עיתונאי קול ישראל השביתו העבודה לשעה

העיתונאים הפסיקו השתתפותם בכל התוכניות ברשתות 'קול ישראל'. זאת על רקע ניסיונות ההנהלה להפריד ולסכסך בין ועדים, מערכות, ועובדים ברדיו בהמשך לאירועי שבוע שעבר בתוכנית "הכל דיבורים". העבודה הופסקה למשך כשעה במהלכה התקיימו אסיפות מחאה והסברה

עיתונאי קול ישראל השביתו העבודה לשעה

העיתונאים הפסיקו השתתפותם בכל התוכניות ברשתות 'קול ישראל'. זאת על רקע ניסיונות ההנהלה להפריד ולסכסך בין ועדים, מערכות, ועובדים ברדיו בהמשך לאירועי שבוע שעבר בתוכנית "הכל דיבורים". העבודה הופסקה למשך כשעה במהלכה התקיימו אסיפות מחאה והסברה

הודעה לעיתונות

עיתונאי קול ישראל הפסיקו את השתתפותם בשידורים משעה 12:00 למשך כשעה בכל רשתות הרדיו של 'קול ישראל': רשת א', ב', ג, רקע, קול המוסיקה, FM 88 , קול ישראל בערבית. בשעה זו מתקיימות אסיפות מחאה והסברה ב 'קול ישראל' בשלושת מתחמי הרדיו "הלני המלכה", ו "חוטים" (רוממה) בירושלים ובמתחם בתל אביב.

 עילת הפסקת השידורים היא ניסיונות ההנהלה להפריד ולסכסך בין ועדים, מערכות, ועובדים ברדיו וזאת בעקבות אירועי שבוע שעבר, בהם הועתקה במחטף התוכנית "הכל דיבורים" מצוות העריכה בתל אביב לאנשי ביצוע לירושלים והופקדה בידי צוות שאינו במגזר העיתונאים.

פרשה זו העלתה את חמת ועדי העיתונאים ואגודות העיתונאים. " מדובר בעובדים שאינם עיתונאיים. בכך פתחה ההנהלה חזית רחבה עוד יותר", אמרו היום העובדים.

בנוסף, בשבוע שעבר, בירושלים, כמו גם בתל אביב, הוצבו אנשי ביטחון חמושים אל מול העיתונאים במערכתם שלהם.

"בטנם של עיתונאי הרדיו מלאה לאור העובדה שהנהלת רשות השידור בחרה להמשיך ולהדיר את עיתונאי הרדיו ב'קול ישראל' מתוכנית הרדיו "הכל דיבורים". הדרה הנמשכת מזה שנה וחצי, למורת רוחם המקצועית", הוסיפו העובדים. "עיתונאי הרדיו חשים שהם למרמס על ידי הרשות בשל חולשת הנהלת הרדיו שאינה מצליחה למנוע את בזיזת נכסיו העיתונאיים של הרדיו ועיתונאיו, חרף הצטיינותם המקצועית ואהדתם בציבור המאזינים כמגישי שידור ציבורי כהלכתו".

 נקודה מעניינת עלתה כאשר מנהל הרדיו, מיקי מירו, פנה לנציגים אחדים מקרב עובדי הרדיו והציע להם שיבואו בדברים עם זליג רבינוביץ', עוזר מנכ"ל רשות השידור, על כל העניינים שבמחלוקת, לרבות נושאים מערכתיים וכוח אדם. העובדים נדהמו ואמרו שזוהי ממש עדות עצמית לפשיטת הרגל הניהולית המוחלטת של קול ישראל. עוד יצוין כי העובדים נדהמו מהצעתו של מנהל הרדיו מאחר ובעבר החליט בית הדין כי רבינוביץ' אינו רשאי להתעסק בעניינים הנוגעים לכוח האדם ברשות השידור.

 פעולות ההנהלה איחדו את העיתונאים וכך נוצר שיתוף פעולה בין ועד עיתונאי הרדיו בירושלים בראשותו של איאד חארב  וועד עיתונאי הרדיו בתל אביב, בראשות עו"ד ברוך אסקרוב. כעת פועלים הועדים בשיתוף פעולה ובסולידריות מלאה בכל המתחמים ובכל רשתות השידור.

העובדים התאחדו סביב דאגתם המשותפת לעצם קיומו של הרדיו כגוף עיתונאי שמבצע את מלאכתו על פי החוק. אחדותם ופעילותם המשותפת היא התקורה ההולמת לניסיונות ההנהלה להפריד ולסכסך בין הועדים, המערכות והעובדים ולהפעיל אנשי בטחון חמושים כנגדם.

 יוזכר כי בשבוע שעבר הוכרז סכסוך עבודה בין אגודת העיתונאים בירושלים, אשר מאגדת את עיתונאי הרדיו בירושלים ובתל אביב לבין רשות השידור. הסכסוך הוכרז בשל ההתעלמות מוחלטת של ההנהלה מהארגון היציג של העיתונאים ונציגי הוועדים, ואי קיום הידברות הכרחית ביחסי עבודה קיבוציים;

שימוש פסול באנשי בטחון חמושים על מנת למנוע התארגנות לגיטימית; המשך העסקת עובדים מן החוץ בתפקידי הגשה בקול ישראל, ופגיעה באופק הקידום, מעמדם ושכרם של העיתונאים עובדי קול ישראל.

 

2 Comments

 1. שמעון אפוטה
  26 בדצמבר 2013 @ 18:18

  למנחם עצוב.

  • שמעון אפוטה
   26 בדצמבר 2013 @ 18:31

   למנחם היקר מה שאגיד מתגמד לחוויה שהענקתה. לי ולמאזינים חלק מחיי מנערותי ועד ליצאתי לגמלאות .משרות במשטרה .בתחילה הייתי בהלם וקצת זלגו. דמעות בכל זאת זו חלק מחייך .החיים מלמדים היום אתה פה. מחר הכל חלף ונשארו הזכרונות .לקפל חלק נכבד מחייך ברדיו לאופק חדש .מי יתן הרבה בריאות מנחם שלווה נחת .נולדתי באותו יום כמו שלך אבל אני רק בן חמישים ושש.מנחם היקר המקרופון נדם .אך אתה תפרח ותשגשג כפרח חדש. …..מאחל מהלב והנשמה שמעון אפוטה מעין שריד. 0524574250 בהצלחה !!!!!!!!!!!!!!!!!!

הודעה לעיתונות

עיתונאי קול ישראל הפסיקו את השתתפותם בשידורים משעה 12:00 למשך כשעה בכל רשתות הרדיו של 'קול ישראל': רשת א', ב', ג, רקע, קול המוסיקה, FM 88 , קול ישראל בערבית. בשעה זו מתקיימות אסיפות מחאה והסברה ב 'קול ישראל' בשלושת מתחמי הרדיו "הלני המלכה", ו "חוטים" (רוממה) בירושלים ובמתחם בתל אביב.

 עילת הפסקת השידורים היא ניסיונות ההנהלה להפריד ולסכסך בין ועדים, מערכות, ועובדים ברדיו וזאת בעקבות אירועי שבוע שעבר, בהם הועתקה במחטף התוכנית "הכל דיבורים" מצוות העריכה בתל אביב לאנשי ביצוע לירושלים והופקדה בידי צוות שאינו במגזר העיתונאים.

פרשה זו העלתה את חמת ועדי העיתונאים ואגודות העיתונאים. " מדובר בעובדים שאינם עיתונאיים. בכך פתחה ההנהלה חזית רחבה עוד יותר", אמרו היום העובדים.

בנוסף, בשבוע שעבר, בירושלים, כמו גם בתל אביב, הוצבו אנשי ביטחון חמושים אל מול העיתונאים במערכתם שלהם.

"בטנם של עיתונאי הרדיו מלאה לאור העובדה שהנהלת רשות השידור בחרה להמשיך ולהדיר את עיתונאי הרדיו ב'קול ישראל' מתוכנית הרדיו "הכל דיבורים". הדרה הנמשכת מזה שנה וחצי, למורת רוחם המקצועית", הוסיפו העובדים. "עיתונאי הרדיו חשים שהם למרמס על ידי הרשות בשל חולשת הנהלת הרדיו שאינה מצליחה למנוע את בזיזת נכסיו העיתונאיים של הרדיו ועיתונאיו, חרף הצטיינותם המקצועית ואהדתם בציבור המאזינים כמגישי שידור ציבורי כהלכתו".

 נקודה מעניינת עלתה כאשר מנהל הרדיו, מיקי מירו, פנה לנציגים אחדים מקרב עובדי הרדיו והציע להם שיבואו בדברים עם זליג רבינוביץ', עוזר מנכ"ל רשות השידור, על כל העניינים שבמחלוקת, לרבות נושאים מערכתיים וכוח אדם. העובדים נדהמו ואמרו שזוהי ממש עדות עצמית לפשיטת הרגל הניהולית המוחלטת של קול ישראל. עוד יצוין כי העובדים נדהמו מהצעתו של מנהל הרדיו מאחר ובעבר החליט בית הדין כי רבינוביץ' אינו רשאי להתעסק בעניינים הנוגעים לכוח האדם ברשות השידור.

 פעולות ההנהלה איחדו את העיתונאים וכך נוצר שיתוף פעולה בין ועד עיתונאי הרדיו בירושלים בראשותו של איאד חארב  וועד עיתונאי הרדיו בתל אביב, בראשות עו"ד ברוך אסקרוב. כעת פועלים הועדים בשיתוף פעולה ובסולידריות מלאה בכל המתחמים ובכל רשתות השידור.

העובדים התאחדו סביב דאגתם המשותפת לעצם קיומו של הרדיו כגוף עיתונאי שמבצע את מלאכתו על פי החוק. אחדותם ופעילותם המשותפת היא התקורה ההולמת לניסיונות ההנהלה להפריד ולסכסך בין הועדים, המערכות והעובדים ולהפעיל אנשי בטחון חמושים כנגדם.

 יוזכר כי בשבוע שעבר הוכרז סכסוך עבודה בין אגודת העיתונאים בירושלים, אשר מאגדת את עיתונאי הרדיו בירושלים ובתל אביב לבין רשות השידור. הסכסוך הוכרז בשל ההתעלמות מוחלטת של ההנהלה מהארגון היציג של העיתונאים ונציגי הוועדים, ואי קיום הידברות הכרחית ביחסי עבודה קיבוציים;

שימוש פסול באנשי בטחון חמושים על מנת למנוע התארגנות לגיטימית; המשך העסקת עובדים מן החוץ בתפקידי הגשה בקול ישראל, ופגיעה באופק הקידום, מעמדם ושכרם של העיתונאים עובדי קול ישראל.

 

2 Comments

 1. שמעון אפוטה
  26 בדצמבר 2013 @ 18:18

  למנחם עצוב.

  • שמעון אפוטה
   26 בדצמבר 2013 @ 18:31

   למנחם היקר מה שאגיד מתגמד לחוויה שהענקתה. לי ולמאזינים חלק מחיי מנערותי ועד ליצאתי לגמלאות .משרות במשטרה .בתחילה הייתי בהלם וקצת זלגו. דמעות בכל זאת זו חלק מחייך .החיים מלמדים היום אתה פה. מחר הכל חלף ונשארו הזכרונות .לקפל חלק נכבד מחייך ברדיו לאופק חדש .מי יתן הרבה בריאות מנחם שלווה נחת .נולדתי באותו יום כמו שלך אבל אני רק בן חמישים ושש.מנחם היקר המקרופון נדם .אך אתה תפרח ותשגשג כפרח חדש. …..מאחל מהלב והנשמה שמעון אפוטה מעין שריד. 0524574250 בהצלחה !!!!!!!!!!!!!!!!!!

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן