Skip to content

נחתם הסכם סידור עבודה לנהגי הרכבת

הנהגים בחטיבת הנוסעים יעבדו משמרות של עד 8 וחצי שעות ביום ובכך פחתו שעות העבודה שלהם. כמו כן יעשו נהגים משמרת שבת פעם בחודש בלבד. לנהגים בחטיבת המטענים הוסדרו הקווים ונסיעות המטען בכל האזורים. הוסדרו גם תנאי העסקת נהגי המוסך

נחתם הסכם סידור עבודה לנהגי הרכבת

הנהגים בחטיבת הנוסעים יעבדו משמרות של עד 8 וחצי שעות ביום ובכך פחתו שעות העבודה שלהם. כמו כן יעשו נהגים משמרת שבת פעם בחודש בלבד. לנהגים בחטיבת המטענים הוסדרו הקווים ונסיעות המטען בכל האזורים. הוסדרו גם תנאי העסקת נהגי המוסך

אמש נחתם הסכם להסדרת סידורי העבודה של נהגי הרכבת בחטיבת הנוסעים ובחטיבת המטענים. ההסכם נוגע לכ- 400 נהגים. על ההסכם חתמו הנהלת הרכבת, אבי אדרי יו"ר איגוד עובדי התחבורה של ההסתדרות, וועד עובדי הרכבת.

רכבת ישראל. נהגי רכבות הנוסעים יעבדו פחות שעות (צילום: רכבת ישראל)
רכבת ישראל. נהגי רכבות הנוסעים יעבדו פחות שעות (צילום: רכבת ישראל)

מו"מ ושיבושים

לפני כחודשיים החל מו"מ בין ההסתדרות וועד העובדים לבין הנהלת הרכבת זאת לאחר שהעובדים התריעו כי אין באפשרותם לעבוד עוד שעות ארוכות ומשמרות נוספות. מאז התנהל מו"מ עם ההנהלה לצורך הסדרת סידורי העבודה, שלווה בשיבושים מצד העובדים.

במסגרת ההסכמות שנחתמו אמש הוסדר סידור העבודה הן לנהגים בחטיבת הנוסעים והן לנהגים בחטיבת המטענים. תוקף ההסכמות הן עד אוקטובר 2014 ובמקביל ימשיכו הצדדים לפעול לשיפור סידורי העבודה.

הסדרי הנהגים

במסגרת ההסכמות לנהגים בחטיבת הנוסעים הוסדר, כי הנהגים יעבדו משמרות של עד 8 וחצי שעות ביום ובכך פחתו שעות העבודה שלהם. כמו כן יעשו נהגים משמרת שבת פעם בחודש בלבד.

במסגרת ההסכמות לנהגים בחטיבת המטענים הוסדרו הקווים ונסיעות המטען של הנהגים בכך שיופעלו רכבות המטענים בכלל האזורים במדינה וללא כל פגיעה הן בנהגים מהצפון, מהמרכז ומהדרום. כמו כן הוסדרו תנאי העסקת נהגי המוסך ורווחת העובדים לרבות הסדרת חדר מנוחה.

בהסכמות הוסדר גם תנאי הנסיעות של העובדים לעבודה וחזרה מהעבודה הן של נהגי הנוסעים והן של המטענים.

סוגיות פתוחות

ההסכמות שהושגו אמש הותירו כמה סוגיות מהותיות פתוחות שעליהן ימשיך להתנהל מו"מ בין ההסתדרות להנהלת הרכבת.

יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, אבי אדרי אומר היום: "לאחר מו"מ ארוך הוסדרו בשלב זה ועד להסדרה סופית תנאי העסקת הנהגים כך שהנהגים יוכלו לעבוד בשעות סבירות יותר מבעבר. קיימת חשיבות עליונה למנוחת הנהגים הן בהיבט האישי והן בשמירה על ביטחון הנוסעים".

יו"ר ועד עובדי רכבת ישראל, ניקה שימחוביץ אמר הבוקר: " אתמול בלילה נחתם הסכם עם הנהלת רכבת ישראל בנוגע לסידורי עבודה של הנהגים ברכבת ישראל וכפי שאזרחי מדינת ישראל שמעו בעבר כי נהגים קרסו מסידורי העבודה הקשים שהטילה עליהם הנהלת הרכבת. הסידור החדש שנקבע ייתן לנהגים מרווח. לאור הסכם זה אנו רגועים יותר בנוגע לבטיחותם של הנוסעים ברכבת ישראל, שמבחינתו זאת המעלה הראשונה. למרות המחלוקות שעדיין קיימות עם הנהלת רכבת ישראל, הוועד ימשיך לפעול לטובת ציבור הנוסעים והעובדים ברכבת ישראל".

אמש נחתם הסכם להסדרת סידורי העבודה של נהגי הרכבת בחטיבת הנוסעים ובחטיבת המטענים. ההסכם נוגע לכ- 400 נהגים. על ההסכם חתמו הנהלת הרכבת, אבי אדרי יו"ר איגוד עובדי התחבורה של ההסתדרות, וועד עובדי הרכבת.

רכבת ישראל. נהגי רכבות הנוסעים יעבדו פחות שעות (צילום: רכבת ישראל)
רכבת ישראל. נהגי רכבות הנוסעים יעבדו פחות שעות (צילום: רכבת ישראל)

מו"מ ושיבושים

לפני כחודשיים החל מו"מ בין ההסתדרות וועד העובדים לבין הנהלת הרכבת זאת לאחר שהעובדים התריעו כי אין באפשרותם לעבוד עוד שעות ארוכות ומשמרות נוספות. מאז התנהל מו"מ עם ההנהלה לצורך הסדרת סידורי העבודה, שלווה בשיבושים מצד העובדים.

במסגרת ההסכמות שנחתמו אמש הוסדר סידור העבודה הן לנהגים בחטיבת הנוסעים והן לנהגים בחטיבת המטענים. תוקף ההסכמות הן עד אוקטובר 2014 ובמקביל ימשיכו הצדדים לפעול לשיפור סידורי העבודה.

הסדרי הנהגים

במסגרת ההסכמות לנהגים בחטיבת הנוסעים הוסדר, כי הנהגים יעבדו משמרות של עד 8 וחצי שעות ביום ובכך פחתו שעות העבודה שלהם. כמו כן יעשו נהגים משמרת שבת פעם בחודש בלבד.

במסגרת ההסכמות לנהגים בחטיבת המטענים הוסדרו הקווים ונסיעות המטען של הנהגים בכך שיופעלו רכבות המטענים בכלל האזורים במדינה וללא כל פגיעה הן בנהגים מהצפון, מהמרכז ומהדרום. כמו כן הוסדרו תנאי העסקת נהגי המוסך ורווחת העובדים לרבות הסדרת חדר מנוחה.

בהסכמות הוסדר גם תנאי הנסיעות של העובדים לעבודה וחזרה מהעבודה הן של נהגי הנוסעים והן של המטענים.

סוגיות פתוחות

ההסכמות שהושגו אמש הותירו כמה סוגיות מהותיות פתוחות שעליהן ימשיך להתנהל מו"מ בין ההסתדרות להנהלת הרכבת.

יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, אבי אדרי אומר היום: "לאחר מו"מ ארוך הוסדרו בשלב זה ועד להסדרה סופית תנאי העסקת הנהגים כך שהנהגים יוכלו לעבוד בשעות סבירות יותר מבעבר. קיימת חשיבות עליונה למנוחת הנהגים הן בהיבט האישי והן בשמירה על ביטחון הנוסעים".

יו"ר ועד עובדי רכבת ישראל, ניקה שימחוביץ אמר הבוקר: " אתמול בלילה נחתם הסכם עם הנהלת רכבת ישראל בנוגע לסידורי עבודה של הנהגים ברכבת ישראל וכפי שאזרחי מדינת ישראל שמעו בעבר כי נהגים קרסו מסידורי העבודה הקשים שהטילה עליהם הנהלת הרכבת. הסידור החדש שנקבע ייתן לנהגים מרווח. לאור הסכם זה אנו רגועים יותר בנוגע לבטיחותם של הנוסעים ברכבת ישראל, שמבחינתו זאת המעלה הראשונה. למרות המחלוקות שעדיין קיימות עם הנהלת רכבת ישראל, הוועד ימשיך לפעול לטובת ציבור הנוסעים והעובדים ברכבת ישראל".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן