Skip to content

יו"ר סוכנות החלל, פרופ' יצחק בן ישראל: "הלוויין האיראני לא צריך להדאיג אותנו. הטילים – כן"

"יש לאיראנים יכולות אמיתיות בטכנולוגיה של הטילים, אבל כל השאר זה הרבה גוזמה וניפוח. כך צריך להתייחס גם לניסויים שהם עורכים בטכנולוגיות צבאיות חדשות למיניהן. שום דבר מהדברים האלה אינו מבצעי ולא מאיים על מדינת ישראל, חוץ מהטילים עצמם"

יו"ר סוכנות החלל, פרופ' יצחק בן ישראל: "הלוויין האיראני לא צריך להדאיג אותנו. הטילים – כן"

"יש לאיראנים יכולות אמיתיות בטכנולוגיה של הטילים, אבל כל השאר זה הרבה גוזמה וניפוח. כך צריך להתייחס גם לניסויים שהם עורכים בטכנולוגיות צבאיות חדשות למיניהן. שום דבר מהדברים האלה אינו מבצעי ולא מאיים על מדינת ישראל, חוץ מהטילים עצמם"

"יש לאיראנים יכולות אמיתיות בטכנולוגיה של הטילים, אבל כל השאר זה הרבה גוזמה וניפוח. כך צריך להתייחס גם לניסויים שהם עורכים בטכנולוגיות צבאיות חדשות למיניהן. שום דבר מהדברים האלה אינו מבצעי ולא מאיים על מדינת ישראל, חוץ מהטילים עצמם"

מאת צבי זינגר

הלוויין שאיראן שיגרה אתמול לא צריך להדאיג אותנו, הישראלים. כך גם הניסויים הראוותניים שעורכת איראן מפעם לפעם בכלים ובטכנולוגיות חדשות. כך קובע פרופ', אלוף (מיל.) יצחק בן ישראל, בשיחה עם "מגפון".

פרופ' יצחק בן ישראל, שהיה בעבר ראש מפא"ת  – המינהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון – משמש כיום כיו"ר סוכנות החלל הישראלית וכיו"ר המועצה הלאומית למחקר ופיתוח. לאחרונה מונה פרופ' בן ישראל גם ליו"ר מטה הסייבר הלאומי, שנועד לעסוק בהגנה מפני טרור ממוחשב.

פרופ' יצחק בן ישראל על היכולת הטכנולוגית האיראנית: "פסאדה עם איים של יכולות אמיתיות". צילום מתוך ויקיפדיה
פרופ' יצחק בן ישראל על היכולת הטכנולוגית האיראנית: "פסאדה עם איים של יכולות אמיתיות". צילום מתוך ויקיפדיה

"הלוויין ששיגרו האיראנים", אומר פרופ' בן ישראל, "הוא לוויין של 50 ק"ג, שלפי הצהרת האיראנים עצמם נועד לעשות מדידות של מזג אוויר. הוא גם שוגר לגובה נמוך יחסית, של כ-370 ק"מ. בגובה הזה הוא גם לא ישרוד הרבה כי כדי לשרוד זמן רב, הלוויין צריך להיות משוגר לגובה של 500 ק"מ לפחות.

"זה כבר הלוויין השלישי שהאיראנים משגרים", אומר פרופ' בן ישראל, "אולם לא הלוויין עצמו צריך להדאיג אותנו. שיגור הלוויין מצביע על כך שלאיראנים יש יכולות והם שולטים בטכנולוגיה של הטילים. הטכנולוגיה של הטילים, היא שצריכה להדאיג אותנו – לא הלוויין עצמו".

פרופ' בן ישראל אומר כי מדינת ישראל, "מכוסה" ע"י הטילים האיראניים, מבחינת הטווח, קרוב לעשור. "הכוונה של האיראנים היא להמשיך ולפתח את הטילים כדי להגיע לטווחים יותר ויותר רחוקים. מבחינת הטווח, אנחנו לא צריכים להיות מודאגים, כי אנחנו כבר 'בפנים'.הטווחים היותר רחוקים, שאליהם חותרים האיראנים, הם של אירופה ואפילו ארה"ב. כמו המתקן שהתפוצץ בטהרן לא מזמן והיה מיועד לפיתוח טילים בעלי טווח שיגיע לארה"ב. נושא הטווח צריך, לכן,  להדאיג בעיקר את העולם, לא אותנו".

עם זאת טוען פרופ' בן ישראל, כי הרבה מאוד מן הניסויים הראוותניים שעורכת איראן לאחרונה, באמצעי לחימה חדשים, לראווה. על היכולות הטכנולוגיות של איראן  וא אומר: "במידה רבה זו פסאדה עם איים של יכולות אמיתיות. יש להם יכולות אמיתיות בטכנולוגיה של הטילים, אבל כל השאר זה הרבה גוזמה וניפוח. כך צריך להתייחס גם לניסויים שהם עורכים בטכנולוגיות צבאיות חדשות למיניהן. שום דבר מהדברים האלה אינו מבצעי ולא מאיים על מדינת ישראל, חוץ מהטילים עצמם".

הלויין ששיגרה איראן אתמול לחלל שוגר, עפ"י סוכנות הידיעות האיראנית, בהוראת הנשיא מחמוד אחמדינג'אד בעצמו. נשיא ארגון החלל באיראן, חמיד פאזלי, צוטט בסוכנות הידיעות אירנ"א, כאומר כי מדובר בלוויין מתוצרת עצמית למטרות צילום ומחקר מדעי וכי מערכות הפיקוח והצילום שלו משוכללות יותר משל הלוויינים האיראנים הקודמים. שיגור הלוויין האיראני נעשה במסגרת החגיגות לציון 33 שנים למהפכה האסלאמית.

את הלווין הקודם שיגרה איראן ביוני אשתקד. הלוויין הראשון שוגר על ידה  ב-2005 באמצעות טיל רוסי מבסיס הטילים פלסצק בצפון רוסיה.

עפ"י פרסומים שונים איראן מתכננת להקים בסיס צבאי חדש לשיגור לוויינים לחלל בדרום מזרח המדינה, אזור דליל באדם השוכן לחופי האוקיינוס ההודי.

"יש לאיראנים יכולות אמיתיות בטכנולוגיה של הטילים, אבל כל השאר זה הרבה גוזמה וניפוח. כך צריך להתייחס גם לניסויים שהם עורכים בטכנולוגיות צבאיות חדשות למיניהן. שום דבר מהדברים האלה אינו מבצעי ולא מאיים על מדינת ישראל, חוץ מהטילים עצמם"

מאת צבי זינגר

הלוויין שאיראן שיגרה אתמול לא צריך להדאיג אותנו, הישראלים. כך גם הניסויים הראוותניים שעורכת איראן מפעם לפעם בכלים ובטכנולוגיות חדשות. כך קובע פרופ', אלוף (מיל.) יצחק בן ישראל, בשיחה עם "מגפון".

פרופ' יצחק בן ישראל, שהיה בעבר ראש מפא"ת  – המינהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון – משמש כיום כיו"ר סוכנות החלל הישראלית וכיו"ר המועצה הלאומית למחקר ופיתוח. לאחרונה מונה פרופ' בן ישראל גם ליו"ר מטה הסייבר הלאומי, שנועד לעסוק בהגנה מפני טרור ממוחשב.

פרופ' יצחק בן ישראל על היכולת הטכנולוגית האיראנית: "פסאדה עם איים של יכולות אמיתיות". צילום מתוך ויקיפדיה
פרופ' יצחק בן ישראל על היכולת הטכנולוגית האיראנית: "פסאדה עם איים של יכולות אמיתיות". צילום מתוך ויקיפדיה

"הלוויין ששיגרו האיראנים", אומר פרופ' בן ישראל, "הוא לוויין של 50 ק"ג, שלפי הצהרת האיראנים עצמם נועד לעשות מדידות של מזג אוויר. הוא גם שוגר לגובה נמוך יחסית, של כ-370 ק"מ. בגובה הזה הוא גם לא ישרוד הרבה כי כדי לשרוד זמן רב, הלוויין צריך להיות משוגר לגובה של 500 ק"מ לפחות.

"זה כבר הלוויין השלישי שהאיראנים משגרים", אומר פרופ' בן ישראל, "אולם לא הלוויין עצמו צריך להדאיג אותנו. שיגור הלוויין מצביע על כך שלאיראנים יש יכולות והם שולטים בטכנולוגיה של הטילים. הטכנולוגיה של הטילים, היא שצריכה להדאיג אותנו – לא הלוויין עצמו".

פרופ' בן ישראל אומר כי מדינת ישראל, "מכוסה" ע"י הטילים האיראניים, מבחינת הטווח, קרוב לעשור. "הכוונה של האיראנים היא להמשיך ולפתח את הטילים כדי להגיע לטווחים יותר ויותר רחוקים. מבחינת הטווח, אנחנו לא צריכים להיות מודאגים, כי אנחנו כבר 'בפנים'.הטווחים היותר רחוקים, שאליהם חותרים האיראנים, הם של אירופה ואפילו ארה"ב. כמו המתקן שהתפוצץ בטהרן לא מזמן והיה מיועד לפיתוח טילים בעלי טווח שיגיע לארה"ב. נושא הטווח צריך, לכן,  להדאיג בעיקר את העולם, לא אותנו".

עם זאת טוען פרופ' בן ישראל, כי הרבה מאוד מן הניסויים הראוותניים שעורכת איראן לאחרונה, באמצעי לחימה חדשים, לראווה. על היכולות הטכנולוגיות של איראן  וא אומר: "במידה רבה זו פסאדה עם איים של יכולות אמיתיות. יש להם יכולות אמיתיות בטכנולוגיה של הטילים, אבל כל השאר זה הרבה גוזמה וניפוח. כך צריך להתייחס גם לניסויים שהם עורכים בטכנולוגיות צבאיות חדשות למיניהן. שום דבר מהדברים האלה אינו מבצעי ולא מאיים על מדינת ישראל, חוץ מהטילים עצמם".

הלויין ששיגרה איראן אתמול לחלל שוגר, עפ"י סוכנות הידיעות האיראנית, בהוראת הנשיא מחמוד אחמדינג'אד בעצמו. נשיא ארגון החלל באיראן, חמיד פאזלי, צוטט בסוכנות הידיעות אירנ"א, כאומר כי מדובר בלוויין מתוצרת עצמית למטרות צילום ומחקר מדעי וכי מערכות הפיקוח והצילום שלו משוכללות יותר משל הלוויינים האיראנים הקודמים. שיגור הלוויין האיראני נעשה במסגרת החגיגות לציון 33 שנים למהפכה האסלאמית.

את הלווין הקודם שיגרה איראן ביוני אשתקד. הלוויין הראשון שוגר על ידה  ב-2005 באמצעות טיל רוסי מבסיס הטילים פלסצק בצפון רוסיה.

עפ"י פרסומים שונים איראן מתכננת להקים בסיס צבאי חדש לשיגור לוויינים לחלל בדרום מזרח המדינה, אזור דליל באדם השוכן לחופי האוקיינוס ההודי.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן