Skip to content

אושרה הקמת חברה ממשלתית לבניית דיור להשכרה

מטרותיה העיקריות: איתור מתחמי קרקע פוטנציאליים לפיתוח, קידום תכנון סטטוטורי במתחמים, ביצוע הסדרי קניין ופדיון קרקע, ניהול הפיתוח לרבות בקרה על גופי הפיתוח, ניהול שיווק המתחמים במכרזים במסגרת דיור להשכרה והפעלת מנגנוני פיקוח על הזוכים במכרזים

אושרה הקמת חברה ממשלתית לבניית דיור להשכרה

מטרותיה העיקריות: איתור מתחמי קרקע פוטנציאליים לפיתוח, קידום תכנון סטטוטורי במתחמים, ביצוע הסדרי קניין ופדיון קרקע, ניהול הפיתוח לרבות בקרה על גופי הפיתוח, ניהול שיווק המתחמים במכרזים במסגרת דיור להשכרה והפעלת מנגנוני פיקוח על הזוכים במכרזים

הממשלה אישרה היום את הצעתו של שר האוצר, יאיר לפיד, להקים חברה ממשלתית ייעודית לקידום פרויקטים לדיור להשכרה לטווח ארוך במסגרת פרויקט הדיור הלאומי במטרה להביא להוזלת מחירי הדיור בישראל. הממשלה אישרה את ההצעה לאחר שקבינט הדיור אישר את המתווה להקמת החברה לפני מספר שבועות. החברה שתוקם תהיה בבעלות ממשלתית מלאה ותהווה זרוע ביצוע של הממשלה בתחום.

מטרותיה העיקריות של החברה: איתור מתחמי קרקע פוטנציאליים לפיתוח, קידום תכנון סטטוטורי במתחמים, ביצוע הסדרי קניין ופדיון קרקע, ניהול הפיתוח לרבות בקרה על גופי הפיתוח, ניהול שיווק המתחמים במכרזים במסגרת דיור להשכרה והפעלת מנגנוני פיקוח ובקרה על הזוכים במכרזים.

תקציב החברה לתפעול שוטף יעמוד על 8 מיליון שקל בשנה. לצורך קידום תכנון הפרויקטים במשך השנתיים הראשונות לפעילותה יוקצו 20 מיליון ש"ח בכל שנה. דירקטוריון החברה יורכב מעובדי מדינה במשרדי האוצר, שיכון, פנים, רשות מקרקעי ישראל ומנציגי ציבור בעלי הכשרה בתחום ההנדסה ותכנון ערים.

שוק שכירות קונצרנית

יצירת שוק שכירות קונצרנית מהווה פתרון כולל לבעיית הדיור בישראל. התפתחות שוק השכירות הקונצרנית תאפשר לספק שירותי דיור איכותיים, ודאות לשוכר הן לגבי מחיר השכירות והן לגבי מקום המגורים, רמת תחזוקה גבוהה לדירות, תמהיל מגוון של גדלי דירות והפחתת הלחץ על הביקוש לרכישת דירה.

החברה תהווה גוף מקצועי שיתמחה ביצירת התנאים הרגולטוריים והעסקיים הנחוצים להצלחת הפרויקט. זאת לנוכח היעדר ניסיון עסקי בתחום, הסיכונים הכלכליים, המורכבות הפיננסית ושיתוף הפעולה הנדרש בין הגופים הפיננסיים, היזמים והממשלה.

שר האוצר, יאיר לפיד: "הקמת החברה הממשלתית לדיור היא עוד צעד בהתמודדות עם עליית מחירי הדיור בישראל. החברה תייעל ותזרז את הקמת הפרויקטים להשכרה לטווח ארוך, מה שיהיוה אלטרנטיבה ראויה ובטוחה לרכישת דירה ויתרום להקלה על הביקוש לרכישת דירות".

הממשלה אישרה היום את הצעתו של שר האוצר, יאיר לפיד, להקים חברה ממשלתית ייעודית לקידום פרויקטים לדיור להשכרה לטווח ארוך במסגרת פרויקט הדיור הלאומי במטרה להביא להוזלת מחירי הדיור בישראל. הממשלה אישרה את ההצעה לאחר שקבינט הדיור אישר את המתווה להקמת החברה לפני מספר שבועות. החברה שתוקם תהיה בבעלות ממשלתית מלאה ותהווה זרוע ביצוע של הממשלה בתחום.

מטרותיה העיקריות של החברה: איתור מתחמי קרקע פוטנציאליים לפיתוח, קידום תכנון סטטוטורי במתחמים, ביצוע הסדרי קניין ופדיון קרקע, ניהול הפיתוח לרבות בקרה על גופי הפיתוח, ניהול שיווק המתחמים במכרזים במסגרת דיור להשכרה והפעלת מנגנוני פיקוח ובקרה על הזוכים במכרזים.

תקציב החברה לתפעול שוטף יעמוד על 8 מיליון שקל בשנה. לצורך קידום תכנון הפרויקטים במשך השנתיים הראשונות לפעילותה יוקצו 20 מיליון ש"ח בכל שנה. דירקטוריון החברה יורכב מעובדי מדינה במשרדי האוצר, שיכון, פנים, רשות מקרקעי ישראל ומנציגי ציבור בעלי הכשרה בתחום ההנדסה ותכנון ערים.

שוק שכירות קונצרנית

יצירת שוק שכירות קונצרנית מהווה פתרון כולל לבעיית הדיור בישראל. התפתחות שוק השכירות הקונצרנית תאפשר לספק שירותי דיור איכותיים, ודאות לשוכר הן לגבי מחיר השכירות והן לגבי מקום המגורים, רמת תחזוקה גבוהה לדירות, תמהיל מגוון של גדלי דירות והפחתת הלחץ על הביקוש לרכישת דירה.

החברה תהווה גוף מקצועי שיתמחה ביצירת התנאים הרגולטוריים והעסקיים הנחוצים להצלחת הפרויקט. זאת לנוכח היעדר ניסיון עסקי בתחום, הסיכונים הכלכליים, המורכבות הפיננסית ושיתוף הפעולה הנדרש בין הגופים הפיננסיים, היזמים והממשלה.

שר האוצר, יאיר לפיד: "הקמת החברה הממשלתית לדיור היא עוד צעד בהתמודדות עם עליית מחירי הדיור בישראל. החברה תייעל ותזרז את הקמת הפרויקטים להשכרה לטווח ארוך, מה שיהיוה אלטרנטיבה ראויה ובטוחה לרכישת דירה ויתרום להקלה על הביקוש לרכישת דירות".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן