Skip to content

נתניהו הנחה לקדם חקיקה שתאפשר החזקת מסתננים במשמורת

"אי אפשר יהיה לעצור את ההסתננות רק באמצעות הגדר", אמר נתניהו בדיון שקיים הבוקר. "צריך להמשיך בשילוב האמצעים שהביאו עד כה לבלימה המוחלטת של ההסתננות לישראל: מכשול פיסי לצד כלים משפטיים, וכלכליים יעילים. למסתננים בלתי חוקיים אין זכות יתרה על חשבונם של אזרחי ישראל"
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה לקדם חקיקת חוק חדש שיאפשר החזקה במשמורת של מסתנני עבודה בלתי חוקיים, וזאת בהתאם להמלצות שהביא בפניו שר הפנים גדעון סער.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בדיון שהתקיים היום בנושא הפעולות הנדרשות להשבת מסתנני העבודה הבלתי חוקיים לפסיקת בג"צ בעניין משך מעצרים של המסתננים, ואמר: "אי אפשר יהיה לעצור את ההסתננות רק באמצעות הגדר. צריך להמשיך בשילוב האמצעים שהביאו עד כה לבלימה המוחלטת של ההסתננות לישראל: מכשול פיסי לצד כלים משפטיים, וכלכליים יעילים. למסתננים בלתי חוקיים אין זכות יתרה על חשבונם של אזרחי ישראל".

(צילום: לע"מ)
"המספר הוא אפס והוא יימשך כך". נתניהו ווינשטיין (צילום: לע"מ)

בדיון שקיים הבוקר ראש הממשלה נתניהו השתתפו שר הפנים גדעון סער, היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה ויינשטיין, חגי הדס – שמונה על ידי ראש הממשלה לטפל בנושא השבת המסתננים, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר ונציגי משרדי המשפטים, הפנים, האוצר, החוץ ועוד.

 שר הפנים, גדעון סער, אמר בדיון: "התפיסה לפיה גדר לבד תעצור אנשים שהולכים אלפי קילומטרים ומוציאים מכספם כדי להבטיח לעצמם עתיד טוב יותר – היא תלושה מהמציאות. נדרשת חקיקה חדשה שתיתן מענים למצב שנוצר בעקבות פסיקת בג"ץ. ישראל היא המדינה המערבית היחידה שיש לה גבול יבשתי עם יבשת אפריקה. במאבק בהסתננות הבלתי חוקית יש לפעול באופן ברור ונחרץ כי עתידה של המדינה תלוי בכך. כפי שהבינו (פעמים רבות באיחור) מדינות מערביות רבות – לא ניתן להתמודד עם תופעת ההסתננות רק בכלים שגרתיים המלווים בשיח זכויות מנותק. בתוכנית שהצגתי יש את המרכיבים שיאפשרו התמודדות עם התופעה".

 בדיון הציג שר הפנים את עיקרי המלצותיו בעקבות החלטת בג"צ האחרונה. כמו כן, הציג שר הפנים דוגמאות לדרכי ההתמודדות של מדינות שונות בעולם עם תופעת מהגרי העבודה מאפריקה כגון אוסטרליה, שוויץ ומדינות נוספות.

 היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין אמר בדיון: "אנחנו נפעל לקיום ומילוי פסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון. גם הפתרונות שיימצאו יעלו בקנה אחד עם פסק הדין, עם הרציונל שעומד ביסודו, וכפי שאמר ראש הממשלה – נפעל בדרכים החוקיות על מנת להגשים את אותן מטרות שעליהן דיבר ראש הממשלה".

קודם לכן, בפתיחת הדיון, אמר ראש הממשלה כי יזרז את הוצאתם של מהגרי העבודה הבלתי חוקיים אל מחוץ לישראל. "היעד שלנו הוא כפול: להמשיך את הבלימה המוחלטת של כניסת מסתננים חדשים לערי ישראל – הצלחנו בזה – המספר הוא אפס והוא יימשך כך", אמר נתניהו. "אבל זו משימה אחת. משימה שנייה היא להמשיך בהוצאה ואף להגדיל את ההוצאה של אותם מסתננים בלתי חוקיים שכבר חדרו לישראל. אנחנו רוצים להשיג את שני הדברים הללו, כמובן בדרכים חוקיות ומקובלות, ועל כך אנחנו מקיימים את הישיבה הזאת".

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן