטרים מעוקבים מים בשנה". התוכנית המקורית דיברה על חצי מיליארד מטרים מעוקבים בשנה.

בחודש ינואר 2013, אחר כעשור של ויכוחים על כדאיות פרויקט תעלת הימים והשלכותיו הסביבתיות, פרסם הבנק העולמי שורת דוח"ות, שבהם קבע שקיימת היתכנות הנדסית, כלכלית וסביבתית להקמת הפרויקט בין מפרץ סוף וים המלח.

מלון קמפינסקי בצדו הירדני של ים המלח. הפרויקט אמור גם לקדם שיתוף פעולה שיהדק את השלום באזור. (צילום: עירית רוזנבלום)
מלון קמפינסקי בצדו הירדני של ים המלח. הפרויקט אמור גם לקדם שיתוף פעולה שיהדק את השלום באזור. (צילום: עירית רוזנבלום)

פרויקט תעלת הימים נועד לייצב את מפלס ים המלח, לספק מים וחשמל למדינות האזור, ובראשן ירדן, וכן לקדם שיתוף פעולה שיהדק את השלום באזור. בדיקת הבנק קובעת שללא ייצוב המפלס באמצעות פרויקט התעלה, יוסיף מפלס ים המלח לרדת ובתוך כחמישים שנה יאבד הים קרוב לעשירית משטחו. המשמעות היא נזקים נרחבים לתיירות ולתעשייה באזור וכן פגיעה אקולוגית נרחבת.

המלצתו של הבנק העולמי היא להקים תחנת שאיבה באזור עקבה, להזרים את המים לנקודה גבוהה וממנה להעביר את המים בצינורות ובמנהרה עד לאזור הנמצא מדרום לים המלח. באזור זה יוקם מתקן ההתפלה הגדול בעולם ובנוסף יוקם גם מפעל הידרואלקטרי שיספק חשמל לירדן ולרשות הפלסטינית וישראל. המים המלוחים שיוותרו לאחר ההתפלה יוזרמו בצינור אל ים המלח, יביאו להפסקת ירידת המפלס ולאחר מכן לעלייה הדרגתית שלו.

כתב הבי בי סי מציין כי בשל הפרשי הגבהים, עלות מטר מעוקב שעולה בדרך כלל 50 סנט, תעלה כאן פי ארבעה.

2 Comments

 1. ענת, אלטנוילנד
  15 באוקטובר 2013 @ 17:55

  ים המלח הוא ייחודי מסוגו. אין עוד מקום כזה בעולם.
  אז אולי במקום להמשיך לינוק ממנו את המינרלים שלו, תנו לו פשוט לחיות. ולשקם את עצמו.
  כך נשאיר את ים המלח גם לדורות הבאים.

  כל קומביניה אחרת תשנה את ים המלח למשהו אחר לגמרי. ואנחנו לא יכולים לשער את הנזק האקולוגי-ביוטופי.

  • עמית מנדלזון
   15 באוקטובר 2013 @ 19:05

   ענת, זה לא מדויק שהוא יחיד במינו אגמים כאלו קיימים בצרפת ואני משוכנע שבמקומות אחרים גם כן, מה שכן אני מסכים שצריך לעזוב אותו לנפשו כמו שעושים במקומות אחרים

 

ים המלח. ללא פרויקט התעלה, יוסיף מפלס ים המלח לרדת ובתוך כחמישים שנה יאבד הים קרוב לעשירית משטחו. המשמעות היא נזקים נרחבים לתיירות ולתעשייה באזור וכן פגיעה אקולוגית נרחבת. (צילום: עטרה כהן קושקה)
ים המלח. ללא פרויקט התעלה, יוסיף מפלס ים המלח לרדת. המשמעות היא נזקים נרחבים לתיירות ולתעשייה באזור וכן פגיעה אקולוגית נרחבת. (צילום: עטרה כהן קושקה)

ממשלת ירדן אישרה את פרויקט תעלת הימים בין ישראל לירדן (red sea-dead sea). כך מדווח הבי בי סי. בידיעה נאמר כי הפרוייקט יפיק מיליוני ליטרים מעוקבים של מי שתייה לירדן וגם מים לצרכי החקלאים הירדנים, לצורך גידולים בקרקע הצחיחה.

תוכנית red sea dead sea. מעקבה אמורים המים לעבור בצינורות ובמנהרה עד לאזור הנמצא מדרום לים המלח. (צילום מתוך כתבת הבי בי סי)
תוכנית red sea dead sea. מעקבה אמורים המים לעבור בצינורות ובמנהרה עד לאזור הנמצא מדרום לים המלח. (צילום מתוך כתבת הבי בי סי)

התוכנית זוכה לביקורת מגופים ירוקים משני צידי הגבול, שטוענים שמהילת מי ים המלח במי ים סוף תביא להריסת ייחודו של ים המלח ולשינוי צבע מימיו.

סאאד אבו האמור, מזכ"ל רשות עמק הירדן הירדנית, אמר לבי בי סי כי "החלטנו עם שכנינו ללכת על תוכנית מצומצמת יותר שתפיק מאה מיליון מטרים מעוקבים מים בשנה". התוכנית המקורית דיברה על חצי מיליארד מטרים מעוקבים בשנה.

בחודש ינואר 2013, אחר כעשור של ויכוחים על כדאיות פרויקט תעלת הימים והשלכותיו הסביבתיות, פרסם הבנק העולמי שורת דוח"ות, שבהם קבע שקיימת היתכנות הנדסית, כלכלית וסביבתית להקמת הפרויקט בין מפרץ סוף וים המלח.

מלון קמפינסקי בצדו הירדני של ים המלח. הפרויקט אמור גם לקדם שיתוף פעולה שיהדק את השלום באזור. (צילום: עירית רוזנבלום)
מלון קמפינסקי בצדו הירדני של ים המלח. הפרויקט אמור גם לקדם שיתוף פעולה שיהדק את השלום באזור. (צילום: עירית רוזנבלום)

פרויקט תעלת הימים נועד לייצב את מפלס ים המלח, לספק מים וחשמל למדינות האזור, ובראשן ירדן, וכן לקדם שיתוף פעולה שיהדק את השלום באזור. בדיקת הבנק קובעת שללא ייצוב המפלס באמצעות פרויקט התעלה, יוסיף מפלס ים המלח לרדת ובתוך כחמישים שנה יאבד הים קרוב לעשירית משטחו. המשמעות היא נזקים נרחבים לתיירות ולתעשייה באזור וכן פגיעה אקולוגית נרחבת.

המלצתו של הבנק העולמי היא להקים תחנת שאיבה באזור עקבה, להזרים את המים לנקודה גבוהה וממנה להעביר את המים בצינורות ובמנהרה עד לאזור הנמצא מדרום לים המלח. באזור זה יוקם מתקן ההתפלה הגדול בעולם ובנוסף יוקם גם מפעל הידרואלקטרי שיספק חשמל לירדן ולרשות הפלסטינית וישראל. המים המלוחים שיוותרו לאחר ההתפלה יוזרמו בצינור אל ים המלח, יביאו להפסקת ירידת המפלס ולאחר מכן לעלייה הדרגתית שלו.

כתב הבי בי סי מציין כי בשל הפרשי הגבהים, עלות מטר מעוקב שעולה בדרך כלל 50 סנט, תעלה כאן פי ארבעה.

2 Comments

 1. ענת, אלטנוילנד
  15 באוקטובר 2013 @ 17:55

  ים המלח הוא ייחודי מסוגו. אין עוד מקום כזה בעולם.
  אז אולי במקום להמשיך לינוק ממנו את המינרלים שלו, תנו לו פשוט לחיות. ולשקם את עצמו.
  כך נשאיר את ים המלח גם לדורות הבאים.

  כל קומביניה אחרת תשנה את ים המלח למשהו אחר לגמרי. ואנחנו לא יכולים לשער את הנזק האקולוגי-ביוטופי.

  • עמית מנדלזון
   15 באוקטובר 2013 @ 19:05

   ענת, זה לא מדויק שהוא יחיד במינו אגמים כאלו קיימים בצרפת ואני משוכנע שבמקומות אחרים גם כן, מה שכן אני מסכים שצריך לעזוב אותו לנפשו כמו שעושים במקומות אחרים

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן