Skip to content

ניצולי השואה החלו לקבל סיוע משפטי

הסיוע ניתן חינם במטרה למצות את זכויותיהם. הסיוע המשפטי כולל ייצוג בהליכים שעיקרם ערעור על החלטות הרשות בפני ערכאות משפטיות. הסיוע ניתן במקרים בהם ישנו סיכוי משפטי בהליך

ניצולי השואה החלו לקבל סיוע משפטי

הסיוע ניתן חינם במטרה למצות את זכויותיהם. הסיוע המשפטי כולל ייצוג בהליכים שעיקרם ערעור על החלטות הרשות בפני ערכאות משפטיות. הסיוע ניתן במקרים בהם ישנו סיכוי משפטי בהליך

הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר יחד עם האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים משתפים פעולה בהפעלת שירות משפטי חינם לניצולי שואה. הסיוע המשפטי כולל ייצוג בהליכים שעיקרם ערעור על החלטות הרשות בפני ערכאות משפטיות. כמו כן, כולל הסיוע ייעוץ ראשוני במשרדי הרשות בבקשה לקבלת גמלה מהרשות או להגדלתה.

תיקון החוק נכנס לתוקף

הסיוע המשפטי הייחודי מוענק בהתאם לתיקון לחוק הסיוע המשפטי, שנכנס לתוקף ביום 6.10.13. הסיוע ניתן במקרים בהם ישנו סיכוי משפטי בהליך. שיתוף הפעולה בין הרשות לזכויות ניצולי השואה, בראשות עפרה רוס, לסיוע משפטי כבר הניב פירות, ובמקרים מסוימים הצדדים הגיעו להסכמה מבלי צורך בנקיטת הליכים משפטיים.

תוספת תקציבית

שינוי זה מתווסף להעמקת הסיוע הניתן לניצולי השואה בישראל במסגרת שינויים חקיקתיים ותקציביים המתקיימים מאז כניסתו של יאיר לפיד לתפקידו כשר אוצר. ביניהם, תוספת תקציבית של 124 מיליון שקל בשנה במשך 5 השנים הקרובות.

מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה, עפרה רוס: "אנו שמחים על שיתוף הפעולה שיקל על ניצולי השואה למצות את זכויותיהם באופן המירבי והמיטבי".

הממונה על האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, עו"ד אייל גלובוס: "האגף רואה חשיבות ממעלה ראשונה, משפטית ומוסרית, ליתן סיוע מירבי לניצולי השואה שנותרו ואשר מתקשים לעתים לקבל את מלוא זכויותיהם לאור מצבם הנפשי והפיזי וגילם המתקדם. האגף פועל ליישום התיקון לחוק, ומכשיר עורכי דין שיתמחו בתחום מתן הגמלאות לניצולי שואה".

הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר יחד עם האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים משתפים פעולה בהפעלת שירות משפטי חינם לניצולי שואה. הסיוע המשפטי כולל ייצוג בהליכים שעיקרם ערעור על החלטות הרשות בפני ערכאות משפטיות. כמו כן, כולל הסיוע ייעוץ ראשוני במשרדי הרשות בבקשה לקבלת גמלה מהרשות או להגדלתה.

תיקון החוק נכנס לתוקף

הסיוע המשפטי הייחודי מוענק בהתאם לתיקון לחוק הסיוע המשפטי, שנכנס לתוקף ביום 6.10.13. הסיוע ניתן במקרים בהם ישנו סיכוי משפטי בהליך. שיתוף הפעולה בין הרשות לזכויות ניצולי השואה, בראשות עפרה רוס, לסיוע משפטי כבר הניב פירות, ובמקרים מסוימים הצדדים הגיעו להסכמה מבלי צורך בנקיטת הליכים משפטיים.

תוספת תקציבית

שינוי זה מתווסף להעמקת הסיוע הניתן לניצולי השואה בישראל במסגרת שינויים חקיקתיים ותקציביים המתקיימים מאז כניסתו של יאיר לפיד לתפקידו כשר אוצר. ביניהם, תוספת תקציבית של 124 מיליון שקל בשנה במשך 5 השנים הקרובות.

מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה, עפרה רוס: "אנו שמחים על שיתוף הפעולה שיקל על ניצולי השואה למצות את זכויותיהם באופן המירבי והמיטבי".

הממונה על האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, עו"ד אייל גלובוס: "האגף רואה חשיבות ממעלה ראשונה, משפטית ומוסרית, ליתן סיוע מירבי לניצולי השואה שנותרו ואשר מתקשים לעתים לקבל את מלוא זכויותיהם לאור מצבם הנפשי והפיזי וגילם המתקדם. האגף פועל ליישום התיקון לחוק, ומכשיר עורכי דין שיתמחו בתחום מתן הגמלאות לניצולי שואה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן