Skip to content

נכסים ובניין מכרה את בניין ברני'ס בשיקגו בכ-154 מיליון דולר

הקבוצה רכשה את הבניין במרץ 2011 בסכום של כ-122 מיליון דולר. המכירה הניבה תזרים מזומנים ברוטו של כ-69 מיליון דולר, בנוסף לכ-12 מיליון דולר עודפי תזרים שנמשכו על פני השנים

נכסים ובניין מכרה את בניין ברני'ס בשיקגו בכ-154 מיליון דולר

הקבוצה רכשה את הבניין במרץ 2011 בסכום של כ-122 מיליון דולר. המכירה הניבה תזרים מזומנים ברוטו של כ-69 מיליון דולר, בנוסף לכ-12 מיליון דולר עודפי תזרים שנמשכו על פני השנים

קבוצת נכסים ובניין הודיעה על מכירת בניין ברני'ס בשיקגו לתאגיד אמריקני אשר עיקר פעילותו מרכזים מסחריים. היקף העסקה מסתכם בכ- 154 מיליון דולר. מכירה זו הניבה לקבוצה תזרים מזומנים ברוטו של כ-69 מיליון דולר וזאת בנוסף לעודפי תזרים של כ-12 מיליון דולר שנמשכו על פני השנים. הרווח הכלכלי, לפני מס, מסתכם בכ-39 מיליון דולר (138 מיליון שקל).

בניין ברני'ס בשיקגו. מושכר במלואו לשני שוכרי עוגן,Barney`s New York וסיטיבנק
בניין ברני'ס בשיקגו. מושכר במלואו לשני שוכרי עוגן, Barney`s New York וסיטיבנק

הקבוצה רכשה את הבניין במרץ 2011 בסכום של כ-122 מיליון דולר, מתוכם כ-42 מיליון דולר מומן בהון עצמי ו-80 מיליון דולר בהלוואה לטווח ארוך.

מאז רכישתו הניב הנכס לחברה רווח כלכלי מצטבר ברוטו של כ-39 מיליון דולר, רווח פנומנלי בכל קנה מידה. התשואה המצטברת ברוטו על ההון בשנתיים וחצי האחרונות (cash on cash) – 94%.

מחיר המכירה משקף את השווי ההוגן של הנכס בספרי החברה כך שלא נוצר רווח או הפסד חשבונאי כתוצאה מהעסקה.

רפי ביסקר. חוסן תפעולי. צילום: יונתן בלום
רפי ביסקר. איתנות פיננסית. צילום: יונתן בלום

תשואה של 94% על ההון שהושקע

רפי ביסקר, יו"ר דירקטוריון נכסים ובניין אמר היום: "לאחר כארבע חודשים מחתימת ההסכם, נכסים ובניין משלימה את מכירת בניין Barney`s בשיקגו, תמורת 154 מיליון דולר. העסקה משקפת תשואה של 94% על ההון שהשקענו ומהווה הצלחה עסקית שהיא שילוב של ניצול הזדמנות בעיתוי נכון, עליית שכר דירה בנכס ושיפור במצב שוק הנדל"ן בשיקגו. העסקה מייצרת תזרים פנוי לנכסים ובניין בגובה של כ- 240 מיליון שקל, אשר מצטרף ליתרת המזומנים הגבוהה ויוסיף לאיתנותה הפיננסית של החברה. אנו ממשיכים לראות בשוק הנדל"ן בארה"ב יעד עם פוטנציאל להשקעות עתידיות והזדמנויות עסקיות".

 

סגי איתן. השבחת נכסים מניבים. צילום: דן לב
סגי איתן. השבחת נכסים מניבים. צילום: דן לב

הרווח לפני מס – כ-39 מיליון דולר

סגי איתן, מנכ"ל קבוצת נכסים ובניין אמרה היום: "עסקת בארני'ס משקפת את יכולת הקבוצה לאתר ולהשביח נכסים מניבים ייחודיים מבחינת מיקום אטרקטיבי, תיזמון ושוכרים איכותיים. רכשנו את הנכס במרץ 2011 בכ-122 מיליון דולר ומכרנו אותו ב-154מיליון דולר. התשואה על ההון שהושקע ע"י החברה (cash on cash) הינה 94%. הרווח הכלכלי לפני מס מסתכם בכ-39 מיליון דולר (138 מיליון שקל). הקבוצה תמשיך לאתר הזדמנויות עסקיות בתחום הנכסים המניבים בארץ ובארה"ב וכן לבנות על קרקעות שבבעלותה, תוך שמירה על איתנותה הפיננסית של הקבוצה. אני מבקשת להודות לאודי אליצור, מנכ"ל הפעילות בניו יורק ושיקגו ולעוזי לוי, משנה למנכ"ל נכסים ובניין על הובלת העסקה עד להשלמתה".

בנין ברני'ס בשיקגו

בניין ברני'ס ממוקם באזור המסחר המרכזי של שיקגו (Coast Gold) ומשתרע על פני כ-9,000 מטר מרובע. הבניין המתנוסס על פני גובה של שש קומות, מושכר במלואו לשני שוכרי עוגן,Barney`s New York וסיטיבנק, בחוזי שכירות ארוכי טווח, המייצרים דמי שכירות שנתיים נטו של 9.8 מיליון דולר.

1 Comment

  1. בן אביעד
    29 באוקטובר 2013 @ 9:00

    לפי המחיר שבו הנכס נמכר לעומת השכירות שרשום שמקבלים, המכירה בוצעה לפי תשואה של 4%, במחיר כזה חובה למכור, כל הכבוד.

קבוצת נכסים ובניין הודיעה על מכירת בניין ברני'ס בשיקגו לתאגיד אמריקני אשר עיקר פעילותו מרכזים מסחריים. היקף העסקה מסתכם בכ- 154 מיליון דולר. מכירה זו הניבה לקבוצה תזרים מזומנים ברוטו של כ-69 מיליון דולר וזאת בנוסף לעודפי תזרים של כ-12 מיליון דולר שנמשכו על פני השנים. הרווח הכלכלי, לפני מס, מסתכם בכ-39 מיליון דולר (138 מיליון שקל).

בניין ברני'ס בשיקגו. מושכר במלואו לשני שוכרי עוגן,Barney`s New York וסיטיבנק
בניין ברני'ס בשיקגו. מושכר במלואו לשני שוכרי עוגן, Barney`s New York וסיטיבנק

הקבוצה רכשה את הבניין במרץ 2011 בסכום של כ-122 מיליון דולר, מתוכם כ-42 מיליון דולר מומן בהון עצמי ו-80 מיליון דולר בהלוואה לטווח ארוך.

מאז רכישתו הניב הנכס לחברה רווח כלכלי מצטבר ברוטו של כ-39 מיליון דולר, רווח פנומנלי בכל קנה מידה. התשואה המצטברת ברוטו על ההון בשנתיים וחצי האחרונות (cash on cash) – 94%.

מחיר המכירה משקף את השווי ההוגן של הנכס בספרי החברה כך שלא נוצר רווח או הפסד חשבונאי כתוצאה מהעסקה.

רפי ביסקר. חוסן תפעולי. צילום: יונתן בלום
רפי ביסקר. איתנות פיננסית. צילום: יונתן בלום

תשואה של 94% על ההון שהושקע

רפי ביסקר, יו"ר דירקטוריון נכסים ובניין אמר היום: "לאחר כארבע חודשים מחתימת ההסכם, נכסים ובניין משלימה את מכירת בניין Barney`s בשיקגו, תמורת 154 מיליון דולר. העסקה משקפת תשואה של 94% על ההון שהשקענו ומהווה הצלחה עסקית שהיא שילוב של ניצול הזדמנות בעיתוי נכון, עליית שכר דירה בנכס ושיפור במצב שוק הנדל"ן בשיקגו. העסקה מייצרת תזרים פנוי לנכסים ובניין בגובה של כ- 240 מיליון שקל, אשר מצטרף ליתרת המזומנים הגבוהה ויוסיף לאיתנותה הפיננסית של החברה. אנו ממשיכים לראות בשוק הנדל"ן בארה"ב יעד עם פוטנציאל להשקעות עתידיות והזדמנויות עסקיות".

 

סגי איתן. השבחת נכסים מניבים. צילום: דן לב
סגי איתן. השבחת נכסים מניבים. צילום: דן לב

הרווח לפני מס – כ-39 מיליון דולר

סגי איתן, מנכ"ל קבוצת נכסים ובניין אמרה היום: "עסקת בארני'ס משקפת את יכולת הקבוצה לאתר ולהשביח נכסים מניבים ייחודיים מבחינת מיקום אטרקטיבי, תיזמון ושוכרים איכותיים. רכשנו את הנכס במרץ 2011 בכ-122 מיליון דולר ומכרנו אותו ב-154מיליון דולר. התשואה על ההון שהושקע ע"י החברה (cash on cash) הינה 94%. הרווח הכלכלי לפני מס מסתכם בכ-39 מיליון דולר (138 מיליון שקל). הקבוצה תמשיך לאתר הזדמנויות עסקיות בתחום הנכסים המניבים בארץ ובארה"ב וכן לבנות על קרקעות שבבעלותה, תוך שמירה על איתנותה הפיננסית של הקבוצה. אני מבקשת להודות לאודי אליצור, מנכ"ל הפעילות בניו יורק ושיקגו ולעוזי לוי, משנה למנכ"ל נכסים ובניין על הובלת העסקה עד להשלמתה".

בנין ברני'ס בשיקגו

בניין ברני'ס ממוקם באזור המסחר המרכזי של שיקגו (Coast Gold) ומשתרע על פני כ-9,000 מטר מרובע. הבניין המתנוסס על פני גובה של שש קומות, מושכר במלואו לשני שוכרי עוגן,Barney`s New York וסיטיבנק, בחוזי שכירות ארוכי טווח, המייצרים דמי שכירות שנתיים נטו של 9.8 מיליון דולר.

1 Comment

  1. בן אביעד
    29 באוקטובר 2013 @ 9:00

    לפי המחיר שבו הנכס נמכר לעומת השכירות שרשום שמקבלים, המכירה בוצעה לפי תשואה של 4%, במחיר כזה חובה למכור, כל הכבוד.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן