וינשטיין ולבני יקימו יחידה לריכוז ופיקוח על מערך התביעה

צוות שהוקם לפני כשנה בחן את מצב התביעה במדינה. בהמלצות הצוות תוקם יחידת על שתפקח, תסמיך ותבחן את מערך התובעים במדינה, כולל תובעים ברשויות מקומיות, משרדי ממשלה ובמשטרה

וינשטיין ולבני יקימו יחידה לריכוז ופיקוח על מערך התביעה

צוות שהוקם לפני כשנה בחן את מצב התביעה במדינה. בהמלצות הצוות תוקם יחידת על שתפקח, תסמיך ותבחן את מערך התובעים במדינה, כולל תובעים ברשויות מקומיות, משרדי ממשלה ובמשטרה

יחידה יעודית לפיקוח ולהנחיית תובעים פליליים תוקם במשרד המשפטים. כך נמסר היום (רביעי), במשרד המשפטים. בכך אימץ היועץ המשפטי ממשלה יהודה וינשטיין,  בתיאום עם שרת המשפטים ציפי לבני, את המלצות הצוות שהוקם לפני שנה לבדיקת המדיניות הנוהגת ביחס לכלל התובעים הפליליים הפועלים בהסמכת היועץ המשפטי, לרבות תובעים חיצוניים אשר בסמכותם להגיש כתבי אישום פליליים בתחומים שונים בשדה הפלילי.

וינשטיין (צילום: יקי צימרמן)
וינשטיין (צילום: יקי צימרמן)

הצוות בחן את מצב התובעים במדינה, כולל תובעים מטעם משרדי ממשלה (כמו המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, ועוד) או תובעים מטעם תאגידים סטטוטוריים (כמו הרשות להגבלים עסקיים).

על פי חוק, הסמכות להגיש כתב אישום ולנהל הליך פלילי נגד אדם נתונה ליועץ המשפטי לממשלה ולנציגיו, וכן מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו להיות תובע. בנוסף, לשלטון המקומי סמכות תביעה עצמאית מכוח פקודת העיריות בתחומים מסוימים כגון תכנון ובנייה. הסמכת התובעים במשרדי הממשלה, יחידות הסמך, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים, היא הסמכה בעבירות מסוימות, ולעיתים אף בתיק מסוים, בהתאם לתחום המקצועי. זאת בשונה מהסמכת פרקליטים, שהינם בעלי הסמכה כללית ורחבה.

הצוות המליץ כי לנוכח חוסר אחידות במערך ההסמכה, הפיקוח ומדיניות תביעה, יש להקים גוף חדש, יחידה יעודית במשרד המשפטים, אשר תפעל מטעם היועץ המשפטי לממשלה, ואשר תהיה מופקדת על: התווית מדיניות אחידה בתחום התביעה הפלילית; הקמת מערך הסמכה אחיד שיאפשר מעקב ונגישות למידע על אודות התובעים בעלי ההסמכה; הנחייה, ריכוז, פיקוח, ליווי והתוויית עיקרי מדיניות לגורמי התביעה השונים.

 להקמתה של היחידה תידרש מסגרת ארגונית ותקציבית. לפיכך מינה וינשטיין, בתיאום עם לבני, צוות יישום שיוציא, בהקדם את המסקנות מן הכוח אל הפועל. בראש צוות היישום יעמוד ד"ר גיא רוטקופף, מנכ"ל משרד המשפטים. הצוות יבחן את המבנה הראוי להקמת היחידה, מיקומה של היחידה בתוך משרד המשפטים, התפקידים שיש להטיל עליה, ההיערכות הארגונית הנדרשת לצורך הקמת היחידה, היקף המשאבים אשר יוקנו לה וכל נושא אחר אשר צוות היישום ימצא לנכון לצורך יישום ההמלצות.

יחידה יעודית לפיקוח ולהנחיית תובעים פליליים תוקם במשרד המשפטים. כך נמסר היום (רביעי), במשרד המשפטים. בכך אימץ היועץ המשפטי ממשלה יהודה וינשטיין,  בתיאום עם שרת המשפטים ציפי לבני, את המלצות הצוות שהוקם לפני שנה לבדיקת המדיניות הנוהגת ביחס לכלל התובעים הפליליים הפועלים בהסמכת היועץ המשפטי, לרבות תובעים חיצוניים אשר בסמכותם להגיש כתבי אישום פליליים בתחומים שונים בשדה הפלילי.

וינשטיין (צילום: יקי צימרמן)
וינשטיין (צילום: יקי צימרמן)

הצוות בחן את מצב התובעים במדינה, כולל תובעים מטעם משרדי ממשלה (כמו המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, ועוד) או תובעים מטעם תאגידים סטטוטוריים (כמו הרשות להגבלים עסקיים).

על פי חוק, הסמכות להגיש כתב אישום ולנהל הליך פלילי נגד אדם נתונה ליועץ המשפטי לממשלה ולנציגיו, וכן מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו להיות תובע. בנוסף, לשלטון המקומי סמכות תביעה עצמאית מכוח פקודת העיריות בתחומים מסוימים כגון תכנון ובנייה. הסמכת התובעים במשרדי הממשלה, יחידות הסמך, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים, היא הסמכה בעבירות מסוימות, ולעיתים אף בתיק מסוים, בהתאם לתחום המקצועי. זאת בשונה מהסמכת פרקליטים, שהינם בעלי הסמכה כללית ורחבה.

הצוות המליץ כי לנוכח חוסר אחידות במערך ההסמכה, הפיקוח ומדיניות תביעה, יש להקים גוף חדש, יחידה יעודית במשרד המשפטים, אשר תפעל מטעם היועץ המשפטי לממשלה, ואשר תהיה מופקדת על: התווית מדיניות אחידה בתחום התביעה הפלילית; הקמת מערך הסמכה אחיד שיאפשר מעקב ונגישות למידע על אודות התובעים בעלי ההסמכה; הנחייה, ריכוז, פיקוח, ליווי והתוויית עיקרי מדיניות לגורמי התביעה השונים.

 להקמתה של היחידה תידרש מסגרת ארגונית ותקציבית. לפיכך מינה וינשטיין, בתיאום עם לבני, צוות יישום שיוציא, בהקדם את המסקנות מן הכוח אל הפועל. בראש צוות היישום יעמוד ד"ר גיא רוטקופף, מנכ"ל משרד המשפטים. הצוות יבחן את המבנה הראוי להקמת היחידה, מיקומה של היחידה בתוך משרד המשפטים, התפקידים שיש להטיל עליה, ההיערכות הארגונית הנדרשת לצורך הקמת היחידה, היקף המשאבים אשר יוקנו לה וכל נושא אחר אשר צוות היישום ימצא לנכון לצורך יישום ההמלצות.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן