Skip to content

תקנה חדשה תאסור תנועת עגלונים בכבישים

שר התחבורה ישראל כץ חתם על התקנה החדשה, שהוגשה היום לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ותיכנס לתוקף שישה חודשים מיום פרסומה ברשומות

תקנה חדשה תאסור תנועת עגלונים בכבישים

שר התחבורה ישראל כץ חתם על התקנה החדשה, שהוגשה היום לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ותיכנס לתוקף שישה חודשים מיום פרסומה ברשומות

שר התחבורה ישראל כץ, הגיש היום לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת תקנה חדשה האוסרת על תנועת עגלות הרתומות לבעלי חיים, בכבישים העירוניים והבינעירוניים, בכל הארץ. התקנה החדשה האוסרת על תנועת עגלות, רתומות לבעלי חיים נחתמה היום על ידי השר כץ והיא תיכנס לתוקף בעוד שישה חודשים, לאחר אישורה על ידי ועדת הכלכלה ופרסומה ברשומות.

עגלת אלטע זאכן ברחובות עיר. בעלי החיים אינם מקבלים טיפולים רפואיים הכרחיים, מזון ראוי ותנאי מחיה הולמים
עגלת אלטע זאכן ברחובות עיר. בעלי החיים אינם מקבלים טיפולים רפואיים הכרחיים, מזון ראוי ותנאי מחיה הולמים. צילום: עמותת כל חי

פקודת התעבורה מכירה כיום בעגלה הרתומה לבעלי חיים, כאמצעי תחבורה הרשאי לנוע על הכביש. עגלות אלה רתומות לסוסים, או חמורים ומובילות משאות וחפצים שונים בכבישים, בעיקר עגלות המובילות אלטע זאכן (דברים ישנים).

זכויות בעלי חיים

השר כץ חתם על התקנה החדשה, בעקבות בקשות של גופים העוסקים בזכויות בעלי החיים ובראשם עמותת "הכל חי", לאסור את השימוש בבעלי חיים, לצרכים תחבורתיים.

כץ נרתם לנושא והורה להעבירו לדיון ועדת התאום של משרדו הדנה בנהלים ותקנות. בעקבות המלצות הועדה גובשה תקנה האוסרת על תנועת עגלות, הרתומות לבעלי חיים, בדרכים העירוניות והבינעירוניות, למעט בתחומי מושב או קיבוץ.

הימצאותם של עגלות הרתומות לבעלי חיים בכבישי ישראל מהווה סיכון משמעותי לנהגים ולהולכי הרגל כאחד ולעיתים קרובות הן אף גורמות לעיכוב בתנועה ולפקקים מיותרים.

מדובר לרוב בסוסים, המושכרים לרוכלים על בסיס תשלום פעוט של עשרות שקלים ליום ומהווים עבורם תחליף זול לכלי רכב. כדי להימנע מהוצאות כספיות, בעלי החיים אינם מקבלים טיפולים רפואיים הכרחיים, מזון ראוי ותנאי מחיה הולמים, כך עד מותם האכזרי, עקב תשישות מחלות ורעב.

שר התחבורה ישראל כץ, הגיש היום לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת תקנה חדשה האוסרת על תנועת עגלות הרתומות לבעלי חיים, בכבישים העירוניים והבינעירוניים, בכל הארץ. התקנה החדשה האוסרת על תנועת עגלות, רתומות לבעלי חיים נחתמה היום על ידי השר כץ והיא תיכנס לתוקף בעוד שישה חודשים, לאחר אישורה על ידי ועדת הכלכלה ופרסומה ברשומות.

עגלת אלטע זאכן ברחובות עיר. בעלי החיים אינם מקבלים טיפולים רפואיים הכרחיים, מזון ראוי ותנאי מחיה הולמים
עגלת אלטע זאכן ברחובות עיר. בעלי החיים אינם מקבלים טיפולים רפואיים הכרחיים, מזון ראוי ותנאי מחיה הולמים. צילום: עמותת כל חי

פקודת התעבורה מכירה כיום בעגלה הרתומה לבעלי חיים, כאמצעי תחבורה הרשאי לנוע על הכביש. עגלות אלה רתומות לסוסים, או חמורים ומובילות משאות וחפצים שונים בכבישים, בעיקר עגלות המובילות אלטע זאכן (דברים ישנים).

זכויות בעלי חיים

השר כץ חתם על התקנה החדשה, בעקבות בקשות של גופים העוסקים בזכויות בעלי החיים ובראשם עמותת "הכל חי", לאסור את השימוש בבעלי חיים, לצרכים תחבורתיים.

כץ נרתם לנושא והורה להעבירו לדיון ועדת התאום של משרדו הדנה בנהלים ותקנות. בעקבות המלצות הועדה גובשה תקנה האוסרת על תנועת עגלות, הרתומות לבעלי חיים, בדרכים העירוניות והבינעירוניות, למעט בתחומי מושב או קיבוץ.

הימצאותם של עגלות הרתומות לבעלי חיים בכבישי ישראל מהווה סיכון משמעותי לנהגים ולהולכי הרגל כאחד ולעיתים קרובות הן אף גורמות לעיכוב בתנועה ולפקקים מיותרים.

מדובר לרוב בסוסים, המושכרים לרוכלים על בסיס תשלום פעוט של עשרות שקלים ליום ומהווים עבורם תחליף זול לכלי רכב. כדי להימנע מהוצאות כספיות, בעלי החיים אינם מקבלים טיפולים רפואיים הכרחיים, מזון ראוי ותנאי מחיה הולמים, כך עד מותם האכזרי, עקב תשישות מחלות ורעב.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן