מורה שקיימה יחסי מין עם תלמידתה תרצה עבודות שירות

המורה, אם חד הורית לקטינה, הורשעה בקיום יחסי מין עם תלמידתה מאז היותה בת 13 ובמשך כשלוש שנים. שופטת בית המשפט בחיפה התחשבה במצבה של המורה ולא תשלח אותה לכלא. היא תשלם פיצוי של 15 אלף שקלים לתלמידה שמשרתת עתה בצה"ל

מורה שקיימה יחסי מין עם תלמידתה תרצה עבודות שירות

המורה, אם חד הורית לקטינה, הורשעה בקיום יחסי מין עם תלמידתה מאז היותה בת 13 ובמשך כשלוש שנים. שופטת בית המשפט בחיפה התחשבה במצבה של המורה ולא תשלח אותה לכלא. היא תשלם פיצוי של 15 אלף שקלים לתלמידה שמשרתת עתה בצה"ל

מורה בת  54, תושבת אזור חיפה, הורשעה בקיום יחסי מין עם תלמידתה לשעבר כשהייתה קטינה ותרצה חצי שנת מאסר שתומר בעבודות שירות. היא תשלם לתלמידתה לשעבר 15 אלף שקלים כפיצוי. כך גזרה הבוקר (שלישי) סגנית נשיא בית משפט השלום בחיפה, השופטת אורית קנטור.

המורה הורשעה על פי הודאתה במסגרת הסדר טיעון (ללא הסכמה לעניין העונש) בעבירות שיוחסו לה בכתב האישום המתוקן: מעשה מגונה וניסיון לבעילה אסורה בהסכמה, בתלמידתה לשעבר כשהייתה בת 17 וחצי. הפרש הגילים בן השתיים הוא 34 שנים. על המורה הוטל צו מבחן למשך 18 חודשים, שבמהלכו תעבור טיפול ייעודי לעברייני מין.

הפיצוי לתלמידה, כך ציינה השופטת, מגיע כהכרה בפגיעה שגרמה לה, אך תוך לקיחה בחשבון של אמצעיה הכלכליים של המורה היום, לאחר שיצאה לגמלאות, ובהיותה אם חד הורית. המורה נעצרה באוקטובר 2010 לאחר שהורי התלמידה הבחינו כי היא מידרדרת בלימודיה. לבסוף נודע על הקשר בין השתיים להורי התלמידה ואלה הניעו את הבת להגיש תלונה במשטרה. הנערה למדה בתיכון בו עבדה המורה.

בגזר הדין נאמר כי במסגרת שיקולי הענישה נלקחו בחשבון חומרת המעשה ונזקיה של קורבן העבירה. מאידך גיסא, נלקחו בחשבון בעיקר שיקולים הנוגעים לשיקום הנאשמת והיותה אם חד הורית ללא כל תמיכה לה ולבתה. בית המשפט גם התחשב בפגיעה האנושה שתגרם לבתה של הנאשמת אם תוצא מחזקתה ותועבר לרשויות הרווחה – אם האם תישלח למאסר ממושך.

על פי עובדות כתב האישום המתוקן, בזמן הרלוונטי המורה כבר לימדה בבית ספר כ-18 שנים, לרוב כמחנכת, וממנו פרשה בעקבות האירועים. בין השנים 2004-2006, כשתלמידתה הייתה בכיתות ה' ו-ו', שימשה הנאשמת כמורה מחנכת שלה. לאחר סיום לימודיה של המתלוננת בבית הספר נשמר הקשר ביניהן באופן שהשתיים היו משוחחות ביניהן, שולחות זו לזו מסרונים ובשלב מסוים אף החלו להיפגש.

מגזר הדין וכתב ברישום עולה כי במהלך השנים 2006-2010 עשתה הנאשמת במספר הזדמנויות מעשים מגונים במתלוננת, שהייתה קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים. במספר הזדמנויות ניסתה הנאשמת לבעול אותה לאחר שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 16 שנים. לתלמידה, כיום חיילת בשירות סדיר, נערך תסקיר נפגעת עבירה, במסגרתו פורטו נזקיה כתוצאה מהארועים. על פי התסקיר, הפגיעות והנזקים הרגשיים והנפשיים שנגרמו לה, שעלולים להיות בלתי הפיכים – עדיין ניכרים.

השופטת קנטור ציינה כי מדובר בניצול מיני של הנאשמת את המתלוננת, עת קיימה עמה קשר מעוות ובלתי מאוזן תוך פגיעה של ממש בנפשה ובהתפתחותה המינית. הנאשמת העדיפה לספק את יצריה, הן הרגשיים והן המיניים, תוך התעלמות מהפגיעה הקשה במתלוננת ובנפשה תוך ניצול יחסי האמון והקרבה ביניהן, ובלי שהפנימה את חובתה להציב גבולות בפני קשר שכזה.

1 Comment

  1. יפה
    30 באוקטובר 2013 @ 4:19

    היות ומדובר לא רק ביחסי מין עם קטינה אלא גם ביחסי מרות לכל דבר האם לא מדובר באונס? האם מין בין נשים לא נחשב יחסי מין מלאים לפי הגדרות המחוקק הישראלי? מה צריך לקרות כדי שגם בתביעה וגם בית המשפט יבינו עד כמה חמור המקרה?

מורה בת  54, תושבת אזור חיפה, הורשעה בקיום יחסי מין עם תלמידתה לשעבר כשהייתה קטינה ותרצה חצי שנת מאסר שתומר בעבודות שירות. היא תשלם לתלמידתה לשעבר 15 אלף שקלים כפיצוי. כך גזרה הבוקר (שלישי) סגנית נשיא בית משפט השלום בחיפה, השופטת אורית קנטור.

המורה הורשעה על פי הודאתה במסגרת הסדר טיעון (ללא הסכמה לעניין העונש) בעבירות שיוחסו לה בכתב האישום המתוקן: מעשה מגונה וניסיון לבעילה אסורה בהסכמה, בתלמידתה לשעבר כשהייתה בת 17 וחצי. הפרש הגילים בן השתיים הוא 34 שנים. על המורה הוטל צו מבחן למשך 18 חודשים, שבמהלכו תעבור טיפול ייעודי לעברייני מין.

הפיצוי לתלמידה, כך ציינה השופטת, מגיע כהכרה בפגיעה שגרמה לה, אך תוך לקיחה בחשבון של אמצעיה הכלכליים של המורה היום, לאחר שיצאה לגמלאות, ובהיותה אם חד הורית. המורה נעצרה באוקטובר 2010 לאחר שהורי התלמידה הבחינו כי היא מידרדרת בלימודיה. לבסוף נודע על הקשר בין השתיים להורי התלמידה ואלה הניעו את הבת להגיש תלונה במשטרה. הנערה למדה בתיכון בו עבדה המורה.

בגזר הדין נאמר כי במסגרת שיקולי הענישה נלקחו בחשבון חומרת המעשה ונזקיה של קורבן העבירה. מאידך גיסא, נלקחו בחשבון בעיקר שיקולים הנוגעים לשיקום הנאשמת והיותה אם חד הורית ללא כל תמיכה לה ולבתה. בית המשפט גם התחשב בפגיעה האנושה שתגרם לבתה של הנאשמת אם תוצא מחזקתה ותועבר לרשויות הרווחה – אם האם תישלח למאסר ממושך.

על פי עובדות כתב האישום המתוקן, בזמן הרלוונטי המורה כבר לימדה בבית ספר כ-18 שנים, לרוב כמחנכת, וממנו פרשה בעקבות האירועים. בין השנים 2004-2006, כשתלמידתה הייתה בכיתות ה' ו-ו', שימשה הנאשמת כמורה מחנכת שלה. לאחר סיום לימודיה של המתלוננת בבית הספר נשמר הקשר ביניהן באופן שהשתיים היו משוחחות ביניהן, שולחות זו לזו מסרונים ובשלב מסוים אף החלו להיפגש.

מגזר הדין וכתב ברישום עולה כי במהלך השנים 2006-2010 עשתה הנאשמת במספר הזדמנויות מעשים מגונים במתלוננת, שהייתה קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים. במספר הזדמנויות ניסתה הנאשמת לבעול אותה לאחר שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 16 שנים. לתלמידה, כיום חיילת בשירות סדיר, נערך תסקיר נפגעת עבירה, במסגרתו פורטו נזקיה כתוצאה מהארועים. על פי התסקיר, הפגיעות והנזקים הרגשיים והנפשיים שנגרמו לה, שעלולים להיות בלתי הפיכים – עדיין ניכרים.

השופטת קנטור ציינה כי מדובר בניצול מיני של הנאשמת את המתלוננת, עת קיימה עמה קשר מעוות ובלתי מאוזן תוך פגיעה של ממש בנפשה ובהתפתחותה המינית. הנאשמת העדיפה לספק את יצריה, הן הרגשיים והן המיניים, תוך התעלמות מהפגיעה הקשה במתלוננת ובנפשה תוך ניצול יחסי האמון והקרבה ביניהן, ובלי שהפנימה את חובתה להציב גבולות בפני קשר שכזה.

1 Comment

  1. יפה
    30 באוקטובר 2013 @ 4:19

    היות ומדובר לא רק ביחסי מין עם קטינה אלא גם ביחסי מרות לכל דבר האם לא מדובר באונס? האם מין בין נשים לא נחשב יחסי מין מלאים לפי הגדרות המחוקק הישראלי? מה צריך לקרות כדי שגם בתביעה וגם בית המשפט יבינו עד כמה חמור המקרה?

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן